Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2012

7,008 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2012

 1. 1. Rahandusministeeriumi2012. aasta suvinemajandusprognoos31.08.2012
 2. 2. Eesti trotsib globaalset ebakindlust• Maailmamajanduse väljavaated kõiguvad, Eesti lähinaabrid üle keskmise• Eesti SKP kasv 2,2% 2012 (kevadel 1,7%); 3% 2013• Inflatsioon taandub visamalt – Inflatsioon 3,9% 2012, 3,5% 2013• Tööpuudus alaneb ja keskmine palk kasvab kiiremini– Tööpuudus 10,4% 2012 ja 8,9% 2013– Keskmise palga kasv 5,6% 2012 ja 5,5%• Reaalne palgatulu 4,1% 2012; 2,5% 2013
 3. 3. Kas kindlustunne püsib?majandususaldusindeks COM
 4. 4. Eesti 2012. a SKP prognooside arengud% v.e.a. RM
 5. 5. Eesti 2013. a SKP prognooside arengud% v.e.a. RM
 6. 6. Riigi rahandus• Eelarve probleemid on vähenenud• Keskvalitsus pikaajaliselt puudujäägis• Valitsussektori struktuurne ülejääk aastatel 2012-2016• Võlakoormus kasvab peamiselt seoses EFSFiga
 7. 7. Rahandusministeeriumi2012. aasta suvinemakromajandusprognoosAndrus SäälikRahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakond31.08.2012
 8. 8. Maailma majanduskellTÕUS Olukord BUUM 6 kuu pärast 2011Q2 2012Q2 2012Q3 Olukord praeguKRIIS LANGUS IFO
 9. 9. Eurotsooni majanduskellTÕUS Olukord BUUM 6 kuu pärast 2011Q2 2012Q2 2012Q3 Olukord praeguKRIIS LANGUS IFO
 10. 10. Eeldused• Ekspordipartnerite kasv 2012 kiirem …• Nafta hinnaprognoos madalam –1,3€/–$6• Intressimäärad madalamad• Euroala inflatsioon 2012/+; 2013/–• Tarbimisjulgus püsib …• Osalusmäär, hõivemäär optimistlikud• Valitsussektor jõuliselt konservatiivne
 11. 11. Partnerite kasvuootused paremad 2012%
 12. 12. Eksport järgib välisturgude kasvu RM
 13. 13. Kaupade ekspordi kasvud% v.e.a. RM
 14. 14. Eesti SKP kasvuprognooside arengud% RM
 15. 15. Hinnatõus aeglustub RM
 16. 16. Hõive ja töötustuhat in % ESA, RM
 17. 17. Keskmise palga arengud % SKPst55 1650 1245 840 4 Palgakulud35 0 Palga reaalkasv, % (parem sk)30 -4 Tööviljakuse reaalkasv, % (parem sk)25 -8 2004 2006 2008 2010 2012* 2014* 2016*
 18. 18. Riigi rahanduse väljavaatedSven KirsipuuRahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakond31.08.2012
 19. 19. 2012. a I p.a eelarvepuudujääk oli 0,2% SKPst
 20. 20. 2012. aasta maksulaekumiste suurenemine kevadprognoosiga võrreldes 111 mln €
 21. 21. Peamised prognoosieeldused• Aluseks makromajanduse baasstsenaarium• Riigieelarve kulud – 2013-2016 osas on aluseks võetud RES + arvestuslike kulude muutus – Investeeringute osas on arvestatud pooleliolevate ja otsustatud investeeringute rahastamisega – Arvestatud on kvoodikaubanduse uue perioodiga – Tegevuskulud säilivad 2012. a tasemel, va seadusest tulenevad kulud• Tulupoliitika – Töötuskindlustusmakse määr 3% alates 1. jaanuarist 2013 – 5% alkoholiaktsiisi tõusu aastatel 2013-2016• Finantseerimistehingute osas arvestatud Eesti Energia aktsiakapitali suurendamisega 2013. aastal ja ESMi sissemaksetega• EFSF suurendab võlakoormust 2016. aastaks 3,6% SKPst.
