Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swedbanki majandusprognoos: sügis 2016

741 views

Published on

Swedbank Economic Outlook: November 2016

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Swedbanki majandusprognoos: sügis 2016

 1. 1. © Swedbank Swedbanki majandusprognoos: sügis 2016 Swedbank Economic Outlook Update Tõnu Mertsina Peaökonomist Macro Research Baltics 17. november 2016
 2. 2. © Swedbank Maailmamajandus: Trumpi võit kõigutab vana maailmakorda
 3. 3. © Swedbank Trumpi võit muudab maailma majanduspoliitikat Trumponoomika peamised komponendid: • Ekspansiivne fiskaalpoliitika – Maksude langetamine – Investeeringute oluline suurendamine infrastruktuuri Mõju: – Maksude langetamine peaks majanduskasvu toetama, kuid see toob rohkem kasu kõrgema sissetulekuga elanikkonnale – Suunab ettevõtete osa välismaal teenitud kasumeid tagasi USA-sse • Kahjulik riikidele, kust kapital väljuks – Infrastruktuuri investeeringud tugevdavad sisenõudlust – Praegu veel ruumi suuremateks eelarvekulutusteks • Eelarvepuudujääk suureneb 3
 4. 4. © Swedbank Trumponoomika: • Protektsionistlikum kaubanduspoliitika – Eeldame, et Trump võtab osaliselt tagasi kampaania käigus öeldud plaanid ja kehtestab väiksemad kaubanduspiirangud • Trump on soovitanud mitmetel USA suurfirmadel toota rohkem USA-s (Ford, Apple, Boeing) – NAFTA-st eemaldumine tooks kaasa kiirema inflatsiooni ja kahjustaks tarbimist, vähendaks ettevõtete investeeringuid ja halvendaks töökohtade loomist – Pidur TPP-le ja TTIP-le – Kokkuvõttes - kui kaubanduspiirangud jäävad tagasihoidlikuks või neid ei rakendata üldse, siis tugevdab see USA majanduskasvu • Oleks kaudselt globaalne positiivne efekt – Risk protektsionismi ees võib püsida ja see pidurdab erainvesteeringuid USA-s – Euroala: ca 14% ekspordist läheb USA-sse; ekspordikasvus on USA-l väga oluline roll – Eesti: 3,2% kaupade ja teenuste ekspordist USA-sse, USA-st 1,8% impordist – Põhjamaad ja Balti riigid kannataksid protektsionismist väga tugevalt 4
 5. 5. © Swedbank Trumponoomika: • Bürokraatia vähendamine • Trump ei toeta praeguseid ülimadalaid intressimäärasid • Suurem fiskaalne stiimul vajab kõrgemaid intressimäärasid • Samas, kuna tööjõuturg on muutunud piiratumaks ja inflatsiooniootused kasvanud – võib pidurdada intressimäärade tõstmist • Euroopas geopoliitilised riskid suurenevad: NATO teemad, Venemaa • Populistlike liikumiste ja parteide mõju on tugevam pärast Brexitit ja Trumpi võitu: – 4.12.2016: Itaalias põhiseaduse referendum/Austrias presidendivalimised – 15.03.2017: Hollandis parlamendivalimised – 7.05.2017: Prantsusmaal presidendivalimised – Sügis 2017: Saksamaal üldvalimised 5
 6. 6. © Swedbank Pärast Trumpi võitu on dollar tugevnenud - turgude ootus, et fiskaalne stimuleerimine ja maksude alandamine suurendavad lähiajal USA sisenõudlust ja majanduskasvu - suunab osa ettevõtete kasumeid tagasi 6 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 USD/EUR, 11.10.-15.11.2016 Allikas: Bloomberg Uudis Trumpi võidu kohta
 7. 7. © Swedbank Nii ÜK referendumi kui Trumpi valimise järgne turgude volatiilsus taastus kiiresti • USA aktsiaturgude volatiilsus (VIX) 7 0 5 10 15 20 25 30 10.05.2016 10.06.2016 10.07.2016 10.08.2016 10.09.2016 10.10.2016 10.11.2016 ÜK referendum D. Trumpi võit Allikas: Bloomberg
