Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konwersatorium Mf 21 Czerwca 2012

556 views

Published on

Presentation in Polish on Lean Accounting held on 21 June 2012 at Konserwatorium, Warsaw Poland

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konwersatorium Mf 21 Czerwca 2012

 1. 1. Przywództwo w Kulturze LeanJak być liderem Lean w obszarze finansów! Mark Forkun Konwersatorium 21 Czerwiec 2012
 2. 2. Spis treści Wprowadzenie do Przywództwa Lean – Filozofia rozwoju doskonale działającej organizacjiLean w rachunkowości • Zastosowanie narzędzi Lean w biznesie, a także w dziale rachunkowościRachunkowość Lean • Zastosowanie Lean w zarządzaniu finansami i rachunkowości oraz sprawozdawczości
 3. 3. Wprowadzenie do Przywództwa LeanZarządzanie Lean postrzega się jako obietnicę… Redukcja kosztów Eliminacja marnotrawstwa… Poprawa kontroli jakości Przywództwo poprzez jakość Zero braków Szybsza dostawa Optymalizacja strumienia wartości czasu procesu…
 4. 4. Zarządzanie Lean w rzeczywistości to… Motywacja Samodzielność Rozwiązywanie problemów
 5. 5. Jeśli chcemy stworzyć ‘Przedsiębiorstwo Lean’ musimy zmienić ‘podstawowy sposób własnego myślenia’. Zachowania przywódcze Lean konwencjonalne konwencjonalnezachowanie przywódcy zachowanie przywódcy Ceglany mur Ceglany murTradycyjne praktyki Narzędzia Lean Lean zasady i praktyki Przedsiębiorstwo Lean nie może być budowane na konwencjonalnym przekonaniu o zarządzaniu, zachowaniach i kompetencjach.
 6. 6. Spis treści Wprowadzenie do Przywództwa Lean – Filozofia rozwoju doskonale działającej organizacjiLean w rachunkowości • Zastosowanie narzędzi Lean w biznesie, a także w dziale rachunkowości
 7. 7. Lean w RachunkowościDo czego służy?•Identyfikacja i eliminacja nie stanowiącego wartości marnotrawstwa w procesieksięgowym i procesach sprawozdawczych,•Poprawa wizualnej strony sprawozdawczości na liniach produktowych,•Zwykle doprowadzenie do eliminacji metody kosztów standardowych- standard costing•Wprowadzenie zgodności ze wszystkim rekomendacjami GAAP,•Nie utrudnia stosowania zasad Sarbanes-Oxley,•Stawia, że działalność rachunkowa ma raczej rolę konsultingową a nietransakcyjną.
 8. 8. Lean w rachunkowościPodejście tradycyjne Podejście LeanZałożenie: Założenie:Zysk bierze się z pełnego Zysk bierze się z maksymalizacji przepływu w oparciu o customer pullwykorzystania zasobów Co się liczy:Co się liczy: Przepływ zgodnie z popytem /Pełne wykorzystanie z zasobów customer pullPomiar: Pomiar: Przepustowość... ZrównoważonyEfektywność pracowników i przepływmaksymalizacja całości maszyn Zachowanie:Zachowanie: Eliminacja barier powodującychProdukujemy jak najwięcej marnotrawstwo Zaangażowanie pracowników, samodzielność, ciągła poprawa
 9. 9. Lean w Rachunkowości Cele, wartość dodana Dla Firmy – Pracowników - Klientów Lider LeanNarzędzia LEADERSHIP w obszarze finansów KompetencjeMetody Zachowanie LEAN Rachunkowość i Postawa Zarządzanie Finansami Rozwiązanie Problemów - Idź-Zobacz-Zapytaj - Szacunek - Zaufanie Następny proces to klient - Wygraj-Wygraj Wartości, Zasady
 10. 10. Lean w RachunkowościDział rachunkowości to też produkcja...! WewnętrznyWewnętrzny Klient Klient Zamówienie Dostarczanie Raporty Analiza Faktury Doradztwo Rozwiązywanie Wizualizacje 5S problemów Zrównoważony Marnotrawstwo Kaizen przepływ (pull)
 11. 11. Strumień wartości w weryfikacji saldo u klienta Account Order entry Verification Pull Data Schedule ReleaseValueAdded 1/2 1/2 1/4 3/4Non-ValueAdded Delay Review Receive Move Move/Queue Move/Queue Count/ Sequence/Move Dni Zrównoważony Marnotrawstwo 11 przepływ (pull)
 12. 12. Example of month end financial closing & reporting calculating the cost of your finanical month end statementsEmployee Starting Closing Number of Salary Pln Cost/day Total cost day day days pln to closeRobert 1 10 10 60,000 231 2,310Lidia 6 10 5 80,000 307 1,535Renata 8 10 3 120,000 461 1,383Kasia 9 10 2 250,000 961 1,922Total cost in days Pln for one month 20 7,150Total cost in days Pln for 12 months 240 85,800 Total days in year 260 Rozwiązywanie Number of people 4 problemów Total available days in year 1,040 Total days spent on financial 240 Kaizen statements % of time spent on financials 23%
 13. 13. Spis treści Wprowadzenie do Przywództwa Lean – Filozofia rozwoju doskonale działającej organizacjiLean w rachunkowości • Zastosowanie narzędzi Lean w biznesie, a także w dziale rachunkowościRachunkowość Lean • Zastosowanie Lean w zarządzaniu finansami i rachunkowości oraz sprawozdawczości
