Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bao cao thuc tap kiet - 104633

936 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bao cao thuc tap kiet - 104633

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Cơ quan thực tập : Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Sản xuất Sinh Việt Sinh viên thực hiện :Lâm Tuấn Kiệt Lớp : KN101 MSSV : 104633 Người hướng dẫn :Cô Nguyễn Thị Thúy Phượng Giảng viên hướng dẫn : Cô Nguyễn Phương Quỳnh Thời gian thực tập : 07/01/2013 – 10/03/2013 NĂM 2013
 2. 2. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Cơ quan thực tập : Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại – Sản xuất Sinh Việt Sinh viên thực hiện : Lâm Tuấn Kiệt Lớp : KN101 MSSV : 104633 Người hướng dẫn :Cô Nguyễn Thị Thúy Phượng Giảng viên hướng dẫn : Cô Nguyễn Phương Quỳnh Thời gian thực tập :07/01/2013 – 10/03/2013 NĂM 2013 ii
 3. 3. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI TRÍCH YẾU Ngày nay việc học luôn đi đôi với hành, không còn giới hạn trong sách vở mà còn mở rộng ra ngoài thực tế. Các kiến thức học trong trường chỉ chiếm một phần để phục vụ cho công việc sau này cho sinh viên. Nắm bắt và hiểu được điều đó trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức đợt thực tập nhận thức nhằm đưa sinh viên tiếp cận với môi trường doanh nghiệp.Có lẽ ai nghe cũng khá bất ngờ vì sinh viên mới kết thúc năm 2 chưa học chuyên ngành đã đi thực tập ở doanh nghiệp. Nhưng đó chính là cơ hội để chúng tôi làm quen với môi trường doanh nghiệp, quan sát cách làm việc của mọi người trong từng tổ chức. Trường Đại Học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho tôi có được 8 tuần thực tập nhận thức tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Sản xuất Sinh Việt. Tại đây, tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc thực tế và học hỏi nhiều về kinh nghiệm làm việc. Từ những công việc cơ bản nhất như nhập dữ liệu, photocopy tài liệu, in giấy tờ, cho đến những công việc liên quan đến sổ sách, sắp xếp tài liệu, giao và nhận hồ sơ…, dưới sự chỉ dẫn tận tình của các anh chị trong công ty. Hy vọng bài báo cáo này sẽ khái quát rõ hơn công việc thực tập của tôi cũng như những trải nghiệm quý báu tôi nhận được tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Sản xuất Sinh Việt. iii
 4. 4. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn trường Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia đợt thực tập đáng quý này, đợt thực tập đã mang đến cho tôi cơ hội để làm quen với môi trường doanh nghiệp và học hỏi được nhiều điều mới bổ ích phục vụ cho công việc sau này của mình. Bên cạnh đó tôi cũng muốn gởi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Nguyễn Phương Quỳnh giảng viên hướng dẫn hỗ trợ tôi trong suốt đợt thực tập này. Ngoài ra trong suốt thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ - Sản Xuất Sinh Việt, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn tận tình từ các anh,chị trong công ty. Đặc biệt là sự sẻ chia kinh nghiệm và kiến thức từ phòng nhân sự, nơi tôi trực tiếp thực tập. Qua đó với lòng kính trọng, tôi xin gởi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Thúy Phương, người đã hướng dẫn tôi cùng các anh chị trong khác trong phòng, Giám Đốc Đào Kim Thanh và các anh, chị thuộc phòng ban khác. Chân thành cảm ơn ! iv
 5. 5. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Tp. HCM, ngày ..... tháng .... năm 2013 v
 6. 6. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI MỤC LỤC TRÍCH YẾU ........................................................................................................................ iii LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................... iv NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP .................................................... v MỤC LỤC ........................................................................................................................... vi DẪN NHẬP ....................................................................................................................... viii NỘI DUNG........................................................................................................................... 1 Phần 1. 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY................................................................... 1 Khái Quát về công ty: ................................................................................ 1 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: .................................... 2 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động: ............................................................................. 2 1.1.3 Mặt hàng và dịch vụ cung cấp: ............................................................ 2 1.1.4 Nguyên tắc hoạt động: ......................................................................... 3 1.1.5 Quy trình sản xuất kinh doanh: ............................................................ 4 1.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây: .......................... 5 1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty: ....................................................................... 7 1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:........................................... 7 1.2.1.1. Giám Đốc:.................................................................................... 7 1.2.1.2. Phòng Kinh Doanh: ...................................................................... 8 1.2.1.3. Phòng Kế Toán: ........................................................................... 8 1.2.1.4. Phòng hành chính: ........................................................................ 