Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rahandusministeeriumi 2016. aasta suvine majandusprognoos

12,821 views

Published on

Rahandusministeeriumi 2016. aasta suvine majandusprognoos

Published in: Economy & Finance
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Rahandusministeeriumi 2016. aasta suvine majandusprognoos

 1. 1. Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 15.9.2016
 2. 2. Makromajandus • Majanduskasv madalam kevadel prognoositust 2016 2,0% > 1,3%; 2017 3,0% > 2,5%; • Kasvu taastumine sõltub väliskeskkonnast; • Keskmise palga kasvutempo aeglustub, hõive vähenemine lähiaastatel marginaalne; • Tarbijahindade langus on läbi, inflatsioon 2016 +0,2% ja 2017 +2,7%
 3. 3. Riigieelarve • 2016. aasta eelarve oodatust oluliselt paremas seisus • Vähemalt struktuurne tasakaal prognoosiperioodi jooksul • Maksukoormus alaneva trendiga • Võlakoormus prognoosiperioodi lõpuks ca 10% SKPst
 4. 4. Makromajandus Madis Aben Fiskaalpoliitika osakonna analüütik
 5. 5. Eesti 2016. a SKP prognooside korrektsioon 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2013 4 7 10 2014 4 7 10 2015 4 7 10 2016 4 7 10 % v.e.a. RM EP Komisjon IMF OECD Swed SEB Nordea Consensus Forecast DNB –2 pp +1,3%
 6. 6. Eesti 2017. a SKP prognooside korrektsioon 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2014 4 7 10 2015 4 7 10 2016 4 7 10 % v.e.a. RM EP Komisjon IMF OECD Swed SEB Nordea Consensus Forecast DNB +2,5% –1 pp
 7. 7. Majandususaldus muutumatu COM Majandususaldusindeks 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Jan/92 Jan/94 Jan/96 Jan/98 Jan/00 Jan/02 Jan/04 Jan/06 Jan/08 Jan/10 Jan/12 Jan/14 Jan/16 Eesti 5a ilma trendita
 8. 8. Majandususaldus muutumatu COM Majandususaldusindeks 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Jan/92 Jan/94 Jan/96 Jan/98 Jan/00 Jan/02 Jan/04 Jan/06 Jan/08 Jan/10 Jan/12 Jan/14 Jan/16 Läti Leedu Eesti 5a ilma trendita
 9. 9. Tarbijad ja investorid endiselt ettevaatlikud
 10. 10. -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kodumajapidamiste säästumäär kasvab ES % v.e.a. (jooksevhinnas) Eratarbimiskulutused Sotsiaal- siirded MTA töine tulu
 11. 11. -40 -20 0 20 40 60 80 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ettevõtete investeeringud suhteliselt madalad % lisandväärtusest Kogukasum Investeeringud ES Tööjõukulud Ettevõtlusstatistika –20 pp +10 pp
 12. 12. Miks peaks kasv kiirenema?
 13. 13. Partnerite impordinõudlus ja EE eksport -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % v.e.a. Ülejäänud Saksamaa Venemaa Leedu Läti Soome Rootsi Välisnõudluskokku Eesti eksport(RM suvi'16) RM kevad '16
 14. 14. Inflatsioon kiireneb oluliselt
 15. 15. Hinnalangus on läbi -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % v.e.a. Ülejäänud Transport (sh kütus) Eluase (sh küte, elekter) Alkoholja tubakas Toit THI THI suvi'16 THI kevad '16 –0,1% –0,5% 0,2% 2,7% 2,7% ES,RM
 16. 16. Põhinäitajad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. SKP reaalkasv 1,4 1,3 2,5 3,0 2,8 2,7 0,4 -0,7 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 2. SKP nominaalkasv 2,5 3,1 5,2 5,8 5,6 5,5 0,0 -1,0 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 2a. SKP jooksevhindades (mld €) 20,3 20,9 22,0 23,3 24,6 25,9 -0,2 -0,4 -0,6 -0,7 -0,9 -1,0 5. Tarbijahinnaindeks -0,5 0,2 2,7 2,7 2,6 2,6 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 8. Tööhõive kasv 2,6 0,9 -0,1 -0,3 -0,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10. Töötuse määr 6,2 6,2 7,2 8,4 9,3 9,4 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 12. Palga reaalkasv 6,5 6,5 2,8 2,8 2,7 2,4 0,0 2,0 0,8 0,2 -0,2 -0,2 12a. Palga nominaalkasv 6,0 6,7 5,5 5,5 5,3 5,0 0,0 1,8 0,8 0,0 -0,4 -0,4 15. Jooksevkonto (% SKPst) 2,2 1,1 0,8 1,0 1,1 1,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,8 1,3 17. Eratarbimiskulutused 4,6 3,3 2,7 2,4 2,4 2,3 -0,3 0,0 0,2 -0,4 -0,8 -0,7 19. Kapitali kogumahutus -3,4 1,2 6,8 3,2 4,2 4,6 1,1 -1,2 2,4 -1,5 -0,8 -0,3 22. Kaupade ja teenuste eksport -0,6 2,7 3,5 4,0 4,5 4,5 0,5 1,2 -0,3 -0,5 -0,2 -0,2 Erinevus suvi’16– kevad’16
