Projektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendid

2,567 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Projektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendid

 1. 1. Projektõppe olemus läbiviimise etapid veebivahendid Laine Aluoja, Tiigrihüppe SA koolitaja, Türi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 2. 2. Projektõpe <ul><li>… on meetod, mis muudab tunni, </li></ul><ul><li>kus õpetaja räägib, tunniks, kus õpilane tegutseb! </li></ul><ul><li>Kesksel kohal on ÕPILANE , </li></ul><ul><li>kui uute teadmiste avastaja ja looja </li></ul>
 3. 3. Projektõppe eesmärgiks on elulise teema uurimine SÜGAVUTI <ul><li>Selleks peavad õpilased: </li></ul><ul><li>püstitatud probleemi (ülesannet) mõistma </li></ul><ul><li>kasutama analüüsi- ja sünteesimisoskust , et leida probleemile (ülesandele) lahendus(i) </li></ul><ul><li>tegema konstruktiivset koostööd omavahel ja õpetajaga </li></ul><ul><li>suutma põhjendada ja hinnata oma lahendusi püstitatud probleemile </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Koostöö </li></ul><ul><li>On lõbus </li></ul><ul><li>On õpilasekeskne </li></ul><ul><li>Reeglina pikaajaline </li></ul><ul><li>Planeeritud ja väga põhjalikult ettevalmistatud </li></ul><ul><li>Esitletakse tulemust </li></ul><ul><li>Elulisus </li></ul><ul><li>Pakub väljakutset </li></ul><ul><li>Motiveeriv </li></ul><ul><li>Õppeaineid integreeriv </li></ul><ul><li>Tõeline ehk kasutatakse samu meetodeid kui täiskasvanud tööl </li></ul>Projektõpet iseloomustab :
 5. 5. Õpetaja roll projektõppe puhul <ul><li>… on olla: </li></ul><ul><li>õpikeskkonna looja </li></ul><ul><li>juhendaja </li></ul><ul><li>suunaja </li></ul><ul><li>nõuandja </li></ul><ul><li>partner </li></ul>
 6. 6. eTwinning <ul><li>Lühi- ja/või pikaajaline projekt </li></ul><ul><li>Osalevad vähemalt kaks kooli kahest Euroopa riigist </li></ul><ul><li>Koostöös kasutatakse IKT ja e-õppe vahendeid mõne pedagoogilise probleemi lahendamiseks </li></ul>
 7. 7. eTwinning projekt <ul><li>Hõlmab erinevate </li></ul><ul><ul><li>õppeainete </li></ul></ul><ul><ul><li>õppekavade </li></ul></ul><ul><ul><li>ja ka personali arengut </li></ul></ul><ul><li>Osalevad </li></ul><ul><ul><li>õpetajad </li></ul></ul><ul><ul><li>õpilased </li></ul></ul><ul><ul><li>koolide juhid </li></ul></ul><ul><ul><li>raamatukoguhoidjad </li></ul></ul>
 8. 8. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Motiveerida oma õpilasi , tehes midagi uut, uuenduslikku ja põnevat </li></ul><ul><li>Õppida ja õpetada erinevaid fakte erinevate keskkondade ja kultuuride vahel </li></ul><ul><li>Huvituda Euroopast laiemalt </li></ul><ul><li>Kasutada efektiivselt IKT ja e-õppe vahendeid suhtlemiseks, info kogumiseks, esitlemiseks, jne. </li></ul>
 9. 9. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Õppida tundma ja võrdlema Euroopa maade haridussüsteeme </li></ul><ul><li>Tutvuda teiste Euroopa õpetajatega ning vahetada nendega ideid ja kogemusi </li></ul><ul><li>Praktiseerida rahvusvahelist koostööd ning teadvustada oma kooli teistele Euroopa koolidele </li></ul><ul><li>Arendada võõrkeeleoskust </li></ul><ul><li>Arendada uusi õpetamismeetodid </li></ul>
 10. 10. Mille poolest erineb eTwinning teistest projektidest? <ul><li>Pakub igakülgset tuge projektiportaali kaudu </li></ul><ul><li>Aitab leida partnereid </li></ul><ul><li>Motiveerib projekti kulgu läbi mitmete konkursside </li></ul><ul><li>Aitab õpetajaid, kes ei ole tugevad võõrkeeles </li></ul><ul><li>Pakub erinevaid </li></ul><ul><ul><li>ideid ja töövahendid suhtlemiseks ning projekti läbiviimiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>metoodilisi näpunäited </li></ul></ul><ul><li>Pakub kasutajatuge emakeeles </li></ul>
