Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
SEMESTER 6

KEMAHIRAN TUMPUAN DALAM SAINS
(BBR 36903)
TAJUK :

Rancangan Pengajaran selama dua ...
ISI KANDUNGAN
PERKARA
SURAT

MUKA

1. Isi Kandungan

1

2. Penghargaan

2

3. Pengenalan Model CoRT 1

3–9

4. Rancangan P...
Bismillahirrahmanirrahim…….
Alhamdulillah bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah
kurniaNya dapat juga kami menghas...
3
PENGENALAN MODEL CoRT 1

Proses pengajaran dan pembelajaran hari ini perlu kepada pelbagai pembaharuan dari masa ke
semasa...
mereka sendiri dan sesama manusia. Keberkesanannya boleh dilihat dalam proses sosial,
ekonomi dan politik proaktif dan mem...
C&S
AGO
PMI
CAF

Membuat
Perancangan
Baru

Membuat
Keputusan
Bijak

FIP
APC

OPV
CoRT1
Keluasan
Persepsi

Mencipta
Peratur...
HURAIAN ALAT BERFIKIR (Tujuh Teknik Asas CoRT 1)
Komponen

Bil

Tujuan Berfikir

Kaedah & Langkah

CoRT 1

Contoh Tajuk
Pe...
tercapai.

AGO dapat dicapai?

hidupan ?

Elakkan perkara

3. Apakah AGO

yang tidak

pemakanan seimbang

berkenaan.

untu...
3. Penjualan hidupan
haiwan eksotik telah
diharamkan di
Malaysia. Jelaskan
sebabnya.

9
10
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DENGAN
MENGGUNAKAN ALAT BERFIKIR CoRT1 (Perluasan Persepsi)
Kelas : 3 Ibnu Sina
Mata Pelajaran...
Laman Web
:
http://pepohonhijauku.blogspot.com/2011/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
http://zarinaahmad.blo...
an dan membezakan.
Alat Berfikir:
- (APC /
Alternatives,Possibiliti
es, Choices/ Alternatif,
kemungkinan,
pilihan)
- (PMI/...
Amali:
Langkah:

objektif)
“ lihat hasil perbincangan murid yang terbaik”

Pemboleh ubah:
b) diubah- ubah / dimanipulasi :...
10. Bincangkan pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak
balas dalam eksperimen ini.
Keputusan:
Ukuran ketinggia...
Aplikasi Idea
(15 minit)

(Perbincangan
kelas)
- Induktif
Aktiviti:
- Lembaran
Kerja 2

1. Guru mengedarkan Lembaran Kerja...
mengendalikan
peralatan dan bahan
sains dengan betul.
Refleksi
(10 minit)

(Kesimpulan)
- Induktif
Aktiviti:
- Soal jawab
...
betul dan selamat.,
Membersihkan
peralatan sains dengan
cara yang betul.

Penilaian :
1) Pencapaian standard pembelajaran ...
19
REFLEKSI P&P
Kekuatan:
a) Murid-murid telah memberi kerjasama yang baik semasa aktiviti dijalankan sama ada dari
segi peny...
21
SENARAI SUMBER P&P (ALAT BANTU MENGAJAR)

Besin eksperimen

Pewarna Sirap

Tisu

Surat Khabar

Beg Plastik

Kertas A4

22
Kad Manila

Kain Tuala

Pembaris

Air sirap pekat

23
24
LEMBARAN KERJA AMALI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------...
LEMBARAN KERJA 1
KEMAHIRAN PROSES SAINS (Mengeksperimen)
-----------------------------------------------------------------...
KEMAHIRAN PROSES SAINS (Mengelas)
----------------------------------------------------------------------------------------...
Arahan : Ramalkan objek-objek berikut sama ada boleh menyerap air atau
tidak boleh menyerap air

Gabus

Kemeja T

Klip Ker...
LAPORAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MODEL CoRT 1
Rancangan mengajar atau persediaan mengajar boleh didefinisikan sebagai su...
pembelajaran, media pembelajaran, kaedah dan teknik pengajaran, fasa pengajaran dan
pembelajaran, aktiviti atau isi pelaja...
Melalui penelitian dan perbincangan, kami telah mendapati antara Alat Berfikir yang
boleh digunapakai dalam rancangan meng...
membantu murid mengenal pasti matlamat dan objektif yang hendak dicapai khususnya ketika
guru mengajukan soalan (2) dan (3...
28. Murid faham dan berinteraksi dengan guru di hasil pembelajaran.
Penerangan:
Didalam fasa ini kami mendapati Alat Berfi...
KESIMPULAN

34
Tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik, seseorang guru itu tidak akan dapat
mencapai kompetensi dalam pengajaran. S...
menguasai Kemahiran Berfikir dalam proses kehidupan mereka dari peringkat sekolah rendah
ke peringkat sekolah menengah, ke...
SOM Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli (1998), Dinamika Guru: Kemahiran Berfikir
Secara Kritis & Kreatif (KBKK) : Longman M...
38
39
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tugasan Kumpulan Kemahiran Sains dlm Tumpuan(RPH Alat Berfikir Model CoRT1)

5,056 views

Published on

Tugasan Kumpulan Kemahiran Sains dlm Tumpuan(RPH Alat Berfikir Model CoRT1)

