Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж

14,174 views

Published on

сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж

 1. 1. 4-р сургууль Газарзүйн багш Б.Эрдэнэчимэг
 2. 2.  “Суралцагсдад мэдлэг, сурах арга барил эзэмшүүлэх, тэдний бие хүн болгон хөгжүүлэн төлөвшүүлэх чиглэл зорилготой эрэмбэлэгдсэн үйлүүд юм”Ш.Ичинхорлоо. Сурган хүмүүжүүлэх арга , онол ба хэрэглээ . УБ.2002 он
 3. 3.  Багш сурагчийн үйл ажиллагааны дийлэнхийг сурагч эзэлнэ. Сурагчид идэвхитэй оролцоотой субьект болдог Хичээлийн үе шат болгон хоорондоо нягт уялдаатай байна.
 4. 4. А шат В шат С шат
 5. 5. 1. Сэдэл төрүүлнэ2. Анхаарал төвлөрүүлнэ3. Өмнөх төсөөллийг илрүүлнэ
 6. 6. Сурагчид хамтарч: Уншина Бичнэ Бодно Асуудал шийдвэрлэнэ Дасгал ажиллана
 7. 7.  Маргаан мэтгэлцээн зохиох Асуудлыг шинэ нөхцөлд хэрэглэх арга замыг олж авах Амьдралд хэрхэн хэрэглэх Илтгэл, эсээ бичих Тестээр үнэлэх Гэрийн даалгавар өгөх Хичээлийг үнэлэх,дүгнэх
 8. 8. 1. Аргаа зөв тохируулан хэрэглэх2. Арга бүр тодорхой нэг чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн байна.3. Багш тухайн хичээлийн онцлогоос хамаарч нэг болон хэдэн аргыг тохируулан хэрэглэж болно.
 9. 9. Тухайн сэдвийн хүрээн дэх асуудлыг сурагчид бие даан олж дэвшүүлэх нь хамтран сурахуйн нэг давуу тал юм.Багш энэ аргыг хэрэглэхэд асуудал дэвшүүлэх явцад сурагч оролцохгүй боловч тэднийг асуудал шийдвэрлэх ажилд бэлтгэж өгдөг, сэдэл төрүүлэх арга гэж хэлж болно.
 10. 10. 1. Удиртгал шат- 5мин Сурагчдыг “Аялал” 1-4 багт хуваарилан сууна Д. Нацагддорж “Миний нутаг” шүлгийг сурагчид мөр мөрөөр нь унших Шүлгийн тухай богино хэмжээний хэлэцүүлэг Аялалын хөтөч өвдсөн тул та бүхэн өгөгдсөн зураг ашиглан хүрэх газраа ирнэ үү
 11. 11. Газарзүйн зурагт эрэл хайгуул хийлгэх замаар мэдлэг бүтээх арга бөгөөд асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэх явцад хэрэглэхэд тохиромжтой. Асуудлыг шийдвэрлэхэд сурагчдыг бага багаар татан оролцуулдаг Мэдлэгийг багш бэлэн өгөхгүй,сурагчид өөрсдөө мэдлэгийг бүтээж, шинэ мэдлэгийг бий болгоно Сурагчийн эрж хайх үйл ажиллагаанд багш чиглүүлэгч,зөвлөгч байна Сурагчид бие даан сэтгэн бодох, шийд гаргах,юмс үзэгдлийг задлан шинжлэх, харьцуулах нэгтгэн дүгнэх зэрэг үйлийг ухамсартайгаар хийж эзэмшдэг.
 12. 12.  Монгол орны физик газарзүйн зурагт хэсэгчлэн хуваасан 4 газар нэрлэж өгөх Сурагчид өөрийн нэртэй газартаа эрэл хайгуул хийж, явсан газараа өнгийн шатлалын дагуу контур зураг дээр будах ба уулс ба талыг нэрлэх даалгавар өгнө. Багууд өөрсдийн ажлаа дуусгаж илтгэх
