Kişilik

2,614 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kişilik

  1. 1. -Kişiliği, kişilikle ilgili temel kavramları ve kişiliği etkileyen faktörleri araştırınız.-Kişilik, kişilikle ilgili temel kavramlar ve kişiliği etkileyen etmenler konusunda çevrenizdeki çocukları gözlemleyiniz.
  2. 2. -Kişilerden söz ederken "hoş" "canlı" "mutlu" "mutsuz" "iyilikyapan" "güçlü" gibi tanımlamalar kullanırız. Burada anlatılmakistenen, bireyin gösterdiği davranış özellikleridir.Kişilik, bir bireyin tüm ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin,konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum biçimininözelliklerini içeren bir terimdir.Asıl olan, kişiliğin kendine özgü ve ahenkli bir bütün olmasıdır.Bireyin belleği, dış görünüşü, direnme süresi, sesi ve konuşmatarzı, tepki hızı, sporculuğu gibi özelliklerinin hepsi o insanınkişiliğini betimlemede önemlidir.Ruh bilimcilere göre kişilik, bireyin kendine özgü ve ayırıcıdavranışlarının bütünü olarak tanımlanır.
  3. 3. 1-) Huy (mizaç): Kişiliğin biyolojik ve fizyolojik yönüdür. Kişiliğin bu yönüdoğuştan getirilir ve değiştirilemez. Sinirlilik, neşelilik, içe dönüklük, dışadönüklük,soğukkanlı olma gibi kişiliğin özellikleri mizaçtır. 2-) Karakter: Bireyin toplumun sosyal değerlerine uygun davranış göstermeözelliğidir. Yani kişiliğin ahlaki yönüdür. Çevreden kazanılır ve eğitim ileşekillenir. Dürüstlük, sevecen olmak, sahtekâr olmak, mücadeleci, sorumsuz olma gibiifadeler karakter özelliğidir. 3-) Tutum: Bir kişinin herhangi bir nesneye veya duruma karşı genel birduygusunu, değerlendirmesini veya belirli şekilde tepki göstermesini ifade eder. Butepki veya değerlendirme olumlu da olabilir olumsuz da olabilir. Tutumlar kişiyeözgüdür. 4-) İstidat (Yatkınlık): Bireyde doğuştan var olan ama ortaya çıkmamış özellikleridir. 5-) Yetenek: Doğuştan insanda var olan istidatların çevrede işlenerek işe yararhale getirilmesidir. Yani istidatları ortaya çıkmış halidir. 6-) Benlik: Bireyin kendi kimliğidir. Bireyin kendisine ilişkin algılarıdır. 7-) Özgüven: Bireyin kendisine tam güvenmesidir. Bireyin kendisiylebarışık olmasıdır. Yapacaklarını başaracağına ilişkin olumlu duygularıdır. 8-) Benlik saygısı (Özsaygı):Kapasitesini bilmesidir. Kendisini sevmesidir. Duygularınıtanıması ve kabullenmesidir. Risk alabilmesidir. Fiziksel özelliklerini benimsemesidir.
  4. 4. Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler:Kişiliğin gelişiminde önemli rol oynayan çok sayıda faktörün varlığı bilimadamlarınca kabuledilmiş ve bunların ne ölçüde kişiliğin oluşum ve gelişimini etkilediğiincelenmiştir. Genelolarak bu faktörler biyolojik ve çevresel olarak iki ana başlık altındaincelenmişlerdir.Biyolojik Faktörler :Kalıtım: Kişinin anne ve babasından ya da soyundan gelen özellikleri içerir.Bu özelliklerkromozomlar içinde bulunan genlerle çocuğa aktarılır. Bedenyapısı, saç, göz ve cilt rengidoğrudan kalıtıma bağlanabilir. Ancak kalıtım yolu ile anne ve babadanbirtakım özellikleringeçmesi, kişiliğin onlara benzeyeceği anlamına gelmez. Kişiliğingelişmesinde çevrenin deönemli rolü vardır. Örneğin, hırsız bir anne babanın çocuğu da hırsızolacak demek değildir.kişiliğin oluşumunda biyolojik-kalıtsal etkenlerle çevresel etkenlerin nedüzeyde rol oynadığı halen tartışma konusudur.