 1. 1. PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER 6 KEMAHIRAN TUMPUAN DALAM SAINS (BBR 36903) TAJUK : Rancangan Pengajaran selama dua waktu (1 Jam) menggunakan Alat Berfikir CoRT 1 TUGASAN : KERJA KUMPULAN OLEH : ROSDI BIN RAMLI( DB100316 ) SAIFUL SHAH RIZAL BIN SAMSUDIN (DB100321) SAADAH BT MASRANI (DB100031) NORAZURA BT MOHD. JOHAR (DB100309) SALWA BT BACHOK (DB100020) KUMPULAN: ELEKTIF SAINS SEKSYEN 1 UNTUK EN GHAZALLY SPAHAT 0
 2. 2. ISI KANDUNGAN PERKARA SURAT MUKA 1. Isi Kandungan 1 2. Penghargaan 2 3. Pengenalan Model CoRT 1 3–9 4. Rancangan Pelajaran Harian Model CoRT 1 10 –18 5. Refleksi P&P 19 – 20 6. Senarai Sumber P&P 21 – 23 7. Lembaran Kerja 24 – 28 8. Laporan Rancangan Pelajaran Harian Model CoRT 1 9. Kesimpulan 29 – 33 34 – 36 10. Rujukan 37 11. Lampiran 1 (Proses Kerja Amali) 38 – 39 1
 3. 3. Bismillahirrahmanirrahim……. Alhamdulillah bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga kami menghasilkan tugasan untuk matapelajaranKEMAHIRAN TUMPUAN DALAM SAINSini dengan jayanya bagi Semester 6 2013.Walaupun menghadapi berbagai halangan dan rintangan.Kejayaan ini telah memberi gambaran tentang kesungguhan kamidalam menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran sebagai persediaan untuk kami meneruskan pembelajaran dalam program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah (Sains) KPM-UTHM ini. Dikesempatan ini ingin kami merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga buat Pensyarah kami iaitu En Ghazally Spahatkerana telah banyak berusaha memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya untuk menghasilkan tugasan ini.Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah banyak memberikan kerjasama dan juga perbincangan didalam LMS dengan sebaiknya. Hanya Tuhan yang akan membalas jasa-jasa kalian.Semoga dengan terhasilnya tugasan ini, dapatlah kita manfaatkannya bersama sebagai persediaan kepada kita nanti untuk sama-sama berjaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan seterusnya mengaplikasikan pengetahuan yang ada dalam pengajaran dan pembelajaran Akhir kata, semoga kita bersama-sama menempa kejayaan di dalam program ini dan seterusnya menjadi guru yang berkualiti, jujur dan ikhlas dalam membentuk modal insan negara yang berkualiti. InSha Allah.. Sekian Terima Kasih 2
 4. 4. 3
 5. 5. PENGENALAN MODEL CoRT 1 Proses pengajaran dan pembelajaran hari ini perlu kepada pelbagai pembaharuan dari masa ke semasa. Dalam era globalisasi ini Guru-Guru Sains perlu berani melakukan pembaharuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik dan kaedah pedagogi perlu dikuasai dan diperkembangkan bagi memenuhi tuntutan cabaran yang mendatang dalam dunia pendidikan terkini. Lantaran itu, kami mengambil langkah ke hadapan dengan cuba mengetengahkan panduan pengajaran Sains dengan menggunakan alat kemahiran berfikir Model CoRT. Alat inidiperkenalkan oleh tokoh pemikir dunia Edward De Bono.Walaupun ilmu ini diperkembangkanoleh orang barat, tetapi sesuatu yang baik perlu diterima dan dipraktikkan untuk kebaikan bersama.Satu contoh Rancangan Pelajaran Harian pengajaran dan pembelajaran Sains dengan menggunakan alatkemahiran berfikir telah disediakan.Panduan ini diharap dapat membantu guru-guru Sains mempelbagaikan kaedah pedagogi untuk melahirkan P&P yang berkesan dan menarik. Sebelum kita pergi lebih jauh dahulu, hendaklah kita mengetahui sedikit latar belakang sejarah Alat Berfikir yang kami aplikasikan.Kemahiran Berfikir menggunakan Alat Berfikir CoRT 1 diperkenalkan oleh Edward De Bono. Beliaudilahirkan di Malta, sebuah negara kepulauan di Laut Mediterranean. Beliau berkelulusan D.Phill.Perubatan dari Universiti Oxford serta Ph.D dari Universiti Cambridge. Cort adalah program model P&P yang dibangunkan oleh Edward de Bono untuk pengajaran pemikiran Conctructive di sekolah-sekolah dari usia lebih kurang 8 ke atas. Cort , dinamakan selepas Amanah Penyelidikan Kognitif ditubuhkan oleh Dr De Bono di Cambridge , England , kini ianya merupakan kursus yang paling banyak digunakan dalam kerja-kerja untuk pengajaran pemikiranlangsung. Lebih 7 juta pelajar di lebih 30 buah negara termasuk UK, Amerika Syarikat, Kanada , Australia, Jepun, Singapura , Venezuela dan Ireland menggunakannya. Ia diterima secara umum sebagai salah satu konsep yang paling penting dalam pendidikan formal yang boleh diharap untuk mencapai atau melahirkan individu-individu yang boleh berfikir dengan rasional dan berdikari dalam membuat sesuatu keputusan. Program Pemikiran Model CoRT juga telah membangunkan pemahaman yang lebih besar dengan menghargaipotensi 4
 6. 6. mereka sendiri dan sesama manusia. Keberkesanannya boleh dilihat dalam proses sosial, ekonomi dan politik proaktif dan membina telah menjadi bebas dalam jauh lebih daripada pengertian politik dunia. Program Pemikiran Cort merupakan pendekatan yang paling komprehensif untuk mengajar bagaimana untuk berfikir. Ia merangkumi pemikiran generatif dan kreatif , operasi dan pemikiran yang membina.Ia digunakan oleh kanak-kanak mahupun orang dewasa di segenap lapisan umur dan tahap keupayaan. Model ini juga sesuai untuk pelbagai jenisiklim kelas ,dimana jika diamalkan dengan kaedah, strategi dan pendekatan yang baik maka ia akan dapat memberi kesan perubahan positif dalam persekitaran pembelajaran. Kemahiran pemikiran inimendidik dan menyediakan murid yang bukan sahaja melalui alat untuk meningkatkan rekod akademik mereka, tetapi juga memberi mereka kemahiran hidup sebenar. Kejayaan dalam menggunakan alat Cort tidak bergantung kepada pengetahuan terlebih dahulu , memori yang besar , atau membaca atau menulis. Pelajar yang berbeza-beza kebolehan akan mendapat manfaat daripada Cort , termasuk pelajar-pelajar pendidikan khas , pelajar berbakat dan berbakat , pelajar ESL, dan belia yang berisiko . Program CoRT juga dikenali sebagai Cognitive Research Trust mengandungi 6 bahagian CoRT, iaitu; 1. CoRT 1 : keluasan persepsi. 