Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

монголын түүх

18,019 views

Published on

 • Be the first to comment

монголын түүх

 1. 1. Монголын түүх – III хичээлийн тест General Exam- 1“Олноо өргөгдсөн монгол улс”1. Манж чин улсын үед Монгол-Оросын хилийн заагийг хэдийд анх ямар гэрээгээртогтоосо бэ?a) 1727 оны Буурын гэрээгээр b) 1860 оны Бээжингийн гэрээгээрc) 1858 оны Тяньжиний гэрээгээр d) 1881 оны Санкт-Петербургийн гэрээгээр2. Аль гэрээ буюу дүрмэнд “Зохих ѐсны зөвшөөрөлтэй (Мнаж,Оросын) тус тусыннутгийн хилээс дотогш 50 модны газар гаальгүй худалдаа хийх эрхтэй болохыг”заасан бэ?a) 1860 оны Бээжингийн гэрээгээрb) 1862 оны Орос,Манжийн хуурай замын худалдаа хийх дүрэмc) 1869 оны Бээжин,Орос,Манж Чин улсын хуурай замаар худалдаа хийх дүрэмd) Бүгд буруу3. 1900 онд “Монголор”-т хэн хэн хөрөнгө оруулж хувь нийлүүлсэн бэ?a) Орос,Герман,Франц,Бельгийн хэд хэдэн компани,банк,үйлдвэрийн эзэдb) Оросын хатан хаан Мария Федровна,Бельгийн хаан Леопольдc) Манж Чин улсын түшмэл Ли Хунчжанd) Дээрх бүгд зөв4. Ноксын төлөвлөгөөний гол агуулга юунд чиглэгдэж байв?a) Манжуур,Монгол болон Оросын алс дорнодод Америкийн эдийн засгийн хяналттогтоохb) Монгол болон Алс Дорнодыг Орос,Японы нөлөөнийхөө хүрээнд хүлээн авахc) АНУ,Хятадын дорнод төмөр зам,Өмнөд манжуурын төмөр замыг “нийт дундынболгох” тухайгаа зарласан.d) Дээрх бүгд зөв5. 1883 онд Манжийн дорнод хэсгийг Орост нэгтгэх саналыг хэн боловсруулжОросын эзэн хаанд танилцуулсан бэ?a) Н.Н.Муравьев-Амурский b) П.Бадмаевc) Энэ 2 хүн хамтарч d) Аль нь ч биш6. 1847 онд Монголд Оросын нөлөөг гүнзгийрүүлэх төлөвлөгөөг хэнболовсруулсан бэ?a) Н.Н.Муравьев-Амурский b) П.Бадмаевc) Энэ 2 хүн хамтарч d) Аль нь ч биш7. Манжийн эзэн хаан өөрийн гүрний сулран доройтож байгааг хүлээнзөвшөөрч,шинэчлэл хийх зарлигийг хэдэн онд гаргав?a) 1897 b) 1898 c) 1899 d) 19008. 1907 онд гарсан “Хязгаар нутгийн ойллого”ын 23 дугаар боть болох “Монголойллого”-д ямар асуудал тусгасан бэ?a) Хятад,Монгол хүмүүсийг хоорондоо ураг барилдахыг зөвшөөрсөн тухайb) Монгол хүн хятад бичиг сурах,хятад нэр хэрэглэхийг зөвшөөрсөн тухайc) Монголын газар нутгийг урьд тариалж байсан цаашид хагалбарлан тариалахадтохиромжтой газрыг бацаан бүртгэхd) Монголын мал аж ахуйг хөгжүүлэх талаар авах арга хэмжээ9. Манжийн төр шинэ засгийн бодлогыг ямар дараалалаар хэрэгжүүлсэн бэ?a) Эхлээд Ар монголд дараа нь Өвөр Монголдb) Эхлээд Өвөр монголд дараа нь Ар Монголдc) Ар ба Өвөр Монголд нэгэн зэрэг
 2. 2. 10.Аль нь Манжийн шинэ засгийн бодлогод хамаарах вэ?a) Монголчуудыг угсаа,үндэстнийх нь хувьд уусгахгүй байх,ялангуяа Хятадуудтайцус холилдохоос сэргийлэхb) Монголын сурвалжит язгууртныг төр засгийн үйл ажиллагаанд ямарч эрхмэдэлгүй зөвхөн албан тушаалтны нэр хүлээснээс цаашгүй болгосон.c) Монголд ирж тариалан эрхлэх гэсэн Хятад иргэдийг хөхүүлэн дэмжиж байсан.d) В ба С хариулт зөв11.Шинэ засгийн бодлого хэний тусын тулд байсан бэ?a) Монгол улсын тусын тулд b) Манжийн төрийн тусын тулдc) Оросын төрийн тусын тулд d) Бүгд зөв12.Сюаньхуагийн сэргийлэх хорооны зорилго юу байв?a) Манжийн төрийн бодлого,үйл ажиллагааг ямар нэг хэлбэрээр эсэргүүцэгчдийгзалхаан шийтгэхb) Монголчуудын үндэсний эрх ашгийш хамгаалахc) Орос,Японы төрийн бодлогыг дэмжигч хүмүүсийг залхаан шийтгэх байгууллагаd) Бүгд зөв13.Монголын аль нэг хошуу шавийнхан бусад хошуу шавьд очиж худалдаа хийхэдтусгай татвар төлдөг журам хэдийд тогтоосон бэ?a) Монгол манжид дагаар орсон үеэс b) ШЗБ хэрэгжиж эхэлсэн үеэсc) Энэ нь монголд байсан уламжлал d) Аль нь ч биш14.1907 онд монголын хаана банк байгуулагдсан бэ?a) Их Хүрээ,Улиастай b) Их Хүрээ,Ховдc) Ховд,Улиастай d) Их Хүрээ15.1908-1909 онд монгол,хятад хэлээр хэвлэгдэн гарч байсан сонин аль нь вэ?a) Монгол үгийн бодрол b) Нийслэлийн сонин бичигc) Дээрх 2 сонин хоѐулаа гарч байсан d) Аль нь ч биш16.Дор өгүүлсэн монголчуудын тэмцлийн аль нь дүрвэн зугтах хэлбэртэй байсанбэ?a) Түшээт хан аймгийн Равдандоржийн хошууны /1881 он/b) Дөрвөд далай ханы Дэлгэрнамжилийн хошууны /1890 он/c) Улиастайд гарсан Онолтоор удирдуулсан тэмцэл /1880 он/d) Бүгд зөв17.Төрийн тусгаар тогтнолоо сэргээх их үйлстээ Орос улсаас тусламж авахаар1890-ээд оны эцсээр одсон улс төрийн зүтгэлтнүүдийг нэрлэ.a) Түшмэл Хайсан,түшмэл Алмас-Очирb) Да лам Бадамдорж,донир лам Цэрэн-Осорc) Чин ван Ханддорж,Да лам Цэрэнчимэд,Түшмэл Хайсанd) Донир лам Галданнямбуу,Чин ван Ханддорж18.Халхын дөрвөн аймгийн хан,ноѐд,түшмэл,их лам нарын 1911.07.16-ны нууцзөвөлгөөнд оролцогчдын дийлэнх нь шинэ засгийн бодлогын талаар ямарсаналтай байсан бэ?a) Шинэ засгийн бодлогыг эсэргүүцэж байсан.b) Шинэ засгийн бодлогыг монголчуудын уламжлалт шашин,ѐс,зан заншилднийцнэ хэмээн дэмжиж байв.c) Шинэ засгийн бодлогыг харзнах,хүлээх байадтай байв.d) Шинэ засгийн бодлогыг дэмжиж байсан.
 3. 3. 19.1911 оны 7-р сард Оросоос тусламж гуйхаар Их Хүрээнээс одсон төлөөлөгчидхэний албан захидлыг авч явсан бэ?a) Богд Жибзундамбын b) Халхын хангуудын c) Түшмэл Хайсаныd) Богд Жибзундамба болон Халхын дөрвөн аймгийн хангуудын өргөсөн20.Монголын шашны тэргүүн Богдын VIII дүр дор өгүүлсэн хугацааны алинд ньмонголын хаан байсан бэ?a) 1911- 1919 онд b) 1921 оны II сараас VII сар хүртэлc) 1921-1924 онд d) Дээрх бүгдэд21.Монголын төр шашны тэргүүн Жибзундамба хутагт хаана төрсөн бэ?a) Ар Монголд b) Өвөр Монголдc) Түвдэд d) Энэтхэгт22.Да лам Цэрэнчимэд 1911 онд Богд эзэн хааны зарлигаар ямар албан тушаалдтомилогдсон бэ?a) Гадаад яамны сайдын b) Дотоод яамны сайдынc) Цэргийн яамны сайдын d) Сангийн яамны сайдын23.Чин ван Ханддорж 1911 онд Богд эзэн хааны зарлигаар ямар албан тушаалдтомилогдсон бэ?a) Гадаад яамны сайдын b) Дотоод яамны сайдынc) Цэргийн яамны сайдын d) Сангийн яамны сайдын24.Чагдаржав 1911 онд Богд эзэн хааны зарлигаар ямар албан тушаалдтомилогдсон бэ?a) Гадаад яамны сайдын b) Дотоод яамны сайдынc) Цэргийн яамны сайдын d) Сангийн яамны сайдын25.Намсрай 1911 онд Богд эзэн хааны зарлигаар ямар албан тушаалд томилогдсонбэ?a) Гадаад яамны сайдын b) Дотоод яамны сайдынc) Шүүх яамны сайдын d) Сангийн яамны сайдын26.Гомбосүрэн 1911 онд Богд эзэн хааны зарлигаар ямар албан тушаалдтомилогдсон бэ?a) Гадаад яамны сайдын b) Дотоод яамны сайдынc) Цэргийн яамны сайдын d) Сангийн яамны сайдын27.Манжаас Их Хүрээнд сууж байсан Сандо сайд 1911 онд Орост ясан төлөөлөгчидхэн,хэн болох,явсан зорилгын тухай хэнээс олж мэдсэн бэ?a) Богд Жибзундамбаас b) Түшээт хан аймгийн эрх баригчдаасc) Шанзудба Бадамдоржоос d) Засагт хан,Сэцэн хан аймгийн эрх баригчдаас28.1911 оны 11-р сарын сүүлчээр байгуулагдсан Халхын Хүрээний Бүх Хэргийг ТүрЕрөнхийлөн шийтгэх газрыг (түр засгийн газар) хэн толгойлж байсан бэ?a) М.Ханддорж b) Г.Чагдаржавc) Г.Цэрэнчимэд d) Аль нь ч биш29.1912 оны 2-р сард батлагдсан БНДИУ-ын үндсэн хуулинд монголын тусгаартогтнолын талаар ямар заалт орсон бэ?a) Ар Монгол нь ДИУ-ын бүрэлдэхүүн биш.b) Өвөр Монгол нь ДИУ-ын бүрэлдэхүүнд багтана.c) Ар ба Өвөр Монгол нь ДИУ-ын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн.d) Ар ба Өвөр Монгол нь ДИУ-ын бүрэлдэхүүн хэсэг биш.