  5. 5. İç Salgı Bezleri:Kişiliği düzenleyen ve gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir.Bedensel ve ruhsal yapının oluşmasında, gelişmesinde önemli rol oynayan hiper(fazla) yada hipo (az) çalışmaları organizmada büyük değişiklikler yapar ve buda bireyin kişiliğinin gelişimini etkiler.Beden yapısı: Kişilikle beden yapısı arasında bağlantı olduğunu savunan bilimadamları insanları beden yapılarına göre çeşitli tiplere ayırmışlardır.Örneğin, Kreeshmer, beden yapısını piknik, astenik, atletik, Sheldan veStones ise, endomografik ektomorfik, mezomorfik olarak sınıflandırmışlardır.Piknik endomorfik beden yapısı yuvarlak ve yumuşakolan kişilerdir ve bunlar yemeyi, rahatı, sevki ve sosyal ilişkileri severler.Astenik ya da ektomorfik beden yapısında olanlar, ince, uzun, narindirler.Duygusallık, entellektüel ve içe dönük kişilik özellikleri gösterirler.Mezamorfik atletik beden yapısı kas ve kemiklerin iyi gelişmiş olduğu, güçlüadaleli kişilerdir ve enerjik, hareketli, atılgan hatta saldırgan kişiliközellikleri gösterirler.Zeka: Kişinin kalıtım yoluyla doğuştan getirdiği ve eğitimle geliştirdiği birkuvvettir.İnsanın olumlu ya da olumsuz davranışları, zeka gelişimine bağlıdır. Buradahem kalıtsal hem çevresel etkenler rol oynar.
  6. 6. Çevresel Faktörler :Doğum öncesi ve doğum sonrası faktörler ele alınmaktadır. Doğum öncesi çevreninkişilik üzerindeki etkileri döllenme anından başlar. Örneğin annenin gebeliği sırasındasigara, alkol, uyuşturucu kullanması, yetersiz beslenmesi ya da aşırı heyecansaldurumlar yaşaması, doğacak çocuğun kişiliğini dolaylı olarak etkilediği bilinmektedir. Buher sigara kullanan ya da alkol içen annenin çocuğunun da bu alışkanlıkları mutlakagöstermesi demek değildir, ancak bu alışkanlıklara eğilim gösterdikleri saptanmıştır.Doğum sonrası çevre, çocuğun doğuştan getirdiği özelliklerinin yoğrularak biçimlendiğiyerdir. Çocuk önce ailesi içinde büyür, gelişir, kişiliğinin kökenini orada alır. Dahasonraları ailesinden aldığı belli özelliklerle toplum içinde kişiliğinibiçimlendirir, geliştirir. Bu nedenle çocukluğun ilk yıllarındaki yaşantılarının, sosyalçevresi ile olan etkileşiminin kişilik gelişiminde önemli rol oynar. Her toplumun kendineözgü bir yapısal ve yaşama biçimi vardır. Çocuk toplumsallaşma diye nitelendirdiğimizbir gelişme sürecinden geçerken, ailesinin ve toplumununbilim, kültür,ekonomi, din, sanat, adet ve gelenekler, töreler gibi tümdeğerleri, standartları ve beklentilerine uygun olarak gelişmektedir. Örneğin, tümkültürlerde bebeklerin beslenmesi, korunması daha sonra cinsellik ve saldırganlık gibidürtülerini kontrol etme yollarının öğretilmesi gibi konular yer almaktadır. Ancakbunları uygulama biçimleri kültürden kültüre değişir. Bir toplum kültürü bebeklerinanne sütü ile beslenmesinin önemini vurgularken diğer bir toplum kültürü hazırlamalarlabesleme üzerinde durabilir. Bebekleri kundaklama tuvalet eğitimi vb. davranışlarıngeliştirilmesi, toplumdan topluma değişiklik gösterir.
  7. 7. HAZIRLAYAN: Mehlika UYSAL 10-M

×