2. CoRT 2 : organisasi proses berfikir. 3. CoRT 3 : interaksi, argumen, pemikiran kritis. 4. CoRT 4 : pemikiran kreatif. 5. CoRT 5 : maklumat dan perasaan. 6. CoRT 6 : tindakan. Untuk Rancangan Pelajaran Harian bagi kumpulan kami.Kami telah bersepakat menggunakan alat kemahiran berfikir CoRT 1 dimana hasil pembelajaran murid dibina dari “Keluasan Persepsi”.Dimana ianya bermula dengan “Mencipta Peraturan Baru” yang terkandung didalamnya komponen PMI dan CAF.Kemudian diteruskan dengan “Membuat Perancangan Baru” yang terkandung didalamnya komponen C&S dan AGO. Setelah itu, diteruskan dengan “Membuat Keputusan Bijak” yang terkandung didalamnya komponen FIP dan APC dan seterusnya yang terakhir murid akan membuat pemahaman dan penilaian hasil pembelajaran berdasarkan “Keluasan Persepsi” melalui konsep POV.Setiap komponen ini saling berkaitan di antara satu sama lain membentuk konsep pembelajaran kreatif dan kritis yang sudah pastinya menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Sila lihat rajah 1 dibawah untuk gambaran lebih tepat. 5
 7. 7. C&S AGO PMI CAF Membuat Perancangan Baru Membuat Keputusan Bijak FIP APC OPV CoRT1 Keluasan Persepsi Mencipta Peraturan Baru Rajah 1 : Teknik Asas dan Teknik Panduan dalam CoRT 1 Sebelum kita melaksanakan RPH berkonsepkan model CoRT 1. Terlebih dahulu kita perlu memahami Apa itu Model CoRT 1 ?Terdapat tujuh teknik asas dan teknik panduan bagi CoRT 1. Penjelasan mengenai Model CoRT 1 akan diterangkan dengan lebih lanjut seperti dibawah. 6
 8. 8. HURAIAN ALAT BERFIKIR (Tujuh Teknik Asas CoRT 1) Komponen Bil Tujuan Berfikir Kaedah & Langkah CoRT 1 Contoh Tajuk Perbincangan PMI Meluaskan P : senaraikan semua 1. Komputer Plus, Minus, fikiran tentang yang baik. menggantikan guru Interesting. sesuatu situasi. M : senaraikan semua dalam sekolah. (Baik, Buruk, Elakkan reaksi yang buruk. 2. Dadah boleh Menarik.) beremosi. I : senaraikan semua digunakan Mengembangkan yang menarik. untuk tujuan perubatan. idea. Apakah keputusan atau 3. Mempelajari konsep penilaian tentang tajuk sains didalam Bahasa yang dikaji? 1 Inggeris. CAF Meninjau semua Senaraikan semua 1. Apakah cara yang Consider All aspek situasi faktor yang berkaitan. terbaik untuk mengukur Factors dengan lengkap Pertimbangkan setiap kebolehan penyerapan (Ambil kira dan menyeluruh. faktor. air keatas sesuatu semua faktor) Elakkan terlupa Apakah keputusan bahan? faktor yang selepas pertimbangan 2. Berikan contoh bahan penting. 2 sewajar dibuat? – bahan yang boleh menyerap air? Menjangka apa - Apakah cadangan 1. Belajar Sains dengan yang akan berkenaan boleh menggunakan istilah sequel berlaku selepas berjaya? akronim. Kesan dan akibat sesuatu cadangan - Apakah risiko yang 2. Melakukan dari kesan dijalankan. mungkin dihadapi? pembuangan sisa – sisa Meramal kesan - Apakah kesan serta toksik atau kumbahan di dan akibat bagi merta, jangka panjang sungai.. keputusan dan pendek? 3. Melakukan tersebut. - Adakah cadangan pemburuan keatas berkenaan baik? 4 C&S Consequence and 3 haiwan yang terancam. AGO Sentiasa Apakah AGO 1. Apakah AGO Aims,Goals, menumpukan rancangan? penyiasatan yang Objectives. perhatian Adakah tindakan dijalankan ini? (Tujuan, terhadap tujuan terkeluar daripada 2. Apakah AGO matlamat, asal supaya AGO? didalam pemeliharaan objektif) matlamat Bagaimana pastikan dan pemuliharaan 7
 9. 9. tercapai. AGO dapat dicapai? hidupan ? Elakkan perkara 3. Apakah AGO yang tidak pemakanan seimbang berkenaan. untuk manusia? FIP Mengambil kira Apakah perkaraperkara 1. FIP semasa memilih First important perkara-perkara yang penting? pemakanan seimbang. prioriti yang penting. Antara perkara-perkara 2. Apakah strategi Perkara paling Menentukan ini yang mana paling pembelajaran penting prioriti. penting? Sains yang paling baik? diutamakan Elakkan perkara Apakah prioriti yang 3. Apakah kaedah yang tidak patut diperlukan tindakan menghafaz konsep sains diutamakan 5 segera? yang paling mudah? APC Memikirkan Apakah cara-cara yang 1. Bagaimana memilih Alternatives, beberapa perkara berlainan untuk kaedah yang terbaik Possibilities, dengan serentak. menyelesaikan masalah dalam memastikan Choices. Menentukan ini? pengurangan pilihan yang Apakah baik buruk pencemaran alam terbaik. cadangan tadi? sekitar dapat dijayakan. Elakkan Manakah cadangan 2. Kerajaan telah pemikiran sehala 6 yang paling baik. menguatkuasakan undang – undang sahaja. pemburuan hidupan. Cari APC. 7 OPV Mengambil kira Apakah idea diri sendiri 1. Warga masyarakat Other People’s pandangan orang akan mempengaruhi wajib menjaga alam Views lain sebelum orang lain? sekitar bagi memastikan membuat Bagaimana orang lain keseimbangan alam keputusan. memandang idea anda? semulajadi tidak Elakkan Adakah idea anda terjejas. Jelaskan membuat bernas dan harus sebabnya. keputusan yang dijadikan tindakan? 2. Pesalah pembalakkan terlalu haram wajib memfokuskan dikenakan hukuman diri. penjara 20 tahun mandotari. Jelaskan sebabnya. 8
 10. 10. 3. Penjualan hidupan haiwan eksotik telah diharamkan di Malaysia. Jelaskan sebabnya. 9
 11. 11. 10
