Successfully reported this slideshow.

Projektõppe metoodika

1,578 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektõppe metoodika

 1. 1. Projektõpe Eestis Laine Aluoja Türi Gümnaasiumi õpetaja eTwinning ekspert [email_address]
 2. 2. Projektõpe <ul><li>on meetod, mis muudab tunni, </li></ul><ul><li>kus õpetaja räägib, tunniks, </li></ul><ul><li>kus õpilane tegutseb </li></ul><ul><li>kesksel kohal on ÕPILANE , </li></ul><ul><li>kui uute teadmiste avastaja ja looja </li></ul>
 3. 3. Projektõpe eestis <ul><li>Koolisisesed projektid </li></ul><ul><ul><ul><li>teema projektid (näiteks tähtpäevadega, aastaaegadega jne… seotud projektid); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ainenädalatega seotud projektid jne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kohandatud Projektipauna projektid klassidevahelised koostööprojektid; </li></ul></ul></ul><ul><li>Vabariiklikud projektid </li></ul><ul><ul><ul><li>Eestis juba pea 15 aasta jooksul õpilastele korraldatud simulatsioonimänge ja teisi Internetil baseeruvaid projekte </li></ul></ul></ul><ul><li>Rahvusvahelised projektid </li></ul><ul><ul><ul><li>ESP - European School Project - Euroopa Kooliprojekt (1993) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I*EARN - International Education and Resource Network (1995) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comenius projektid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Euroopa Kevadpäev </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Projektõppe eesmärgiks on elulise teema uurimine SÜGAVUTI <ul><li>Selleks peavad õpilased: </li></ul><ul><li>püstitatud probleemi (ülesannet) mõistma </li></ul><ul><li>kasutama analüüsi- ja sünteesimisoskust, et leida probleemile (ülesandele) lahendus(i) </li></ul><ul><li>tegema konstruktiivset koostööd omavahel ja õpetajaga </li></ul><ul><li>suutma põhjendada ja hinnata oma lahendusi püstitatud probleemile </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Koostöö </li></ul><ul><li>On lõbus </li></ul><ul><li>On õpilasekeskne </li></ul><ul><li>Reeglina pikaajaline </li></ul><ul><li>Planeeritud ja väga põhjalikult ettevalmistatud </li></ul><ul><li>Tutvustatakse tulemusi </li></ul><ul><li>Elulisus </li></ul><ul><li>Pakub väljakutset </li></ul><ul><li>Motiveeriv </li></ul><ul><li>Õppeaineid integreeriv </li></ul><ul><li>Tõeline ehk kasutatakse samu meetodeid kui täiskasvanud tööl </li></ul>Projektõpet iseloomustab :
 6. 6. Õpetaja roll projektõppe puhul <ul><li>… on olla: </li></ul><ul><li>õpikeskkonna looja </li></ul><ul><li>juhendaja </li></ul><ul><li>suunaja </li></ul><ul><li>nõuandja </li></ul><ul><li>partner </li></ul>
 7. 7. Rahvusvahelised projektid <ul><li>EESMÄRK </li></ul><ul><li>teha interneti kaudu koostööd - ühiselt õppida, suhelda ja vahetada õppematerjale , </li></ul><ul><li>õppida tundma oma eakaaslasi teistest riikidest ja saada teadmisi teiste maade kultuuri kohta, </li></ul><ul><li>panna proovile oma suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, </li></ul><ul><li>näidata üles leidlikkust infotehnoloogia kasutamisel ja </li></ul><ul><li>praktiseerida võõrkeeli. </li></ul>
 8. 8. Rahvusvahelised projektid <ul><li>Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning pakub Euroopa koolidele võimalust teha interneti kaudu koostööd. </li></ul><ul><li>Selleks on loodud portaal http:// www.etwinning.net , kus on lihtsad ja turvalised suhtlemis- ja töövahendid ning kuhu on koondatud usaldusväärsed andmed koostööst huvitatud koolide kohta. </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 9. 9. IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 10. 10. Rahvusvahelised projektid <ul><li>eTwinning programmi juhib Eestis Tiigrihüppe Sihtasutus. </li></ul><ul><li>Programmi portaal asub aadressil: </li></ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/etwinning </li></ul><ul><li>ajaveeb </li></ul><ul><li>http://sopruskoolid.blogspot.com </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 11. 11. eTwinning <ul><li>Pikaajaline projekt </li></ul><ul><li>Osalevad vähemalt kaks kooli kahest Euroopa riigist </li></ul><ul><li>Koostöös kasutatakse IKT vahendeid mõne pedagoogilise probleemi lahendamiseks </li></ul>
 12. 12. eTwinning projekt <ul><li>Hõlmab erinevate </li></ul><ul><ul><li>õppeainete </li></ul></ul><ul><ul><li>õppekavade </li></ul></ul><ul><ul><li>ja ka personali arengut </li></ul></ul><ul><li>Osalevad </li></ul><ul><ul><li>õpetajad </li></ul></ul><ul><ul><li>õpilased </li></ul></ul><ul><ul><li>koolide juhid </li></ul></ul><ul><ul><li>raamatukoguhoidjad </li></ul></ul>
