Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Самоврядування в класі

8,136 views

Published on

...

Published in: Education
 • Login to see the comments

Самоврядування в класі

 1. 1. ВІДОМОСТІ ПРО КЛАС:  Дата народження – 2004 рік.  Місце народження – Миргородська ЗОШ І-ІІІ ст. №7  Кількість учнів - 17  Хлопців - 11  Дівчат - 6
 2. 2. НАШ КЛАСНИЙНАШ КЛАСНИЙ КОЛЕКТИВ – ЦЕКОЛЕКТИВ – ЦЕ ОБ’ЄДНАННЯ З 7ОБ’ЄДНАННЯ З 7 ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП,ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП, КОЖНА З ЯКИХКОЖНА З ЯКИХ ВИКОНУЄ СВОЇВИКОНУЄ СВОЇ ОБОВ’ЯЗКИ В ЖИТТІОБОВ’ЯЗКИ В ЖИТТІ КЛАСНОГОКЛАСНОГО КОЛЕКТИВУКОЛЕКТИВУ
 3. 3. А РОБОТАА РОБОТА ІНІЦІАТИВНИХІНІЦІАТИВНИХ ГРУП КЛАСУГРУП КЛАСУ ПОБУДОВАНА ЗА НАСТУПНИМИПОБУДОВАНА ЗА НАСТУПНИМИ ПРИНЦИПАМИ:ПРИНЦИПАМИ:  Дорожити честю школи, як своєю власною, примножувати її традиції.  Сумлінно вчитися, створювати доброзичливу та товариську атмосферу в класі.  Діяти в будь-якій ситуації на користь класного колективу, турбуватися про його авторитет.  Координувати та контролювати роботу класного колективу протягом тижня свого чергування з питань: успішності, відвідування, виконання правил внутрішнього розпорядку, харчування учнів, зовнішнього вигляду.  Здійснювати допомогу класному керівнику в підготовці та проведенні класних годин, свят, вікторин, екскурсій, зустрічей.
 4. 4. ДЕВІЗ КЛАСУ: Невдоволений –Невдоволений – заперечуй,заперечуй, Заперечуєш – пропонуй,Заперечуєш – пропонуй, Пропонуєш – роби,Пропонуєш – роби, берись за справу сміливо!берись за справу сміливо!
 5. 5. ЗАКОНИ КЛАСУ:  Твори добро.  Люби і прощай людей.  Бережи честь змолоду.  Пізнай себе і світ.  Знайди свою мету в житті.  Краще віддай своє, ніж візьмеш чуже.  Не втрачай віру в себе.
 6. 6. ПРОГРАМА ПРАВИЛ ДЛЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 8 КЛАСУ:
 7. 7. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНИЙ 1.   УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ – ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ШКОЛЯРІВ, ЯКЕ ТРИМАЄТЬСЯ НА  ПРИНЦИПАХ ГЛАСНОСТІ, ДЕМОКРАТИЗМУ ТА ПАРТНЕРСТВА. 2. СИМВОЛАМИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КЛАСУ ПОВИННІ БУТИ ГЕРБ ТА ДЕВІЗ. 3. СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
 8. 8. Класний колектив 8 класу Староста + радник старости Ініціативні групи “Час, події, факти” “Здоров’я” “Знання” “Культура і дозвілля” “Спорт” “Охорона і порядок” “Живи, книго”
 9. 9. РОЗДІЛ ІІ ПРАВА, СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ 1. Кожен, хто навчається у 8-А класі має право:  вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому честі й гідності однокласників;  висувати свою кандидатуру, самовисуватися, а також бути обраним  у будь-який орган  класу;  брати участь у різних сферах шкільного життя;  вибирати  профіль навчання,факультативи, додаткові заняття, гуртки;   вимагати, щоб уроки закінчувалися відразу після дзвінка на перерву.
 10. 10. 2. Кожен учень зобов’язаний: пройти курс навчання у школі; подати документ (довідку), що пояснює його відсутність на уроках; виконувати вимоги вчителів; дотримуватися норм статуту та законів Миргородської ЗОШ І- ІІІ ступенів №7
 11. 11. 3. Про честь та гідність учня  Особистість кожного, хто навчається в школі,  є недоторканою.  Ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права.  Ніхто не має права ображати честь і гідність школяра: - займатись побиттям; - залякувати; - шантажувати; - обзивати чи використовувати образливі слова, клички; - глузувати з фізичних вад; - псувати особисті речі однокласників; - займатися здирництвом тощо.
 12. 12. 4. ПОВНОВАЖЕННЯ4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ОРГАНУЧЛЕНІВ ОРГАНУ САМОВРЯДУВАННЯСАМОВРЯДУВАННЯ В КЛАСІ:В КЛАСІ:
 13. 13. ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ 8 КЛАСУ: - планувати разом із класним керівником роботу на навчальний рік; - розподіляти обов’язки; - співпрацювати з Радою школи; - виконувати функцію зв’язку між учнями і вчителями; - відвідувати засідання учнівського комітету школи; - відповідати за підготовку майбутніх керівників учнівського самоврядування; - бути лідером в усьому!
 14. 14. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДНИКА СТАРОСТИ: - за відсутності старости виконувати його обов’язки; - допомагати старості виконувати його роботу; - підтримувати старосту класу.
 15. 15. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРУПИ “ЧАС, ПОДІЇ, ФАКТИ”: - здійснювати художнє оформлення в кабінеті № 5; - готувати інформацію з  різних питань; - висвітлювати шкільні події; - інформувати учнів та батьків про дані події.
