Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEMBELAJARAN BERASASKAN  WEB DAN ELEKTRONIK       KPT 6044       TUGASAN 1:      ULASAN JURNAL    ...
Tajuk Jurnal:“KAJIAN MENGENAI PENGGUNAANE-PEMBELAJARAN (E-LEARNING) DI KALANGAN PELAJAR JURUSAN  PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN...
Pengenalan E-Pembelajaran (e-Learning) adalah merupakan kaedah terbaru menggunakan teknologi yang terkini bagi meningkat...
Persoalan Kajian Jurnal ini menjelaskan terdapat tiga persoalan yang hendak dikaji untuk kajian ini, iaitu : 1. Apakah ...
Kaedah Kajian Jurnal ini mengulas bahawa pengkaji menggunakan kajian tinjauan deskriptif dengan menggunakan soal selidi...
Dapatan Kajian  Jurnal ini menjelaskan dapatan kajian yang telah  dijalankan. Terdapat 3 hasil dapatan kajian, iaitu:1. ...
Kesimpulan  Terdapat empat halangan utama yang dikaji dalam kajian ini iaitu  halangan personaliti, halangan institusi, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB

1,322 views

Published on

Ulasan jurnal untuk tugasan 1 bagi subjek KPT 6044- PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB

 • Be the first to like this

PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB

 1. 1. PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB DAN ELEKTRONIK KPT 6044 TUGASAN 1: ULASAN JURNAL DISEDIAKAN UNTUK: PROFKREATIVITIABD LATIF BINDALAM MADYA DR. DAN INOVASI HAJI GAPOR KEUSAHAWANAN DISEDIAKAN OLEH: NUR LIYANA BINTI YUSOF M20121000154
 2. 2. Tajuk Jurnal:“KAJIAN MENGENAI PENGGUNAANE-PEMBELAJARAN (E-LEARNING) DI KALANGAN PELAJAR JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPTA) NEGERI JOHOR.”
 3. 3. Pengenalan E-Pembelajaran (e-Learning) adalah merupakan kaedah terbaru menggunakan teknologi yang terkini bagi meningkatkan tahap pembelajaran. E-pembelajaran merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau Internet) untuk menyampaikan kandungan, maklumat dan juga berinteraksi melaluinya. Internet, intranet, satelit, pita audio-video, interaktif TV dan CD-rom adalah sebahagian dari media elektronik yang digunakan untuk mempraktikkan e-pembelajaran. Pendidikan Teknikal dan Vokasional juga tidak terkecuali menafaatkan penggunaan teknologi e-pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini membolehkan pelajar menggunakan e-pembelajaran untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.
 4. 4. Persoalan Kajian Jurnal ini menjelaskan terdapat tiga persoalan yang hendak dikaji untuk kajian ini, iaitu : 1. Apakah kecekapan diri (self-efficacy) siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional terhadap e-pembelajaran? 2. Apakah halangan-halangan yang dihadapi oleh siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional dalam penggunaan e- pembelajaran? 3. Apakah hubungan antara kecekapan diri (self-efficacy) terhadap e-pembelajaran dengan halangan-halangan dalam penggunaan e-pembelajaran oleh siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional?
 5. 5. Kaedah Kajian Jurnal ini mengulas bahawa pengkaji menggunakan kajian tinjauan deskriptif dengan menggunakan soal selidik. Kaedah tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat. Soal selidik bagi mendapatkan data telah dijalankan dari sampel yang terdiri dari populasi di kalangan siswazah Institusi Pengajian Tinggi Awan (IPTA) di negeri Johor yang menyikuti kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Seramai 306 sampel kajian siswazah jurusan Pendidikan Teknikal dan Vokasional.
 6. 6. Dapatan Kajian Jurnal ini menjelaskan dapatan kajian yang telah dijalankan. Terdapat 3 hasil dapatan kajian, iaitu:1. Kecekapan diri (self-efficacy) siswazah kursus pendidikan teknik dan vokasional terhadap e-pembelajaran.2. Halangan-halangan yang dihadapi oleh siswazah kursus pendidikan teknik dan vokasional dalam penggunaan e-pembelajaran: 1. Halangan teknologikal 2. Halangan personaliti 3. Halangan situasi 4. Halangan institusi3. Hubungan antara kecekapan diri (self-efficacy) dengan halangan- halangan siswazah kursus pendidikan teknik dan vokasional dalam penggunaan e-pembelajaran
 7. 7. Kesimpulan Terdapat empat halangan utama yang dikaji dalam kajian ini iaitu halangan personaliti, halangan institusi, halangan teknologikal dan halangan situasi. Antara keempat-empat halangan, halangan teknologikal mencatat min yang tertinggi iaitu 3.10. Hasil kajian menunjukkan masalah utama yang dihadapi oleh pelajar semasa menggunakan e-pembelajaran adalah kekurangan kemudahan internet. Ia mencatat bacaan yang paling tinggi iaitu min sebanyak 4.06. Ini menunjukkan bahawa masalah utama dalam pelaksanaan e-pembelajaran adalah kekurangan kemudahan ICT. Halangan personaliti pula mencatat min yang terendah iaitu 2.57. Masalah peribadi termasuk seperti tidak minat terhadap aplikasi komputer, dan tidak selesa dengan ICT. Semua pihak perlu memainkan peranan dalam menangani halangan- halangan yang dihadapi agar penggunaan e-pembelajaran dapat mencapai tahap yang memuaskan.

×