Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektõpe Eestis

1,790 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Projektõpe Eestis

 1. 1. Projektõpe Eestis Laine Aluoja Türi Gümnaasiumi õpetaja eTwinning ekspert [email_address]
 2. 2. Projektõpe <ul><li>on meetod, mis muudab tunni, </li></ul><ul><li>kus õpetaja räägib, tunniks, </li></ul><ul><li>kus õpilane tegutseb </li></ul><ul><li>kesksel kohal on ÕPILANE , </li></ul><ul><li>kui uute teadmiste avastaja ja looja </li></ul>
 3. 3. Õpetaja roll projektõppe puhul <ul><li>… on olla: </li></ul><ul><li>õpikeskkonna looja </li></ul><ul><li>juhendaja </li></ul><ul><li>suunaja </li></ul><ul><li>nõuandja </li></ul><ul><li>partner </li></ul>
 4. 4. Koolisisesed projektid <ul><li>EESMÄRK : </li></ul><ul><li>Tugevdada koostöövõimalusi õpilaste ja õpetajate vahel koolis ning toetada õppeainetevahelist integratsiooni õppeprotsessis. </li></ul><ul><li>Arendada IKT pädevusi läbi projektitöö. </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 5. 5. Koolisisesed projektid <ul><li>temaatilised projektid (näiteks tähtpäevadega, aastaaegadega jne… seotud projektid); </li></ul><ul><li>ainenädalatega seotud projektid jne... </li></ul><ul><li>kohandatud Projektipauna (MS õppekava) projektid klassidevahelised koostööprojektid; </li></ul><ul><li>Abiks projektiideed </li></ul><ul><ul><li>http:// www.htk.tlu.ee/projektipaun/tood </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.koolielu.ee/pages.php/03011601 </li></ul></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 6. 6. Koolisisesed projektid <ul><li>Projekt “Eeskujud aitavad soorolle kujundada” </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 7. 7. Vabariiklikud projektid <ul><li>EESMÄRK : </li></ul><ul><li>Tugevdada koostöövõimalusi õpilaste ja õpetajate vahel erinevates maakondades, kasutades erinevaid sotsiaalseid tarkvarasid. </li></ul><ul><li>Arendada IKT pädevusi läbi projektitöö. </li></ul><ul><li>Abiks projektiideed http:// www.htk.tlu.ee/projektipaun/tood </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 8. 8. Vabariiklikud projektid <ul><li>15 aasta jooksul õpilastele korraldatud simulatsioonimänge ja teisi Internetil baseeruvaid projekte </li></ul><ul><li>Simuvere 1993/1994 õ.a (~20 kooli) </li></ul><ul><li>Tegu on simulatsioonimänguga Eesti koolidele, kus iga grupp mängib oma poolt valitud sotsiaalset gruppi olematus Simuvere väikelinnas - kodanikuõpetus </li></ul>
 9. 9. Vabariiklikud projektid <ul><li>Gaia - globaalökoloogia-  ja keskkonnateemaline simulatsioon (1994/1995) </li></ul><ul><li>Simuvere Ülikool - õppetöö ülikoolis (1995/1996) </li></ul><ul><li>Tyybel - keskkonnateemaline projekt (1996/1998) </li></ul><ul><li>ÜRO - narkomaania probleemidega tegelev projekt ÜRO 50. aastapäeva tähistamiseks (1995) </li></ul><ul><li>Tiigriretk Eestimaal – matk Eesti looduses (2003) </li></ul>
 10. 10. Vabariiklikud projektid <ul><li>Kooliõpilaste loodusteemaline Internetipõhine projekt Tere Kevad http://tere.kevad.edu.ee </li></ul><ul><li>298 kooli </li></ul><ul><li>Kaart </li></ul><ul><li>http://tere.kevad.edu.ee/2007/index.php?taust=31&valik=tulemused&fail=tulemused </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 11. 11. Koolidevahelised projektid <ul><li>Projekt “Tehnoloogia õpilase kaaslasena” </li></ul>
 12. 12. Rahvusvahelised projektid <ul><li>EESMÄRK </li></ul><ul><li>teha interneti kaudu koostööd - ühiselt õppida, suhelda ja vahetada õppematerjale , </li></ul><ul><li>õppida tundma oma eakaaslasi teistest riikidest ja saada teadmisi teiste maade kultuuri kohta, </li></ul><ul><li>panna proovile oma suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, </li></ul><ul><li>näidata üles leidlikkust infotehnoloogia kasutamisel ja </li></ul><ul><li>praktiseerida võõrkeeli. </li></ul>
 13. 13. Rahvusvahelised projektid <ul><li>ESP - European School Project - Euroopa Kooliprojekt (1993) </li></ul><ul><li>I*EARN - International Education and Resource Network (1995) </li></ul><ul><li>Comenius projektid </li></ul><ul><li>Euroopa Kevadpäev http://www.springday2007.net/ww/et/pub/spring2007/index.htm </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 14. 14. Rahvusvahelised projektid <ul><li>Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning pakub Euroopa koolidele võimalust teha interneti kaudu koostööd. </li></ul><ul><li>Selleks on loodud portaal http:// www.etwinning.net , kus on lihtsad ja turvalised suhtlemis- ja töövahendid ning kuhu on koondatud usaldusväärsed andmed koostööst huvitatud koolide kohta. </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 15. 15. IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 16. 16. MyWeek http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/projectmyweek/?str=40&artCat=0&artID=21
 17. 17. Tegusat päeva jätku ja põnevaid koostööprojekte! Tänan!

×