Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Shkola

4,794 views

Published on

!

Published in: Science
  • Login to see the comments

Shkola

  1. 1. Каланчацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім.Н.К.Крупської Каланчак, 2014
  2. 2. Учнівське самоврядування – спосіб самоуправління, який діє в рамках чинного законодавства та статуту школи, можливість самовираження, форма адміністрування учнівського життя школи, яка надається безпосередньо учням. Воно запроваджене для вільного волевиявлення учнів щодо їхніх ідей, планів, побажань, і служить, перш за все, інтересам учнів. Сучасна реальність та державотворчі процеси диктують учнівській молоді необхідність та потребу вміти розбиратись в існуючій ситуації, не бути пасивними, розуміти свою роль та місце в Державі, а також мати змогу впливати на процеси, що відбуваються в Україні. Зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає найважливішою складовою учнівського самоврядування і червоною ниткою проходить через усю навчально-виховну роботу школи. Адже патріотизм – одне з най глобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх захисту.
  3. 3. 1. Національно – патріотичне виховання учнів (реалізація проекту “Ми – громадяни України”) 2. Організація шкільних свят та змістовного дозвілля учнів. 3. Проведення конкурсів, змагань, ігор, походів. 4. Підвишення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально – виховного процесу.
  4. 4. Формування уявлень про сім’ю, родину, рід Краєзнавство Формування знань про історію держави, державні символи
  5. 5. Учнівська рада Шкільні об’єднання Прес - центр Цент р «Здо ров’я » Цен тр «До звіл ля» Центр суспіл ьно – корис них благод ійних справ Центр дисци пліни і поряд ку Клуб «Старш окласн ик» 10-11 класи «Нащ адки Пере моги» 5-9 класи «Таври чата» 1–4 класи Шкільн а газета «Гіпакі ріс» Загальношкільна конференція – вищий орган учнівського самоврядування Центр “Знання ”
  6. 6. Учнівська рада

×