Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

yguyg

688 views

Published on

yguguyggggggggg

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

yguyg

  1. 1. PROJEKT “ MINEVIKUST TULEVIKKU Projekti uurijad: Karin Roosileht Leelia Siimer Riina Kappak
  2. 2. Projekti eesmärk: <ul><li>Uurivad kommunikatsiooni (info edastamise) tehnoloogilisi vahendeid, nende saamislugu, arengut, kasutuselevõtmist maailmas ja Eestis </li></ul><ul><li>Määratlevad nende toodete või vahendite teadusliku tähtsuse, kasu inimkonnale. </li></ul><ul><li>Teevad oletusi nende toodete või vahendite kasutamise kohta tulevikus. </li></ul><ul><li>Projekt vastab eesmärkidele </li></ul><ul><li>On loogiliselt üles ehitatud ning järgib õpilaste eelnevaid teadmisi ning arendab loovalt mõtlema </li></ul>
  3. 3. Projekti pädevused <ul><li>Projekt hõlmab ainealaseid pädevusi ( eesti keel, ajalugu, inimeseõpetus, infotehnoloogia kasutamise oskust.) </li></ul><ul><li>oskab teha koostööd, täidab rühmas erinevaid rolle; </li></ul><ul><li>oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida vajalikku teavet erinevatest allikatest, teavet tõlgendada, kasutada, edastada; </li></ul>
  4. 4. Projekti atraktiivsus <ul><li>Projekt on huvitav </li></ul><ul><li>Projektilõpptulemus on ajaleht ja oma leiutise reklaam </li></ul><ul><li>Erinevate kujundusvõtete kasutamine </li></ul>
  5. 5. Projekti jõukohasus <ul><li>Projekt sobib vanemas kooliastmes </li></ul><ul><li>Projekt nõuab õpetajapoolset juhendamist </li></ul><ul><li>Projekt nõuab arvuti kasutamise oskust. </li></ul>
  6. 6. Lisamaterjalid <ul><li>Lisamaterjalid ja –allikad </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ENE </li></ul><ul><li>ENEKE </li></ul><ul><li>Laste Enstüklopeedia </li></ul><ul><li>De Vries, L. Sajanditagused tehnikaimed. Valgus 1985 </li></ul><ul><li>Holt, M. Leiutised. Koolibri 1996 </li></ul><ul><li>Klemm, P. Aurumasinast elektrimootorini. Valgus 1975 </li></ul><ul><li>Repossi, G. Nähtamatud hiiglased. Valgus 1983 </li></ul><ul><li>Interneti otsimootorid ja muud online materjalid </li></ul>
  7. 7. Tehnoloogia võimaluste kasutamine <ul><li>Internet </li></ul><ul><li>veebis navigeerimise oskus </li></ul><ul><li>graafika kopeerimine </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Microsoft PowerPoint </li></ul><ul><li>esitluse avamine </li></ul><ul><li>esitluse salvestamine </li></ul><ul><li>esitluse tegemine </li></ul><ul><li>esitluse väljatrükkimine </li></ul><ul><li>teksti ja graafika sisestamine </li></ul><ul><li>mittekohustuslik: üleminekute ja heli lisamine </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Microsoft Word </li></ul><ul><li>dokumendi avamine </li></ul><ul><li>dokumendi salvestamine </li></ul><ul><li>dokumendi väljatrükkimine </li></ul><ul><li>graafika sisestamine </li></ul><ul><li>mittekohustuslik: malli kasutamine, piltide vormindamine </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  8. 8. Teostatavus <ul><li>Projekt on õpilasele jõukohane ja huvitav ning seda on võimalik teostada: mõned tehnilised lahendused tuleb kohandada kooli võimalustega. </li></ul><ul><li>Projekt on suunatud vanematele õpilastele ning selles vanuseastmes ka produktiivsem </li></ul>

×