 12. 12. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BERFIKIR CoRT1 (Perluasan Persepsi) Kelas : 3 Ibnu Sina Mata Pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi Tarikh : 9/8/2011 Bilangan Murid : 31 orang Masa : 0730-0830 Tema : Menyiasat Alam Bahan Topik : 4.0 Penyerapan Standard Kandungan : 4.2 Sesetengah bahan boleh menyerap lebih banyak air daripada bahan yang lain. Standard Pembelajaran : Di akhir sesi Pembelajaran, murid dapat: 4.2.1 Mereka satu langkah eksperimen yang sesuai untuk menguji keupayaan sesuatu bahan yang berlainan dalam keupayaan menyerap air dengan menentukan apa perkara yang sama, apa perkara yang diubah dan apa perkara yang diukur. 4.2.2 Menjalankan eksperimen dan pemerhatian. 4.2.3 Membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian dalam hasil keputusan eksperimen. 4.2.4 Menjelaskan kesimpulan. Alat Bantu Mengajar Pengetahuan sedia ada : Besin eksperimen, air berwarna (merah) , kertas A4, suratkhabar, kad manila, kain, tisu, plastik lut cahaya dan pembaris kayu. : Murid-murid telah mengetahui bahan-bahan mempunyai tahap penyerapan air yang berlainan. Pedagogi P&P : Alat Berfikir Buku Rujukan 1. Pembelajaran Kerjasama (cooprative learning) 2. Pembelajaran Konstraktivisme (Inkuiri penemuan) 3. Pembelajaran Kajian Masa Depan : CoRT1 (APC,AGO,OPV dan CAF) : 1. SOM Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli (1998), Dinamika Guru: Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif (KBKK) : Longman Malaysia Sdn Bhd, Petaling Jaya, Selangor. 2. Ainon Mohd & Abdullah Hassan (2003), Belajar berfikir : Utusan Publication and Distributors Sdn. Bhd., Kuala.Lumpur. 3. Ainon Mohd & Abdullah Hassan (1999), Menyelesaikan masalah secara kreatif, : Utusan Publication and Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. 11
 13. 13. Laman Web : http://pepohonhijauku.blogspot.com/2011/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html http://zarinaahmad.blogspot.com/p/kemahiran-saintifik.html http://www.scribd.com/doc/173923266/Panduan-Penggunaan-CoRT1 http://www.scribd.com/doc/173729573/Edward-de-Bono-Menggunakan-Pendekatan-CORT-Thinking-Program Objektif Kemahiran Berfikir : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mengenal pasti apa perkara yang baik,buruk dan menarik yang diambil kira dalam membuat keputusan dengan menggunakan PMI(Baik,buruk,menarik). 2. Menggunakan APC semasa mencari kemungkinan – kemungkinan sebab berlakunya sesuatu (Alternatif, kemungkinan, pilihan). 3. Mengenal pasti matlamat dan objektif yang hendak dicapai dengan menggunakan AGO (Tujuan, matlamat dan objektif). 4. Mengenal pasti sesuatu idea atau isu yang dihadapi dengan menggunakan OPV (Pandangan & pendapat orang lain). 5. Menggunakan CAF semasa membuat pilihan atau keputusan terhadap sesuatu perkara ( ambil kira senua faktor ). Fasa / Masa Pengenalan (2 minit) Orientasi (5 minit) Standard Kandungan (Pra Pengajaran) (Set Induksi) Sesetengah bahan boleh menyerap lebih banyak air daripada bahan yang lain Standard Pembelajaran Murid mematuhi arahan guru Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada murid Aktiviti Pembelajaran 1. 2. 3. 1. Guru memberikan ucapan salam kepada murid. Guru menyemak tahap konduksif kelas. Guru memastikan murid bersedia belajar. Guru menunjukkan bahan yang digunakan untuk menjalankan eksperimen (suratkhabar, kad manila, tisu, beg plastik ) di hadapan murid satu demi satu. 2. Murid diminta menjawab sama ada bahan yang ditunjukkan boleh menyerap air atau tidak. 3. Guru mengemukakan persoalan : a) Bahan apakah yang paling cepat menyerap air dan bahan apakah yang paling lambat menyerap air? 4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan hasil pembelajaran pada hari ini. 12 Catatan / Impak Nilai : hormat menghormati Strategi P&P: Brainstorming Kemahiran Saintifik : Memerhati &Mendefinisi secara operasi. Kemahiran Berfikir: Menjanakan idea & Membuat gambaran mental&Membandingk
 14. 14. an dan membezakan. Alat Berfikir: - (APC / Alternatives,Possibiliti es, Choices/ Alternatif, kemungkinan, pilihan) - (PMI/Plus, Minus, Interesting /Baik,Buruk, Menarik) Pencetusan Idea (10 minit) (Penyampaian Kandungan) - Induktif kolaboratif Aktiviti: - Lembaran Amali Mereka satu langkah eksperimen yang sesuai untuk menguji keupayaa n sesuatu bahan yang berlainan dalam ke upayaan menyerap air dengan menent ukan apa perkara yang sama, apa perkara yang diubah dan apa perkara yang diukur. 1. Guru membentuk kumpulan yang terdiri dari 10 orang. 2. Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan bagaimana untuk menguji kadar penyerapan setiap bahan yang ditunjukkan tadi. Murid dibenarkan mencari rujukan daripada buku. a) Berdasarkan dari bahan – bahan tisu, kertas surat khabar, kad manila dan beg plastik.Bagaimanakah cara untuk menentukan keupayaan penyerapan air bagi bahan tersebut? 3. Selepas 5 minit, salah satu wakil kumpulan diminta menjelaskan langkah-langkah eksperimen serta pembolehubah yang dibincangkan tadi. 4. Selepas penjelasan wakil kumpulan, guru meminta wakil kumpulan lain yang mempunyai langkah eksperimen yang berlainan daripada kumpulan sebelumnya menjelaskan langkah eksperimen mereka. 5. Guru membimbing semua murid untuk memilih salah satu langkah eksperimen yang paling sesuai digunakan serta mengulangi langkahlangkah eksperimen tersebut secara lisan. 13 Strategi P&P: Brainstorming Kemahiran Saintifik: Memerhati, Berkomunikasi, Mengenalpasti dan mengawal pembolehubah Kemahiran Berfikir: Menjanakan idea &Menghubungkaitkan Alat Berfikir: (AGO / Aims,Goals,Objektif/ Tujuan, matlamat dan
