Successfully reported this slideshow.

Guru sebagai agen perubahan(model perubahan)

4,308 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Guru sebagai agen perubahan(model perubahan)

 1. 1. ~Profesion Perguruan~ Tugasan 25 Guru Sebagai Agen Perubahan (Model Perubahan) NOR HASMALIZA BT HASAN ~P 69386~
 2. 2. 1.Berikan tiga (3) bentuk perubahan yang perlu di lakukan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.
 3. 3. a) Guru perlu membuat perubahan dalam penggunaan kaedah PdP yang berpusatkan guru kepada berpusatkan murid. b) Guru perlu membuat perubahan dalam penggunaan sumber dan bahan bantu mengajar iaitu menggunakan sumber teknologi maklumat dan komunikasi untuk memantapkan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. c) Guru harus menerapkan PdP dengan menggunakan pendekatanpendekatan dan bahan-bahan terkini agar dapat memberi kesan yang positif kepada prestasi murid.
 4. 4. 2. Nyatakan model-model perubahan yang perlu dilakukan oleh guru.
 5. 5. Kanter (1998) menegaskan bahawa struktur dan inovasi boleh difahami dengan lebih baik jika proses inovasi dibahagikan kepada 4 tugas utama iaitu: • Penjanaan Idea • Membina Idea • Realisasi Idea • Pemindahan Idea
 6. 6. Model yang berdasarkan Projek Apple Classroom of Tomorrow(ACOT), Kajian pengenalan komputer di dalam bilik darjah. Model ini mempunyai 5 langkah perubahan dalam P & P iaitu: • Kemasukan • Memilih • Meyesuaikan • Penggunaan • Merekacipta
 7. 7. Model ini berasaskan kajian yang dijalankan oleh Rand Corperation pada tahun 1973-1978 dengan sokongan Pejabat Pendidikan Amerika Syarikat mengenai perubahan pendidikan. Menurut Berman dan Mc Laughlin, proses perubahan di sekolah melibatkan 3 langkah iaitu: • Daya Usaha • Implementasi • Penggabungan.
 8. 8. 3.Sebagai agen perubahan, apakah kemahiran yang perlu ada pada setiap bakal guru.
 9. 9. kemahiran yang perlu ada pada setiap bakal guru.  Kemahiran berkomunikasi  Kemahiran merancang isi pengajaran  Kemahiran insaniah  Kemahiran dalam teknologi maklumat dan Komunikasi (TMK)  Kemahiran mengawal bilik darjah
 10. 10. Profesion Perguruan TERIMA KASIH..

×