8 1.2.1.5. Xưởng: ......................................................................................... 8 1.3 Phương châm hoạt động và định hướng: .................................................... 9 1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty: .............................................. 9 1.4.1 Cơ cấu tổ chức: .................................................................................... 9 1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán:......................... 10 1.4.2.1. Kế toán trưởng (kế toán tổng hợp):............................................. 10 1.4.2.2. Kế toán vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm, TSCĐ: .................. 10 1.4.2.3. Kế toán thanh toán, tiền lương, thủ quỹ: ..................................... 10 1.4.3 Chuẩn mực và chế độ kế toán được áp dụng: ..................................... 11 1.4.3.1. Chế độ kế toán áp dụng: ............................................................. 11 vi
 7. 7. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI 1.4.3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam: ................................................................................................. 11 1.4.3.3. Hình thức kế toán áp dụng:......................................................... 11 1.4.3.4. Phương pháp tính thuế của doanh nghiệp: .................................. 11 1.5 Thuận lợi và hạn chế của công ty: ............................................................ 11 1.5.1 Thuận lợi: .......................................................................................... 11 1.5.2 Hạn chế: ............................................................................................ 12 Phần 2. GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC THỰC TẬP ............................................... 13 2.1 Mục tiêu đạt được: ................................................................................... 13 2.2 Các công việc thực tập: ............................................................................ 13 2.2.1 Công việc 1: Học hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp. .................. 13 2.2.2 Công việc 2: Trực điện thoại.............................................................. 14 2.2.3 Công việc 3: Photocopy, in ấn, fax tài liệu, chứng từ: ........................ 14 2.2.4 Công việc 4: Check mail .................................................................... 15 2.2.5 Công việc 5: Lưu trữ, sắp xếp tài liệu, hồ sơ: ..................................... 16 2.2.6 Công việc 6: Đọc tài liệu của công ty:................................................ 16 2.2.7 Công việc 7: Soát xét báo cáo: ........................................................... 17 2.2.8 Công việc 8: Nghiên cứu quy trình bán hàng của công ty: ................. 17 Phần 3. Đánh giá kết quả ................................................................................... 19 3.1 So sánh với mục tiêu đề ra: ...................................................................... 19 3.2 Thuận lợi và khó khăn gặp phải: .............................................................. 19 3.2.1 Thuận lợi: .......................................................................................... 19 3.2.2 Khó khăn: .......................................................................................... 20 3.3 Phần 4. Bài học kinh nghiệm: ............................................................................... 20 Nhận xét về doanh nghiệp ..................................................................... 21 4.1 Nhận xét: ................................................................................................. 21 4.2 Kiến nghị: ................................................................................................ 21 Phần 5. Kết luận ................................................................................................ 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................... ix DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH ........................................................................ x NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................ xi NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM BÁO CÁO......................................................... xii vii
 8. 8. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI DẪN NHẬP Đợt thực tập nhận thức kéo dài 8 tuần của trường Đại học Hoa Sen tại Công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ - Sản xuất Sinh Việt. chính là cơ hội dành cho tôi có thể thực hành những điều mình được học ở trường lớp và tiếp cận hơn đến công việc sau này bằng cách học hỏi và tích lũy những kinh nghiệm. Sau đây là những mục tiêu tôi đã đề ra để tự hoàn thành sau đợt thực tập của mình:  Mục tiêu 1 : Hoàn thành tốt đợt thực tập nhận thức.  Mục tiêu 2: Nắm được quá trình hình thành, lĩnh vực hoạt động và mục tiêu phát triển của Công ty TNHH Thương mai – Dịch vụ - Sản xuất; hiểu rõ cơ cấu tổ chức, bộ máy vận hành của công ty.  Mục tiêu 3: Làm quen với môi trường doanh nghiệp: học hỏi tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp từ các anh chị nhân viên của công ty.  Mục tiêu 4: Vận dụng được kỹ năng mềm và các kiến thức bổ trợ sẵn có vào hoàn thành tốt nhất công việc được giao.  Mục tiêu 5: Tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt, làm việc thông qua học hỏi, lắng nghe và quan sát. Tôi được nhận vào vị trí thực tập trong phòng Kế Toán để học hỏi kinh nghiệm qua những việc làm cụ thể trong văn phòng. Điều này đã phần nào bổ trợ thêm kiến thức cho tôi và rất hữu ích cho công việc làm sau này. viii
