Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
«Формування нової моделі школи майбутнього як 
Школи Гармонії - 
Школи Відкритих можливостей» 
Кальченко Інни Володимирівн...
НВК виконує важливу соціальну місію : 
 Надає широкі можливості дітям з вадами здоров'я реалізувати свої 
можливості, про...
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ 
 Принцип організованої свідомої інноваційної діяльності, що 
забезпечить перехід до більш д...
ЗАГАЛЬНО - НАУКОВІ МЕТОДИ 
 Теоретичний пошук: аналіз наукової і методичної 
літератури; абстрагування; дедукція; класифі...
ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Науковий керівник: 
Дмитрієва Ірина Володимирівна – завідувач кафедри 
методик корекці...
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 
- відкрито клас педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного 
розвит...
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 Проект «Крок до майбутнього» (2010 рік) – Міжнародний фонд 
«Відродження» конкурс «Трансформування ...
Класи за програмою 
допоміжної школи 
Група подовженого дня 
Інтегрована 
група 
Добропільський НВК №4 Гармонія 
Повна інт...
С оціальні партнериИ 
«Голос 
громади» 
Місткі приватні Благодійні акції 
підприємці 
Терком 
вугільщиків 
ОДНОДУМЦІ 
Відд...
Індивідуальний навчальний план 
Педагоги 
Практичний психолог Батьки 
Логопед Інші спеціалісти
Центр наукового-методичного забезпечення 
з інклюзивної освіти 
Пункт 
психолого-медико- 
соціального 
супроводу 
Пункт 
і...
КОРЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 виправлення чи послаблення вад психофізичного 
розвитку дитини під час процесу навчання та 
вихов...
• Асистент вчителя 
(перша половина дня) 
• Вихователь ГПД 
• Психолог 
• Логопед 
• Заступник директора 
• Вчителі – дефе...
ДРУКОВАНІ РОБОТИ 
 Обласна збірка “Животворча сила педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського (Педагоги 
Донеччини віддають...
ДРУКОВАНІ РОБОТИ 
 Збірник “Становлення компетентнісно- орієнт ованої школи Донеччини від 
ідей до практики”. Назва робот...
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
 ІІ місце в обласному конкурсі «Кращій працівник року» у номінації «Кращій 
директор загальноосвітньої ...
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
В ОКРУЗІ 
 створення в територіальному освітньому окрузі Центру 
інклюзивної осв...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