 15. 15. Amali: Langkah: objektif) “ lihat hasil perbincangan murid yang terbaik” Pemboleh ubah: b) diubah- ubah / dimanipulasi : c) diukur / diperhatikan : d) ditetapkan / dimalarkan : Pensturkturan Semula Idea (18 minit) (Penyampaian Kandungan) - Induktif - kolaboratif Aktiviti: - Lembaran Kerja 1 Menjalankan eksperimen dan pemerhatian. Alat Bantu Mengajar : Kertas Mahjong. 1. Wakil kumpulan diminta membahagikan tugasan dalam kumpulan masing-masing. 2. Murid-murid diminta mengeluarkan bahan yang dibawa untuk menjalankan eksperimen dan ketua kumpulan diminta mengambil alatan yang diperlukan daripada guru. 3. Ketua kumpulan membimbing ahli kumpulan menjalankan eksperimen tersebut. 4. 100ml air warna merah dituangkan ke dalam besin eksperimen. 5. Suratkahbar direndamkan ke dalam besin eksperimen tersebut. 6. 15 saat kemudian, suratkhabar dikeluarkan dan bahagian yang menyerap air diukur engan pembaris kayu. 7. Rekod pemerhatian dicatatkan dalam jadual yang disediakan. 8. Ulangi langkah dengan tisu, beg palstik, kad manila. 9. Berdasarkan rekod yang dicatatkan, bandingkan bahan apa yang paling cepat menyerap air dan bahan apa yang paling lambat menyerap air. Strategi P&P: Brainstorming 14 Sikap saintifik / Nilai : Berkerjasama, Berani mencuba&Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Kemahiran Saintifik: Memerhati,Mengukur & menggunakan nombor,Mengeksperim en,Mendefinisi secara operasi & Mengenalpasti dan mengawal pembolehubah Kemahiran Berfikir: Menghubungkaitkan & Menganalisis
 16. 16. 10. Bincangkan pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas dalam eksperimen ini. Keputusan: Ukuran ketinggian paras air berwarna merah yang diserap kedalam bahan yang diuji. Bil 1 2 3 4 5 6 Bahan Kain Tuala Tisu Surat khabar Kad Manila Kertas A4 Beg Plastik Paras warna air merah (cm) Keadaan keupayaan bahan menyerap air. Bil 1 2 3 4 5 6 Bahan Kain Tuala Tisu Surat khabar Kad Manila Kertas A4 Beg Plastik Keupayaan menyerap air 11. Selepas 20 minit eksperimen dijalankan, setiap wakil kumpulan diminta membentangkan hasil pemerhatian mereka. 12. Guru membimbing murid membincangkan pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas pada eksperimen ini. 13. Guru mengingati murid mencatatkan jawapan pembolehubah yang dibincangkan dalam lembaran kerja mereka 14. Murid faham dan berinteraksi dengan guru di hasil pembelajaran. 15 Alat Berfikir: (OPV /Other People’s Views/Pandangan & pendapat orang lain) Alat Bantu Mengajar : Lembaran kerja, besin eksperimen, air berwarna (merah) , kertas A4, suratkhabar, kad manila, kain, tisu, plastik lut cahaya dan pembaris kayu.. Sikap saintifik / Nilai : Kerjasama berkumpulan (pelajar), jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data Kemahiran Manipulatif: Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.
 17. 17. Aplikasi Idea (15 minit) (Perbincangan kelas) - Induktif Aktiviti: - Lembaran Kerja 2 1. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 2 dan meminta murid menjawab secara perbincangan kumpulan. 2. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 2 dalam kumpulan. 3. Guru memilih secara rawak mengikut kumpulan untuk membentangkan jawapan Lembaran Kerja 2. 4. Guru memilih jawapan yang paling baik dan mengaitkan dengan hasil pembelajaran. 5. Guru sebagai fasilitator Strategi P&P: Brainstorming Kemahiran Saintifik: Mengelas, Meramal, Mendefinisi secara operasi & berkomunikasi. Kemahiran Berfikir: Menghubungkaitkan Alat Berfikir: (CAF/ Consider All Factors/ambil kira senua faktor) Alat Bantu Mengajar : Lembaran kerja, besin eksperimen, air (merah), suratkhabar, kad manila, tisu, plastik beg dan pembaris kayu. Sikap saintifik / Nilai : Berkerjasama & jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Kemahiran Manipulatif: Menggunakan dan 16
 18. 18. mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Refleksi (10 minit) (Kesimpulan) - Induktif Aktiviti: - Soal jawab - Lembaran Amali Membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian dalam hasil keputusan eksperimen. Menjelaskan kesimpulan. 1. Guru meminta murid menmurid-murid mengemaskan meja eksperimen masing-masing. 2. Guru mengingatkan murid-murid membersihkan alatan eksperimen yang digunakan dalam keadaan yang cermat. 3. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan daripada hasil pembentangan setiap kumpulan. 4. Guru berbincang dengan murid mengenai isi pelajaran yang telah dipelajari dan menghubungkaitkan kepentingannya dalam kehidupan seharian manusia. Soalan : a) Melalui hasil penyiasatan mengeksperimen yang murid lakukan tadi. Apakah kepentingan mengetahui keupayaan penyerapan air keatas sesuatu bahan di dalam kehidupan seharian kita? Jawapan : Dapat membantu mengenalpasti bahan yang boleh digunakan dalam pembinaan alat mengikut kefungsiannya. Iaitu untuk alat yang berfungsi bagi menyerap air ianya memerlukan jenis medium seperti kertas surat khabar atau tisu begitu jika sebaliknya. 5. Guru sebagai fasilitator Strategi P&P: Brainstorming Kemahiran Saintifik: Memerhati, Mendefinisi secara operasi Kemahiran Berfikir: Membuat kesimpulan Alat Berfikir: (PMI/Plus, Minus, Interesting / Baik,Buruk, Menarik) Alat Bantu Mengajar : Lembaran kerja Sikap saintifik / Nilai : Berkerjasama, yakin & berani mencuba & Mensyukuri nikmat yang dikurnikan Allah Kemahiran Manipulatif: Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan 17
 19. 19. betul dan selamat., Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Penilaian : 1) Pencapaian standard pembelajaran 4.2.1 dapat dinilai berdasarkan aktiviti dalam fasa Pencetusan Idea. 2) Pencapaian standard pembelajaran 4.2.2 dapat dinilai berdasarkan aktiviti dalam fasa Pensturkturan Semula Idea. 3) Pencapaian standard pembelajaran 4.2.3 dan 4.2.4 dapat dinilai berdasarkan aktiviti dalam fasa Refleksi. 18
 20. 20. 19