 22. 22. Riigieelarve tulude ja kulude kasv
 23. 23. Riigieelarve tulude ja kulude kasv
 24. 24. Riigieelarve tulude ja kulude kasv
 25. 25. Valitsussektori eelarvepositsioon
 26. 26. Keskvalitsus pikaaegselt puudujäägis
 27. 27. Sotsiaalkindlustusfondide ülejääk Töötukassast
 28. 28. Omavalitsused puudujäägis kogu prognoosiperioodil
 29. 29. Valitsussektori eelarvepositsiooni prognoos
 30. 30. Struktuurne positsioon on tugev
 31. 31. Valitsussektori võlg ja reservid
 32. 32. Reservide taastumine alates 2015. aastast
 33. 33. Reaalne võlakoormus aastaks 2016 oluliselt ei kasva
 34. 34. Võlakoormuse kasv mõjutatud EFSFist
 35. 35. Riskistsenaariumi alusel ei ole ohtu 3% ületamiseks
 36. 36. Lisamaterjalid
 37. 37. Põhinäitajad ja muutus kevadest suvi 2012 – kevad 2012 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014SKP reaalkasv, % 7,6 2,2 3,0 3,4 0,5 0,0 0,0SKP nom.kasv, % 11,7 6,3 6,4 6,3 1,8 0,2 0,1SKP jh., mld € 16,0 17,1 18,1 19,2 0,3 0,4 0,4THI, % 5,0 3,9 3,5 2,8 0,6 0,5 0,1Tööhõive kasv, % 6,7 2,4 0,5 0,5 1,8 -0,5 -0,1Töötuse määr, % 12,5 10,4 8,9 8,2 -1,1 -0,7 -0,5Palga reaalkasv, % 0,4 1,6 1,9 2,9 1,2 0,0 0,4Palga nom.kasv, % 5,4 5,6 5,5 5,8 1,8 0,6 0,5Ekspordi kasv, % 24,9 3,5 5,5 6,3 2,5 0,1 0,0Sisenõudluse kasv, % 11,1 4,9 2,9 3,3 1,1 -0,7 -0,5
 38. 38. SKP nominaalse taseme muutus v kevadmln € RM
 39. 39. Kindlustunde langus peatunud … COM
 40. 40. Aktsiaturud tõusutrendil Yahoo!Finance
 41. 41. Aktsiate volatiilsus ülimadal Yahoo!Finance
 42. 42. Eesti majanduskellTÕUS Olukord BUUM 2011Q2 6 kuu pärast 2004 2012Q2 2005 2006 Olukord praegu 2008Q1 2007KRIIS LANGUS IFO
 43. 43. Maailma, EZ ja EE majanduskelladTÕUS Olukord BUUM 6 kuu pärast M EE EZ Olukord praeguKRIIS ? LANGUS IFO, KI
 44. 44. Eratarbiminepp, % +1,7 ESA, RM
 45. 45. Investeeringudpp, % +2,1 –2,2 –0,8 ESA, RM
 46. 46. SKP ja tootmine% v.e.a. +1,7 > 2,2% RM
 47. 47. Tootmine tasakaalustunudpp ESA, RM
 48. 48. SKP kasv elektroonikaga ja ilma%, pp, panus kasvu ESA, RM
 49. 49. Töötlev tööstus ja elektroonika% v.e.a., pp ESA, RM
 50. 50. Jooksevkonto püsib lähiaastail tasakaalus RM
 51. 51. Palgatulu ja töötus%, pp EMTA, ESA, RM
 52. 52. Maksustatud palgatulu kasv juulis +6,4% EMTA
 53. 53. Inflatsioon komponentide kaupa% RM
 54. 54. Hõive ja töötuse määr optimistlikud% v.e.a.66 18 Tööhõive määr, %64 16 Töötuse määr, % (ps) 1462 1260 1058 856 654 452 250 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 RM
 55. 55. Eesti 2012. a SKP prognooside arengud% v.e.a. RM
 56. 56. Eesti 2013. a SKP prognooside arengud% v.e.a. RM
 57. 57. Tööstustoodang kriisieelse tipu tasemelMahuindeks 2005=100 ESA
 58. 58. Elektroonika panus kasvu olnud jõuline% v.e.a. ESA, RM
 59. 59. Tööstustoodangu langusest• Elektroonika, energeetika, mäetööstus• Mõju kohalikule hõivele ja palgatulule marginaalne• Rekordiline võrdlusbaas• Elektroonika 1% hõivest• Energeetika sõltub börsihinnast Põhjamaades

×