Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendid

2,600 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Projektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendid

 1. 1. Projektõppe olemus läbiviimise etapid veebivahendid Laine Aluoja, Tiigrihüppe SA koolitaja, Türi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 2. 2. Projektõpe <ul><li>… on meetod, mis muudab tunni, </li></ul><ul><li>kus õpetaja räägib, tunniks, kus õpilane tegutseb! </li></ul><ul><li>Kesksel kohal on ÕPILANE , </li></ul><ul><li>kui uute teadmiste avastaja ja looja </li></ul>
 3. 3. Projektõppe eesmärgiks on elulise teema uurimine SÜGAVUTI <ul><li>Selleks peavad õpilased: </li></ul><ul><li>püstitatud probleemi (ülesannet) mõistma </li></ul><ul><li>kasutama analüüsi- ja sünteesimisoskust , et leida probleemile (ülesandele) lahendus(i) </li></ul><ul><li>tegema konstruktiivset koostööd omavahel ja õpetajaga </li></ul><ul><li>suutma põhjendada ja hinnata oma lahendusi püstitatud probleemile </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Koostöö </li></ul><ul><li>On lõbus </li></ul><ul><li>On õpilasekeskne </li></ul><ul><li>Reeglina pikaajaline </li></ul><ul><li>Planeeritud ja väga põhjalikult ettevalmistatud </li></ul><ul><li>Esitletakse tulemust </li></ul><ul><li>Elulisus </li></ul><ul><li>Pakub väljakutset </li></ul><ul><li>Motiveeriv </li></ul><ul><li>Õppeaineid integreeriv </li></ul><ul><li>Tõeline ehk kasutatakse samu meetodeid kui täiskasvanud tööl </li></ul>Projektõpet iseloomustab :
 5. 5. Õpetaja roll projektõppe puhul <ul><li>… on olla: </li></ul><ul><li>õpikeskkonna looja </li></ul><ul><li>juhendaja </li></ul><ul><li>suunaja </li></ul><ul><li>nõuandja </li></ul><ul><li>partner </li></ul>
 6. 6. eTwinning <ul><li>Lühi- ja/või pikaajaline projekt </li></ul><ul><li>Osalevad vähemalt kaks kooli kahest Euroopa riigist </li></ul><ul><li>Koostöös kasutatakse IKT ja e-õppe vahendeid mõne pedagoogilise probleemi lahendamiseks </li></ul>
 7. 7. eTwinning projekt <ul><li>Hõlmab erinevate </li></ul><ul><ul><li>õppeainete </li></ul></ul><ul><ul><li>õppekavade </li></ul></ul><ul><ul><li>ja ka personali arengut </li></ul></ul><ul><li>Osalevad </li></ul><ul><ul><li>õpetajad </li></ul></ul><ul><ul><li>õpilased </li></ul></ul><ul><ul><li>koolide juhid </li></ul></ul><ul><ul><li>raamatukoguhoidjad </li></ul></ul>
 8. 8. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Motiveerida oma õpilasi , tehes midagi uut, uuenduslikku ja põnevat </li></ul><ul><li>Õppida ja õpetada erinevaid fakte erinevate keskkondade ja kultuuride vahel </li></ul><ul><li>Huvituda Euroopast laiemalt </li></ul><ul><li>Kasutada efektiivselt IKT ja e-õppe vahendeid suhtlemiseks, info kogumiseks, esitlemiseks, jne. </li></ul>
 9. 9. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Õppida tundma ja võrdlema Euroopa maade haridussüsteeme </li></ul><ul><li>Tutvuda teiste Euroopa õpetajatega ning vahetada nendega ideid ja kogemusi </li></ul><ul><li>Praktiseerida rahvusvahelist koostööd ning teadvustada oma kooli teistele Euroopa koolidele </li></ul><ul><li>Arendada võõrkeeleoskust </li></ul><ul><li>Arendada uusi õpetamismeetodid </li></ul>
 10. 10. Mille poolest erineb eTwinning teistest projektidest? <ul><li>Pakub igakülgset tuge projektiportaali kaudu </li></ul><ul><li>Aitab leida partnereid </li></ul><ul><li>Motiveerib projekti kulgu läbi mitmete konkursside </li></ul><ul><li>Aitab õpetajaid, kes ei ole tugevad võõrkeeles </li></ul><ul><li>Pakub erinevaid </li></ul><ul><ul><li>ideid ja töövahendid suhtlemiseks ning projekti läbiviimiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>metoodilisi näpunäited </li></ul></ul><ul><li>Pakub kasutajatuge emakeeles </li></ul>