 4. 4. 30.Олноо өргөгдсөн Монгол улсын Гадаад явдлын яамны сайд Чин ван Ханддоржтэргүүтэй төлөөлөгчид Орост байх хугацаанд олон улсын элчин сайд нараасхэн нь болзол тавьж,тэднийг хүлээн авч уулзана гэсэн бэ?a) Японы элчин сайд b) Германы элчин сайдc) Францын элчин сайд d) АНУ-ын элчин сайд31.1913 оны Орос-Хятадын тунхаглалд Ар Монголын төрийн тусгаар тогнолынасуудал хэрхэн тусгагдсан бэ?a) Монголын тусгаар тогнолыг оролцогч талууд хүлээн зөвшөөрсөн.b) Гадаад монголын дээд эрхийг Хятадад үлдээнэ хэмээн тохиролцсон.c) Энэ тухай асуудлаар тодорхой зүйл тусгагдаагүй.d) Дээрх бүгд зөв32.Олноо Өргөгдсөн Монгол Улсын сайд Т.Намнансүрэнг 1913 оны эцсээр Оросулсад айлчлахад монголын талын тавьсан саналаас Оросын тал аль саналыгнь хүлээн зөвшөөрсөн бэ?a) ДИУ-ын мэдэлд байгаа монголчуудыг өөртөө нэгтгэх асуудлыг Оросын эрхбаригчдаар зөвшөөрүүлэхb) Монголын элчинг Орост суулгахc) Петербург дэх гадаад улсуудын элчин сайд нартай уулзаж 2 орны хооронднайрсаг харилцаа тогтооход Оросын тусламж авахd) Мөнгөн зээл,зэр зэвсгийн тусламж авах33.1915 оны Хиагтын гурван улсын гэрээгээр Монгол улсад ямар эрх тулганхүлээлгэсэн бэ?a) Гадаад дотоод амьдралын бүх л асуудлаа Монголчууд өөрөө бие даан шийдэхb) Дотоод хэргээ Монгол өөрөө шийдэхc) Гадаадтай зөвхөн эдийн засгийн талаар харилцахd) В ба С хариулт зөв34.1914 онд байгуулагдсан улсын дээд хуралд ямар тушаалтай оролцон хуралддагбайсан бэ?a) Олон яамдын тэргүүн, дэд сайдууд, нийслэл хүрээнд байгаа засаг ба засагбус ноѐдууд, Хөлөнбуйр, дарьганга зэрэг газрын бүгдийн даргаb) Олон яамдын тэргүүн, дэд сайдууд, эх зохиогч түшмэл, Нийслэл хүрээндбайгаа засаг ба засаг бус ноѐдууд, Хөлөнбуйр, дарьганга зэрэг газрынбүгдийн даргаc) Олон яамдын дэд сайдууд , нийслэл хүрээнд байгаа засаг ба засаг бусноѐдууд, Хөлөнбуйр, дарьганга зэрэг газрын бүгдийн дарга35.Улсын дээд,доод хурал ямар эрхтэй байгууллага байсан бэ?a) Таслах эрхтэй b) Зөвлөх эрхтэйc) Шүүх эрхтэй d) Байцаах эрхтэй36.Олноо өргөгдсөн монгол улсын үед боловсрол, сургуулийн хэргийг ямаряам хариуцаж байсан бэ?a) Сангийн яам c) Дотоод яамb) Гадаад яам d) Цэргийн яам37.1915 онд Нийслэл хүрээнд “Монгол үндэсний банк”-ийг хэний тусламжтайгаарнээв?a) Монгол c) Оросb) Хятад d) Эдгээр орнууд хамтран
 5. 5. 38.Олноо өргөгдсөн монгол орны үед “Шинэ толь” хэмээх анхны тогтмолхэвлэлийг хэдийд гаргасан бэ?a) 1911 b) 1912 c) 1913 d) 191439.1911-1919 онуудад Монголд иргэний хичнээн сургууль байв?a) Сургууль байгаагүй c) 30 шахам сургууль байсанb) 60 гаруй сургууль байсан d) 100 гаруй сургууль байсан40.1900- 1920 онд “Шашны он цаг”,”Умард зүгийн Монгол оронд шашин дэлгэрсэннь”,”Алтан дэвтэр” зэрэг хэд хэдэн бүтээл бичсэн түүхчийг нэрлэ.a) Цэрэндондов b) Дамдинc) Гомбоцэрэн d) Дашням41.1918 оны байдлаар Монгол улс хичнээн толгой малтай байв?a) 15 сая b) 16 сая c) 20 сая d) 23 сая42.Олноо өргөгдсөн Монгол улсын үед аль үйл явдал нь тохиосон бэ?a) Хужирбулангийн цэргийн сургууль байгуулагдсанb) Судар бичгийн хүрээлэн байгуулагдав.c) Орон нутгийн засаг захиргааны анхны сонгууль боловd) Хиагтыг чөлөөлсөн43.“1911 оны үндэсний хувьсгал”сэдэвт холбогдох дор өгүүлсэн үйл явдалуудыгболсон он цагийн дарааллаар нь эрэмблэ.a) Их Хүрээнд Манжийг хамаарсан сайд Сандо ирэв.b) Халхын хүрээний бүх хэргийг Түр Ерөнхийлөн Шийтгэх газарбайгуулагдав./ ХХБХТЕШГ/c) Халхын 4 аймгийн хан,22 хошууны засаг ноѐд,тамгатай хутагт,Их шавийнШанзудба да лам нар Их Хүрээнд нууц зөвөлгөөн хийлээ.d) ХХБХТЕШГ-аас Монголын төрийг сэргээн мандуулах тунхаг гаргав.e) Сандо Хиагтаар дамжин Монголоос гарав.f) Ханддорж,Цэрэнчимэд,Хайсан анр Санкт-Петербургт очжээ.a) A,C,F,B,D,E c) C,A,F,B.E.Db) A,C,B,F,D,E d) A,E,F,B,D,C44.Дундад Иргэн Улсын Үндэсний хурал 1912 оны 3-р сарын 10-нд Түр үндсэнхуулийг баталжээ.Уг үндсэн хуулийн 3-р дугаар зүйлд “Бүгд Найрамдах ДундадИргэн Улсын нутаг дэвсгэр нь 22 муж,Ар,Өвөр Монгол,Түвд,Хөх нуураасбүрдэнэ.” 18 дугаар зүйлд “ Муж,Ар,Өвөр Монгол,Төвд нь тус бүр 5төлөөлөгчийг Үндэсний хуралд сонгоно.” гэжээ.ДИУ-ын Үндсэн хуулийн энэзаалтын монголд холбогдож буй мөн чанарыг тайлбарла.a) Îëíîî ºðãºãäñºí Ìîíãîë óëñûí òóñãààð òîãòíîëûã õ¿ëýýí çºâøººðã¿éí èëðýëb) Îëíîî ºðãºãäñºí Ìîíãîë óëñûã Õÿòàäûí á¿ðýëäýõ¿¿í ãýæ ¿çñýí.c) Ìîíãîë÷óóä ¿¿íèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷ áàéñàí.d) À, õàðèóëòóóä çºâ.45.Îëíîî ºðãºãäñºí Ìîíãîë óëñûí ¿åä õ¿í àìûí íÿãòðàëûí òàëààð çàðèì ñóäëàà÷äûí ãàðãàñàíñóäàëãààãààð “Íýã õàâòãàé äºðâºëæèí áýýðò Ñýöýí õàí àéìàãò äóíäæààð 0.39,Ò¿øýýò õàí àéìàãò 0.34, Ñàéí íî¸í õàí àéìàãò 0.50, Çàñàãò õàí àéìàãò 0.36, Õîâäûíõÿçãààðò 0.29, Õºâñãºë äýõ Áîãä ãýãýýíèé ýçýìøèëä 0.45 õ¿í àìüäàð÷ áàéñàí áà ýíý¿ç¿¿ëýëòèéí óëñûí äóíäàæ íü 0.44 áàéëàà.”Ýíý áàðèìòàíä äîð õèéñýí ä¿ãíýëò¿¿äèéíàëü íü õàìààðàõ âý?a) Ñàéí íî¸í õàí àéìàã, Õºâñãºë äýõ Áîãä ãýãýýíèé ýçýìøèë çýðýã íóòãóóäàä õ¿í àìõàðüöàíãóé íÿãò ñóóðüøñàí.b) Õîâäûí õÿçãààð, Çàñàãò õàí àéìàãò õàðüöàíãóé õ¿í àì ñèéðýã ñóóðüøñàí.
 6. 6. c) Õ¿í àìûí íÿãòðàëààð õàìãèéí èõ íü Ñàéí íî¸í õàí àéìàã áàéíà.d) Ýäãýýð õàðèóëò á¿ãä çºâ.Монголын түүх – III хичээлийн тест General Exam- 2“1921 îíû Àðäûí õóâüñãàë”1. 1918 îíû V ñàðä ÿìàð óëñûí õýëýëöýýðýýð ßïîí÷óóä ªâºð áà Ãàäààä ìîíãîëä ÷ºëººòýéçîð÷èõ ýðõòýé áîëîâ?a) Монгол-Японы цэргийн хэлэлцээрээр b) Хятад-Японы цэргийн хэлэлцээрээрc) Орос-Японы цэргийн хэлэлцээрээр d) Манж-Японы цэргийн хэлэлцээрээр2. Японы санаачлагаар 1919 оны II-III сард Чита хотноо болсон Их Монгол улсбайгуулах зорилго бүхий тусгай хуралд аль орны төлөөлөгчид оролцсон бэ?a) Барга,Өвөр Монголын b) Өвөр ба Гадаад Моголынc) Барга,Өвөр монгол,буриадын d) Буриад,Гадаад монголы3. Японы санаачилсан Нармай Монгол улс байгуулах шийдвэрийг хэн эсэргүүцэжбайв?a) Гадаад Монгол, Дундад Иргэн улс b) Зөвлөлт Орос Улсc) Адмирал А.В.Колчакийн засгийн газар d) Дээрх бүгд4. ДИУ-ын төлөөлөгч Чен-И Бээжингийн заавраар Гадаад Монголын Автономийгустгахаар ямар нэртэй төсөл бэлтгэсэн бэ?a) Найман зүйл бичигb) “Гадаад Монголын өөртөө засах эрхийг устгасан хойно Думдад засгийнгазрын Гадаад Монголын хүндэтгэх ба жич хойчийг сайжруулах зүйл бичиг”c) “Монголын хойчийг сайжруулах тунхаг”d) Дээрх бүгд зөв5. 1919 оны намар Монголын автономитыг устгах үйл явцыг Ар Монголд хэнголлон зохион байгуулсан бэ?a) Чен-И b) Сюй-Шужан c) Сандо d) Ху-Жинтао6. 1921 оны II сард “Азийн морин дивиз”д цохигдсоны дараа гамин цэргийн голхүчин хаана төвлөрсөн бэ?a) Улиастай b) Ховд c) Хүрээ d) Хиагт7. Дор дурьдсан улс төрийн бүлэглэлүүдээс аль нь улс орны тусгаар тогтнолыгдан ганц өөрийн хүчинд тулгуурлан олж авах арга замыг баримталж байв?a) Консулын дэнжийн бүлгэм b) Зүүн Хүрээний бүлгэмc) Ноѐдын буюу Угсаатны бүлгэм d) Дээрх бүгд зөв8. Консулын дэнжид үйл ажиллагаа явуулж байсан улс төрийн блүэгт хэн хэнхамрагдаж байв?a) Ñ.Äàíçàí, Ä.Ñ¿õáààòàð, Ä.Äîãñîì, Ì.Äóãàðæàâb) Ä.Áîäîî, Ä.×àãäàðæàâ, Õ.×îéáàëñàíc) Ä.Áîäîî, ä.Ñ¿õáààòàð, Ä.Ëîñîë, Ñ.Æàìúÿàí, Õ.×îéáàëñàíd) Ñ.Äàíçàí, Ä.Ñ¿õáààòàð, Ä.Áîäîî, ª.Äýíäýâ, Ì.Äóãàðæàâ9. Ç¿¿í õ¿ðýýíèé óëñ òºðèéí á¿ëýãò õýí õýí õàìðàãäàæ áàéâ?a) . Ñ.Äàíçàí, Ä.Ñ¿õáààòàð, Ä.Äîãñîì, Ì.Äóãàðæàâb) Ä.Áîäîî, Ä.×àãäàðæàâ, Õ.×îéáàëñàíc) Ä.Áîäîî, ä.Ñ¿õáààòàð, Ä.Ëîñîë, Ñ.Æàìúÿàí, Õ.×îéáàëñàíd) Ñ.Äàíçàí, Ä.Ñ¿õáààòàð, Ä.Áîäîî, ª.Äýíäýâ, Ì.Äóãàðæàâ10.“Үзэмжит өгүүлэл”,”Уянгат шүлэглэл”зэрэг зохиолын зохиогчийг нэрлэ.a) Д.Сүхбаатар b) Х.Чойбалсан c) Д.Бодоо d) С.Данзан