 14. 14. Cytaty„Koszty nie istnieją po to, aby je kalkulować.Koszty istnieją po to, aby je redukować.” —Taiichi Ohno, the Toyota Production System„Nie trzeba mieć MBA, żeby zrozumiećliczby w swojej organizacji." — JeanCunningham
 15. 15. Rachunkowość LeanCel zastosowania Rachunkowości LeanCelem zastosowania Rachunkowość Lean jest wspieranieprzedsiębiorstwa Lean jako element realizacji strategiibiznesowej.Jest to dążenie do przejścia od tradycyjnych metodrachunkowości do systemu, który mierzy i motywuje dostosowania doskonałych praktyk biznesowych worganizacji Lean. Kaizen Rentowność linii produktowej Efektywność maszyn Utrzymanie zasobów
 16. 16. Rachunkowość LeanTradycyjna struktura organizacji 19c 20c Zarząd Sekretariat Sprzedaż Produkcja Finanse 21c
 17. 17. Rachunkowość Lean Cele, wartość dodana Dla Firmy – Pracowników - Klientów Lider LeanNarzędzia LEADERSHIP w obszarze finansów KompetencjeMetody Zachowanie LEAN Rachunkowość i Postawa Zarządzanie Finansami Rozwiązanie Problemów - Idź-Zobacz-Zapytaj - Szacunek - Zaufanie Następny proces to klient - Wygraj-Wygraj Wartości, Zasady
 18. 18. Rachunkowość Lean Rezultaty, cele, wartość dodana Wartość akcji Pozycja na rynku Rentowność i płynność kapitału Wzrost sprzedaży i marży Zadowolenie klientów KOSZT PRODUK T/ JAKOŚĆ Odpowiednia jakość Dobra cena Dostawa na czas CZAS Motywacja Samodzielność Ciągła Poprawa Przywództwo Lean tworzy środowisko, w którym pracownicy stwarzają coraz lepsze wyniki biznesowe
 19. 19. Rachunkowość Lean Operacyjne dźwignie i sterowniki -Levers Wzrost przychodów Realizacja zamówień - (On Time In Full - OTIF) • Planowanie i harmonogramy 5 to 10% • Ustalanie ceny produktu (driven by managed costing) • Skuteczna sprzedaż i obsługa Klienta Wzrost Redukcja bezpośredniej i Poprawa wydajności pracy pośredniej siły roboczej • Organizacja miejsca pracy zysku 5 to 10% • Standaryzacja procedur operacyjnych (SOPs) (EBITDA) • Optymalizacja linii produkcyjnej Zmniejszenie zużycia, Poprawa jakości, redukcja zmienności 20+% materiału, złomu, • Ciągłe usprawnienia odpadów • Statystyczna kontrola procesu Redukcja kosztów 1 to 3% • Pomiar KPI i wydajności 10 to 15% Poprawa przepływu (Materiał, Informacja, Pieniądz) Zmniejszenie zapasów • Zarządzanie strumieniem wartości magazynowych • Pull based systems 15 to 30% • Redukcja czasu realizacji Poprawa wydajności Poprawa konserwacji sprzętu sprzętu • Maintenance practices (TPM) 10 to 25% • Quick changeovers (SMED) • Overall Equipment efficiency (OEE)19 Lean Leadership dla Pracowników
 20. 20. Rachunkowość Lean Strumienie wartościKlient Klient Zamówienie Dostarczanie Wynik Bilans 1 P&L czy Bilans 2 P&L strumienia wartości Dla kogo Co Kiedyraportujemy! raportujemy! raportujemy!
 21. 21. Rachunkowość Lean – wartość dla Klienta Organizacje Lean zarządzają swoją działalnością poprzez strumienie wartości Lean Strumienie wartości pokazują, gdzie powstaje wartość i pieniądz. Strumienie wartości umożliwiają też wskazanie i eliminację miejsc, gdzie dochodzi do marnotrawstwa i opóźnień. Klient KlientZamówienie Dostarczanie Zmiana w zarządzaniu strumieniem wartości to kolejny etap na ścieżce dojrzałości. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w zarządzaniu, kiedy usprawnienia Lean ograniczone są do komórek pilotażowych.
 22. 22. Rachunkowość LeanAccounting for Lean measures Wskaźniki rachunkowości Lean1. Employee engagement 1. Zaangażowanie pracowników2. First-time quality 2. Po raz pierwszy jakość 3. Czas realizacji3. Lead time 4. Czas cyklu4. Cycle time 5. Zrównoważony przepływ (pull)5. Throughput… balanced flow (pull) 6. Rotacja zapasów6. Inventory turnover 7. Work-in-przetworzenie dni7. Work-in-process — Days 8. Dostawa na czas8. On-time-delivery — (request vs. 9. Przepływy pieniężne promise date) 10. Zwiększona pojemność wydajności9. Cash flow 11. Produktywność10. Increased capacity 12. Sprzedaż na pracownika11. Productivity 13. Prowadzenie kosztu kapitału w zapasach12. Sales per employee 14. Koszt netto nabycia13. Carrying cost of capital in inventory 15. Okres zwrotu14. Net cost of acquisition15. Payback period
 23. 23. Email: Zapraszam na:mark.forkun@gnosis.com.pl www.linkedin.commark.forkun@valuecoaching.pl Zapraszamy: Bezpłatne Gemba Kaizen ProdukcjaStrony internetowe: lub w Rachunkowości.www.ace-alliedconsultants.com/partners Dostępne terminy: 2, 11, 12, 13, 25, 26 lipca...www.valuecoaching.pl Ankieta: Podróż lean w Polsce

×