 21. 21. REFLEKSI P&P Kekuatan: a) Murid-murid telah memberi kerjasama yang baik semasa aktiviti dijalankan sama ada dari segi penyediaan bahan dan semasa menjalankan eksperimen. Kawalan disiplin memuaskan. b) Pembelajaran inkuiri dijalankan dengan lancar dan murid diberi peluang untuk mengudarakan idea sendiri dalam langkah-langkah mereka langkah-langkah ekperimen, pembentangan hasil pemerhatian dan perbincangan jawapan dalam kumpulan. Ini dapat membantu mereka dalam aspek perkembangan afektif dan aspek sosial. Guru hanya memainkan peranan pembimbing sahaja dalam sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. c) Murid-murid kelihatan berseronok dengan eksperimen yang dijalankan. Air warna yang disediakan membantu murid memerhatikan kadar penyerapan air dengan mudah. Kelemahan: a) Semasa aktiviti eksperimen dijalankan, secara tidak sedar murid-murid bercakap dengan suara yang kuat. Ini akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran kelas yang lain. b) Pengurusan masa harus diambil perhatian kerana murid-murid tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengemaskan alatan eksperimen yang digunakan. Penambahbaikan: a) Guru seharusnya mengingatkan murid memperlahankan suara mereka sebelum eksperimen dijalankan. Pertandingan akan diadakan untuk memastikan murid menjalankan eksperimen dalam keadaan yang berdisiplin supaya tidak mengganggu kelas yang lain. b) Guru seharusnya melatih murid untuk bekerjasama membersihkan alatan eksperimen dan meja eksperimen dengan efektif pada masa akan datang. 20
 22. 22. 21
 23. 23. SENARAI SUMBER P&P (ALAT BANTU MENGAJAR) Besin eksperimen Pewarna Sirap Tisu Surat Khabar Beg Plastik Kertas A4 22
 24. 24. Kad Manila Kain Tuala Pembaris Air sirap pekat 23
 25. 25. 24
 26. 26. LEMBARAN KERJA AMALI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arahan: Dalam kumpulan, anda dikehendaki membina langkah – langkah eksperimen yang boleh digunakan dalam menentukan kadar keupayaan penyerapan air bagi bahan yang diuji. Sila catatkan hasil perbincangan didalam kertas mahjong mengikut draf dibawah. A) Draf Langkah – langkah Amali Tujuan : Bahan /radas : Langkah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) B) Di dalam penyiasatan ini, sila nyatakan Pemboleh ubah: e) diubah- ubah / dimanipulasi : _______________________________________ f) diukur / diperhatikan : _______________________________________ g) ditetapkan / dimalarkan : _______________________________________ C) Nyatakan kesimpulan yang boleh dibuat dari penyiasatan ini ? 25
 27. 27. LEMBARAN KERJA 1 KEMAHIRAN PROSES SAINS (Mengeksperimen) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Tajuk :Rekodkan ketinggian saya Arahan :Ukuran ketinggian paras air berwarna merah yang diserap pada bahan yang diuji dan catatkan didalam jadual dibawah ini. Keputusan : Bil 1 Bahan Kain Tuala 2 Tisu 3 Surat khabar 4 Kad Manila 5 Kertas A4 6 Paras warna air merah (cm) Beg Plastik Arahan :Catatkan keadaan keupayaan menyerap air mengikut bahan yang diuji didalam jadual dibawah ini. Hasil Pemerhatian : Bil Bahan 1 Kain Tuala 2 Tisu 3 Surat khabar 4 Kad Manila 5 Kertas A4 6 Keupayaan menyerap air Beg Plastik LEMBARAN KERJA 2 26
 28. 28. KEMAHIRAN PROSES SAINS (Mengelas) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Tajuk :Kumpulan Sama Aktiviti 1. Arahan :Tandakan (  ) pada objek yang boleh menyerap air dan tandakan ( X ) pada objek yang tidak boleh menyerap air. Aktiviti 2. 27
 29. 29. Arahan : Ramalkan objek-objek berikut sama ada boleh menyerap air atau tidak boleh menyerap air Gabus Kemeja T Klip Kertas Mop Guli Tisu tandas Sapu tangan Gelang getah Ramalan saya ialah : Objek Kebolehan menyerap air ( Ramalan ) Kebolehan menyerap air ( Pemerhatian ) Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1. _______________________ dapat menyerap air paling banyak. 2. Plastik dapat menyerap air yang paling ______________________________. 3. Kita dapat mengukur tahap keupayaan penyerapan air dengan _________________________ bahan kedalam ___________________. 4. Bahan yang diperbuat dari _________________,plastik, kaca dan ___________________ tidak boleh menyerap air. 28
 30. 30. LAPORAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MODEL CoRT 1 Rancangan mengajar atau persediaan mengajar boleh didefinisikan sebagai suatu rancangan pelajaran yang mengandungi unsur – unsur seperti tema, topik, standard kandungan, standard 29
 31. 31. pembelajaran, media pembelajaran, kaedah dan teknik pengajaran, fasa pengajaran dan pembelajaran, aktiviti atau isi pelajaran dan impak.Faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh guru semasa menyediakan rancangan mengajar adalah tujuan utama atau matlamat yang mahu dicapai dari pengajaran yang hendak disampaikan serta impaknya terhadap penerimaan isi pelajaran dan pemahaman murid.Kemahiran dalam reka bentuk instruksional sangat perlu bagi guru dan Pembina bahan instruksional.Ia dapat membantu guru merancang pembinaan dan penggunaan media dan kaedah yang sesuai bagi menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Di dalam tugasan kumpulan Kemahiran Tumpuan Dalam Sains kami bersepakat untuk menggunakan Model CoRT 1 dalam menghasilkan Rancangan Mengajar yang bertemakan “Menyiasat Benda Bukan Hidup” dengan topiknya “Penyerapan”. Sesi P&P ini berfokuskan murid tahun 3 dengan jumlah 31 orang murid selama 1 jam. Untuk Standard Kandungan rancangan mengajar, kami memilih “Sesetengah bahan boleh menyerap lebih banyak air daripada bahan yang lain” dimana Standard Pembelajarannya terbahagi kepada 4 iaitu : i) Mereka satu langkah eksperimen yang sesuai untuk menguji keupayaan sesuatu bahan yang berlainan dalam keupayaan menyerap air dengan menentukan apa perkara yang sama, apa perkara yang diubah dan apa perkara yang diukur. ii) Menjalankan eksperimen dan pemerhatian. iii) Membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian dalam hasil keputusan eksperimen. iv) Menjelaskan kesimpulan. Di dalam sesi P&P ini kami telah menggunakan bahan – bahan yang telah sedia ada dimakmal Sains seperti besin eksperimen, air, suratkhabar, kad manila, tisu, plastik beg dan pembaris kayu. Semua ABM ini akan digunakan semasa sesi penyelesaian masalah Amali diperingkat fasa Penstrukturan Semula Idea. Sebelum sesi P&P dijalankan kami telah mengambil kira pengetahuan sedia ada murid sebelum ini iaitu murid-murid telah mengetahui bahan-bahan mempunyai tahap penyerapan air yang berlainan. Untuk kaedah dan teknik Pedagogi P&P, kami telah memilih “Pembelajaran Kerjasama” (cooprative learning), “Pembelajaran Konstraktivisme” (Inkuiri penemuan) dan “Pembelajaran Kajian Masa Depan”. 30