 16. 16. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРУПИ “ОХОРОНА І ПОРЯДОК”: - організовувати чергування в школі (в їдальні); - закликати учнів до бережного ставлення до шкільного майна; - створити бригаду хлопців для ремонтних робіт у кабінеті №5; - надавати допомогу вчителям у дотриманні школярами  Правил для учнів.
 17. 17. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРУПИ “КУЛЬТУРА І ДОЗВІЛЛЯ”: - керувати проведенням культурно- масових справ, організацією шкільних  і  класних свят, конкурсів; - розподіляти обов’язки при підготовці до цих заходів; - нести відповідальність за підготовку програми художньої частини; - домовлятися разом із класним керівником про проведення  лекцій, походів, екскурсій; - вивчати побажання учнів; - проводити конкурси.
 18. 18. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРУПИ “ЗНАННЯ”: - організовувати допомогу, в разі потреби, учням, які мають незадовільні оцінки; - допомагати класному керівнику виписувати і вклеювати оцінки у щоденники; - агітувати однокласників, щоб вони брали активну участь в олімпіадах.
 19. 19. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРУПИ “СПОРТ”: - - проводити бесіди з профілактики шкідливих звичок серед учнів; - проводити бесіди з профілактики порушень постави; - брати активну участь в шкільних гуртках та секціях, поводити агітаційну роботу по вступу до них; - допомагати організовувати спортивні змагання, туристичні походи, веселі старти.
 20. 20. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРУПИ “ЖИВИ, КНИГО”: - організовувати регулярні зустрічі з бібліотекарем; - організовувати презентації нововиданих книг; - відповідати за збір макулатури.
 21. 21. ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГА – КОНСУЛЬТАНТА (КЛАСНОГО КЕРІВНИКА): - методично правильно готувати учнів до самоврядування; - педагогічно грамотно керувати їх діяльністю; - поступово розширювати функції самоврядування у різних сферах діяльності; - рекомендувати цікаві колективні справи; - чітко визначати обов’язки; - включати в систему самоврядування якомога більше дітей; - зміцнювати і розвивати колективні традиції; - будувати дружні взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і     вчителями; - розширювати гласність у роботі органів самоврядування. 
 22. 22. ОРГАН САМОВРЯДУВАННЯ 8 КЛАСУ:  Староста – Гиндич Аніта;  Радник старости – Бельков Всеволод;  Голова групи “Час, події, факти” – Гафіна Іван, Тарасенко Денис (помічник);  Голова групи “Здоров’я” – Веретельникова Анастасія, Тулинська Олена (помічник);  Голова групи “Знання” – Губаньов Олександр, Губаньов Юій, Лесик Богдан (помічники);  Голова групи “Культури і дозвілля” – Назарова Анжеліка, Тараненко Катерина, Якубова Олександра (помічники);  Голова групи “Спорт” – Драгуцан Андрій, Суслов Михайло (помічник);  Голова групи “Охорона і порядок” – Ляхно Денис, Заболотній Влад (помічник) ;  Голова групи “Живи, книго” – Зуєв Георгій.
 23. 23. СТРУКТУРА РОБОТИ З УЧНЯМИ 8 КЛАСУ З  ПРОБЛЕМ   ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ У КЛАСІ Форми роботи:  анкетування;  тестування;  соціологічні дослідження;  співбесіди;  аналіз результатів;  вивчення сімейних умов;  індивідуальна робота (пам’ятки у щоденники...);  аналіз причин та умов, що сприяють зниженню рівня вихованості учнів;  позакласна діяльність (гуртки, секції; свята, конкурси; зустрічі з лікарями, психологами, бібліотекарями; екскурсії, походи).
 24. 24. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УЧНЯМИ 8 КЛАСУ МИРГОРОДСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №7
 25. 25. Організація роботи з учнями Робота з ветеранами Вивчення рівня вихованос ті Плануван ня роботи з учнями, батьками, організац. Учителі, класні керівники, адміністра ція школи Робота з дітьми, які схильні до правопору шень Спостереже ння за формами спілкуванн я
 26. 26. СХЕМА ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 8 КЛАСУ
 27. 27. Учень Загальні відомості Фізичний розвиток Спрямованість особистості
 28. 28. Рівень пізнавальних можливостей Здібності Пам’ять Увага Уява Позашкільні зв′язки Сімейно- побутові умови
 29. 29. Спрямованість особистості Ставлення до себе Ставлення до навчання та праці Ставлення до колективу Нахили та інтереси
 30. 30. ВИВЧАЮЧИВИВЧАЮЧИ ОСОБИСТОСТІОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ЗАУЧНІВ ЗА СПРЯМОВАНІСТЮ,СПРЯМОВАНІСТЮ, БУЛИ З'ЯСОВАНІБУЛИ З'ЯСОВАНІ РІЗНІ ЇХ НАХИЛИРІЗНІ ЇХ НАХИЛИ ТА ІНТЕРЕСИ:ТА ІНТЕРЕСИ:
 31. 31. ЗНАВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 32. 32. ЗНАВЦІ АЛГЕБРИЗНАВЦІ АЛГЕБРИ
 33. 33. СПІВАКИСПІВАКИ
 34. 34. СПОРТСМЕНИСПОРТСМЕНИ
 35. 35. АКТИВІСТИ
 36. 36. ГРУПА “НОВЕ ПОКОЛІННЯ”ГРУПА “НОВЕ ПОКОЛІННЯ” КАЗКА “РІПКА” НА СУЧАСНИЙ ЛАДКАЗКА “РІПКА” НА СУЧАСНИЙ ЛАД
 37. 37. ГРУПА “НОВЕ ПОКОЛІННЯ” ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
 38. 38. НАШІ КОЗАКИ КЛАСУНАШІ КОЗАКИ КЛАСУ
 39. 39. ТРУДОВИЙ ДЕСАНТТРУДОВИЙ ДЕСАНТ

×