 8. 8. © Swedbank Aktsiaturud taastusid Trumpi võidust kiiresti - oodatakse USA sisenõudluse tugevnemist 8 315 320 325 330 335 340 345 350 355 29.07.2016 29.08.2016 29.09.2016 29.10.2016 Stoxx600 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 29.07.2016 29.08.2016 29.09.2016 29.10.2016 Nikkei 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 2200 29.07.2016 29.08.2016 29.09.2016 29.10.2016 S&P 500 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 29.07.2016 29.08.2016 29.09.2016 29.10.2016 DAX Allikas: Bloomberg
 9. 9. © Swedbank Tõenäosus, et USA Föderaalreserv tõstab detsembris intressimäära, on järsult suurenenud • Bloombergi küsitluses osalejate arvamus Fed-i intressimäärade tõstmise kohta detsembris 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 24.03.2015 24.04.2015 24.05.2015 24.06.2015 24.07.2015 24.08.2015 24.09.2015 24.10.2015 24.11.2015 24.12.2015 24.01.2016 24.02.2016 24.03.2016 24.04.2016 24.05.2016 24.06.2016 24.07.2016 24.08.2016 24.09.2016 24.10.2016 14.dets.16 Allikas: Bloomberg
 10. 10. © Swedbank Lähiajal tõstab intressimäärasid vaid USA Föderaalreserv • Keskpankade peamised intressimäärad 10 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Fed BoE ECB Riksbank BoJ Allikas: Macrobond, Swedbank Macro Research
 11. 11. © Swedbank Riigivõlakirjade tootlused/pikaajalised intressimäärad on viimase 1-3 kuu jooksul tõusnud 11
 12. 12. © Swedbank Eesti: majanduskasvu paranemine on saanud tugevama tõuke
 13. 13. © Swedbank Kaupade ja teenuste ekspordikasv on sel aastal kiirenenud • Kaupade ja teenuste eksport, yoy % (maksebilansi järgi) 13 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016 2Q2016 3Q2016 Allikas: Eesti Pank
 14. 14. © Swedbank Suur osa kaupade ekspordi kasvust tuleb elektroonikatoodete ekspordist Mehhikosse • Aastane muutus, 9 kuud 2016/2015 mln eurot 14 • Aastane muutus, 9 kuud 2016/2015 mln eurot -40 -20 0 20 40 60 80 Kalad Mustmetalltooted Piim ja piimatooted Anorgaanilised kemikaalid Põlevkiviõlitooted ja elekter Paadid ja ujuvkonstruktsioonid Puittooted Puitehitused, mööbel Elektrimasinad ja -seadmed -60 -30 0 30 60 90 120 Allikas: Statistikaamet
 15. 15. © Swedbank Venemaa-suunalise ekspordi osakaal on langenud juba 4 aastat - peamine mõju väiksemast nõudlusest; sanktsioonide mõju väiksem - sellega on vähenenud Venemaa mõju Eesti majandusele Kaupade eksport Venemaale, % kaupade koguekspordist 15Allikas: Statistikaamet
 16. 16. © Swedbank 2017-2018 ootame kaubanduspartnerite impordinõudluse paranemist 16 • Eesti 10 suurema kaubanduspartneri kaalutud impordinõudluse ja Eesti ekspordi kasvu prognoos, % Allikas: Macrobond, Swedbank Macro Research -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2012 2013 2014 2015 2016pr 2017pr 2018pr Eesti kaubanduspartnerite impordikasv, % (pt) Eesti eksport (vs)
 17. 17. © Swedbank Eesti majanduse kindlustunne on sel aastal paranenud - kõikide sektorite kindlustunne näitab paranemist • Kindlustunde indeksid Eestis, 3- kuu libisev keskmine 17 Allikas: European Commission 90 92 94 96 98 100 102 104 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 2015 2016 Majanduse üldine kindlustunne (ps) Tööstus Teenustesektor Tarbijad Ehitus (ps)
 18. 18. © Swedbank Ettevõtete ja majapidamiste laenuportfelli kasv on kiirenenud - laenude tagasimaksmise võime on hea • Laenuportfelli aastane kasv, % 18 • Üle 60 päeva viivises olevate laenude osakaal kogu laenuportfellis, % -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mittefinantsettevõtted Kodumajapidamised 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Allikas: Eesti Pank