 32. 32. Melalui penelitian dan perbincangan, kami telah mendapati antara Alat Berfikir yang boleh digunapakai dalam rancangan mengajar ini ialah APC,AGO,OPV dan CAF. Setiap Alat Berfikir ini sesuai untuk digunapakai pada fasa – fasa P&P yang tertentu sahaja.Penghasilan rancangan mengajar kami hanya mengfokuskan pengunaan Alat Berfikir pada fasa orentasi, pencetusan idea, penstrukturan idea dan Aplikasi Idea. Untuk fasa Refleksi kami mendapati tiada penggunaan Alat Berfikir yang sesuai digunakan kerana aktiviti menjurus kepada sesi soal jawab antara guru dengan murid, dimana murid dikehendaki memberi pendapat mengenai kepentingan mengetahui keupayaan penyerapan air keatas sesuatu bahan di dalam kehidupan seharian. Jadual dibawah menunjukkan Alat Berfikir yang terlibat didalam fasa – fasa P&P berdasarkan rancangan mengajar yang kami bina. Fasa 5. Orientasi 6. 7. 8. Aktiviti Pembelajaran Guru menunjukkan bahan yang digunakan untuk menjalankan eksperimen (suratkhabar, kad manila, tisu, beg plastik ) di hadapan murid satu demi satu. Murid diminta menjawab sama ada bahan yang ditunjukkan boleh menyerap air atau tidak. Guru mengemukakan persoalan : a) Bahan apakah yang paling cepat menyerap air dan bahan apakah yang paling lambat menyerap air? Guru mengaitkan jawapan murid dengan hasil pembelajaran pada hari ini. Alat Berfikir Alat Berfikir: (APC / Alternatives, Possibilities, Choices) Penerangan: Didalam fasa ini kami mendapati Alat Berfikir APC sesuai dipraktikkan dimana APC berfungsi membantu murid mencari kemungkinan – kemungkinan sebab berlakunya sesuatu khususnya ketika guru mengajukan soalan (2) dan (3). 6. Guru membentuk kumpulan yang terdiri dari 10 orang. Pencetusan 7. Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan bagaimana untuk Alat Berfikir: Idea menguji kadar penyerapan setiap bahan yang ditunjukkan tadi. (AGO / Murid dibenarkan mencari rujukan daripada buku. Aims,Goals, a) Berdasarkan dari bahan – bahan tisu, kertas surat khabar, kad Objektif) manila dan beg plastik.Bagaimanakah cara untuk menentukan keupayaan penyerapan air bagi bahan tersebut? 8. Selepas 5 minit, salah satu wakil kumpulan diminta menjelaskan langkah-langkah eksperimen serta pembolehubah yang dibincangkan tadi. 9. Selepas penjelasan wakil kumpulan, guru meminta wakil kumpulan lain yang mempunyai langkah eksperimen yang berlainan daripada kumpulan sebelumnya menjelaskan langkah eksperimen mereka. 10. Guru membimbing semua murid untuk memilih salah satu langkah eksperimen yang paling sesuai digunakan serta mengulangi langkah-langkah eksperimen tersebut secara lisan. Penerangan: Didalam fasa ini kami mendapati Alat Berfikir AGO sesuai dipraktikkan dimana AGO berfungsi 31
 33. 33. membantu murid mengenal pasti matlamat dan objektif yang hendak dicapai khususnya ketika guru mengajukan soalan (2) dan (3) ketika murid melaksanakan kerja Amali secara berkumpulan. 15. Wakil kumpulan diminta membahagikan tugasan dalam kumpulan Pensturkturan Alat Berfikir: masing-masing. Semula Idea (OPV / Other 16. Murid-murid diminta mengeluarkan bahan yang dibawa untuk People’s menjalankan eksperimen dan ketua kumpulan diminta mengambil Views) alatan yang diperlukan daripada guru. 17. Ketua kumpulan membimbing ahli kumpulan menjalankan eksperimen tersebut. 18. 100ml air warna merah dituangkan ke dalam besin eksperimen. 19. Suratkahbar direndamkan ke dalam besin eksperimen tersebut. 20. 15 saat kemudian, suratkhabar dikeluarkan dan bahagian yang menyerap air diukur engan pembaris kayu. 21. Rekod pemerhatian dicatatkan dalam jadual yang disediakan. 22. Ulangi langkah dengan tisu, beg palstik, kad manila. 23. Berdasarkan rekod yang dicatatkan, bandingkan bahan apa yang paling cepat menyerap air dan bahan apa yang paling lambat menyerap air. 24. Bincangkan pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas dalam eksperimen ini. Keputusan: Ukuran ketinggian paras air berwarna merah yang diserap kedalam bahan yang diuji. Bil 1 2 3 4 5 6 Bahan Kain Tuala Tisu Surat khabar Kad Manila Kertas A4 Beg Plastik Paras warna air merah (cm) Keadaan keupayaan bahan menyerap air. Bil 1 2 3 4 5 6 Bahan Kain Tuala Tisu Surat khabar Kad Manila Kertas A4 Beg Plastik Keupayaan menyerap air 25. Selepas 20 minit eksperimen dijalankan, setiap wakil kumpulan diminta membentangkan hasil pemerhatian mereka. 26. Guru membimbing murid membincangkan pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas pada eksperimen ini. 27. Guru mengingati murid mencatatkan jawapan pembolehubah yang dibincangkan dalam lembaran kerja mereka 32