 17. 17. Riigi rahanduse arengud Sven Kirsipuu Fiskaalpoliitika osakonna juhataja
 18. 18. VS eelarvepositsioon 7 kuuga ülejäägis -1.25% -1.00% -0.75% -0.50% -0.25% 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets %SKPstmlnEUR Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid KOV VS eelarvepositsioon2016
 19. 19. Maksulaekumised ületavad jätkuvalt eelarve ootusi -50 -30 -10 10 30 50 70 90 jaan veebr märts aprill mai juuni juuli aug sept okt nov dets kokku Mln eur Muu (hasartmängu-, tolli- ja raskeveokimaks) Tulumaks Aktsiisid Käibemaks Sotsiaalmaks Laekumine võrreldes eelarvega 27 mln
 20. 20. Põhivara soetuselt tasutud käibemaks tegevusalades on kasvanud ca 11 mln 35,0% 44,1% 2016 69,9% 40,7% 2015 16,8% 37,6% -100 -50 0 50 100 150 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Jaan Veeb Märts Apr Mai Metsamajandus Taime-jaloomakasvatus Laondusja veondustabistavad Rentimine Mootorsõidukiteja mootorratastehulgi- ja jaemüükningremont Jaemüük % v.e.a, 3kk
 21. 21. 2017. aasta maksulaekumised vs RES +29,8 mln € 27,1 (+0,2) 35,0 (-1,0) 35,1 (+0,2) 210 (+5) 256 (-5) 343 (+19) 381 (-18,5) 554 (+14) 2 105 (-37,8) 2 685 (+54,3) 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Hasartmängumaks Tollimaks Elektriaktsiis Tubakaaktsiis Alkoholiaktsiis Füüsilise isiku tulumaks Juriidilise isiku tulumaks Kütuseaktsiis Käibemaks Sotsiaalmaks Mlneur
 22. 22. Eesti maksukoormus langeb 2020. aastaks 34,6%le 33,9%34,8% 34,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2006 2008 2010 2012 2014 2016* 2018* 2020* % SKPst Tööjõumaksud Tarbimismaksud Kapitalimaksud Euroopa Liit Läti Leedu Soome
 23. 23. Investeeringud 2017. a kasvavad -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 0 200 400 600 800 1000 1200 2007/2014 2008/2015 2009/2016 2010/2017 2011/2018 2012/2019 2013/2020 vanaper uus per kasv vana kasv uus
 24. 24. Struktuurne positsioon tasakaalus 2017-2018.a -1.2% -2.4% -3.7% -4.7% 1.8% 2.0% 1.4% 1.1% 0.6% 1.1% 1.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 200520062007200820092010 2011 2012 2013 2014 20152016*2017*2018*2019*2020* % SKPstmln € KOV Sotsiaalkindlustusfondid Keskvalitsus Struktuurne eelarvepositsioon (parem skaala)
 25. 25. Nominaalselt stimuleeritakse majanduskasvu 1.1% 2.9% 2.5% -2.7% -2.2% 0.2% 1.2% -0.2%-0.2% 0.6% 0.4% 0.4% -0.8% -0.3% 0.2% 0.6% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 200520062007200820092010 2011 201220132014 20152016*2017*2018*2019*2020* % SKPstmln € KOV Sotsiaalkindlustusfondid Keskvalitsus Nominaalne eelarvepositsioon (parem skaala)
 26. 26. Reservid ei lange alla 7,2% SKPst 9,4% 8,0% 9,8% -0.5% -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Keskvalitsus (EFSF-ta) Sotsiaalkindlustusfondid Kohalikud omavalitsused EFSF Netovarad(+)/-võlg(-) VõlgReservid
 27. 27. Võlakoormus suhteliselt stabiilne 9,4% 8,0% 10,0%9,8% -0.5% -1,9% -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Keskvalitsus (EFSF-ta) Sotsiaalkindlustusfondid Kohalikud omavalitsused EFSF Netovarad(+)/-võlg(-) VõlgReservid
 28. 28. Aitäh! Rahandusministeeriumi avalike suhete osakond press@fin.ee

×