досвід роботи

458 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

досвід роботи

 1. 1. «Формування нової моделі школи майбутнього як Школи Гармонії - Школи Відкритих можливостей» Кальченко Інни Володимирівни, директор Добропільського НВК №4
 2. 2. НВК виконує важливу соціальну місію :  Надає широкі можливості дітям з вадами здоров'я реалізувати свої можливості, професійні запити, набути життєвий досвід, пристосуватися до навколишнього середовища, навчитися реалізувати себе в рамках своїх здібностей.  Повірити в себе, не залишатися наодинці зі своїми проблемами, навчитися культурі спілкування, розширити свій кругозір - для цього приходять до центру діти з обмеженими можливостями та їх батьки.  Об'єднуються дорослі, діти з активною громадською позицією .  перегляд змісту освіти та форм його реалізації з урахуванням принципів інклюзивної освіти;  створення нової освітньої практики, що інтегрує процеси навчання, виховання й розвитку дітей з нормою та дітей з психофізичними вадами різних нозологій у єдиному освітньому просторі;  необхідність змін у змісті та організаційних формах діяльності НВК №4 щодо впровадження інклюзивної освіти.
 3. 3. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ  Принцип організованої свідомої інноваційної діяльності, що забезпечить перехід до більш досконалої і якісної освіти;  Принцип відкритості і зворотного зв’язку із соціумом;  Принцип відповідності змісту освіти та діяльності закладу освіти;  Принцип варіативності, що дає змогу конструювати навчально- виховний процес за інноваційними моделями з метою задоволення індивідуальних потреб школярів з особливостями психофізичного розвитку (за нозологіями);  Принцип гуманізації, який полягає в домінуванні співробітництва, співтворчості над управлінськими впливами, утвердженні суб’єктно-об’єктних відносин, у реалізації особистісно-гуманного підходу до учнів з особливими потребами через розкриття їх внутрішньої сутності та розвитку і становлення конкурентоспроможної успішної особистості випускника;
 4. 4. ЗАГАЛЬНО - НАУКОВІ МЕТОДИ  Теоретичний пошук: аналіз наукової і методичної літератури; абстрагування; дедукція; класифікація та систематизація теоретичних та практичних даних; порівняльний аналіз і розробка управлінських експертних систем;  Емпіричні методи; педагогічний експеримент – формуючий; педагогічне спостереження за навчальною діяльністю, опитування, тестування, бесіди з учнями, вчителями, батьками; моніторинг результатів дослідження; рефлексія.
 5. 5. ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Науковий керівник: Дмитрієва Ірина Володимирівна – завідувач кафедри методик корекційного навчання Державного вищого навчального закладу «Донбаський Державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор. Наукові консультанти: Гайманова Тетяна Григорівна – методист відділу школознавства Донецького обл. ІППО; Михайлова Ірина Анатоліївна, головний спеціаліст управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації; Докшина Наталія Володимирівна, завідувач центром практичної психології та соціальної роботи, психолого – медико - педагоічної консультації відділу освіти Артемівської міської ради Донецької області ( за узгодженням);
 6. 6. ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ - відкрито клас педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного розвитку; - впровадження інклюзивної освіти в освітньому окрузі на базі НВК№4 – Школи Педагогічної Гармонії; Відкриття інклюзивних класів; класів за програмою допоміжної школи; Розробка структури програми діяльності центру “Джерельце “ . Організація методично-консультативного пункту для вчителів, керівників гуртків. - координація діяльності колективу НВК з батьками. Планування спільної роботи клубу для батьків «Відверта розмова»., «Здоров`я», «Соціальна адаптація та реабілітація», «В колі друзів», «Майстерня». Пристосування шкільних приміщень для комфортного перебування дітей в НВК. Залучення громадських організацій «Жіноча сила», «Голос громади», територіального комітету профспілки робітників вугільної промисловості та спонсорів до діяльності Центру.  ЦДЮТ – залучення керівників гуртків  ДЮСШ – тренерів  музичною школою – викладачів вокалу, гри на гітарі та фортепіано  центром реабілітації дітей-інвалідів – спеціалістів – реабілітологів  - відкриття першого класу для дітей з вадами мовлення. 1995 рік 2007 рік 2008-2011 роки Співпраця Центру з: вересень 2011 року
 7. 7. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  Проект «Крок до майбутнього» (2010 рік) – Міжнародний фонд «Відродження» конкурс «Трансформування закладів культури в осередки громадської активності та залучення творчих колективів до благодійництва у Донецькій області»;  Благодійний проект «Ми різні – ми рівні» (2010 рік) – міський рівень;  Управлінський проект «Знайди себе в проміннях «Дивосвіту» (2011 рік) - міський рівень;  Проект місцевого розвитку «Радужне сяйво» (2012 рік) - обласний конкурс проектів місцевого розвитку;  Обласний конкурс проектів місцевого розвитку «Спорт для всіх» (обладнання спортивного майданчику на території навчального закладу та мікрорайону Луганський ) 2013 р. – в рамках соціального партнерства з ВАТ ДЕТК
 8. 8. Класи за програмою допоміжної школи Група подовженого дня Інтегрована група Добропільський НВК №4 Гармонія Повна інтеграція Постійна неповна інтеграція (комбінована) Постійна часткова інтеграція Систематична інтеграція Психологічна готовність до спільного навчання зі здоровими однолітками та рівнем психологічного розвитку загальноосвітні класи корекційна допомога Діти з близькими до норми рівнем психологічного розвитку Діти з особливостями психофізичного розвитку, які неспроможні на рівні зі здоровими однолітками оволодіти освітнім стандартом 4 клас 5 клас 6 клас 8 клас 9 клас загальноосвітні класи 1 клас 5 клас 8 клас Допомога вчителя (дефектолога) загальноосвітні класи Корекційна реабілітаційна допомога 1 клас 4 клас 7 клас Діти з особливостями психофізичного розвитку 2,4 рази на місяць Спільні виховні заходи 1-4 класи 5-6 класи 7-9 класи
 9. 9. С оціальні партнериИ «Голос громади» Місткі приватні Благодійні акції підприємці Терком вугільщиків ОДНОДУМЦІ Відділ освіти ПМПК Міський методичний кабінет Відділ психологічної та Центральна лікарня логопедичної служб Рада закладу Батьки дітей з обмеженими комітет можливостями Загальношкільний батьківський Музична ЦТК ЦДЮТ школа ПАРТНЕРИ Міська бібліотека центр реабілітаційний Міський Міський ліцей комп’ютерних технологій «Жіноча сила» ДЮС Ш СТРУКТУРА ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»
