Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pengajaran bahasa melayu prasekolah

43,118 views

Published on

Published in: Education

Rancangan pengajaran bahasa melayu prasekolah

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN SLOT Kelas : Pra Cinta Tarikh : 13 November 2013 Masa : 8.00 – 8.40 Pagi (40 minit) Bil. Murid : 23 orang Tajuk/Tema : Alam Bahan Subtema : Peralatan bilik tidur Tunjang Utama : Tunjang Komunikasi - Bahasa Malaysia Standard Kandungan : (BM 2.1) Berinteraksi dengan mesra (BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi Standard Pembelajaran : (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul (BM 2.1.7) Menamakan objek di persekitaran (BM 2.2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : i. Guru dapat merangsang pertuturan murid melalui soal jawab dengan mudah dan difahami ii. Murid dapat mengenalpasti peralatan yang digunakan didalam bilik iii. Murid dapat mengawal koordinasi tangan iv. Murid dapat menjana idea dan berfikir dalam menyusun perkataan dengan betul v. Membina rasa ingin tahu murid dan berasa seronok dengan pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenal beberapa jenis peralatan bilik iaitu, katil, bantal, kipas, meja tulis, langsir, rak buku Kemahiran Berfikir (KB) : Menyelesaikan masalah. Contohnya ; barang tersembunyi dan susun perkataan Penerapan Nilai : Gembira, bekerjasama
  2. 2. Alat Bantu Mengajar : Komputer Riba, LCD projector, Kad Imbasan, Lembaran kerja 1 dan 2 Fokus MI : Kecerdasan Linguistik, Kecerdasan interpersonal dan Kecerdasan Intrapersonal. Kosa Kata : Almari, Bantal, Meja Tulis, Kipas, Katil
  3. 3. LANGKAH / ISI MASA PEMBELAJARAN Set Induksi AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID CATATAN 1. Guru meminta murid untuk 1. Murid diminta untuk ABM : beberapa peralatan duduk di dalam kumpulan duduk di dalam Kad bilik tidur, iaitu : (5 minit) Memperkenalkan dengan tertib kumpulan dengan tertib bergambar - almari, meja tulis, batal, katil dan kipas. almari, meja 2. Guru menunjukkan 2. Murid tertanya-tanya tulis, batal, kepada murid kotak apa yang ada di dalam katil dan kotak kipas. 3. Guru meminta murid untuk meneka apa yang ada di 3. Murid diminta untuk dalam kotak meneka apa yang ada di dalam kotak 4. Guru memilih 5 orang murid ke depan dan meminta 4. lima orang murid mereka untuk memasukkan dipilih dan diminta untuk tangan di dalam kotak sambil ke depan dan menutup mata memasukkan tangan di dalam kotak dengan 5. Guru meminta murid menutup mata menunjukkannya pada murid-murid lain dan 5. Murid menunjukkan mengenalkan kad bergambar kad bergambar yang yang dipegaangnya. dipegangnya pada murid-murid lain dan 6. Guru meminta murid balik mengenalkan gambar ke tempat duduk masing- itu masing 6. Murid balik ke tempat duduk masing-masing Langkah 1 Pembelajaran 1. Guru meminta murid untuk 1. Murid diminta untuk ABM : (10 minit) menggunakan duduk dengan tertib. duduk dengan tertib. LCD CD-INTERACTIVE “Bilik Saya” Projector, 2. Guru menayangkan “slide 2. Murid melihat “slide Komputer show” - bilik saya. show” - bilik saya. Riba 3. Guru memperkenalkan 3. Murid diperkenal
  4. 4. beberapa peralatan didalam beberapa peralatan bilik kepada murid-murid. didalam bilik, iaitu : iaitu : almari, meja tulis, almari, meja tulis, batal, batal, katil dan kipas. katil dan kipas. 4. Guru meminta murid-murid 4. Murid-murid diminta untuk mengeja perkataan untuk mengeja yang tertera di dalam screen perkataan yang tertera yang ditayangkan. di dalam screen yang ditayangkan. Langkah 2 Lembaran kerja - 1. Guru meminta murid untuk 1. Murid membentuk ABM : (10 minit) susun semula huruf membentuk kumpulan kumpulan masing- Lembaran untuk membentuk masing-masing dan duduk masing dan duduk kerja, susun perkataan yang betul dengan tertib dengan tertib semula huruf untuk 2. Guru menerangkan fungsi- 2. Murid mendengar membentuk fungsi peralatan di dalam dengan penuh perhatian perkataan bilik tidur yang betul 3. Murid melihat 3. Guru menunjukkan murid- lembaran kerja yang di murid lembaran kerja tunjukkan oleh guru 4. Guru menerangkan apa 4. Guru menerangkan yang perlu murid-murid apa yang perlu murid- lakukan dengan lembaran murid lakukan dengan kerja lembaran kerja 5. Guru mengedarkan 5. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada lembaran kerja kepada murid-murid murid-murid Langkah 3 Lembaran kerja - 1. Guru meminta murid-murid 1. Murid-murid ABM : (10 minit) mewarnakan gambar untuk untuk duduk dengan dikehendaki mencari Pensil warna, yang tersembunyi tertib objek yang tersembunyi Lembaran di dalam gambar. kerja, 2. Guru membahagikan warnakan empat orang murid dalam 2. Murid dibahagikan gambar yang satu kumpulan kecil empat orang untuk satu tersembunyi, kumpulan kecil
  5. 5. 3. Guru memberi lembaran 3. Murid-murid kerja - gambar yang mewarnakan gambar tersembunyi kepada murid- yang tersembunyi di murid. dalam kertas yang di beri oleh guru. 4. Guru meminta murid-murid mencari dan mewarnakan 4. Murid mencari objek objek yang tersembunyi yang tersembunyi dan didalam gambar dan mewarnakannya warnakan. 5. Murid menyerahkan 5. Guru meminta murid untuk lembaran kerja yang menyerahkan lembaran kerja telah siap kepada guru yang telah siap Penutup Sesi imbas kembali 1. Guru meminta murid untuk 1. Murid duduk dengan ABM : (5 minit) pengajaran dan duduk dengan tertib tertib Lirik lagu, “Bilik saya” pembelajaran 2. Guru meminta murid untuk 2. Murid diam diam 3. Murid mendengar 3. Guru mengimbas kembali dengan penuh perhatian sesi pembelajaran dan memberi tindak balas dengan menjawab 4. Guru bersoal jawab apa yang ditanya guru dengan murid dan menanyakan murid faham 4. Murid bersoal jawab atau tidak dengan dengan guru - murid pembelajaran sudah mempunyai pengetahuan sedia ada tentang bilik tidur REFLEKSI :

×