 7. 7. 11.1920 îíû VIñàðä ÇÎÓ, Êîìèíòåðíòýé õîëáîî òîãòîîõîîð ÇÎÓ-ä òºëººëºã÷èä ÿâóóëàõøèéäâýðèéã ÿìàð áàéãóóëëàãà ãàðãàñàí áý?a) Êîíñóëûí á¿ëýã c) Ç¿¿í õ¿ðýýíèé á¿ëýãb) ÌÀÍ õýìýýõ áàéãóóëëàãà d) Бүгд зөв12.ÇÎÓ-ä îäñîí ÌÀÍ-ûí òºëººëºã÷äèéí õýí íü Áîãäûí òàìãàòàé áè÷ãèéã àâ÷ ÿâñàí áý?a) Һ뺺ëºã÷äèéí ò¿ð¿¿÷ áîëîõ Ñ.Äàíçàí, Õ.×îéáàëñàíb) Äàðàà íü ÿâñàí Ä.Áîäîî, Ä.×àãäàðæàâc) Ñ¿¿ëä ÿâñàí Ä.Ñ¿õáààòàð, Ä.Ëîñîë, Ä.Äîãñîì íàðd) Аль нь ч биш13.“Дорно зүгийн олон улс ард лугаа холбогдох хорооны Монгол-Түвдийн хэлтэслтолилуулах ану” хэмээн ямар баримт бичгийг нэрлэсэн бэ?a) ЗОУ-д одсон ÌÀÍ-ûí òºëººëºã÷äèéí àâ÷ ÿâñàí Áîãäûí òàìãà бүхий бичигb) 1920 оны VIII сарын 24-ний зөвөлгөөнөөс гаргасан МАН-ын нэрийн өмнөөс ЗОУ-аас тусламж гуйх бичигc) Дээр өгүүлсэн хоѐр бичгийг хоѐуланг нь14.Ýðõ¿¿ õоòíîî õèéñýí àæèë õýðãèéí õóâаàðиàð ÌÀÍ-ûí òºëººëºã÷人ñ õýí íü Ìîíãîëä èðæíàìûí àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ ¿¿ðýã õ¿ëýýñýí áý?a) Ä.Ñ¿õáààòàð, Õ.×îéáàëñàíb) Ñ.Äàíçàí, Ä.×àгäàðæàâ, Ëîñîëc) Ä.Áîäîî, Ä.Äîãñîì15.Ýðõ¿¿ õоòíîî õèéñýí àæèë õýðãèéí õóâаàðиàð ÌÀÍ-ûí òºëººëºã÷人ñ õýí íü ÇÎÓ-ûíóäèðäàã÷èäòàé óóëçàæ, òóñëàìæ õ¿ñ÷ õýëýëöýýð õèéõýýð Ìîñêâà ÿâñàí áý?a) Ä.Ñ¿õáààòàð, Õ.×îéáàëñàíb) Ñ.Äàíçàí, Ä.×àгäàðæàâ, Ëîñîëc) Ä.Áîäîî, Ä.Äîãñîì16.Ýðõ¿¿ õоòíîî õèéñýí àæèë õýðãèéí õóâаàðиàð ÌÀÍ-ûí òºëººëºã÷人ñ õýí íü Ýðõ¿¿ õîòíîî¿ëäýæ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ ¿¿ðýã õ¿ëýýñýí áý?a) Ä.Ñ¿õáààòàð, Õ.×îéáàëñàíb) Ñ.Äàíçàí, Ä.×àгäàðæàâc) Ä.Áîäîî, Ä.Äîãñîì17.Ардын журамт цэргүүдийн дотроос хэнийг “Шадар”цэрэг хэмээн нэрлэж байв?a) Хиагтаас зүүнтэйх нутгаас элссэн хүмүүсийгb) Түшээт хан аймгийн Эрдэн Вангийн хошуунаас элсүүлсэн хүмүүсийгc) Сумъяа бэйсийн хошууны цэргийгd) Хиагтыг хамгаалах цэргээс болон бусад нутгаас элсэгчдийг18.Ардын журамт цэргүүдийн дотроос хэнийг “Цоохор”цэрэг хэмээн нэрлэж байв?a) Хиагтаас зүүнтэйх нутгаас элссэн хүмүүсийгb) Түшээт хан аймгийн Эрдэн Вангийн хошуунаас элсүүлсэн хүмүүсийгc) Сумъяа бэйсийн хошууны цэргийгd) Хиагтыг хамгаалах цэргээс болон бусад нутгаас элсэгчдийг19.Ардын журамт цэргүүдийн дотроос хэнийг “Хошуу”цэрэг хэмээн нэрлэж байв?a) Хиагтаас зүүнтэйх нутгаас элссэн хүмүүсийгb) Түшээт хан аймгийн Эрдэн Вангийн хошуунаас элсүүлсэн хүмүүсийгc) Сумъяа бэйсийн хошууны цэргийгd) Хиагтыг хамгаалах цэргээс болон бусад нутгаас элсэгчдийг20.Ардын журамт цэргүүдийн дотроос хэнийг “Цахар”цэрэг хэмээн нэрлэж байв?a) Хиагтаас зүүнтэйх нутгаас элссэн хүмүүсийг
 8. 8. b) Түшээт хан аймгийн Эрдэн Вангийн хошуунаас элсүүлсэн хүмүүсийгc) Сумъяа бэйсийн хошууны цэргийгd) Хиагтыг хамгаалах цэргээс болон бусад нутгаас элсэгчдийг21.ÌÀÍ-ûí Төв хорооны àíõíû äàðãààð õýíèéã ñîíãîñîí áý?a) Ñ.Äàíçàí c) Ä.Áîäîîb) Ä.Ñ¿õáààòàð d) Õ.×îéáàëñàí22.Ìîíãîë Àðäûí çàñãèéí Õýðãèéã Á¿ãä ò¿ð çàõèðàí øèéòãýõ ãàçàð áóþó Àðäûí ò¿ðçàñãèéí ãàçðsí äàðãààð àíõ õýíèéã ñîíãîí áàòëàâ?a) Ä.Áîäîî c) Ä.Ñ¿õáààòàðb) Ä.×àãäàðæàâ d) Ë.Ñóìüÿà23.Àðäûí æóðàìò öýðýã Хèàãòûã õýäèéä чºëººëñºí áý?a) 1921.III.01 c) 1921.III.18b) 1921.III.20 d) 1921.III.2524.Байлдааны цаг тохиосон учир Хиагтыг чөлөөлсөний дараа хэнийг цэрэгт татахшийдвэр гаргасан бэ?a) Лам,хар ялгалгүй бүх эрэгтэйчүүдийгb) Хурлын данстай лам нараас бусад 19 наснаас дээш бүх эрэгтэйчүүдийгc) 20 наснаас дээших бүх эрэгтэйчүүдийгd) Дээрх бүгд зөв25.МАН,АТЗГ-аас Ардын засгийн бодлого зорилгыг сурталчлах,газар нутгаачөлөөлөх зорилгоор хэнийг баруун хязгаарт төлөөлөгчөөр томилсон бэ?a) Д.Сүхбаатар,Д.Чагдаржав b) Ц.Хасбаатар,Ц.Дамбадоржc) Д.Бодоо,Х.Чойбалсан d) С.Данзан,Б.Мягмаржав26.АТЗГ-ын 1921.04.16-ны хуралдаанаар Түр Засгийн газрын даргын албантушаалаас Д.Чагдаржавыг чөлөөлж хэнийг томилсон бэ?a) Д.Сүхбаатар b) Д.Догсом c) Д.Бодоо d) С.Данзан27.1921.07.10-нд байгуулагдсан байнгын засгийн газрын сайд нар ямар ажилэрхэлж байв?1.Ерөнхий сайд бөгөөд ГЯ-ын тэргүүн сайд a) Д.Сүхбаатар2.Дотоод яамны сайд b) Д.Бодоо3.Цэргийн яамны сайд c) Н.Пунцагдорж4.Сангийн яамны сайд d) Н.Магсаржав5.Шүүх яамны сайд e) С.Данзанa)1b.2c.3a.4e.5d b)1b.2a.3c.4e.5dc)1b.2c.3a.4d.5e d)1d.2c.3a.4e.5d28.Манай улс аль ч улс оронтой найрсаг тэгш харилцаа тогтоох,тусгаар тогтнолоозөвшөөрүүлэх зорилгоор 1921.08.10-12-нд дэлхийн олон улсуудад илгээсэн нотбичгийн хариуг ямар улс өгсөн бэ?a) АНУ b) ЗОУ c) ДИУ d) Япон29.1921 онд байгуулагдсан Улсын түр цагийн хурал нь ямар эрх хэмжээтэйбайгуулагдсан бэ?a) Эцсийн шийдвэр гаргах b) Засгийн газарт зөвлөх эрхтэйc) Асуудлыг таслах эрхтэй d) Бүгд зөв30.1921 îíä áàéãóóëàãäñàí “Тàíãàðàãèéí ãýðýý”-ýýð Áîãä õààíä ÿìàð ýðõ îëãîñîí áý?a) Çàñãèéí ãàçðûí øèéäâýðèéã Áîãä õààí öóöëàõ, õ¿÷èíã¿é áîëãîõ ýðõã¿éb) Çàñãèéí ãàçðûí øèéäâýðèéã Áîãä õààí öóöëàõ õ¿÷èíã¿é áîëãîõ ýðõòýéc) Îíöãîé íºõöºë áàéäàëä çàñãèéí ãàçàð õààíä àéëòãàõã¿éãýýð øèéäâýð ãàðãàíà.d) À áà Ñ õàðèóëò çºâ31.Монгол ардын харилцан туслалцах хоршоог хэдийд анх байгуулсан бэ?a) 1920 b) 1921 c) 1922 d) 1923
 9. 9. 32.Дор өгүүлсэн улс төрийн зүтгэлтнүүдээс хэн нь “Хэмжээт эрхэт хаант засаг болхуучнаас шинэ байгуулалд шилжих үед зайлшгүй байх ѐстой засаглалынхэлбэр”гэж үзэж байсан бэ?a) Д.Бодоо b) С.Данзан c) Д.Сүхбаатар d) Х.Чойбалсан33.1921 оны Монгол,Оросын хооронд найрамдалт харилцаа тогтоох тухайхэлэлцээрт манай улсын тусгаар тогтнолын асуудал хэрхэн тусгагдсан бэ?a) ЗОУ манай улсыг автономит эрхтэй гэж үзсэн.b) Уг хэлэлцээрт монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөн заалт ороогүйc) Орос,Монгол 2 тал тус тусын засгийн газрыг хууль ѐсны засгийн газар хэмээнхүлээн зөвшөөрсөн.d) Дээрх бүгд буруу34.1921-1923 онд тусгай комиссын боловсруулсан “Эдийн засгийн үндсэн бодлого”хэмээх бичигт монголын гадаад харилцааны талаар ямар заалт орсон бэ?a) Герман,Орос,АНУ-аас эхэлж яваандаа бусад улс оронтой харилцаа тогтоохb) Зөвхөн дан ганц ЗОУ-тай харилцаатай байхc) Зөвхөн ДИУ-тай харилцаатай байхd) ДИУ,ЗОУ-тай харилцаатай байх35.Э.Д.Ринчино 1921 оны VII сараас эхлэн ямар албан тушаалд ажиллаж байв?a) МАН-ын тэргүүлэгч b) МУ-ын засгийн газрын зөвлөхc) Бүх цэргийн тэргүүлэгч d) Дээрх бүгд36.1921 оны хувьсгалын шинж чанарыг 1990-ээд оноос манай ихэнхтүүхчид,судлаачидюу гэж тодорхойлж байв?a) Ардын ардчилсан хувьсгал b) Хөрөнгөтний хувьсгалc) Үндэсний ардчилсан хувьсгал d) Социалист хувьсгал37.МАН-ын ЗОУ-д очсон төлөөлгөчид ажил үүргээ хэрхэн хуваарилан авсан бэ?1.С.Данзан нар a)Эрхүү хотод цэргийн сургуульд суралцах,тус хотынзасаг захиргаа,намын байгууллагын ажилтай танилцах2.Д.Сүхбаатар,Х.Чойбалсан b)Москва явж хэлэлцээр хийх3.Д.Бодоо,Д.Догсом c)Монголд буцан ир,намын ажлаа явуулахa) 1b.2a.3c c) 1c.2a.3bb) 1a.2b.3v d) 1b.2c.3a38.МАН-ын 1921.03.1-3 хооронд болсон зөвөлгөөнөөс гаргасан баримт бичигт“Засгийн эрхийг ард түмэнд шилжүүлэн авч,ардын хуралт сонгуулийг эрхэлсэнгүрэн байгуулбаас зохимуй”хэмээн заажээ.Энэ баримтанд ямар гарагалгаа хийжболох вэ?a) Хаант засгийг халахb) Парламент бүхий засаглалын хэлбэрийг тогтоохc) Бүгд найрамдах засаглалын хэлбэрийг тогтоохd) Дээрх бүх гаргалгааг хйийж болно.39.1921.03.18-нд Хиагтыг чөлөөлсний дараа засгийн газрын бүтцийг өөрчлөн 3яам,зохих хэлтэсүүдтэй болгон дарга нарыг томилсон байна.Аль яамны даргаархэнийг томилсон бэ?1.Дотоод яамны дарга a) Д.Чагдаржав2.Цэргийн яамны дарга b) Д.Сүхбаатар3.Сангий яамны дарга c) Н.Билэгсайханa) 1b.2a.3c c) 1c.2a.3bb) 1a.2b.3v d) 1b.2c.3a40.1921 оны хувьсгалын дарааагаар авч хэрэгжүүлсэн дор өгүүлсэн аргахэмжээнүүдийг түүхэнд болсон он цагаар нь эхнээс нь эхлэн эрэмбэлэ.А) Орон нутгийн засаг захиргааны сонгууль явагдаж эхлэв.Б) Байнгын засгийн газар байгуулагдав.В) Засгийн газар,Богд хааны эрхийг хязгаарлан тогтоосныг хууль эрхзүйн үндэстэй
