Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

монголын түүхийн шалгалтын асуулт

5,305 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to like this

монголын түүхийн шалгалтын асуулт

  1. 1. МОНГОЛЫН ТҮҮХИЙН АМ ШАЛГАЛТЫН СЭДВИЙН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭ1. Монгол нутгийн байгаль цаг уурын онцлог2. Ураг төрлийн байгуулал гэж юу вэ?3. Түүхийн эх сурвалжууд4. Археологи гэж юу вэ?5. Чулуун зэвсгийн үе6. Төмөр зэвсгийн үе гэж юу вэ?7. Хүрэл зэвсгийн үе8. Монгол нутаг дахь эртний хүмүүс9. Чулуун зэвсгийн үеийн аж ахуй10.Мал аж ахуй11.Газар тариалангийн үүсэл12.Арилжаа худалдааны үүсэл13.Хүй элгэн болон овгийн байгуулал14.Ураг төрлийн байгууллын үеийн соёл15.Эдлэг соёл16.Утга соёл17.Монголын анхны төр улс Хүннү гүрэн18.Сяньби19.Жужаны хаант улс20.Монгол нутагт дахь түрэг угсааны улсууд21.Хятан гүрэн22.Эртний улсуудын төр нийгмийн байгуулал23.Эртний улсуудын аж ахуй24.Монголын эртний улсуудын дэлхий дахины түүхэнд үзүүлсэн нөлөө25.Монголчуудын гарал угсаа26.Монгол нэрийн тухай27.Монголчуудын ханлиг улсууд28.Түрэг угсааны улсуудын үеийн Монголчууд29.Их монгол улс түүхийн тавцанд гарч ирсэн нь30.Их монгол улсын төрийн бодлого31.Чингис хааны түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг32.Чингисийг залгамжлагч хаадын үеийн Их монгол улс33.Монголын эзэнт гүрэн
  2. 2. 34.Монголын Юань улс 35.Монголын эзэнт гүрэн ба дэлхий дахин 36.Монголын эзэнт гүрэн ба аж ахуй 37.Монголын эзэнт гүрэн ба соёл 38.Улс төрийн бутрал 39.Улстөрийн бутралын шалтгаан, нөхцөл 40.Улс төрийн бутралын үеийн Монгол ба Мин улсын харилцаа 41.Монголчуудын нэгдмэл байдал түр сэргэсэн нь 42.Монголд бурхны шашин дэлгэрсэн шалтгаан 43.Монголд бурхны шашин дэлгэрсэн үр дагавар 44.ХҮ-ХҮП зуны монголчуудын аж байдал 45.Монголчуудын ХҮ-ХҮП зууны үеийн утга соёл 46.Чингис хаан супер ген 47.Чингис хааны билиг сургааль 48.Монголын нууц товчоо түүхийн эх сурвалж болох нь 49.Өүлэн үжин, Бөртэ хатны овог удам 50.“Их засаг” хууль 51.Нийтийн тооллын өмнөх ба нийтийн тоолол учир 52.Төв Азид анхны хүн үүссэн нь 53.Монголчуудын их нүүдэл / америк, европ руу/ 54.Монголчуудын бичиг үсгийн үүсэл 55.Атилла хаан ба хүннү гүрэн 56.Шумер ба монголчуудын соёлын холбоо хамаарал 57.Монголчууд Энэтхэгийн харилцаа 58.Ацтек ба майягийн соёлын хамаарал 59.Монгол хятадын харилцааны уламжлал 60.Дэлхийн өв соёлын хөгжилд монголчуудын гүйцэтгэсэн үүрэгГазрын зурагт заах 1. Эртний хүмүүсийн ул мөрүүд хаана оршдог вэ? 2. Эртний хүмүүсийн дархны газрууд 3. Эртний хүмүүсийн бүтээсэн хадны зургууд 4. Оршуулга булш бунхан 5. Буган чулууны хөшөө
  3. 3. 6. Палеолитын үеийн дурсгал / чулуун дэвсэг7. Мезолитын үеийн дурсгалууд ан агнуур8. Неолитын үеийн дурсгал / газар тариалан9. Амьтны загварт урлагийн дурсгал10.Эдлэг соёлын дурсгалууд11.Хүннү гүрэн хил хязгаар12.Хэрэйд, найман, хамаг монгол, гурван мэргэд ханлиг13.Хятан, сяньби, нирун,14.Түрэг угсааны төрт улсууд15.Гурван голын монголчууд16.Монголын нэгдсэн улсууд17.Их монгол улсын бүрэлдүүн хил хязгаар18.Монголын Эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн19.Алтан ордны улс хил хязгаар20.Хүлэгийн улс21.Цагаадайн улс22.Монголын юань гүрэн23.Торгоны их зам24.Бутралын үеийн монгол улс25.Монголчуудын гадаад харилцаатай улс орнууд26.Ертөнцийн 9 гайхамшиг /эртний түүхийн27.Марко Поло, Плано Карпины нарын аялал28.Дэлхийн түүхийн эртний ба дундад үеийн иргэншлийн төвүүд29.Перс, Балба, Жагар, Еле, арслан хот, мисир30.Гуулин, сартуул, нанхиад, могул, хорезм

×