 19. 19. © Swedbank Eestis on investeeringud tasapisi paranenud - kõige enam panustavad ettevõtted ja kodumajapidamised - valitsuse investeeringud sel aastal tugevas languses • Panus koguinvesteeringute kasvu, protsendipunkti -20 -10 0 10 20 30 2012 2013 2014 2015 2016 Majapidamised Valitsus Ettevõtted Koguinvesteeringud Allikas: Statistikaamet
 20. 20. © Swedbank Eesti on EL struktuurivahenditest teinud väljamakseid vaid 6,7% - sarnane olukord eelmise eelarveperioodiga ja teiste Baltimaadega - järgmisel aastal peaksid valitsuse investeeringud suurenema • Heakskiidetud projektid ja väljamaksed 2014-2020 EL struktuurivahenditest, mld eurot (31.10.16 seisuga) 20 Allikas: Rahandusministeerium Kokku Heakskiidetud projektid sh.tehtud väljamakseid
 21. 21. © Swedbank Töötuse määr tõuseb veidi, elanike ostuvõime väheneb - hakkab tarbimise kasvu pidurdama - samas, mitteaktiivsete inimeste arv väheneb • Tööturunäitajad, % 21 • Palga ja inflatsiooni aastane kasv, % 10,0% 8,6% 7,4% 6,2% 6,9% 7,2% 7,5% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Töötuse määr Hõive muutus Tööhõive määr, % (pt) Allikas: Statistikaamet, Swedbank Macro Research 3,9% 2,8% -0,1% -0,5% 0,1% 2,6% 2,4% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tarbijahinnaineks (THI) Palga nominaalkasv Netopalga reaalkasv
 22. 22. © Swedbank Tööjõukulude kasv piirab/vähendab ettevõtete kogurentaablust ja investeerimisvõimalusi 22 Allikas: statistikaamet • Kogurentaablus ning tööjõukulude osakaal ettevõtetesektori müügitulus, %
 23. 23. © Swedbank Ettevõtete müügihindade languse taandumine on toeks käibe paranemisele - leevendavad kõrgete tööjõukulude mõju rentaablusele • Aastane muutus (töötlev tööstus), % 23 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 Tootjahinnad Ekspordihinnad Impordihinnad Allikas: statistikaamet
 24. 24. © Swedbank Majanduskasv on aeglustunud ka Lätis ja Leedus - selle aasta kolme kvartali jooksul kasvas Eesti majandus 1,1% yoy • SKP aastane kasv, % 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Eesti Läti Leedu Allikas: Eurostat, Statistikaamet
 25. 25. © Swedbank Tööjõu tootlikkus on alates 2015 vähenenud - viimase 5 aastaga on tootlikkus vähenenud tegevusalades, kus hõive on kiiremini kasvanud • Tunnitootlikkuse reaalkasv, % (kogumajandus) 25 • Tööjõutootlikkuse ja hõive muutus 2015/2005, % -4 -2 0 2 4 6 8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Allikas: Statistikaamet Allikas: Statistikaamet, Swedbank Macro Research -60 -10 40 90 140 Veevarustus ja jäätmekäitlus Info ja side Majutus ja toitlustus Muud tegevusalad Ehitus Veondus ja laondus Haridus Tervishoid Kutse- ja tehnikaalane tegevus Avalik haldus ja riigikaitse Kinnisvaraalane tegevus Finantssektor Tegevusalad kokku Töötlev tööstus Hulgi- ja jaekaubandus Haldus- ja abitegevused Kunst ja meelelahutus Põllu- ja metsamajandus Energeetika Mäetööstus Hõive muutus, % Tööjõu tootlikkuse muutus, %
 26. 26. © Swedbank Rootsi kinnisvaraturult tuleneva riskiga Eesti majandusele tuleb arvestada - Eluasemete hinnakasv on Rootsis aeglustunud, laenamist piiratakse - Rootsi kodumajapidamiste võlgnevus on suur, kuid jääb alla Taani ja Norra näitajast 26