 13. 13. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Motiveerida oma õpilasi, tehes midagi uut, uuenduslikku ja põnevat </li></ul><ul><li>Õppida ja õpetada erinevaid fakte erinevate keskkondade ja kultuuride vahel </li></ul><ul><li>Huvituda Euroopa tsivilisatsioonist </li></ul><ul><li>Kasutada efektiivselt IKT vahendeid suhtlemiseks, info kogumiseks, esitlemiseks, jne. </li></ul>
 14. 14. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Õppida tundma ja võrdlema Euroopa maade haridussüsteeme </li></ul><ul><li>Tutvuda teiste Euroopa õpetajatega ning vahetada nendega ideid ja kogemusi </li></ul><ul><li>Praktiseerida rahvusvahelist koostööd ning teadvustada oma kooli teistele Euroopa koolidele </li></ul><ul><li>Arendada võõrkeeleoskust </li></ul><ul><li>Arendada uusi õpetamismeetodid </li></ul>
 15. 15. Mille poolest erineb eTwinning teistest projektidest? <ul><li>Pakub igakülgset tuge projektiportaali kaudu </li></ul><ul><li>Aitab leida partnereid </li></ul><ul><li>Motiveerib projekti kulgu läbi mitmete konkursside </li></ul><ul><li>Aitab õpetajaid, kes ei ole tugevad võõrkeeles </li></ul><ul><li>Pakub erinevaid </li></ul><ul><ul><li>ideid ja töövahendid suhtlemiseks ning projekti läbiviimiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>metoodilisi näpunäited </li></ul></ul><ul><li>Pakub rahvuslik kasutajatuge emakeeles </li></ul>
 16. 16. Projektõppe põhietapid <ul><li>Projekti idee ja ülesande sõnastamine </li></ul><ul><li>Projekti kirjutamine </li></ul><ul><li>Projekti kooskõlastamine partneriga </li></ul><ul><li>Projekti elluviimine </li></ul><ul><li>Vahekokkuvõtete tegemine </li></ul><ul><li>Lõppkokkuvõtete tegemine ja esitlemine </li></ul><ul><li>Hinnangu andmine </li></ul>
 17. 17. Õnnestunud koostööprojekti tagavad <ul><li>Hästi läbi mõeldud ja reaalne projekti plaan </li></ul><ul><li>Selgelt sõnastatud eesmärgid ja tulemus </li></ul><ul><li>Projekti integreeritus õppetööga </li></ul><ul><li>Paindlik ja mõlemale partnerile sobiv ajakava </li></ul><ul><li>Konkreetne jälgimise ja vahekokkuvõtete tegemise süsteem </li></ul><ul><li>Projektis osalejate asjatundlik juhtimine ja liikmete informeeritus , vastastikune usaldus ja positiivne tagasiside </li></ul>
 18. 18. Õnnestunud koostööprojekti tagavad <ul><li>IKT vahendite olemasolu ja tehniline tugi mõlemas koolis </li></ul><ul><li>Õpilasekesksus </li></ul><ul><li>Õpilaste eduelamus </li></ul><ul><li>Edu jagamine </li></ul>
 19. 19. Partnerlusprojektid 2005/2006 õppeaastal <ul><li>Eesti ja soome kaasaegne kirjandus </li></ul><ul><li>Vaata minu maailma. </li></ul><ul><li>Kultuuride vaheline dialoog </li></ul><ul><li>Erivajadustega laste ja noorte eneseväljendus </li></ul><ul><li>Minu nädal – My Week </li></ul><ul><li>ZOO-põnev kogemus algklassiõpilastele </li></ul><ul><li>Nii kaugel, nii lähedal </li></ul><ul><li>Noored ja meedia - Young People and Media </li></ul><ul><li>Ympäristöprojekti </li></ul><ul><li>Kuhu läheb raha? - Where does the money go? </li></ul><ul><li>Teie alustage, meie lõpetame - We finish what you start </li></ul><ul><li>Virtuaalne koolileht </li></ul><ul><li>IKT koolis </li></ul><ul><li>Looduse projekt - The Nature Project </li></ul><ul><li>Online male - Online Chess </li></ul><ul><li>Online male - Online Chess </li></ul><ul><li>LiveGuide-Cultural Walks in Europe </li></ul>
 20. 20. Partnerlusprojektid 2006/2007 õppeaastal <ul><li>Pilte teistest - Das Bild der Anderen </li></ul><ul><li>Ideed käsitööks - Exchanging Ideas on Craft Working </li></ul><ul><li>Tegelased lastekirjanduses -Characters in the Children's Literature </li></ul><ul><li>Mängime õppides - Play to Learn </li></ul><ul><li>Tvinnijad põhjas ja lõunas- eTwins in North and South </li></ul><ul><li>Positiivne ja negatiivne ühiskonnas - Positive and Negative in Society </li></ul><ul><li>Brändide võrdlus- Comparison of Brands </li></ul><ul><li>Teismelised ja aeg - Time Through Teenagers </li></ul><ul><li>Minu lemmikloom - My Pet </li></ul><ul><li>Elustiil ja kultuur - Lifestyles and Culture </li></ul><ul><li>Lasteaia käsitöö - Kindergarten Craft </li></ul><ul><li>Lapsed käsikäes - Kids H@nd in H@nd </li></ul>
 21. 21. Rahvusvahelised projektid <ul><li>Näiteid ja ideid eTwinningu projektidest </li></ul><ul><li>http:// www.htk.tlu.ee/etwinning/sopruskoolid </li></ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/etwinning/konkursid/konkursid-2006-2007-o-a/eesti-opetajate-projektiideed </li></ul><ul><li>http://www.etwinning.net/ww/et/pub/etwinning/ideas_and_practice/project_kits.htm </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 22. 22. Tegusat päeva jätku ja põnevaid koostööprojekte! Tänan!

×