 34. 34. 28. Murid faham dan berinteraksi dengan guru di hasil pembelajaran. Penerangan: Didalam fasa ini kami mendapati Alat Berfikir OPV sesuai dipraktikkan dimana OPV berfungsi membantu murid mengenal pasti sesuatu idea atau isu yang dihadapi khususnya ketika guru meminta murid menyelesaikan soalan didalam lembaran kerja 1 yang diedarkan mengikut kumpulan. Aplikasi Idea 6. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 2 dan meminta murid menjawab secara perbincangan kumpulan. 7. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 2 dalam kumpulan. 8. Guru memilih secara rawak mengikut kumpulan untuk membentangkan jawapan Lembaran Kerja 2. 9. Guru memilih jawapan yang paling baik dan mengaitkan dengan hasil pembelajaran. 10. Guru sebagai fasilitator Alat Berfikir: (CAF/ Consider All Factors) . Penerangan: Didalam fasa ini kami mendapati Alat Berfikir CAF sesuai dipraktikkan dimana CAF berfungsi membantu murid semasa membuat pilihan atau keputusan terhadap sesuatu perkara khususnya ketika guru meminta murid menyelesaikan soalan didalam lembaran kerja 2 yang diedarkan mengikut kumpulan. 33
 35. 35. KESIMPULAN 34
 36. 36. Tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik, seseorang guru itu tidak akan dapat mencapai kompetensi dalam pengajaran. Semua guru yang melaksanakan tugas mereka dengan jujur dan penuh minat akan sentiasa memikirkan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana mereka merancang untuk melaksanakannya. Justeru itu, proses Pengajaran dan Pembelajaran perlu dirancang dengan teliti untuk memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang tercapai. Oleh yang demikian, Model Reka Bentuk CoRT 1 boleh digunakan untuk membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dalam bilik darjah kerana hanya dengan perancangan pengajaran yang berkesan membolehkan murid memperolehi kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan disamping mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan rasa hormat mereka terhadap guru sekaligus membantu membina disiplin yang positif melalui proses pengajaran yang sistematik dan menarik. Semua orang boleh berfikir.Untuk berfikir dengan kreatif, kita boleh menggunakan program CORT 1 yang mengandungi tujuh teknik dan bertujuan untuk meluaskan pandangan kita apabila berfikir.Dengan menggunakan teknik CORT 1, kita dapat meneroka sudut pandangan yang berbeza untuk menghasilkan idea dan persepsi baru bagi menangani masalah.Penguasaan murid dalam kemahiran berfikir (KB) menjadi lebih berkesan melaluipenggunaan alat berfikir yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran. Alat berfikir yang biasa digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah penyusun grafik, soalan dan penyoalan, serta peta minda. Penggunaan alat berfikir CoRT1 dalam mata pelajaran Sains masih belum meluas.Cadangan penggunaan alat berfikir CoRT1 dalam pengajaran dan pembelajaran Sains boleh diaplikasikan sebagai salah alternatif untuk mempertingkatkan keberkesanan pembelajaran murid seterusnya dapat mempertingkatkan pemahaman murid dalam topik yang dipelajari. Sebagai kesimpulan, Kemahiran Berfikir berpandukan Alat Berfikir harus dikuasai oleh setiap individu kerana kemahiran ini amat penting dalam kehidupan manusia.Hal ini kerana kemahiran ini sentisa diperlukan dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian manusia.Contohnya, untuk memasak, manusia berfikir untuk memasak menu yang dapat memenuhi citarasa mereka. Perkembangan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis hasil berpandukan Alat Berfikir yang digunapakai oleh guru – guru dalam P&P akan membantu murid – murid supaya boleh berfikir secara kreatif dan kritis yang telah jelas menunjukkan bahawa KBKK yang bijak dapat menyediakan generasi kini untuk menghadapi kehidupan yang mencabar dalam dunia yang berteknologi tinggi dan pelbagai budaya. Kepesatan teknologi dan pembangunan yang kian meningkat sangat memerlukan pelajar untuk 35
 37. 37. menguasai Kemahiran Berfikir dalam proses kehidupan mereka dari peringkat sekolah rendah ke peringkat sekolah menengah, kemudian ke peringkat university dan kemudiannya alam pekerjaan atau alam kedewasaan. Alat – alat kemahiran berfikir telah dicipta bagi membantu cara kita berfikir. Alat ini mestilah digunakan dalam proses pemikiran kita agar apa yang difikirkan oleh kita lebih tepat dari segala segi dan menepati keperluan pemikiran dan idea kita. Alat – alat ini sangat membantu kita dalam proses berfikir dan dalam masa yang sama, melatih daya pemikiran kita. Oleh itu, setiap tindakan dan perkara yang dilaksanakan akan menjadi lebih efektif dan tidak menghampakan. RUJUKAN 36
 38. 38. SOM Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli (1998), Dinamika Guru: Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif (KBKK) : Longman Malaysia Sdn Bhd, Petaling Jaya, Selangor. Ainon Mohd & Abdullah Hassan (2003), Belajar berfikir : Utusan Publication and Distributors Sdn. Bhd., Kuala.Lumpur. Ainon Mohd & Abdullah Hassan (1999), Menyelesaikan masalah secara kreatif, : Utusan Publication and Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur De Bono, E. (1981)CoRT Thinking, CoRT I-IV, Oxford: Pergamonn Pressel cacol anuar ( sunday, April 03, 2011). BevelAndEmboss. Dicapai pada November 06, 2013, dari http://pepohonhijauku.blogspot.com/2011/04/normal-0-false-falsefalse-en-us-x-none.html Zarina Ahmad( 2013). WordPress . Dicapai pada November 07, 2013, darihttp://zarinaahmad.blogspot.com/p/kemahiran-saintifik.html Ghazally Faridah (Oct 05, 2013). scribd . Dicapai pada November 08, 2013, dari http://www.scribd.com/doc/173729573/Edward-de-Bono-Menggunakan-PendekatanCORT-Thinking-Program Ghazally Faridah (Oct 06, 2013). scribd . Dicapai pada November 08, 2013, dari http://www.scribd.com/doc/173923266/Panduan-Penggunaan-CoRT1 Lampiran 1 PROSES KERJA AMALI 37
 39. 39. 38
 40. 40. 39

×