Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pohyb ve světě (práce)
„Nejsou	lidi.	
A	horko	těžko	(se)	hledají	(v)	práci.“
Jedná se pokrytí základních životních potřeb bez
ohledu na to, zdali je práce osobně uspokojivá.
Autonomie		
osobní	
napln...
Ne/spokojenost a de/motivace lidí v práci
Úspěšnost	firmy,	Pracovní	atmosféra,	Hrdost
Spokojenost,	Doporučení,	Loajalita

...
Úspěšnost	firmy,	Pracovní	atmosféra,	Hrdost
Spokojenost,	Doporučení,	Loajalita
8	%SPOKOJENÍ,	NEMOTIVOVANÍ
35	%SPOK...
Kotvy spokojenosti
1. Užitečnost	práce	
2. Vztahy	s	kolegy	a	nadřízeným	
3. Prostředí	/	dostupnost
91	%	vnímá	svou	práci	jako	užitečnou.	
53	%	vnímá	nastavené	cíle	jako	užitečné.
Zdroje frustrace – největší příležitosti ke zlepšení
1. Nefér	odměňování	
2. Nedůvěra	(org.	práce)	
3. Neztotožnění	s	vizí...
Hodnocení současné práce: autonomie
4%
36%
53%
7%
nově	více	autonomie
beze	změny	-	s	autonomií
beze	změny	-	bez	autonomie
...
Negativní pocity v zaměstnání za uplynulých 12 měsíců (seskupeno)
PŘEMÍRA	PRÁCE	
64	%
NEDOSTATEK	OCENĚNÍ	
63	%
ODCIZENÍ	A	...
vyšší	mzda	
větší	flexibilita
lepší	dostupnost
lepší	náplň	práce
větší	možnosn	karierního	růstu
lepší	lidi	(kolegové	nebo	n...
1,7	milionu		
nespokojených	a	
demotivovaných	
zaměstnanců
2/3	lidí	
otevřeni	nabídkám	nové	(lepší)	práce
12	%	zaměstnanců	
teď	aktivně	hledá	jiné	místo
To	je	zhruba	500	tisíc	lidí,	kteří	
chtějí	odejít	ze	současné	práce	
a	najít	si	lepší.
Tendence	ke	změnám	práce	–	představa	o	jiném	místě
J1.		Do	jaké	míry	souhlasíte	s	následujícími	tvrzeními?
VÍM,	CO	BUDU	DĚ...
Stroje berou lidem práci?
Technologie postupně uvolňují lidi
od rutiny.
Otevírají nové možnosti.
Mění způsoby i účel práce.
Lepší využití času.
Význam kreativity.
Kritické myšlení, rozhodování.
Smysluplnost a užitečnost.
Práce bude různorodější.
S větším dopadem.
V měnícím se prostředí.
Neustálé učení a zkoušení
různých cest.
Pro jednotlivce i organizace.
Svobodnější práce/život.
Význam voleb.
Získávání lidí pro spolupráci.
Strach
Odvaha
Zodpovědnost
Lidé se bez firem obejdou.
Firmy bez lidí nikoliv.
Jedná se pokrytí základních životních potřeb bez
ohledu na to, zdali je práce osobně uspokojivá.
Autonomi
e		
osobní	
napl...
„Don´t wait for leaders.
Do it yourself. People to people“
Tomáš Ervín Dombrovský
tomas.dombrovsky@lmc.eu
725 072 166
Tomáš Ervín Dombrovský: Pohyb ve světě (práce)
Tomáš Ervín Dombrovský: Pohyb ve světě (práce)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tomáš Ervín Dombrovský: Pohyb ve světě (práce)

1,549 views

Published on

Tomáš Hajzler http://www.tomashajzler.com a Tomáš Ervín Dombrovský https://www.lmc.eu/cs/ v rámci setkání http://slusnafirma.cz o tématu budoucnosti práce

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tomáš Ervín Dombrovský: Pohyb ve světě (práce)

 1. 1. Pohyb ve světě (práce)
 2. 2. „Nejsou lidi. A horko těžko (se) hledají (v) práci.“
 3. 3. Jedná se pokrytí základních životních potřeb bez ohledu na to, zdali je práce osobně uspokojivá. Autonomie osobní naplnění dopad uznání Být spokojený Mít práci Odpovídající prostředí, podmínky a finanční ocenění, včetně běžných i méně běžných benefitů... Možnost ovlivňovat chod a směřování společnosti. Možnost projevovat osobní iniciativu, kreativitu. Možnost dělat věci, které mají dopad a být přitom respektovaný. Možnost osobního rozvoje, velká míra samostatnosti. Co lidé ve vztahu k práci řeší
 4. 4. Ne/spokojenost a de/motivace lidí v práci Úspěšnost firmy, Pracovní atmosféra, Hrdost Spokojenost, Doporučení, Loajalita 
 