 10. 10. Індивідуальний навчальний план Педагоги Практичний психолог Батьки Логопед Інші спеціалісти
 11. 11. Центр наукового-методичного забезпечення з інклюзивної освіти Пункт психолого-медико- соціального супроводу Пункт інформаційного супроводу та моніторингу Пункт педагогічного та методичного супроводу Пункт корекційного супроводу ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ  комплексне вивчення дітей, що мають відхилення у фізичному, інтелектуальному, емоційному розвитку, труднощі у навчанні, в адаптації до шкільного життя;  організація корекційно - розвивального навчання в структурі загальноосвітнього простору;  розробка, апробація й упровадження рекомендацій з корекційної роботи в структурі загальноосвітнього процесу;  вибір оптимальної для кожної дитини навчальної програми, що забезпечує обґрунтований диференційований підхід;  профілактична робота з попередження й подолання фізичних, інтелектуальних, емоційних перевантажень.
 12. 12. КОРЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  виправлення чи послаблення вад психофізичного розвитку дитини під час процесу навчання та виховання;  профілактика ускладнень структури дефекту;  створення умов для максимально можливого цілісного розвитку особистості дитини;  формування дитячого колективу;  навчання батьків методам і прийомам організації ігрової, трудової, навчальної діяльності дитини.
 13. 13. • Асистент вчителя (перша половина дня) • Вихователь ГПД • Психолог • Логопед • Заступник директора • Вчителі – дефектологи • Зміни до Статуту НВК
 14. 14. ДРУКОВАНІ РОБОТИ  Обласна збірка “Животворча сила педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського (Педагоги Донеччини віддають серце дітям)”, - Донецьк: Витоки, 2011. стор. 138-148. Стаття “Школа Гармонія як школа світоглядацького та соціокультурного самовизначення школярів”  Робота на конкурс “Кращий працівник року” в номінації “Кращий директор школи з інклюзивною освітою” Кальченко І.В., Воробйова М.Л.- Невербальне спілкування як важливий компонент структури діяльності корекційного педагога в загальноосвітньої школі з інклюзивною освітою.  Стаття «Кальченко І.В. як переможець Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ ст. - 2012» - в збірці «Директор ХХІ століття – 2012: переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу/ упорядник Н.Л. Мурашко.- К.: Редакція газет з управління освітою 2012.-120с. Стор.14»;  Газета “Директор школи”, №12 (684), червень 2012 р. Стаття Інна Кальченко “Школа педагогічної гармонії: нові стратегічні горизонти”- стор.29-36.  Збірка “Інклюзивна освіта Донеччини: досвід та пошук перспектив розвитку”- Д: Витокл, 2012.- 190 с. Розділ 3.2 Кальченко І.В., Бикова Т.М. Створення моделі інклюзивної освіти у школі Педагогічної Гармонії як передумова для повноцінної соціальної мобільності дітей з обмеженними можливостями.- стор.95-109.  Журнал “Директор школи”, №10, жовтень 2012 р., стор.83-95. Стаття “Становлення інноваційного освітнього середовища сучасного НВК як школи — лабораторії”.  Журнал “Сучасна школа України”, №12, грудень 2012. І.Кальченко, Т.Бикова “Реалізація моделі інклюзивного навчання в системі загальноосвітнього простору”
 15. 15. ДРУКОВАНІ РОБОТИ  Збірник “Становлення компетентнісно- орієнт ованої школи Донеччини від ідей до практики”. Назва роботи “Концептуальні засади школи Педагогічної Гармонії” Донецьк: “Каштан”, 2008, 396 с., стор.116-128.  Всеукраїнський науково- практичний журнал “Директор школи, ліцею, гімназії”, назва роботи “Виховання інтелектуальної еліти в контексті компетентнісно — орієнтованого нвачання”, №6, 2009, стор.43-49.  Обласна збірка “Профільне навчання. Моделюємо майбутнє” Ред. колегія: Ю.І.Соловйов, О.І.Чернишов та інші. Донецьк : Витоки, 2010.- стор. 15-22. Стаття “Модель розподільної мережі профільного навчання в освітньому окрузі”  Назва статті «Перші кроки до інклюзивної освіти».  Розвиток системи інклюзивної освіти в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 листопада 2010 року., м. Донецьк, ДоноблІППО: 2011 – 86 с.  Управліннський проект «Знайди себе в проміннях «Дивосвіту»- в журналі «Педагогічна скарбниця Донеччини» №2, 2011, с.22-25.
 16. 16. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  ІІ місце в обласному конкурсі «Кращій працівник року» у номінації «Кращій директор загальноосвітньої школи з інклюзивним навчанням» ( м. Донецьк, квітень 2011 року) ;  Участь у конференції «Інклюзивна складова сучасного освітнього простору» ІІІ Міжнародного освітнього форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі», м. Запоріжжя, 26-29 квітня 2012 року;  Диплом Переможця Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ століття» серед навчально-виховних комплексів в номінації «Стратегічне управління школою», м. Київ, травень 2012року;  Золота медаль ІV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» у конкурсі з номінації «Управління і науково-методичний  супровід інноваційного розвитку сучасних закладів освіти» , м. Київ, 28 лютого 02 березня 2013 року;  Диплом лауреату конкурсу І ступеня в V Національній виставці – презентації «Інноватика в сучасній освіті», у конкурсі з номінації «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості» м. Київ, 22-24 жовтня 2013 року .  Міжнародний семінар «Створення моделі інклюзивної освіти», сертифікат учасника;  «Педагогічні інновації – в освіті Донеччини ХХІ століття» учасник  ІІ Всеукраїнський конкурс "Творчий учитель - обдарований учень", стратегічний проект "Знайди себе в проміннях "Дивосвіту" (створення моделі інклюзивної освіти в НВК №4), учасник.
 17. 17. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ОКРУЗІ  створення в територіальному освітньому окрузі Центру інклюзивної освіти, який буде здійснювати консультативну та методичну допомогу керівним та педагогічним кадрам інших навчальних установ;  продовження експериментальних досліджень щодо управлінської моделі, форм та змісту організації інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку;  розповсюдження ідеї інклюзивної освіти як серед педагогічного загалу Добропільщини, так і серед батьків, представників громадськості на сторінках педагогічної преси та Інтернет-ресурсів.

×