Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Petr Vítek: Leadership

410 views

Published on

Přednáška Petra Vítka na setkání http://slusnafirma.cz s tématem leadershipu

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Petr Vítek: Leadership

  1. 1. Veď, nech se vést nebo vypadni zamyšlení o spolupráci
  2. 2. Kdo jsem, abych někoho vedl? Kdo jsem, abych se nechal vést? Je to složitější… ...vědomý leadership ...respekt/pokora, zvědavost, vztahy, emoce ...all the world needs is people who have come alive.
  3. 3. Deloitte As One
  4. 4. Spiral Dynamics
  5. 5. U Theory
  6. 6. Osobní desatero 1. The truth is rarely pure and never simple. 2. Nehledám pravdu, ale dynamickou rovnováhu. 3. Acts of everyday kindness vs. autenticita 4. Tolerance nešvaru je tichý zabiják 5. Nikoho už nechci vychovávat, ale stejně to dělám. 6. Proč se stále bojím dělat volby a nést za ně následky? 7. Proč ostatní nezajímá to, co zajímá mě? 8. Na ostatních mě štvou věci, které spouští mé emoce, se kterými jsem se ještě nesmířil. 9. Vždycky můžu meditovat nebo aspoň dýchat. 10. Sleep faster
  7. 7. Hubí manifest kultury svobodné firmy 1. Účelem svobodné firmy je spolu-vytvářet prostředí, ve kterém můžeme prosperovat jak pracovně, tak osobně. 2. Štěstí je věci osobního rozhodnutí a naše osobní zodpovědnost. 3. Svoboda je jedna strana mince, na jejíž druhé straně je zodpovědnost. Jedno bez druhého nemá hlubší hodnotu. 4. Zodpovědnost nelze dát, je nutno si ji vzít. 5. Plná důvěra je základem naší kultury. Důvěru budujeme otevřeností, naprostou transparentností, poskytováním zpětné vazby, spolehlivou a přesnou komunikací, profesionalitou a především budováním vztahů. Díky tomu spolu-vytváříme bezpečné a svobodné prostředí, ve kterém můžeme každý najít a rozvíjet svůj potenciál, své místo a žít spokojený život. 6. Hierarchie tu není jako mocenská struktura ale jako přirozená struktura pro pojmenování rolí a zodpovědností za jednotlivce a jejich prosperitu. 7. Manažer zodpovídá za prosperitu jednotlivců ve svém týmu. Manažer je k dispozici ve smyslu Art of Hosting. Jde příkladem. 8. Snažíme se žít 4 toltécké dohody (1. miřme slovem přesně, 2. neberme si nic osobně, 3. nevytvářejme si domněnky, 4. dělejme věci nejlépe, jak umíme, ale ne lépe). 9. Věříme v princip subsidiarity, tedy že rozhodnutí děláme na nejnižší úrovni organizace co nejblíže vlastnímu problému či příležitosti. Rozhodujeme se dle principu informovaného souhlasu nikoliv konsensuálně. 10. Ve svobodné firmě (i) hledáme smysl ve všem, co děláme (purpose), (ii) rozvíjíme se (growth), (iii) máme možnost (svobodu a zodpovědnost) mít vliv na rozhodování (voice) a především (iv) budujeme hluboké vztahy (relationships).

×