 13. 13. Асуудал шийдвэрлэх сургалтын хамгийн хэцүү боловч хамгийн үр дүнтэй арга юм. Сурагчдад өөрөө асуудлыг шийдвэрлэх, ерөнхий зүй тогтлыг гаргах,судлан шинжлэх арга барил эзэмшүүлдэг. Асуудлыг шийдвэрлэх явцдаа шинэ мэдлэг олж авдаг бас бүтээдэг. Сурагчид мэдлэгийг ухамсартайгаар бүтээж, сурах тодорхой арга барилыг эзэмшдэг. Сурагчийн идэвхи,санаачлага, оролцоо дээшилдэг
 14. 14.  Монгол орны физик газарзүйн зурагт гадаргын ерөнхий тодорхойлолт гаргах Зүй тогтлыг ажиглан нэгтгэсэн дүгнэлт гаргах Багш болон сурагчид хичээлээ үнэлж дүгнэх
 15. 15. Сурагчид үзэл бодлоо зураглах, сонирхол төрүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга Хичээлийн сэдэвтэй холбоотой ямар нэг мэдээллийг цаасан дээр дүрслэхийг сурагчдад санал болгоно. Мэдээллийг уншиж дууссаны дараа өөрийн төсөөлөлөөрөө зураглал хийх Зурсан зургуудаа самбарт байрлуулах Ижил санаагаар дүрсэлсэн зургийг нэг талд нь байрлуулж дүгнэлт гаргуулна Хүний ярианаас илүү зураг дүрслэл нь оюун ухаанд мартагтагдахааргүй үлддэг.
 16. 16. Сурагчдын амьдрал, орчноос олж авсан мэдлэг туршлага дээр тулгуурлан тэдний юу мэдэхийг хүсэж байгаа болон юу мэдэж авснаа ухамсарлахад чиглэгдсэн үйлдлүүд юм.Мэднэ Мэдэхийг хүсэж байна Мэдлээ
 17. 17.  Аргыг бүхэлд нь хэрэглэхэд бэршээлтэй учраас эхлээд түүнийг нэг элементийг нэг хичээл дээр хэрэглэх, дараа дараагийн хичээл дээр бусад элементийг хэрэглэж сурагчдыг энэ аргад аажмаар дасгах байж бүхэлд нь хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй. Тухайн хичээлийн онцлогийг харгалзан үзэж тохируулан хэрэглэх Заавал хүснэгтэнд баригдах албагүй
 18. 18.  Сурагчид өмнө нь юу мэддэг байсныг нь ухамсарлах боломжийг олгодог Шинээр юу мэдэх хэрэгтэйг тодорхойлж өгдөг Шинээр мэдсэнээ ухамсартайгаар ойлгодог Багш хичээлийг дүгнэхэд сурагчдад нээлттэй тайлбар хийх боломжтой.
 19. 19. 10-р анги “Газар хөдлөлт” сэдэвХичээлийн явц:Сурагчдыг 4 багт хуваарилан суулгасан байхХүснэгтийг байршуулах 1. Удиртгал шат- Тархины шуурга арга 2. Мэдлэг бүтээгдэх шат –МММ-ийн арга 3. Тусгал шат- МММ-ийн арга
 20. 20.  Суралцагсдын нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон байх Тухайн хичээлийн сэдэвтэй уялдсан байх Эхний арга нь дараагийн аргынхаа асуудлыг нь дэвшүүлж байх Арга бүр суралцагчдад тодорхой нэг чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн байх зэрэг ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
 21. 21. Хэсэгчлэн Асуудал Судлан эрэл хайгуулдэвшүүлэх шинжлэх хийх
 22. 22. Сургалтын арга бол сурган хүмүүжүүлэх тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн сурах аргын нэгдэл.Багш нэг аргыг биш хэд хэдэн аргыг зохих шаардлагын дагуу хэрэглэхЯмар ч нөхцөлд тохирсон универсал шилдэг арга гэж байхгүйШаардлагатай тохиодолд багш өөрөө аргаа зохиож хэрэглэж болно.

×