 11. 11. Projektõppe põhietapid <ul><li>Projekti idee ja ülesande sõnastamine </li></ul><ul><li>Projekti kirjutamine </li></ul><ul><li>Projekti kooskõlastamine partneriga </li></ul><ul><li>Projekti elluviimine </li></ul><ul><li>Vahekokkuvõtete tegemine </li></ul><ul><li>Lõppkokkuvõtete tegemine ja esitlemine </li></ul><ul><li>Hinnangu andmine </li></ul>
 12. 12. Õnnestunud koostööprojekti tagavad <ul><li>Hästi läbi mõeldud ja reaalne projekti plaan </li></ul><ul><li>Selgelt sõnastatud eesmärgid ja tulemus </li></ul><ul><li>Projekti integreeritus õppetööga </li></ul><ul><li>Paindlik ja mõlemale partnerile sobiv ajakava </li></ul><ul><li>Konkreetne jälgimise ja vahekokkuvõtete tegemise süsteem </li></ul><ul><li>Projektis osalejate asjatundlik juhtimine ja liikmete informeeritus , vastastikune usaldus ja positiivne tagasiside </li></ul>
 13. 13. Õnnestunud koostööprojektid tagavad <ul><li>IKT vahendite olemasolu ja tehniline tugi mõlemas koolis </li></ul><ul><li>Õpilasekesksus </li></ul><ul><li>Õpilaste eduelamus </li></ul><ul><li>Edu jagamine </li></ul>
 14. 14. Veebivahendid projektitöös <ul><li>eTwinningu keskkond http://www.etwinning.net </li></ul>
 15. 15. Veebivahendid projektitöös <ul><li>eTwinningu keskkonna töövahendid </li></ul><ul><li>Registreerumine </li></ul><ul><li>Partnerotsing </li></ul><ul><li>Foorum </li></ul><ul><li>Koostöövahendid - Virtuaalne mestimisruum </li></ul>
 16. 16. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://www .slide.com </li></ul><ul><li>Veebipõhine töövahend piltidest esitluse loomiseks ja avaldamiseks </li></ul>http://veebivahendid.blogspot.com/
 17. 17. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://www .slideshare.net </li></ul><ul><li>Veebipõhine töövahend esitluste avaldamiseks </li></ul>
 18. 18. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://www. voicethread.com </li></ul><ul><li>Veebipõhine töövahend esitluste, piltide ja videode avaldamiseks. </li></ul><ul><li>Võimalik lisada hääl- või tekstkommentaare. </li></ul>http://veebivahendid.blogspot.com/
 19. 19. Ajaveebid <ul><li>Tekst, pildid, videod, lingid. </li></ul><ul><li>Kommenteerimisvõimalus. </li></ul><ul><li>Võimalik lisada materjale erinevatest keskkondadest (SlideShare, Youtube jne). </li></ul>
 20. 20. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://www.blogger.com </li></ul>
 21. 21. Wikid <ul><li>Tekst, pildid, failid, lingid. </li></ul><ul><li>Ühistöövõimalus. </li></ul><ul><li>Võimalik lisada erinevaid materjale erinevatest keskkondadest (SlideShare, Youtube jne) ja vidinaid (kalender). </li></ul>
 22. 22. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http:// www.pbwiki.com </li></ul><ul><li>Veebipõhine koostöövahend </li></ul><ul><li>ühise projekti teostamiseks, </li></ul><ul><li>materjalide loomiseks ja avaldamiseks. </li></ul>
 23. 23. Kodulehed <ul><li>Lihtne viis luua endale kodulehte. </li></ul><ul><li>Välimus ja vorm tavaliselt antud. </li></ul><ul><li>Sisu mahu osas piirangud. </li></ul>
 24. 24. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://members.freewebs.com </li></ul>
 25. 25. Veebivahendid projektitöös <ul><li>http://pages.google.com </li></ul>
 26. 26. Veebivahendid projektitöös <ul><li>E-ajakiri MagazineFactory http://www2.edu.fi/magazinefactory/?str=15&lang=4 </li></ul>

×