 10. 10. болгож,”Тангарагийн гэрээ”хэмээх дүрэм батлав.Г) Анхдугаар үндсэн хууль батлан гаргалаа.Д) Засгийн газраас ЗОу болон дэлхийн бусад орнуудад улс орнытусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрүүлэх санал бүхий нот бичиг илгээв.a) б.д.в.а.г c) а.д.в.б.гb) б.г.в.а.д d) б.в.д.а.гМонголын түүх – III хичээлийн тест General Exam- 3“Үндэсний бие даасан байдлыг хамгаалах,хадгалахын төлөөх тэмцэл,бэрхшээл”1. МУ-ын төрийн тэргүүн Богд хаан хэдийд таалал төгссөн бэ?a) 1924 b) 1921 c) 1922 d) 19232. 1924.05.31-нд ЗСБНХУ,БНДИУ хоѐрын хооронд байгуулагдсан хэлэлцээртмонголын тухай асуудлаар оролцогч талууд хэрхэн тохиролцсон бэ?a) Монголыг БНДИУ-ын бүрэлдэхүүн гэж үзсэн.b) Монголыг ЗСБНХУ-ын бүрэлдэхүүн гэж үзсэн.c) Монгол нь бие даасан улс гэдгийг оролцогч талууд хүлээн зөвшөөсөн.d) Дээрх бүгд буруу3. Монгол хэмжээт эрхэт хаант засгийг халж,бүгд найрамдах засаг тогтоох тухайшийдвэрийг анх,хэзээ,ямар хурлаас гаргасан бэ?a) 1921 онд Улсын түр цагийн хурлаасb) 1923 онд Ардын засгийн хуралдаанаасc) МАН-ын Төв хорооны Бүгд хурлаас 1924 оны 6-р сардd) 1922 оны Гоминданы засгийн газрын хуралдаанаас4. МАН-ын III их хуралд “МАН-ын эцсийн зорилго нь эв хамтын ѐс бөгөөд намкапитал хөрөнгөтний ѐсыг алгасан энэ зорилгод хүрэх ѐстой”гэж улс орныхөгжлийн ирээдүйн зорилтыг тодорхойлсон сэдвийг хэн оруулж хэлэлцүүлсэнбэ?a) С.Данзан b) Э.Д.Ринчиноc) Б.Цэрэндорж d) А.Амар5. МАН-ын III их хурал дээр хэний чиг шугам ялсан бэ?a) С.Данзан b) Э.Д.Ринчиноc) Б.Цэрэндорж d) Д.Бодоо6. Монгол улсын Үндсэн хуулийн төслийг боловсруулах зорилго бүхий 1922 ондбайгуулагдсан тусгай комиссыг анх хэн толгойлж байв?a) С.Данзан b) Д.Бодооc) Д.Сүхбаатар d) Н.Магсаржав7. Үндсэн хууль боловсруулах анхны комиссын үйл ажиллагааны үндсэнчиглэлийг тухайн үед хэн тодорхолйж байсан бэ?a) Англи мэтийн улсын хуулиас товчлон авч эдүүгээгийн явуулан буй засгийнбайдалд нийцүүлэхb) “Зөвлөлийн засагт Орос улсын үндсэн хуулийг үлгэр болгох”c) Өмнөд хөрш БНДИУ-ын хуулийг дагахd) Өөрсдөө хууль санаачлах8. 1924 онд шинэчлэн байгуулагдсан үндсэн хууль боловсруулах комисс альулсын хуулийн жишгийг үндэс болгосон бэ?a) Хятад улсын b) Зөвлөлт Оросынc) Англи улсын d) Швейцарийн9. Монголын анхдугаар Үндсэн хуулийн төслийг боловсруулахад Оросын талаасхэн гол үүрэг гүйцэтгэсэн бэ?a) Т.Рыскулов b) Э.Д.Ринчино
 11. 11. c) П.Всевятский d) М.И.Амугаев10. Улсын анхдугаар Их хуралд сонгогдсон төлөөлөгчдийн дотор цөөнх нь хэнболж байв?a) Ардууд b) Нам эвлэлийн гишүүдc) Тайж язгууртнууд d) Бүгд зөв11. Улсын анхдугаар Их хурлаар ямар асуудал хэлэцсэн бэ?a) МАХН-ын ажлын тайлан b) Засгийн газар,яамдын тайланc) Аймаг,зарим хошуудын илтгэл d) Засгийн газар,яамдын тайлан, Аймаг,заримхошуудын илтгэл12. Улсын нийслэлийг нэрлэхэд “Улаан”гэсэн тодотголыг хэн анх гаргасан бэ?a) Т.Рыскулов b) Э.Д.Ринчиноc) Б.Цэрэндорж d) П.Гэндэн13.Манай улсын анхдугаар Үндсэн хуулинд жинхэнэ ардын гол зорилго гэж чухамямар асуудлыг томъѐолсон бэ?a) Монгол улс Швейцари лугаа төвийг сахисан орны замаар хөгжинө.b) Хувийн өмчийг дэмжиж,хөрөнгөтөн баячуудыг төрүүлэх замаар улсаахөгжүүлнэ.c) Хөрөнгөтний байдлыг үндсээр нь устгаж,нийгэм журамт ба эв хамт ѐсныжурмыг эрхэмлэнэ.d) Монгол улс Англи лугаа төвийг сахисан орны замаар хөгжинө.14. Анхдугаар Үндсэн хуулиар хэний эрхийг хассан бэ?a) Бусдыг хөлсөөр ажиллуулагсад b) Удьдын хаад,ноѐд,хутагт хувилгаадc) Хүрээ хийдэд байнга сууж,хурал d) Бүгд зөвном хурдаг лам нар15.Улсын анхдугаар Их хурлаас Улсын бага хурлын гишүүнээр сонгогдсонЗСБНХУ-ын харъяат хоѐр хүнийг нэрлэ!a) Т.Рыскулов, Э.Д.Ринчино b) Э.Д.Ринчино, М.И.Амугаевc) П.Всевятский,Х.Чойбалсан d) М.И.Амугаев, Т.Рыскулов16. 1921 оны хавраас эхлэн орон нутагт ажиллаж байсан засгийн газрын төлөөнийтүшмэдийг хэдийд татан буулгасан бэ?a) 1923-1924 b) 1924-1925c) 1926-1927 d) 1930-аад оны эхээр17. Монголын бүх нутагт орон нутгийн захиргааг хэдийд шинэчлэн байгуулждууссан бэ?a) 1929 онд b) 1924 онд c) 1921 онд d) 1923 онд18. Олон нийтийн байгууллагуудын байгуулагдсан он цагийг харгалзахаар ньтохируул.1.Монголын Үйлдвэрчний эвлэл А.19212.Монголын Пионерийн байгууллага В.19273.Монголын Хувьсгалт Залуучуудын эвлэл С.1925a) 1b.2c.3a b) 1c.2b.3ac) 1b.2a.3c d) 1a.2b.3c19.Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн худалдаа аж үйлдвэрийн банк 1925 онданх хичнээн үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийг гүйлгээнд оруулсан бэ?a) 100 000 гаруй b) 1 000 000 гаруйc) 10 000 000 гаруй d) 100 000 гаруй20.1924 оны байдлаар манай импортын барааны хамгийн их хувь аль улсадноогдож байсан бэ?a) Зөвлөлт Холбоот Улс b) ДИУ ба бусад улсуудc) Худалдаа хийж байсан орнуудад тэнцүү ноогдож байв. d) Япон21. 1923 онд байгуулагдсан мал эмнэлгийн хэлтсийг аль яам харъяалж байсан бэ?a) Гадаад яам b) Дотоод яамc) Шүүх яам d) Сангийн яам
 12. 12. 22. 1926 оны улсын нэгдсэн албан татварын хуулиар ямар хөрөнгө чинээтэйөрхийг татвараас чөлөөлж байв?a) 2 хүртэл бодтой b) 3 хүртэл бодтойc) 4 хүртэл бодтой d) 5 хүртэл бодтой23. Ардын засгийн жилүүдэд сургууль гэгээрэлийн ажил хариуцсан хэлтсийг анхбайгуулахдаа аль яаманд харъяалуулсан бэ?a) Гадаад яам b) Дотоод яамc) Шүүх яам d) Сангийн яам24. Багш нарыг бэлтгэх зорилгоор байгуулсан сургуулиудыг анх байгуулагдсанааснь эхлэн дараалуулан нэрлэ!a) Оюутны сургууль,багшийн сургууль,багш нар бэлтгэх ба давтан сургах түрсургуульb) Багшийн сургууль, оюутны сургууль, багш нар бэлтгэх ба давтан сургах түрсургуульc) Багш нар бэлтгэх ба давтан сургах түр сургууль, оюутны сургууль, багшийнсургуульd) Бүгд зэрэг байгуулагдсан.25. Аль хурлаар сургууль боловсролын асуудлыг тусгайлан авч хэлэлцсэн бэ?a) 1924 онд хуралдсан Улсын Анхдугаар их хурлаарb) 1925 онд хуралдсан Улсын хоѐрдугаар их хурлаарc) 1926 онд хуралдсан Улсын гуравдугаар их хурлаарd) 1927 онд хуралдсан Улсын дөрөвдүгээр их хурлаар26. Дор дурдсан сургуулиудын аль нь түрүүнд байгуулагдсан бэ?a) Санхүүгийн сургууль b) Мал эмнэлгийн сургуульc) Холбооны сургууль d) Хүн эмнэлгийн сувилагчийн сургууль27. Дор дурдсан сургуулиудын аль нь сүүлд байгуулагдсан бэ?a) Санхүүгийн сургууль b) Мал эмнэлгийн сургуульc) Нам төв сургууль d) Гаалийн буюу хоршооны сургууль28.