Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація учнівського самоврядування Туменського НВК

6,755 views

Published on

Про учнівське самоврядування

Published in: Education
 • Login to see the comments

Презентація учнівського самоврядування Туменського НВК

 1. 1. ПрезентаціяПрезентація учнівськогоучнівського самоврядуваннясамоврядування Туменської ЗОШТуменської ЗОШ
 2. 2. УчнівськеУчнівське самоврядуваннясамоврядування Учнівське самоврядування – це організація життя дитячого колективу, який сприяє виробленню в учнів почуття господаря в своїй школі, вихованню в них товариської взаємодопомоги, організаторських якостей шляхом залучення до управління. Учнівське самоврядування Туменської ЗОШ І – ІІІ ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно – правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України “Про освіту”, “Про громадські організації”, Статуту школи.
 3. 3. МетаМета Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості. - захист прав та інтересів своїх членів; - інтеграція зусиль для добрих і корисних справ; - розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально – виховного процесу в школі. Головною метою є:
 4. 4. ЗавданняЗавдання Сприяти виявленню лідерів серед школярів, створення умов для реалізації їх організаторських здібностей. Вироблення в представників шкільного самоврядування навичок управління і комунікації. Пошук нових, інноваційних, нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями. Формування суспільно – громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу.
 5. 5. ФункціїФункції Організаційна Функції Виховна Прогностична Превентивна КорекційнаПізнавальна Комунікативна Захисна Соціалізуюча
 6. 6. ПринципиПринципи Добровільності Доступності Рівноправності та партнерства Відкритості та гласності Демократизму Свободи та самодіяльності Соціальної дії Колегіальності та персональності
 7. 7. Сфери діяльностіСфери діяльності Навчальна Екологічна Трудова Соціально – правового захисту Профілактично – оздоровча Спортивна Інформаційна Науково – дослідницька Управлінська Діяльність з дозвілля
 8. 8. ПрограмаПрограма “Спілкуємось та“Спілкуємось та діємо”діємо” Відповідно до Програми національного вихованняВідповідно до Програми національного виховання учнівської молоді Дубровиччини, членами учнівськоїучнівської молоді Дубровиччини, членами учнівської ради “Лідер” розроблено програму розвиткуради “Лідер” розроблено програму розвитку учнівського самоврядування “Спілкуємось та діємо”учнівського самоврядування “Спілкуємось та діємо”
 9. 9. МетаМета Формування гармонійно розвиненої людини, що наділена глибокоюФормування гармонійно розвиненої людини, що наділена глибокою громадською відповідальністю, здатної до самовдосконалення.громадською відповідальністю, здатної до самовдосконалення. Набуття ключових життєвих компетентностей, розкриття таНабуття ключових життєвих компетентностей, розкриття та розвиток лідерських здібностей учнів.розвиток лідерських здібностей учнів. Формування психолого – толерантного, доброзичливого ставлення доФормування психолого – толерантного, доброзичливого ставлення до інших особистостей, груп, народів, а також розуміння і прийняттяінших особистостей, груп, народів, а також розуміння і прийняття кращих моральних досягнень попередніх поколінь.кращих моральних досягнень попередніх поколінь. Розвиток творчого мислення, формування власної точки зору таРозвиток творчого мислення, формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації.критичного ставлення до інформації. Виховання особистості гідним громадянином своєї країни, що цінуєВиховання особистості гідним громадянином своєї країни, що цінує своїх батьків, поважає старших, дбає про молодших, готовий прийтисвоїх батьків, поважає старших, дбає про молодших, готовий прийти на допомогу, бути корисним, прагне бути духовно багатим і фізичнона допомогу, бути корисним, прагне бути духовно багатим і фізично здоровим.здоровим.