 11. 11. Projektõppe põhietapid <ul><li>Projekti idee ja ülesande sõnastamine </li></ul><ul><li>Projekti kirjutamine </li></ul><ul><li>Projekti kooskõlastamine partneriga </li></ul><ul><li>Projekti elluviimine </li></ul><ul><li>Vahekokkuvõtete tegemine </li></ul><ul><li>Lõppkokkuvõtete tegemine ja esitlemine </li></ul><ul><li>Hinnangu andmine </li></ul>
 12. 12. Õnnestunud koostööprojekti tagavad <ul><li>Hästi läbi mõeldud ja reaalne projekti plaan </li></ul><ul><li>Selgelt sõnastatud eesmärgid ja tulemus </li></ul><ul><li>Projekti integreeritus õppetööga </li></ul><ul><li>Paindlik ja mõlemale partnerile sobiv ajakava </li></ul><ul><li>Konkreetne jälgimise ja vahekokkuvõtete tegemise süsteem </li></ul><ul><li>Projektis osalejate asjatundlik juhtimine ja liikmete informeeritus , vastastikune usaldus ja positiivne tagasiside </li></ul>
 13. 13. Õnnestunud koostööprojektid tagavad <ul><li>IKT vahendite olemasolu ja tehniline tugi mõlemas koolis </li></ul><ul><li>Õpilasekesksus </li></ul><ul><li>Õpilaste eduelamus </li></ul><ul><li>Edu jagamine </li></ul>
 14. 14. Veebivahendid projektitöös <ul><li>eTwinningu keskkond http://www.etwinning.net </li></ul>
 15. 15. Veebivahendid projektitöös <ul><li>eTwinningu keskkonna töövahendid </li></ul><ul><li>Registreerumine </li></ul><ul><li>Partnerotsing </li></ul><ul><li>Foorum </li></ul><ul><li>Koostöövahendid - Virtuaalne mestimisruum </li></ul>
 16. 16. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://www .slide.com </li></ul><ul><li>Veebipõhine töövahend piltidest esitluse loomiseks ja avaldamiseks </li></ul>http://veebivahendid.blogspot.com/
 17. 17. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://www .slideshare.net </li></ul><ul><li>Veebipõhine töövahend esitluste avaldamiseks </li></ul>
 18. 18. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://www. voicethread.com </li></ul><ul><li>Veebipõhine töövahend esitluste, piltide ja videode avaldamiseks. </li></ul><ul><li>Võimalik lisada hääl- või tekstkommentaare. </li></ul>http://veebivahendid.blogspot.com/
 19. 19. Ajaveebid <ul><li>Tekst, pildid, videod, lingid. </li></ul><ul><li>Kommenteerimisvõimalus. </li></ul><ul><li>Võimalik lisada materjale erinevatest keskkondadest (SlideShare, Youtube jne). </li></ul>
 20. 20. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://www.blogger.com </li></ul>
 21. 21. Wikid <ul><li>Tekst, pildid, failid, lingid. </li></ul><ul><li>Ühistöövõimalus. </li></ul><ul><li>Võimalik lisada erinevaid materjale erinevatest keskkondadest (SlideShare, Youtube jne) ja vidinaid (kalender). </li></ul>
 22. 22. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http:// www.pbwiki.com </li></ul><ul><li>Veebipõhine koostöövahend </li></ul><ul><li>ühise projekti teostamiseks, </li></ul><ul><li>materjalide loomiseks ja avaldamiseks. </li></ul>
 23. 23. Kodulehed <ul><li>Lihtne viis luua endale kodulehte. </li></ul><ul><li>Välimus ja vorm tavaliselt antud. </li></ul><ul><li>Sisu mahu osas piirangud. </li></ul>
 24. 24. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://members.freewebs.com </li></ul>
 25. 25. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://pages.google.com </li></ul>
 26. 26. Veebivahendid projektitöös <ul><li>E-ajakiri MagazineFactory http://www2.edu.fi/magazinefactory/?str=15&lang=4 </li></ul>

×