 
 SPOKOJENÍ, NEMOTIVOVANÍ 
 
 
 SPOKOJENÍ, MOTIVOVANÍ 
 
 
 NESPOKOJENÍ, NEMOTIVOVANÍ 
 
 
 NESPOKOJENÍ, MOTIVOVANÍ MOTIVACE SPOKOJENOST Zaměstnanci, kteří: ▪ jsou spokojení, vykonávají svou práci, ale pracovní prostředí nepovažují za motivující ▪ potřebují být vedeni ▪ jsou stabilním základem každé společnosti, zaměření na vykonávání své práce Zaměstnanci, kteří: ▪ jsou nespokojeni a nejsou nijak svázáni s firmou ▪ pracovní prostředí nepovažují 
 za motivující, nepracují naplno ▪ nezajímají se o firmu, dění ve firmě ▪ jsou zdrojem negativních referencí, jak uvnitř firmy, tak i navenek Zaměstnanci, kteří: ▪ se silně identifikují s cíli firmy ▪ jsou k firmě vysoce loajální ▪ věří v budoucnost firmy a v její schopnost obstát v konkurenci ▪ prostředí firmy je pro ně motivující a oni sami motivují a inspirují ostatní zaměstnance ve firmě ▪ jsou rozhodující pro dlouhodobý rozvoj firmy Zaměstnanci, kteří: ▪ považují prostředí firmy za motivující, ale z nějakého důvodu jsou ve firmě nespokojeni ▪ kritizují prostředí ve firmě, firmu, ale 
 v pozitivním slova smyslu, snaží se přinášet nápady na změnu ▪ je obtížné je vést, protože jsou se současným stavem nespokojeni a chtějí změnu ▪ jsou náchylní k odchodu, pokud se někde objeví nějaká lepší nabídka
 5. 5. Úspěšnost firmy, Pracovní atmosféra, Hrdost Spokojenost, Doporučení, Loajalita 8 %
 