 10. 10. Принципи реалізаціїПринципи реалізації програмипрограми:: гуманність і демократичність;гуманність і демократичність; науковість і системність;науковість і системність; діяльність;діяльність; особистісно орієнтований підхід;особистісно орієнтований підхід; підтримка зв’язку з життям;підтримка зв’язку з життям; любов до батьківського дому;любов до батьківського дому; повага до старших, піклування про них;повага до старших, піклування про них; бережливе ставлення до природи та її ресурсів;бережливе ставлення до природи та її ресурсів; уміння підпорядковувати власне суспільному;уміння підпорядковувати власне суспільному; дотримання звичаїв, обрядів, традицій свого народу;дотримання звичаїв, обрядів, традицій свого народу; відповідальність перед суспільством за свою поведінку.відповідальність перед суспільством за свою поведінку.
 11. 11. Структура програмиСтруктура програми Крок 1. «Я – віра в себе»Крок 1. «Я – віра в себе» Крок 2. «Я – родина, історії краплина»Крок 2. «Я – родина, історії краплина» Крок 3. «Я – громадянин України»Крок 3. «Я – громадянин України» Крок 4. «Я – нації краса»Крок 4. «Я – нації краса» Крок 5. «Я – творчість»Крок 5. «Я – творчість» Крок 6. «Я – взірець ідеалу»Крок 6. «Я – взірець ідеалу» Крок 7. «Я – дія»Крок 7. «Я – дія» Крок 8. «Я – природа, окраса рідноїКрок 8. «Я – природа, окраса рідної Землі»Землі» Крок 9. «Я – творець свого життя»Крок 9. «Я – творець свого життя» Крок 10 «Я – лідер»Крок 10 «Я – лідер»
 12. 12. Структура учнівськогоСтруктура учнівського самоврядуваннясамоврядування Загальношкільна учнівська конференція Актив Учнівська рада «Лідер» Старостат Центр дозвілля та відпочинку Центр з підготовки лідерів учнівського самоврядування Центр із захисту прав дитини Центр суспільно – корисної діяльності Центр дисципліни та порядку Центр зв’язків з громадськістю Навчально – пізнавальний центр Центр творчого розвитку Спортивно – оздоровчий центр
 13. 13. Склад центрівСклад центрів Центр творчого розвитку Центр з підготовки лідерів Центр дозвілля й відпочинку Літературно – драматичний гурток Вокальний гурток Клуб “КЦЗ” Комісія культури та дозвілля Школа з резерву лідерів Спортивно – оздоровчий центр Центр захисту прав дитини Центр зв’язків з громадськістю Комісія партнерства Коміся преси та інформації Комісія спорту та здорового способу життя Спортивні секції Служба довіри Комісія з питань захисту прав дитини Навчально – пізнавальний центрЦентр дисципліни та порядку Центр суспільно – корисної діяльності Комісія екології та краєзнавства Комісія освіти Комісія дисципліни та порядку Комісія по роботі з молодшими школярами Комісія толерантності та духовного розвитку Клуб “Катод” Гурток “Майстровиті ручки”
 14. 14. Керівні органиКерівні органи учнівськогоучнівського самоврядуваннясамоврядування Учнівська рада “Лідер” – виконавчий орган учнівського самоврядування Учнівська конференція – вищий орган учнівського самоврядування
 15. 15. Учнівська радаУчнівська рада “Лідер”“Лідер” Координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності. Контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів. Ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції. Організовує роботу центрів, вносить пропозиції до адміністрації школи з питань навчання і виховання.
 16. 16. Робота активуРобота активу Засідання Навчання лідерів
 17. 17. Напрями діяльностіНапрями діяльності Проектний Розробка проектів. Проведення конкурсу “Лідер року” Інформаційно – консультативний Збір, обробка та розповсюдження інформації. Надання консультативних послуг. Проведення круглих столів, акцій, форумів. Дослідницький Вивчення стану розвитку учнівського самоврядування. Випуск газети “З олівцем по школі”. Тренінговий Організація та проведення тренінгів. Впровадження інноваційних методів навчання лідерів
 18. 18. Інтерактивні формиІнтерактивні форми роботи учнівської радироботи учнівської ради Тренінг Рольова гра Ділова гра Ток - шоу Колективне спілкування Круглий стіл Дискусія Прес - шоу
 19. 19. Звітність учнівськогоЗвітність учнівського самоврядуваннясамоврядування Газета “З олівцем по школі” Загальношкільні лінійки
 20. 20. Інноваційні технології уІнноваційні технології у роботі учнівськогороботі учнівського самоврядуваннясамоврядування Технології виховання Колективних творчих справ Створення ситуації успіху Проектна Колективного творчого виховання
 21. 21. ВибориВибори

×