 27. 27. © Swedbank Uue valitsuskoalitsiooni majanduspoliitika • Ettevõtte tulumaks: ei ole veel kokkulepitud – Pidurdaks investeeringuid ja vähendaks välismaiseid otseinvesteeringuid – Ettevõtete investeeringuid on tarvis soodustada – Praegune maksustamine tagab läbipaistvuse – Tuleb alandada tööjõumakse – Maksupoliitika peab ettevõtlust soosima – sealt tulevad eelarvesse maksud • Üksikisiku tulumaks: – Maksuvaba tulu piiri tõstmine parandaks madalama sissetulekuga inimeste tarbimist – Tulumaksu tõstmine pidurdaks tarbimist – seda ilmselt ei tule? – Astmelise tulumaksuga kaotaksid kõrgema palgaga kvalifitseeritud töötajad, nt IT sektoris – Juba praegu tulumaksusüsteem progressiivne • Aktsiiside tõstmine: – Peaks olema tasakaal tarbimiskäitumise mõjutamisel ja ettevõtete äritulemustega arvestamisel – Liigne tõstmine suurendab varimajandust 27
 28. 28. © Swedbank Uue valitsuskoalitsiooni majanduspoliitika • Sotsiaalmaksu alandamine – Mõju väga väike, kuid ettevõtted on sellega arvestanud • Suured maksupoliitilised muudatused tekitavad ebakindlust – vaja selget sõnumit ja pikalt ette teada • Laenamine infrastruktuuri investeeringuteks: kõige kiirem kasvuallikas – kui on hea kava, mis hiljem ei muutu Eestile koormavaks ja kalliks – laenamiseks on praegu sobiv aeg – intressimäärad on madalad – madalad intressimäärad ei kesta igavesti, kuid neid saab fikseerida • Osade riigiettevõtete müük ja börsile viimine: hea mõte – suurendab välisinvestorite huvi ja parandab ettevõtete investeeringuid – võimaldab paigutada säästusid Eesti majandusse 28
 29. 29. © Swedbank Uue valitsuskoalitsiooni majanduspoliitika • Tegeleda rohkem sellega, kuidas oskustööjõudu Eestisse meelitada – iibe parandamine on üliraske teema • Rohkem tähelepanu struktuurireformidele: – tervisekindlustuse-, haldus-, haridus-, valitsuse- ja töövõimereformid • Aidata ettevõtetel välisturge avada • Veel ebaselge kust tulevad katteallikad • Säilima peaks range riigirahandus ja keskpikas vaates tasakaalus eelarve: – üksikutel aastatel väike defitsiit ok, kuid keskpikas vaates peab olema tasakaalus. – pikas vaates suuremad sotsiaalkulutused - vajab reformimist – liiga ekspansiivne fiskaalpoliitika võib tekitada veelgi suuremat palgasurvet 29
 30. 30. © Swedbank Peamised majandusnäitajad 30 Allikas: Statistikaamet, Eesti Pank, Swedbank Macro Research Erinevus eelmise prognoosiga 2015 2016pr 2017pr 2018pr 2016 2017 2018 SKP reaalkasv, % 1,5 1,3 2,4 2,5 -0,2 -0,1 -0,2 Kodumajapidamiste tarbimine 4,8 3,8 3,0 3,0 -0,8 0,0 -0,4 Valitsuse tarbimine 3,4 0,5 2,0 2,0 -1,3 0,0 0,0 Investeeringud põhivarasse -3,7 2,0 6,5 5,0 2,0 2,6 0,0 Kaupade ja teenuste eksport -0,6 2,6 3,6 3,7 0,1 0,1 -0,1 Kaupade ja teenuste import -1,4 4,6 5,0 4,5 0,5 0,5 -0,1 SKP, mld eurot (jooksevhindades) 20,2 20,9 21,9 23,0 -0,4 -0,4 -0,5 SKP nominaalkasv, % 2,5 3,2 4,9 5,1 -0,7 -0,1 -0,3 THI kasv, % -0,5 0,1 2,6 2,4 0,1 0,1 0,4 Töötuse määr, % 6,2 6,9 7,2 7,5 0,7 0,6 0,7 Netopalga reaalkasv, % 8,0 7,5 2,5 2,1 1,1 -0,3 -1,4 Jooksevkonto, % SKPst 2,2 1,1 0,2 -0,6 -0,2 0,1 0,1 Valitsussektori eelarve tasakaal, % SKPst 0,1 0,3 -0,6 -0,2 0,1 -0,4 0,0 Valitsussektori võlatase, % SKPst 10,1 9,4 10,2 11,0 -0,2 0,4 1,0
 31. 31. © Swedbank 31 Tänan tähelepanu eest! Majandusuudised ja -kommentaarid Swedbanki majandusblogi Kukkur: https://kukkur.swedbank.ee/ Uudised ja kommentaarid otse e-posti: http://www.swedbank-research.com/

×