“Латин үсэг”-ийн хууль хэдийд гарсан бэ?a) 1930 онд b) 1931 онд c) 1932 онд d) 1933 онд29. 1921-1923 онуудад монголд ямар нэртэй сонин гарч байсан бэ?a) Монголын үнэн b) Үнэнc) Хөдөлмөр d) Уриа30. 1922 оны эхээр МХЗЭ-ийн түр цагийн төв хорооны дэргэд байгуулагдсан “Шийжүжгийн бүлгэм”анх ямар нэртэй жүжиг тоглосон бэ?a) “Сумъяа ноѐн” b) “Сандо амбан”c) “Ушаандар d) “Учиртай гурван толгой”31. 1921 онд байгуулагдсан Монголын шинжлэх ухааны байгууллагыг юу гэжнэрлэж байв?a) Шинжлэх ухааны хүрээлэн b) Эрдэм бичгийн хүрээлэнc) Судар бичгийн хүрээлэн d) Судалгааны хүрээлэн32. Хуучин бичиг,данс харааг цуглуулж боловсруулах,хадгалах үүрэгтэй улсынархивыг хэдэн онд байгуулсан бэ?a) 1927 онд b) 1924 онд c) 1921 онд d) 1925 онд33. Хэдийгээс Монгол-Зөвлөлтийн эрдэмтэд хамтарч монгол нутагт эртнийсудлалын шинжилгээ хийсэн бэ?a) 1921 оноос b) 1923 оноос c) 1930-аад оноос d) 1940-өөд оноос34. Хэзээ “Өвчтөнийг эмчлэх тогтоол”гарч цэрэг ба энгийн хүмүүсийг үнэтөлбөргүй эмчилж эхэлсэн бэ?a) Ардын түр засгийн газар байгуулагдахаас өмнө b) Ардын түр засгийн газрын үедc) АТЗГ-ыг байнгын засгийн газар болгон d) Бүгд буруузохион байгуулсаны дараа35. “Эрэхүйеэ хялбар болгон зохиосон монгол хэлний тайлбар Чандманийэрх”бүтээлийг хэн туурвисан бэ?a) Бат-Очир b) Мишиг c) Б.Шагж d) С.Эрдэнэ
 13. 13. 36.Ардын эрүүлийг хамгаалах яам хэзээ байгуулагдсан бэ?a) 1921 оноос b) 1923 оноос c) 1930-аад оноос d) 1927 оноос37.Манай улсад анхны ясли хэзээ байгуулагдсан бэ?a) 1921 оноос b) 1924 оноос c) 1929 оноос d) 1932 оноос38.1925-1930 онд монголын хүн амын өсөлт ямар түвшинд байсан бэ?a) Хүн ам өссөн b) Хүн амын тоо буурсанc) Хүн амын тоо огцом буурсан d) Хүн амын тоо нэг түвшинд байсан39.Монголын эрх баригчдын дотор үндэсний ардчилсан шугамыг баримталжбайсан хүмүүсийг нэрлэ!a) Ө.Бадрах,Ц.Жигжиджав,З.Шижээ,Л.Лагаанb) Б.Цэрэндорж,А.Амар,Ж.Цэвээн,Ц.Дамбадорж,Н.Жадамбаc) Ө.Бадрах,Ц.Жигжиджав,Б.Цэрэндорж,А.Амарd) Ц.Хасбаатар,Ц.Дамбадорж,Н.Жадамба40.Монголын эрх баригчдын дотроос Коминтерний зааврыг хэрэгжүүлэхийн төлөөажиллаж байсан хүмүүсийг нэрлэ!a) Ө.Бадрах,П.Гэндэн,З.Шижээb) Б.Цэрэндорж,А.Амар,Ж.Цэвээн,Ц.Дамбадорж,Н.Жадамбаc) Ө.Бадрах,Ц.Жигжиджав,Б.Цэрэндорж,А.Амарd) Ц.Хасбаатар,Ц.Дамбадорж,Н.Жадамба41.1926 онд Коминтернээс МАХН-ын V их хуралд ирүүлсэн захидалд”Богд гэгээнийхойд дүрийг дахин тодруулахаар оролдож байгаа хүмүүсийг зогсоох хэрэгтэй”хэмээн зааварласаныг уг их ихуралд хэрхэн хүлээн авсан бэ?a) Шууд дэмжиж талархан хүлээн авсан. b) Эсэргүүцэн үгүйсгэсэн.c) Асуудлыг шийдэхээ түр хойшлуулсан. d) Бүгд буруу42.1927 оны эхээр Коминтерний Алс Дорнодын нарийн бичгийн дарга нарын газартМонголд сууж байсан Коминтерний төлөөлөгч М.И.Амугаев тавьсан илтгэлдээтухайн үеийн монголын талаар ямар үнэлэлт дүгнэлт өгсөн бэ?a) Монголын улс төрийн байдал тогтвортой хэвийн байна.b) Монголд зүүнтний аюул нөмрөөд байна.c) Баруунтны үзэл баримтлал дэлгэрч,хүнд хэцүү байдал тохиолдож байна.d) Монголын улс төрийн байдал тогтворгүй байна.43.Коминтернээс 1927 онд манай улсад өөрийн үзэл бодлыг тулганхүлээлгэх,Монголын удирдагчдыг албан ѐсоор зэмлэсэн тогтоолыг тухайнүеийн эрх баригчид хэрхэн хүлээн авсан бэ?a) Монголын удирдагч Б.Цэрэндож,Ц.Дамбадорж нарын зэрэг хүмүүс уг тогтоолыгэсэргүүцэн тайлбарласан хариу явуулсан.b) Дээр өгүүлсэн хүмүүс уг тогтоолын үзэл санааг хүлээн авч,хэрэгжүүлэхээилэрхийлсэн хариу явуулсан.c) Хэрхэн хандаж байгаагаа ямар нэг хэлбэрээр илэрхийлээгүйd) Бүгд буруу44.Коминтернээс Монголын “баруунтнууд”хэмээн нэрлэж байсан бүлгийн гол үзэлсурталч хэн бэ?a) Т.Рыскулов b) Э.Д.Ринчиноc) Ж.Цэвээн d) П.Гэндэн45.Коминтерний баримталж байсан үзлээр “баруунтан”гэгдэж байсан хүмүүсийнгол үзэл баримтлал нь юу байсан бэ?a) Улс орноо нийгэм журмын замаар хөгжүүлэхb) Нийгмийн хөгжлийг саатуулагч,хуучныг баримтлахc) ...................d) Аль нь биш46.Коминтернээс Монголын ардын аж ахуйтны талаар ямар бодлого баримталжбайсан бэ?a) Чинээлэг аж ахуйтныг дэмжихb) Ядуу,дунд аж ахуйтныг хавчин хязгаарлахc) Ард олныг баян,хоосон гэж ялгалгүй бүх талаар дэмжих
 14. 14. d) Зөвхөн ядуу,дунд аж ахуйтныг дэмжиж,чинээлэг аж ахуйтныг аль болоххязгааралах47.1920-иод оны сүүлчээр монголын асуудал хариуцсан комисс,монголын комиссгэдэг байгууллагууд хаана байж,монголыг удирдах заавар боловсруулж,түүнийбиелэлтийг хянадаг байсан бэ?a) Монголд МАХН-ын Төв Хорооны дэргэд b) Коминтерний дэргэдc) БХКН-ын Төв Хорооны дэргэд d) В,С хариулт зөв48.1928 оны V сард Коминтернид Монголын тухай илтгэл тавьж,МАХН-ын доторбаруунтны үйл ажиллагаа гэхээр ямар ч зүйл илрээгүй хэмээн нотолсон улстөрийн зүтгэлтэн хэн бэ?a) Ц.Дамбадорж b) Б.Шмеральc) И.Райтер d) П.Гэндэн49.МАХН-ын дотор ямар үзэл баримтлалтай хүмүүсийг зүүнтэн хэмээн нэрлэжбайв?a) Монгол орны өвөрмөц онцлогт тохирсон бодлого явуулах, үндэсний ардчилсанүзэл баримтлалыг хамгаалдагb) Коминтерн,ЗХУ-ын удирдагчдын заавар,зөвөлгөөнд хэт итгэж,зөвхөн түүнийг хамгийнүнэн зөв зүйл хэмээн бишрэн шүтэгч хүмүүсc) ДИУ-ын засгийн газрыг дагагчидd) Аль нь ч биш50.1929.01.07-нд Коминтерний хурал дээр хэн”Монголын нутаг дэвсгэр нь хүнамаасаа илүү чухал ач холбогдолтой” хэмээн моголын талаарх коминтернийбодлогын үндсэн чиглэлийг тодохойлж хэлсэн бэ?a) И.В.Сталин b) Б.Шмеральc) И.Райтер d) П.М.Никифоров51.“Зүүнтэн” хэмээх нэрийг монголд 1927-1932 оны VI сар хүртэл хэндхамааруулан,хэнийг цохон нэрлэж байв?a) “Гашуудад”,”Нугалаа”,Завхрал”гаргагчдыгb) Монголын талаар коминтерний явуулж байсан бодлогыг эсэргүүцэгчдийгc) ЗХУ болон бусад улсад үнэнч хүмүүсийг дээдэлсэн утга илэрхийлж байвd) Аль нь ч биш52.1929 оны I сард хуралдсан Коминтерний Дорнод хэлтсийн хуралдаан Монголынтухай асуудлаар доорх шийдвэрийн алийг нь гаргасан бэ?a) Коминтерн Монголын дотоод хэрэгт оролцохгүй байхb) Монголын дотоод бодлогын бүх асуудлыг коминтерн удирдахc) Коминтерн Монголд зөвлөн туслахd) Дээрх бүгд буруу53.“Феодал” ангийн хөрөнгө хураах үйл явцын мөн чанар юунд орших вэ?a) Тэднийг дэмжих b) Бусдын өмчид халдсан үйл ажиллагааc) Ард түмэн эрх тэгш амьдрах d) Эдгээр хариултын аль нь ч үл хамаарна.54.“Зүүний” үеийн “Жасын компани”-ийн гол агуулга нь юу байв?a) Жасыг дэмжин хөгжүүлэхb) Сүм хийдийн малыг хамтралчид ба энгийн ардуудад гэрээгээр шилжүүлэхc) Сүм хийдийн бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөхd) Аль нь ч биш55.Хөрөнгө хураах үйл явцад 1 өрхөд ноогдох 100%-ийн хөрөнгө гэж нэрлэсэн нэгжнь чухам ямар хэмжээтэй байв?a) Малын үнийн 30 төгрөг,үл хөдлөх хөрөнгийн 90 төгрөгb) Малын үнийн 90 төгрөг,үл хөдлөх хөрөнгийн 30 төгрөгc) Мал ба үл хөдлөх хөрөнгийн 30 төгрөгd) Мал ба үл хөдлөх хөрөнгийн 90 төгрөг56.Зүүнтний үед Монголын малын тоо хэдий хэмжээгээр хорогдсон бэ?a) Мал хорогдоогүй хэвийн хэмжээнд байсан. b) Малын тоо,толгой өссөн.c) 5,1 сая орчим мал хорогдсон. d) 5,1 сая орчим мал өссөн.
