Siim Krusell: Eesti elu arvudes 2012. aastal

14,247 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
14,247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12,574
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Siim Krusell: Eesti elu arvudes 2012. aastal

 1. 1. Eesti elu arvudes 2012. aastal Siim Krusell, Statistikaameti peaanalüütik
 2. 2. Ränne, sünnid ja surmad, 2004–2012 26.07.2013 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sisseränne Väljaränne Elussünnid Surmad
 3. 3. Sisseränne Eestisse kodakondsuse järgi, 2004–2012 26.07.2013 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kokku Eesti kodakondsus Venemaa kodakondsus Muu kodakondsus
 4. 4. Olukord tööturu peamiste näitajate järgi, 2002–2012 26.07.2013 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tööjõus osalemise määr, % Tööhõive määr, % Töötuse määr, % Tööjõus osalemise määr ja tööhõive määr, % Töötuse määr, %
 5. 5. Töötute arv, 1997–2012 26.07.2013 0 10 20 30 40 50 60 70 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mehed Naised Noored Pikaajalised töötud Tuhat
 6. 6. Töötuse määr, 2010–2012. Stardipositsioon 2010. aasta algul ning vahekokkuvõte 26.07.2013 % 0 5 10 15 20 25 30 I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal 2010 2011 2012 EL27 Eesti Iirimaa Kreeka Hispaania Soome
 7. 7. Leibkondade hinnang oma majanduslikule toimetulekule 26.07.2013 0 20 40 60 80 Tulen toime Mõningate raskustega Suurte raskustega 2012 2010 2008 %
 8. 8. Leibkondade hinnang majanduslikule olukorrale võrreldes 5 aasta taguse ajaga, 2012 26.07.2013 % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Lasteta leibkond Kõik leibkonnatüübid KOKKU Lasteta paar, vähemalt üks alla 65-aastane Lastega leibkond Üksik alla 65-aastane Muu lasteta leibkond Ühe lapsega paar Kahe lapsega paar
 9. 9. Toimetulekutoetused, 1997–2012 26.07.2013 0 4 8 12 16 20 24 28 32 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 Toetust saanud perede arv Toimetulekutoetuste kogusumma Toetust saanud perede arv Toimetulekutoetuste kogusumma, miljonit eurot
 10. 10. Brutokuupalga ja reaalpalga muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 26.07.2013 -10 -5 0 5 10 15 20 IIkvartal IIIkvartal IVkvartal Ikvartal IIkvartal IIIkvartal IVkvartal Ikvartal IIkvartal IIIkvartal IVkvartal Ikvartal IIkvartal IIIkvartal IVkvartal Ikvartal IIkvartal IIIkvartal IVkvartal Ikvartal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Reaalpalga muutus Brutokuupalga muutus %
 11. 11. Õppijaid tasemehariduses ning sündide arv, 1980–2012 26.07.2013 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 0 500 1000 1500 2000 2500 1980 1990 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Tasemeharidus kokku Üldharidus Kutseharidus Kõrgharidus Sündide arv Õppijaid 10 000 elaniku kohta Sündide arv
 12. 12. Osalus elukestvas õppes viimase nelja nädala jooksul, 1997–2012 26.07.2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mehed ja naised Mehed Naised Tuhat
 13. 13. Teadus- ja arendustegevuse valdkonna töötajad ja doktorantuuris õppijad, 2001–2011 26.07.2013 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Doktoriõppes olijad Teadus ja arendustegevusega hõivatud töötajad Arv
 14. 14. Vaba aja sisukas veetmine elukvaliteedi osana, 1995–2012 26.07.2013 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Muuseumite külastused, tuh at Lastekirjanduse esitrükkide nimetused
 15. 15. Kokkuvõtlikult 2012. aasta kohta  Üldhinnang arengutele majandus- ja sotsiaalvaldkonnas on pigem positiivne.  Majandusnäitajad paranesid hoolimata majanduskasvu tempo raugemisest ning see on märkimist väärt eriti kontekstis, kus üha enam Euroopa Liidu riike maadleb tõsiste raskustega. Langust jätkas töötus ning mõõdukat kasvu reaalpalk.  Samas teravnes 2012. aastal oluliselt mure rahvastikuprotsesside osas. Hoolimata soodsatest arengutest töö ja palgaturul on jätkuvalt vahe sissetulekutes peamiste migratsiooni sihtriikidega kas kahe või kolmekordne. 26.07.2013
 16. 16. 26.07.2013

×