 SPOKOJENÍ, NEMOTIVOVANÍ 35 %
 
 SPOKOJENÍ, MOTIVOVANÍ 39 %
 
 NESPOKOJENÍ, NEMOTIVOVANÍ 18 %
 
 NESPOKOJENÍ, MOTIVOVANÍ MOTIVACE SPOKOJENOST
 6. 6. Kotvy spokojenosti 1. Užitečnost práce 2. Vztahy s kolegy a nadřízeným 3. Prostředí / dostupnost
 7. 7. 91 % vnímá svou práci jako užitečnou. 53 % vnímá nastavené cíle jako užitečné.
 8. 8. Zdroje frustrace – největší příležitosti ke zlepšení 1. Nefér odměňování 2. Nedůvěra (org. práce) 3. Neztotožnění s vizí/vedením
 9. 9. Hodnocení současné práce: autonomie 4% 36% 53% 7% nově více autonomie beze změny - s autonomií beze změny - bez autonomie autonomie byla omezena 40 % 60 % zcela mi vyhovuje spíše mi vyhovuje spíše mi nevyhovuje zcela mi nevyhovuje nedovedu posoudit 19 %12 %35 %28 %5 % 2 %2 %35 %61 % DOŠLO KE ZMĚNĚ AUTONOMIE PŘI VÝKONU PRÁCE? JAK VNÍMÁTE MOŽNOST VOLIT SI SAMOSTATNĚ PRACOVNÍ POSTUPY? (pouze ti, kteří uvedli, že jim zaměstnavatel neumožňuje nebo snížil autonomii při výkonu práce) JAK VNÍMÁTE NEMOŽNOST VOLIT SI SAMOSTATNĚ PRACOVNÍ POSTUPY? (pouze ti, kteří uvedli, že jim zaměstnavatel umožňuje nebo navýšil autonomii při výkonu práce)
 10. 10. Negativní pocity v zaměstnání za uplynulých 12 měsíců (seskupeno) PŘEMÍRA PRÁCE 64 % NEDOSTATEK OCENĚNÍ 63 % ODCIZENÍ A RUTINA 60 % PONÍŽENÍ 47 % FINANCE 45 % alespoň jeden 
 z dotazovaných 14 pocitů: 
 85% nejvýraznější dopad
 11. 11. vyšší mzda větší flexibilita lepší dostupnost lepší náplň práce větší možnosn karierního růstu lepší lidi (kolegové nebo nadřízený) lepší pracovní prostředí větší možnosn karierního vzdělávání větší autonomie/důvěra v současné době nic lepší projekty jiný důvod 3% 8% 10% 14% 18% 23% 25% 27% 28% 30% 31% 82% CO BY MOTIVOVALO KE ZMĚNĚ PRÁCE Šel/šla bych hned a ani by mi nemuseli nabízet vyšší plat Minimálně o 10% Minimálně o 20 % Minimálně o 30 % Minimálně o 40 nebo více % Z finančních důvodů bych nikdy neodešel/neodešla 9% 21% 30% 28% 9% 3% 6% 21% 30% 31% 8% 4% Q1/2017 Q3/2016 JAK VELKÉ ZVÝŠENÍ PLATU BY MOTIVOVALO KE ZMĚNĚ PRÁCE 2%9% 89% Ne Ano, jednou Ano, vícekrát ZMĚNIL/A V POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCÍCH ZAMĚSTNAVATELE Motivace ke změně zaměstnání
 12. 12. 1,7 milionu nespokojených a demotivovaných zaměstnanců
 13. 13. 2/3 lidí otevřeni nabídkám nové (lepší) práce
 14. 14. 12 % zaměstnanců teď aktivně hledá jiné místo
 15. 15. To je zhruba 500 tisíc lidí, kteří chtějí odejít ze současné práce a najít si lepší.
 16. 16. Tendence ke změnám práce – představa o jiném místě J1. Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními? VÍM, CO BUDU DĚLAT V PŘÍPADĚ ODCHODU Q1/2017 Q3/2016 Q1/2016 10 % 9 % 9 % 16 % 18 % 16 % 26 % 30 % 28 % 24 % 22 % 25 % 15 % 11 % 12 % 9 % 9 % 9 % zcela souhlasím souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím zcela nesouhlasím Q1/2017 Q3/2016 Q1/2016 14 % 10 % 11 % 23 % 19 % 19 % 28 % 32 % 30 % 22 % 23 % 25 % 10 % 12 % 10 % 4 % 4 % 5 % zcela souhlasím souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím zcela nesouhlasím MÁM DOSTATEK PŘÍLEŽITOSTÍ KE ZMĚNĚ ZAMĚSTNÁNÍ Kategorie T2B ano Q1/2017 vs. Q3/2016 vs. celkem celkem 22 1 x muži 23 -1 1 ženy 21 4 -1 18-24 24 8 2 25-34 23 -2 1 35-44 19 0 -3 45-54 23 0 1 55-64 22 6 0 ZŠ+SŠ bez mat. 25 0 3 SŠ s mat. 22 3 0 VŠ 16 -1 -6 Kategorie T2B ano Q1/2017 vs. Q3/2016 vs. celkem celkem 16 2 x muži 19 0 3 ženy 12 3 -4 18-24 24 1 8 25-34 20 5 4 35-44 14 -2 -2 45-54 14 2 -2 55-64 13 2 -3 ZŠ+SŠ bez mat. 19 4 3 SŠ s mat. 15 2 -1 VŠ 11 -3 -5 Zde je potřeba uvést, že lidé s VŠ vzděláním sice méně často souhlasí s danými výroky, ale také je mezi nimi méně těch, kteří zcela nesouhlasí – častěji volí střední body dotazované škály.
 17. 17. Stroje berou lidem práci?
 18. 18. Technologie postupně uvolňují lidi od rutiny. Otevírají nové možnosti. Mění způsoby i účel práce.
 19. 19. Lepší využití času. Význam kreativity. Kritické myšlení, rozhodování. Smysluplnost a užitečnost.
 20. 20. Práce bude různorodější. S větším dopadem. V měnícím se prostředí.
 21. 21. Neustálé učení a zkoušení různých cest. Pro jednotlivce i organizace.
 22. 22. Svobodnější práce/život. Význam voleb. Získávání lidí pro spolupráci.
 23. 23. Strach Odvaha Zodpovědnost
 24. 24. Lidé se bez firem obejdou. Firmy bez lidí nikoliv.
 25. 25. Jedná se pokrytí základních životních potřeb bez ohledu na to, zdali je práce osobně uspokojivá. Autonomi e osobní naplnění dopad uznání Být spokojený Mít práci (uživit se, přežít) Odpovídající prostředí, podmínky a finanční ocenění, včetně běžných i méně běžných benefitů... Možnost ovlivňovat chod a směřování společnosti. Možnost projevovat osobní iniciativu, kreativitu. Možnost dělat věci, které mají dopad a být přitom respektovaný. Možnost osobního rozvoje, velká míra samostatnosti. Co lidé ve vztahu k práci řeší
 26. 26. „Don´t wait for leaders. Do it yourself. People to people“
 27. 27. Tomáš Ervín Dombrovský tomas.dombrovsky@lmc.eu 725 072 166

×