 15. 15. 57.Аль асуудал нь Улсын VI Их хурлын шийдвэрт тусгагдсан бэ?a) “... үүнээс хойш 18 насанд хүрээгүй хөвгүүдийг лам болгож,сүм хийдэдсуулгах явдлыг ... бүр мөсөн хязгаарлах”b) “... 18 нас хүрээгүй лам нарыг орон хийдээс захиргаадан гаргах ньалдаатай”c) “... 16 нас хүрээгүй хөвгүүдийг лам болгохыг хориглохd) “... 16 нас хүрээгүй лам нарыг орон хийдээс захиргаадан гаргах ньалдаатай”58.1932 оны зэвсэгт бослого хаана эхэлсэн бэ?a) Архангай аймгийн Цэцэрлэг сум b) Хөвсгөл аймгийн Төрбулаг сумc) Хөвсгөл аймгийн Рашаант сум d) Архангай аймгийн Идэр сум59.1932 оны зэвсэгт бослогын гол шалтгаан нь юу байсан бэ?a) Нам,төрийн бодлого,үйл ажиллагааг дэмжиж байсан боловч гадны хүнийятгалгаар бослого гаргасан.b) Нам,төрийн бодлого,үйл ажиллагаа ард түмний сэтгэл санаанд огтхон чнийцээгүй учраасc) Нам,төрийн бодлого,үйл ажиллагааг эсэргүүцэж лам нар бослого гаргасан.d) Дээрх бүгд зөв60.Коминтерн ЗХУ-ын удирдагчдаас өгсөн зааврын дагуу МАХН-ын ТөвХороо,Хянан байцаах төв комиссын хавсарсан онц III бүгд хурал хэдийдхуралдсан бэ?a) 1930 оны VI,VII сард b) 1931 оны VI,VII сардc) 1935 оны VI,VII сард d) 1939 оны VI,VII сард61.МАХН-ын Төв Хороо,Хянан байцаах төв комиссын онц III их хурал дээркоминтерн ба БХКН-ын төв хорооны төлөөлөгч Ш.З.Элива хэлсэн үгэндээМонголд алдаа завхрал гаргахад хэн нөлөөлсөн гэж дүгнэсэн бэ?a) Коминтерн ба БХКН-ын удирдагчид c) Аль нь ч нөлөөлөөгүйb) Монголд суугаа коминтерний төлөөлөгчид d) Хоѐулаа чухал нөлөө үзүүлсэн62.МАХН-ын Төв Хороо,Хянан байцаах төв комиссын онц III их хурлаас гаргасаншийдвэрт тусгагдаагүй зүйл аль нь вэ?a) Ард түмний сүсэг бишрэлийг доромжлох,шашинтай захиргааны аргаартэмцэхийг буруушаасан.b) Төрийн үүргийг дээшлүүлэх,хууль ѐсыг сахих,төрийн хэрэгт ард түмнийг өргөноролцуулж байхc) Намын байгууллагаас төр захиргааны хэрэгт биечлэн оролцож,түүний үүргийггардан биелүүлэхd) Эдийн засгийн олон хэвшлийг хүлээн зөвшөөрөх63.Шинэ эргэлтийн бодлогын гол агуулга юу вэ?a) Нам төрийн харилцааг зөв зохистой тогтоох,таваар мөнгөний харилцаагхөгжүүлэх,олон үзлийн найралт ѐсыг тогтоохb) 1930-1932 онд явуулж байсан бодлогыг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхc) Намын байгууллагаас төр захиргааны хэрэгт биечлэн оролцож,түүний үүргийггардан биелүүлэхd) Эдийн засгийн олон хэвшлийг бий болгох64.Шинэ эргэлтийн эхэн үед улс төрийн амьдралд төр намын харилцааны талаарП.Гэндэнгийн /ерөнхий сайд/ баримталж байсан чиг шугмыг нэрлэ!a) Нам бол төр,засгийн бодлогыг сурталчилахаас хэтрэх ѐсгүйb) Нам нь төрийн үйл хэргийг удирдан жолоодох учиртайc) Нам,төр гэдгийг нэг л утгаар ойлгох өөрөөр хэлбэл нам бол төр,төр бол намd) Нам,төр 2 бие биенээсээ ялгаатай ойлголт65.Зүүнтний үед албадан хар болгосон хичнээн лам нар 1932-1934 онд дахин хүрээхийдэд шавилан суусан бэ?a) 1000 гаруй b) 2000 гаруйc) 2700 гаруй d) 4000 гаруй
 16. 16. 66.Зүүнтний үед хичнээн артель,хамтрал,коммун зэрэг хамтын аж ахуйбайгуулагдсан бэ?a) 800 гаруй b) 700 гаруйc) 600 гаруй d) 1000 гаруй67.Шинэ эргэлтийн үеэс эхлэн хэн өртөөний албыг гүйцэтгэх болсон бэ?a) Бүх хүмүүс b) Жилд 500 төгрөгөөс дээш орлоготой айл өрхc) Зөвхөн дундаж аж ахуйтнууд d) Зөвхөн хуучны сурвалжтан,язгууртан,ихэсдээдэс,лам нар68.Шинэ эргэлтийн эхэн үед хувийн худалдааны талаар төрөөс ямар бодлогобаримталж байсан бэ?a) Хувийн худалдааг хориглож байсан.b) Хувийн худалдааг дэмжиж,улсаас тэдэнд худалдах барааны бөөний үнийгхөнгөлж байсанc) Энэ талаар төрөөс тодорхой чиг шугам баримтлаагүйd) Хувийн худалдааг дэмжиж,улсад татвар өгч байхаар тохиролцсон69.Дор дурдсан үйлдвэрүүдээс аль нь түрүүлж ашиглалтанд орсон бэ?a) Аж үйлдвэрийн комбинат b) Төв цахилгаан станцc) Хатгалын ноос угаах үйлдвэр d) Мах комбинат70.Шинэ эргэлтийн эхний жилүүдэд хөлсний хөдөлмөр болон ажилчны талаартөрөөс ямар чиг шугам баримталж байсан бэ?a) Хувийн аж ахуйдаа хөлсний ажилчин хэрэглэхийг зөвшөөрсөн.b) Хувийн аж ахуйдаа хөлсний ажилчин хэрэглэхийг хориглосон.c) Хувийн аж ахуйдаа хөлсний ажилчин хэрэглэхийг өөрсдөө мэдэхd) Энэ талаар тодорхой чиг шугам баримтлаагүй71.Япон 1935-1936 онд манай нутгаас ямар газрыг эзлэн авсан бэ?a) Халхын сум болон түүний хавийн газрыг b) Тамсаг булгийн орчмын газрыгc) Жанчхүүгийн давааг d) Ямар ч газар эзлэж аваагүй72.Хятадын коммунист удирдагчид манай тусгаар тогтнолын талаар 1930-аад ондямар бодлого баримталж байсан бэ?a) БНМАУ-ын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрч байсан.b) БНМАУ-ыг Хятадын бүрэлдэхүүн гэж үзэж байсан.c) Энэ талаар баримтлах байр суурь нь тодорхойгүй байлаа.d) БНМАУ-ыг ЗХУ-ын бүрэлдэхүүн гэж үзэж байсан73.ЗХУ-ын Улаан армийн ангиуд хоѐр дахь удаагаамонголд хэдийд орж иржбайрлах болсон бэ?a) 1921 b) 1925 c) 1930 d) 193774.Ж.Лхүмбийн толгойлсон хэрэгт хичнээн хүнийг холбогдуулсан бэ?a) 500 орчим b) 1000 орчимc) 2000 гаруй d) 8000 гаруй75.Монголд хомроголон дайчлан баривчлах харгис хэрцгий үйл ажиллагаахэдийнээс эхлэв?a) 1937 оны IX сард b) 1938 оны IX сардc) 1939 оны IX сард d) 1940 оны IX сард76.БНМАУын бага хурлын тэргүүлэгчид Ардын сайд нарын хамтарсан хурлаасбаталсан “Онцгой бүрэн эрхт комисс”-ын бүрэлдэхүүнд хэн хэн орж байв?a) Х.Чойбалсан,Д.Лувсаншарав,П.Гэндэнb) Г.Цэрэндорж,Х.Чойбалсан,Д.Лувсаншаравc) Х.Чойбалсан,Г.Цэрэндорж,А.Амарd) Ц.Хасбаатар,Ц.Дамбадорж,Н.Жадамба77.“Онцгой бүрэн эрхт комисс”-ыг хэдийд татан буулгасан бэ?a) 1937 оны эцсээр b) 1938 онд c) 1939 оны IV сард d) 1940 онд78.1934 онд гарсан “Төр шашныг тусгаарлан явуулах тухай хууль”-д үлтусгагдаагүй заалт орсон бол аль нь вэ?
 17. 17. a) Шинэ сүм дуган байгуулах b) Хүүхэд,багачуудыг лам болгохыг зогсоосонc) Тийм заалт энд дурьдагдаагүй d) Хутагт хувилгаадын хойд дүрийг тодрууланзалахыг хориглосон.79.Дор дурьдсан арга хэмжээнүүдийн аль нь Шинэ эргэлтийн бодлогын үедхэрэгжсэн бэ?1. Язгууртан сурвалжтан нарын хөрөнгийг хураасан.2. Хамтрал коммуныг олноор нь албадан байгуулсан.3. Хувийн худалдааг дэмжих болсон.4. Монголын мал тоо 1 жилийн дотор 3,3 саяар өссөн.5. Жасын компани гэгчийг зохион байгуулан явуулсан.6. Ард түмний шүтэн бишрэх эрх чөлөөг сэргээж,лам нарыг албадан хар болгохыгзогсоосон.7. Хувийн аж ахуйтан,хувийн худалдаачдад зээл олгох болов.8. Улсын бүх албан хаагчдыг шалган цэвэрлэх шийдвэр гаргасан.a) 3,4,6,7 b) 1,2,5,8c) 1,3,4,8 d) 2,4,7,880.1937-1939 онд явагдсан улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн оргил үед зохиомолхэрэгт холбогдуулан 30 000 шахам хүнийг баривчлан,20 000 гаруйг нь цаазалсанба тэдний 17 000 шахам нь лам нар байв.Тэрчлэн олон эмэгтэйчүүд мөнГ.Дэмидийн төрсөн эцэг,ах,дүү З.Шижээгийн төрсөн эцгийг 2 ахынх нь хамтцаазалсан гашуун баримт байдаг.Энэ баримтаас доорх дүгнэлтүүдийн алийгхийж болох вэ?a) Энэхүү хэлмэгдүүлэлт юуны өмнө лам нарын эсрэг чиглэсэн байна.b) Хэлмэгдүүлэлтэнд түүнд өртөгсдийн эцэг эх,ах дүүс,төрөл төрөгсөдхүртэл хамрагдсан байна.c) Энэ бол мянга мянган гэм зэмгүй хүмүүсийн амь насыг хороосонаймшигт хэрэгd) Дээрх дүгнэлтүүд бүгд хамаарна.Монголын түүх – III хичээлийн тест General Exam- 4“Дэлхийн II дайны үеийн Монгол Улс”1. Äýëõèéí II äàéí õýäèéä ýõýëñýí áý?a)1939 îíä ßïîí÷óóä Õàëõûí ãîëä äîâòîëñîíîîðb)1938 îíä Ìþíõåíèé õýëýëöýýðýýð Ãåðìàí óëñ ×åõîñëîâàêèéí Ñóäåò ìóæèé㺺ðòºº íýãòãýñýíýýðc)1939 îíû 9-ð ñàðä Ãåðìàí Ïîëüøèä äîâòîëñîíîîð2. ßïîí õýäýí îíä Ìàíæóóðûã ýçëýí àâñàí áý?a) 1931 b) 1932 c) 1933 d) 19343. 1936 îíû Ìîíãîë-Ǻâëºëòèéí ïðîòêîë ãýðýýã Õÿòàäûí òàë õýðõýí ¿çýæ áàéâ?a) Á¿ðýí äýìæèæ áàéñàíb) Ýíýõ¿¿ ïðîòêîë íü Õÿòàä-Ǻâëºëòèéí 1924 îíä áàéãóóëñàí ãýðýýíèé çààëòûãçºð÷èæ áàéíà õýìýýí ýñýðã¿¿öýæ áàéñàí áîëîâ÷ øóóä áóñààð õ¿ëýýíçºâøººðñºí4. 1939 îíû Õàëõûí ãîëûí äàéíä Ìîíãîë-Ǻâëºëòèéí öýðãèéí êîìàíäëàã÷ààð õýíòîìèëîãäñîí áý?a) Õ.×îéáàëñàí b) Þ.Öýäýíáàëc) Ã.Ê.Æóêîâ d) Æ.Ëõàãâàñ¿ðýí5. Õàëõûí ãîëûí äàéíä ÿìàð ÿìàð óëñûí öýðýã îðîëöñîí áý?a) Ìîíãîë,Ǻâëºëò,ßïîí b) Ìîíãîë,Ǻâëºëò,Õÿòàä,ßïîí,Ìàíæ-ãîc) Ìîíãîë,Ǻâëºëò,Õÿòàä,Ìàíæ-ãî d) Ìîíãîë,Ǻâëºëò,ßïîí,Ìàíæ-ãî6. Õàëõ ãîëûí äàéíû ãàëûã ÿìàð óëñóóäûí õàðèëöàí òîõèðîëöñîíîîð çîãñîîñîí áý?a) Ǻâëºëò,ßïîí b) Ìîíãîë,ßïîíc) Ìàíæ-ãî,Ǻâëºëò d) Ìîíãîë,Ìàíæ-ãî
 18. 18. 7. 1939 îíû Õàëõûí ãîëûí äàéíä ýðýëõýã çîðèã ãàðãàæ áààòàðëàã ãàâúÿà áàéãóóëñàí ÁÍÌÀÓ-ûíáààòàð öîëîîð øàãíàãäñàí õ¿ì¿¿ñèéã íýðëýíý ¿¿?a) Ë.Äàíäàð,Ï.×îãäîí b) Ë.Äàíäàð,Ë.Àþóøc) Ë.Àþóø,Ä.Äàíçàíâààí÷èã d) Ë.Àþóø,Ï.×îãäîí8. Õàëõ ãîëûí äàéíä áààòàðëàã ãàâúÿà áàéãóóëàí ÇÕÓ-ûí áààòàð áîëñîí õ¿ì¿¿ñèéã íýðëýíý ¿¿?a) Ð.ß.Ìàëèíîâñêèé,Ã.Ê.Æóêîâ,Ì.Ï.ßêîâëåâb) Ã.Ê.Æóêîâ,Ì.Ï. ßêîâëåâ,È.Ì.Ðåìèçîâc) Ã.Ï.Ãðàâ÷åíêî,È.Ñ.Ãðèöåâè÷d)  áà Ñ õàðèóëò çºâ9. 1940 îíä õóðàëäñàí ÌÀÕÍ-ûí 10-ð èõ õóðàë òóñ îðíû õºãæëèéí ¿ð ä¿íã õýðõýí ä¿ãíýñýí áý?a) Õºðºíãºòíèé áóñ çàì äýýð áàòòàé çîãññîí b) Ñîçèàëèçì áàéãóóëñàíc) Êàïèòàëèçìûí çàìààð çàìíàæ áóé d) Бүгд зөв10. Ìàíàé óëñûí àëü ¿íäñýí õóóëèíä àíõ óäàà “ÌÀÕÍ áîë óëñ íèéãìèéí á¿õ áàéãóóëëàãóóäûãóäèðäàõ ãîë õ¿÷èí”ãýæ õóóëü÷ëàí çààñàí áý?a) 1924 îíû ¿íäñýí õóóëèíä b) 1940 îíû ¿íäñýí õóóëèíäc) 1960 îíû ¿íäñýí õóóëèíä d) 1992 îíû ¿íäñýí õóóëèíä11. “Àðäûí õóâèéí àæ àõóéí òºëºâëºãººã “õýäýí îíîîñ ãàðãàõ áîëîâ?a) 1939 b) 1940 c) 1941 d) 194212. 1940 îíä ìàíàé óëñàä àæëûí ºäðèéí ¿ðãýëæëýõ öàãèéí òàëààð ÿìà𠺺ð÷ëºëò ãàðñàí áý?a) Àæëûí ºäðèéí öàãèéã 6 áîëãîí õîðîãäóóëñàíb) Àæëûí ºäðèéí öàãèéã 6 áàéñíûã 8 öàã áîëãîí íýìýãä¿¿ëæ àæëûí íîðìûã íýìñýíc) 8 öàã áàéñíûã õýâýýð íü áàéëãàæ àæëûí íîðìûã íýìñýíd) Àæëûí ºäðèéí öàãèéã 4 áîëãîí õîðîãäóóëñàí13. 1941 îíû 4-ð ñàðä ÇÕÓ áîëîí ßïîíû õîîðîíä áàéãóóëàãäñàí òºâèéã ñàõèõ òóõàé ãýðýý áîëîíòóñãàéëàí ãàðãàñàí òóíõàãëàëä ßïîí óëñ, Ìîíãîëûí òàëûí áàéð ñóóðèà õýðõýí òîäîðõîéëñîí áý?a) Ìîíãîëûã ÇÕÓ-ûí á¿ðýëäýõ¿¿í ãýæ ¿çñýíb) ÁÍÌÀÓ-ûã ÇÕÓ áîëîí ßïîíû àëü àëü òàëûí íºëººíèé õ¿ðýýíä áàéõ çºâãýæ ¿çñýíc) ßïîí óëñ ÁÍÌÀÓ-ûí íóòàã äýâñãýðèéí á¿ðýí á¿òýí õàëäàøã¿é äàðõàíáàéäëûã õ¿íäýòãýõ ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.d) Ìîíãîëûã ДИУ-ûí á¿ðýëäýõ¿¿í ãýæ ¿çñýí14. Ǻâëºëòèéí ýõ îðíû äàéíä ÁÍÌÀÓ-ûí ÿìàð áàéð ñóóðü áàðèìòàëæ áàéñàí áý?a) Ìîíãîëûí àðä ò¿ìýí ÇÕÓ-ûí òàëä áàéæ äýìæèí òóñàëñàíb) ÁÍÌÀÓ íü Ãåðìàíû òàëä áàéæ òóñàëñàíc) Ýíý äàéíä ÁÍÌÀÓ òºâèéã ñàõèñàíd) Бүгд буруу15. Äýëõèéí II äàéíû æèë¿¿äýä óëñ îðíûã äàéíû áàéäàëä çîõèöóóëàõ òàëààð àâñàí àðãàõýìæýýí¿¿ä äîòîð ¿ë õàìààðàõ ç¿éë áàéõ àâààñ àëü íü âý?a) Àæëûí ºäðèéí öàãèéã óðòàñãàæ,àæèë÷èí àëáàí õààã÷äûí ýýëæèéíàìðàëòûã õîéøëóóëàâ.b) ¯éëäâýðëýë õýðýãëýýíèé õîîðîíäûí õàðèëöààã òºðèéí ç¿ãýýñ øóóäõóâààðèëàõ çàð÷èìä øèëæ¿¿ëýâ.c) Ýäèéí çàñàã íèéãìèéí àìüäðàë á¿õýëäýý öýðýãæñýí áàéäàä îðñîí.d) Äàéíû æèë¿¿äýä ÇÕÓ-ààñ èìïîðòëîõ ç¿éëèéã èõýñãýí,ýêñïîðòëîõ ç¿éëýýáàãàñãàñàí.16. Äýëõèéí II äàéíû æèë¿¿äýä ÿìàð ¿éëäâýð ÇÕÓ-ûí õ¿÷ õºðºí㺠îðóóëàëòààð øèíýýð áàðèãäñàíáý?a) Åðººãèéí áîëîí Óëààíáààòàðûí çàâîäb) Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ¿éëäâýð¿¿ä áîëîí ×îíî ãîëûí ºíãºò ìåòàëëûí ¿éëäâýðc) Ìàõ êîìáèíàò d) À áà  õàðèóëò çºâ17. Õýäýí îíä ìàë àæ àõóéí ãîë á¿òýýãäýõ¿¿í /ìàõ íîîñ/ èéã àëáàí æóðìààð íèéë¿¿ëýõ ñèñòåìòîãòñîí áý?a) 1939 b) 1940 c) 1941 d) 194218. Ìîíãîë óëñûí èõ ñóðãóóëü õýäýí îíä áàéãóóëàäñàí áý?a) 1942 b) 1943 c) 1944 d) 194519. Ǻâëºëòèéí àðä ò¿ìýíä òóñëàõ áýëãèéí öóâààã ýõ îðíû äàéíû ¿åä õýäèéä àíõ èëãýýñýí áý?a) 1941 b) 1943 c) 1944 d) 1945
 19. 19. 20. Ǻâëºëòèéí ýõ îðíû äàéíû æèë¿¿äýä ìîíãîëûí àðä ò¿ìýí óëààí àðìèä òóõàéí ¿åèéí õàíøààðõè÷íýýí òºãðºãèéí ç¿éë áýëýãëýñýí áý?a) 500 ñàÿ òºãðºãèéí b) 600 ñàÿ òºãðºãèéíc) 400 ñàÿ òºãðºãèéí d) 900 ñàÿ òºãðºãèéí21. Монголын ард түмний хөрөнгөөр үйлдвэрлэсэн ямар нэртэй танкийн цуваа, нисэхонгоцны эскадрилийг улаан армид шилжүүлсэн бэ?1. “Монгол ард” танкийн цуваа, “Хувьсгалт монгол” нисэх онгоцны эскадриль2. “Монгол ард” танкийн цуваа, нисэх онгоцны эскадриль3. “Монгол ард” нисэх онгоцны эскадриль, “хувьсгалт монгол” танкийн цуваа4. “хувьсгалт монгол ” нисэх онгоцны эскадриль, танкийн цуваа22. Мîнгîлын ард түмэн фронтод эх орны дайны жилүүдэд хэдэн агт худалдаж, хичнээн агтморь бэлэглэсэн бэ?a) 500000,32500 c) 104000,32000b) 200000,20000 d) 150 000,7500023. 1944 онд баталсан “Мал аж ахуйн албан татвар”-ын хуулинд ямар өөрчлөлт оруулсанбэ?a) Тэгшитгэн ноогдуулах журам тогтоосон.b) Зарим аж ахуйтныг албан татвараас чөлөөлсөн.c) Улсын сайн малчдад илүү татвар оногдуулах болсон.d) А ба В хариулт хамаарна.24. Эх орны дайны жилүүдэд манай улс ЗХУ-тай харилцах эдийн засгийн харилцаанд ямарбодлого баримталж байсан бэ?a) Импортыг нэмэгдүүлэх, экспортыг хорогдуулахb) Импортыг хорогдуулан, экспортыг нэмэгдүүлэхc) Импорт , экспортыг 2 ланг нь нэмэгдүүлэхd) Импорт, экспортын аль алиныг нь хорогдуулах25. Европт дэлхийн II дайны гал зогсоож бууж өгөх тухай актанд Фашист Герман хэдийдгарын үсэг зурсан бэ?a) 1945.05.09 b) 1945.04.30 c) 1945.09.02 d) 1945.11.2626. БНМАУ Японд хэдийд дайн зарласан бэ?a) 1945.08.08 b) 1945.08.09 c) 1945.08.10 d) 1945.12.3127. БНМАУ ямар зорилгоор дайн зарласан бэ?a) Японы нутаг дэвсгэрийг эзлэн авахb) Дэлхийн II дайныг үтэр түргэн дуусгаж, энх тайвныг тогтоохc) 1939 онд Халхын голоор довтолсны хариуг авахd) Бүгд зөв28. Манай улс НҮБ элсэх өрөгдлөө хэдэн онд гаргаж, хэдэн онд элссэн бэ?a) 1946 онд өргөдөл анх гаргаж, 1961 онд элссэн.b) 1946 онд өргөдөл анх гаргаж, мөн ондоо элссэнc) 1961 онд өргөдөл анх гаргаж, мөн ондоо элссэнd) 1945 онд өргөдөл анх гаргаж, 1960 онд элссэн.29. Японы эсрэг дайнд монголын ардын хувьсгалт цэрэг ямар чиглэлээр давшилт хийсэнбэ?a) Долнуур,Жэхэгийн чиглэлээр b) Чуулалт хаалганы чиглэлээрc) Зөвхөн Долнуурын чиглэлээр d) Долнуур,Жэхэгийн ба Чуулалт хаалганычиглэлээр30. Японы эсрэг дайнд 1945 онд оролцсон Монгол ардын хувьсгалт цэргийг хэн удирдсанбэ?a) Г.Ж.Жуков c) Ж.Лхагвасүрэн, Ю.Цэдэнбалb) Х.Чойбалсан d) Ю.Цэдэнбал31. Японы эсрэг 1945 оны дайнд эрэлхэг зориг гаргаж, баатарлаг гавьяа байгуулсанБНМАУ-ын баатар цолоор шагнагдсан хүмүүсийг нэрлэ.
 20. 20. a) Л.Дандар, Ц.Олзвой,П.Чогдон c) Л.Дандар, Л.Аюуш,Ц.Олзвойb) Л.Аюуш, Д.Данзанваанчиг d) Ц.Олзвой,П.Чогдон,Д.Данзанваанчиг32. 1945 оны Японы эсрэг дайнд оролцсон дайчдын гэгээн дурсгалд зориулсан хөшөөхаана байдаг вэ?a) Жанчхүүгийн даваанд b) Халхын голдc) Японы Токио хотод d) Монголын Улаанбаатар хотод33. Манай улс Японы эсрэг дайнд тэр үеийн ханшаар хэдэн төгрөгний хохирол үзсэн бэ?a) 100 сая b) 110 сая c) 200 сая d) 400 сая34. 1945 оны II сард ЗХУ, АНУ, Английн тэргүүн нарын Ялтын бага хурал дээр монголынасуудлаар ямар тохиролцоонд хүрсэн бэ?a) Гадаад монголыг ЗХУ-ын хараат орон гэж үзсэнb) Гадаад монголын статус квог /оршин байгаа байдлыг/ хүлээн зөвшөөрсөнc) Гадаад монголыг Хятадын бүрэлдэхүүн хэмээн үзсэнd) Гадаад монголыг ДИУ-ын хараат орон гэж үзсэн35. Монгол улсын тусгаар тогтнолыг анх Хятадын аль засгийн газар хүлээн зөвшөөрчдипломат харилцаа тогтоосон бэ?a) Гоминданы засгийн газар буюу БНДИУ c) Ардчилсан Хятад улсb) Коммунист засгийн газар буюу БНХАУ d) Бүгд буруу36. Х.Чойбалсан 1940 онд хуралдсан МАХН-ын X их хурал дээр тавьсан илтгэлдээ “Ардынаж ахуйтанг бодын тоогоор нударган,ядуучууд хэмээн ялгаж чинээлэг ардуудыгдайсан мэтээр үзэх нь туйлын буруу.Мал аж ахуйн хөгжил нь малчдын хувийнсанаачлага,ариун цагаан хөдөлмөрөөс шалтгаалах бөгөөд хөлсний хөдөлмөрхэрэглэхийг хориглохгүй боловч ашиг хонжоо олох зорилгоор бусдын хүчийгашиглахыг хориглоно.Харин нэг аж ахуйгаас гүйцэтгэхэд бэрхтэй ажлыг сайн дурынзарчим дээр хамтын хүчээр хийх нь чухал” гэж мал аж ахуйг хөгжүүлэхтэй холбогдсонасуудлыг дэвшүүлжээ.Х.Чойбалсангийн энэ үгэнд ямар гаргалгаа хийх нь зөв бэ?a) Ардын аж ахуйтанг ялгаварлан үзэж хандахыг буруушаасан.b) Хөлсний хөдөлмөр хэрэглэхийг хүлээн зөвшөөрсөн.c) Мал аж ахуйн хөгжил нь ардын хувийн аж ахуйтны санаачлага,хөдөлмөртэйхолбоотойd) Ардын аж ахуйтанг бодын тоогоор ялган үздэг байсан.37. Дэлхийн II дайны эхэн үеэс мал,ноос болон мал аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүний улсынбэлтгэлийн үнийг нэмэгдүүлэх,дунд ба чинээлэг аж ахуйтны мал дутамд ноогдохалбан татварын хэмжээг тэгшитгэх,сайн малчдын улсын зөвөлгөөн хийлгэх,тэргүүниймалчдад “Улсын сайн малчин” цол олгох,мянган малтныг тусгайланурамшуулж,дурсгалын зүйл хадгалуулах болжээ.Эдгээр арга хэмжээний мөн чанарыгтайлбарлахдаа үл тохирох зүйл энд өгүүлсэн байна уу?a) МАА-г хөгжүүлэх,малын тоо толгойг өсгөхөд чиглэгдсэн.b) Ардын хувийн аж ахуйтанг хөрөнгө чинээний байдлаар ялгаварланангичилж,туйлшруулахаас татгалзсан.c) МАА-н гаралтай бүтээгдэхүүн болон түүхий эдийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхd) Ядуу малчдыг хавчин гадуурхах38. Ìàíæãî óëñûã õýí áàéãóóëñàí áý?a) ßïîíû ýðõ áàðèã÷èä Àçèä ò¿ðýìãèéëëýý èäýâõæ¿¿ëæ Ç¿¿í õîéä õÿòàä, ªâºð ìîíãîë,ìàíæóóðûã ýçëýí Ìàíæãî óëñûã áàéãóóëñàí.b) Ǻâëºëòèéí ýðõ áàðèã÷èä Ìîíãîëä ò¿ðýìãèéëëýý òîãòîîõ çîðèëãîîð áàéãóóëñàí óëñc) Õÿòàäûí ýðõ áàðèã÷èä Ìîíãîëûí äîðíîä õýñãèéã ýçëýí Ìàíæãî óëñûã áàéãóóëñàí.d) Дээрх бүгд зөв39. Õàëõ ãîëûí äàéí õýçýýíýýñ ýõýëñýí áý?a) 1934 îíû äóíä ¿åýñ ßïîíû ç¿ãýýñ Ìîíãîлûí õèëèéã çºð÷èí, äîâòëîõ, ãàë íýýõ áîëñíîîðb) 1935 îíä Ìàíæóóð ºðòººí äýýð Ìîíãîл áà ßïîí, Ìàíæãîãèéí òºëººëºã÷äèéí õýëýëöýýðá¿òýëã¿éòñíýýðc) 1939 îíû 5,6-ð ñàðóóäàä ßïîí, Ìàíæãîãèéí ç¿ãýýñ Ìîíãîлын íóòãèéí ã¿íð¿¿ íýâòðýí îðîõáîëñíîîðd) Аль нь ч биш
 21. 21. 40. Õàëõ ãîëûí äàéí õýðõýí äóóññàí áý?a) ßïîí, Ìàíæãî ÿëàëò áàéãóóëñíààðb) Ìîíãîë, Ǻâëºëòèéí òàë ÿëàëò áàéãóóëñíààðc) ÇÑÁÍÕÓ-ûí Ãàäààä õýðãèéí ñàéä Â.Ìîëîòîâ Ìîñêâàä ñóóãàà ßïîíû ýë÷èí ñàéä Ñ.Òîãî íàð1939.09.16 áàéëäààíû àæèëëàãààã á¿ðýí çîãñîîõ ãýðýý õèéñíýýð.d) Бүгд бурууМонголын түүх – III хичээлийн тест General Exam- 5“Социалист өөрчлөлт хийгээд социализмбайгуулах үе: Зорилт,хэрэгжилт,үр дагавар,сургамж”1. Дэлхийн II дайны дараа БНМАУ энх цагийн бүтээн байгуулалтад шилжихэдтохиолдсон хамгийн гол бэршээл юу вэ?a) Дайны хөлд үрэгдсэн аж ахуйгаа сэргээн босгохb) Эмх замбараагүй байдлыг даван туулахc) Мөнгө санхүү боловсон хүчин дутагдахd) Нутаг дэвсгэр дээрээ дайн хийгээгүй учир онц бэрхшээл тохиолдоогүй2. 1940-өөд оны сүүлчээр МАХН-ын Төв хорооноос үзэл суртлын ажилтайхолбогдуулан гаргасан тогтоолуудад нэр заагдсан эрдэмтэд, сэхээтнүүдийгямар үзэлтэй хэмээн буруушаасан бэ?a) Социалист үзэл c) Марксист үзэлb) Үндсэрхэх үзэл d) Хөрөнгөтний үзэл3. 1947 онд байгуулагдсан хэвлэл утга зохиол хянах газрын гол үүрэг юундчиглэгдэж байв?a) Хэвлэлийн эрх чөлөөг хангахb) Нийгмийн шинжлэх ухааныг жинхэнэ утгаар нь хөгжүүлэхc) Хэвлэл нийтлэлийг үзэл суртлын талаар бүхэлд нь хянахd) Аль нь ч биш4. Дайны дараа 1947-1952 онд улсын батлан хамгаалах зардлыг хэдий хэмжээгээрхорогдуулсан бэ?a) Зардлыг хорогдуулаагүй b) 25 хувиар хорогдуулсанc) 50 хувиар хорогдуулсан d) 75 хувиар хорогдуулсан5. Анхдугаар таван жилийн төлөвлөгөө хэдий үеийг хамарч байсан бэ?a) 1940-1945 b) 1945-1950c) 1948-1952 d) 195019556. 1949 îíä ñîíãóóëийí ñèñòåìä õèéñýí ººð÷ëºëòººð ìàíàé ñîíãóóëийí ñèñòåìÿìàð øèíæ ÷àíàðòàé áîëñîí áý?a) Á¿õ íèéòèéí,øóóä,òýãø ýðõèéí ¿íäñýí äýýð ñàíàëàà íóóöààð ºãºõb) Îëîí øàòòàé, á¿õ íèéòèéí,íóóö ñîíãóóëüc) Á¿õ íèéòèéí, òýãø, øóóä, èëýýð ñàíàë ºãºõd) Á¿ãä áóðóó7. ÁÍÌÀÓ-ûí IX-ð èõ õóðëààð áàòàëñàí “Àðäûí àæ àõóéòàíä ìàëàà ºñãºõ òºëºâëºãººòîãòîîõ òóõàé” õóóëèéí ãîë àãóóëãà þóíä îðøèæ áàéâ?a) 1949 îíîîñ àðäûí õóâèéí àæ àõóéòàí á¿ð ìàëàà 50 õóâèàð ºñãºõ áà ºññºí, õîðîãäñîíûã ¿ëõàðãàëçàí, òºëºâëºãººò ìàëààñ ìàõ íîîñ ñ¿¿íèé íîîãäîë àëáàäàí àâàõ áîëîâ.b) 1949 îíîîñ àðäûí õóâèéí àæ àõóéòàí ºñãºõ òîäîðõîé õóâü çààãààã¿é áà òîîëóóëñàнìàëààñ ìàõ íîîñ ñ¿¿íèé íîîãäîë àëáàäàí àâàõ áîëîâ.c) Ìàë ºñãºõ òºëºâëºãººã çºâõºí óëñûí õýìæýýãýýð òºëºâëºí àðäûí àæ àõóéòàíä îíîîí ºãäºãã¿éáàéâ.d) Á¿ãä áóðóó
 22. 22. 8.Óëñûí áýëòãýëèéí áà àëáàí òàòâàðûí íîîãäëûã òºëºâëºãºº ¸ñîîð áàéâàë çîõèõìàëä áóñ, áýëýí áàéãàà ìàëûí òîîãîîð áîäîæ íîоãäóóëàõ æóðàìä õýäèéä øèëæñýíáý?a) 1950 îí b) 1951 îíc) 1952 îí d) 1954 îí9.Àëü íü õîðøîîëëûí òàëààð Õ.×îéáàëñàíãèéí áàðèìòàëæ áàéñàí ¿çýë âý?a) Àðäûí ¿éëäâýðëýëèéí íýãäýë íü õîðøîîëëûí á¿ðýí óòãûí èëýðõèéëýõã¿é,õàìòûí òîì àæàõóé áàéãóóëàõb) Àðäûí ¿éëäâýðëýëèéí íýãäýë,õîò àéë,àðäûí íºõºðëºë íü ìàíàéä òîõèðñîн õîðøîîëëûíòîõèðîìæòîé õýëáýðc) Àðäûí ¿éëäâýðëýëèéí íýãäýë íü õóâèéí ºì÷èä øèëæñýí.d) Á¿ãä áóðóó10. 1947 îíä õóðàëäñàí ÌÀÕÍ-ûí ÕI èõ õóðàëä òàâüñàí èëòãýëäýý Õ.×îéáàëñàí æèæèãòàâààðûí àæ àõóéí õýâøëèéí òàëààð ÿìàð ä¿ãíýëò ºãñºí бý?a) Æèæèã òàâààðûí àæ àõóé íü Ìîíãîëûí ýäèéí çàñãèéã õºãæ¿¿ëýõ ÷óõàë õ¿÷èí ç¿éëb) Æèæèã òàâààðûí àæ àõóéã äýìæèõc) Æèæèã òàâààðûí àæ àõóé íü ýäèéí çàñàã äàõü ôåîäàëèçìûí ¿ëäýãäýë,ºäºð òóòàì,öàгòóòàì õºðºíãºòºí ýòãýýäèéã òºð¿¿ëäýãd) Á¿ãä áóðóó11.Õýäýí îíä àðäûí àæ àõóéòíûã ºðòººíèé àëáàíààñ ÷ºëººëæ, óã àëáûã óëñ ººðòººàâñàí áý?À.1949 Â.1951Ñ.1952 D.195312.ÇÕÓ-ûí òóñëàìæòàéãààð Óëààíáààòàð-Íàóøêèéí 400 ãàðóé êì òºìºð çàì õýäýí îíäàøèãëàëòàíä îðñîí áý?À.1949 Â.1951Ñ.1952 D.195313.Äàéíû ¿åä òîãòîîñîí êàðòààð áàðàà õóäàëäààëàõ,íîîñ ò¿¿õèé ýäèéí ¿íèéãáàðààæóóëàõ æóðàì õýäèé õ¿ðòýë ¿éë÷èëæ áàéâ?À.1946 îíû 10-ð ñàð Â.1950 îíû 5-ð ñàðÑ.1952 îíû 7-ð ñàð D.1961 îíû 1-ð ñàð14.Óëààíáààòàð-Çàìûí ¯¿äèéí 700 êì òºìºð çàì õýäèéä òàâèãäñàí áý?À.1949 Â.1951Ñ.1953 D.195615.1943 îíä ñóìûí ø¿¿õèéí òàëààð àâñàí àðãà õýìæýýíä àëü íü õàìààðàõ âý?a) Ñóìûí ø¿¿õèéí äàðãûã ñóìûí äàðãà íàð äàâõàð ã¿éöýòãýäýã áàéñíûã ººð÷èëñºíb) Àíõàí øàòíû ø¿¿õèéã õºäºëìºð÷èä ººðñ人 ñîíãîõ æóðàì òîãòñîíc) Ñóìûí ø¿¿õèéí äàðãà íàð ñóìûí äàðãûí ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýõ áîëñîíd) À áà  õàðèóëò õàìààðíà16.Ãàíäàíòýã÷èíëèí õèéäéèí ¿éë àæèëëàãààã õýäýí îíä ñýðãýýñýí áý?À.1944 Â.1945Ñ.1946 D.194717.Ìîíãîë-Õÿòàäûí õèëèéí ãýðýý õýäýí îíä áàéãóóëàãäñàí áý?À.1944 îí Â.1955 îíÑ.1956 îí D.1962 îí18.1954 îíä õóðàëäñàí ÌÀÕÍ-ûí 12-ð èõ õóðàë óëñ îðíû õºãæëèéí òºëºâèéã õýðõýíòîìú¸îëñîí áý?À.Ñîöèàëèçìûã áàéãóóëíà Â.Ñîöèàëèçìûí ¿íäñèéã áàéãóóëíàÑ.Õºãæèíã¿é ñîöèàëèçìûã áàéãóóëíà. D. Ñîöèàëèçìûã äýëãýðýíã¿é áàéãóóëíà19.ÌÀÕÍ-ûí Òºâèéí õîðîîíû 1956 îíû 4-ð ñàðä õóðàëäñàí á¿ãä õóðëààð ÿìàðàñóóäàë ãîëëîí õýëýëöñýí áý?a) Íýã õ¿íèéã òàõèí ø¿òýõèéí õîð óðøèã,ò¿¿íèéã àðèëãàõ òóõàéb) ”Ñýõýýòíèé òººðºãäºë” ãýã÷èéí òóõàéc) ÌÀÕÍ-ûí ýñðýã á¿ëãèéí òóõàéd) Ä.Äàìáûí òóõàé àóóäàë

×