 9. 9. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI NỘIDUNG Phần 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 1.1 Khái Quát về công ty:  Tên công ty: Công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ - Sản xuất Sinh Việt  Tên công ty (bằng Tiếng Anh): SINH VIET Trading Service Production Company Limited.  Tên công ty viết tắt: SINH VIET TRADING CO.,LTD  Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 05 Lô C4-1, B14 Đường Hoàng Văn Thái, Khu Trung tâm Thương mại Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  Điện thoại: 08 541 36373  Fax: 08 541 36373  Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng) Giá trị phần vốn Tỷ lệ (%) STT Tên thành viên 1 Đào Kim Thanh 4.300.000.000 71,67 2 Đặng Thị Thanh Hà 1.000.000.000 16,67 3 Đào Thu Ba 500.000.000 8,33 4 Lê Thị Huệ 200.000.000 3,33 góp (VNĐ) Bảng 1: Danh sách thành viên góp vốn  Người đại diện pháp luật của công ty: bà Đào Kim Thanh, chức danh: Giám đốc  Giấy CNĐKKD: số 4102066567 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp cho đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 11 nằm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17 tháng 04 năm 2012  Mã số thuế: 0306144111 1
 10. 10. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Sinh Việt tọa lạc tại lầu 05 lô C4-1, B14 đường Hoàng Văn Thái, khu Trung tâm Thương mại Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp được thành lập dựa trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102066567 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 11 năm 2008 với số vốn ban đầu là sáu tỷ đồng, do bà Đào Kim Thanh, bà Đặng Thị Thanh Hà, bà Đào Thu Ba và bà Lê Thị Huệ cùng góp vốn. 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động: Hiện tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Sinh Việt tập trung hoạt động ở các lĩnh vực Nông, Lâm và Thủy sản. 1.1.3 Mặt hàng và dịch vụ cung cấp: Hoạt động chính của công ty là sản xuất bột cá dùng làm thức ăn cho gia súc, song bên cạnh đó công ty còn cung cấp nhiều mặt hàng và các dịch vụ đa dạng khác có liên quan để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Sau đây là một số mặt hàng và dịch vụ mà công ty Sinh Việt cung cấp:  Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa và không bán buôn nông sản tại trụ sở).  Bán buôn thủy sản (không gây ô nhiễm môi trường và không hoạt động tại trụ sở).  Bán buôn than đá (không hoạt động tại trụ sở).  Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).  Chế biến và bảo quản rau quả, xây xát và sản xuất bộ thô (không hoạt động tại trụ sở).  Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Vận tại hàng hóa đường thủy nội địa.  Sản xuất bao bì bằng gỗ; bao bì bằng giấy,bìa, bao bì nhựa; thức ăn gia súc (không hoạt động tại trụ sở). 2
 11. 11. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI  Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc. 1.1.4 Nguyên tắc hoạt động: Hầu hết các công ty dù lớn hay nhỏ đều có những nguyên tắc hoạt động riêng của mình để tồn tại được và phát triển, không ngoại lệ, công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Sinh Việt cũng có những nguyên tắc cụ thể của riêng mình. Những nguyên tắc này được tạo ra, duy trì và sửa đổi sao cho phù hợp với hoạt động của công ty, góp phần không nhỏ trong việc phát triển và tồn tại của công ty hiện nay. Và sau đây là những nguyên tắc hoạt động cốt lỗi của công ty:  Cung ứng sản phẩm cũng như dịch vụ với chất lượng cao nhất vì lợi ích của khách hàng: công ty luôn cung cấp các mặt hàng cũng như dịch vụ với chất lượng cao nhất có thể, luôn suy nghĩ cho khách hàng cũng như đảm bảo chất lượng của sản phẩm để tạo dựng được lòng tin nơi khách hàng. Ngoài ra công ty còn trao quyền chủ động cho nhân viên để phục vụ khách hàng một cách chuyên môn nhất và chất lượng nhất.  Xem khách hàng là quan trọng nhất: công ty xem khách hàng như sinh mệnh của mình, nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tồn tại và phát triển của công ty.  Tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên được trao dồi trình độ chuyên môn: đây là hình thức công ty dùng để cải thiện năng xuất hoạt động và tạo tín nhiệm đối với khách hàng.  Thái độ làm việc, khả năng hòa nhập và tinh thần cộng tác làm việc được đặc biệt chú ý: sẽ là điều rất tệ làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp nếu như tồn tại một đội ngũ nhân viên với thái độ làm việc không tốt và khả năng hòa nhập với văn hóa của doanh nghiệp. Ngoài ra tinh thần cộng tác làm việc giữa các nhân viên với nhau được đặc biệt chú ý vì sự thành công của tập thể được đặt lên trên thành công của cá nhân, mỗi cá nhân phải nổ lực làm việc và còn phải biết hổ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung.  Công nhận thành tích và khen thưởng: đây là được xem là một công cụ quan trọng phục vụ cho việc khích lệ tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên, tạo ra môi trường làm việc với sự thi đua của các cá nhân trong một tập thể. 3
 12. 12. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI 1.1.5 Quy trình sản xuất kinh doanh: NGUỒN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU CHÍNH NGUỒN CUNG CẤP KHÁC TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH XƯỞNG THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC THỊ TRƯỜNG NGOÀI NƯỚC Hình 1: Quy trình sản xuất kinh doanh tại công ty Sinh Việt Diễn giải: đầu tiên trưởng phòng Kinh doanh sẽ đại diện công ty đi thu mua nguyên liệu chế biến, sau khi thỏa thuận giá cả và kiểm tra chất lượng hàng thì sẽ cho hàng hóa nhập vào xưởng để thực hiện công việc chế biến. Sau khi cho ra thành phẩm thì trưởng phòng kinh doanh sẽ tìm thị trường để tiêu thụ, thị trường nội địa và xuất khẩu ra nước ngoài. 4
 13. 13. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI 1.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây: Tình hình nền kinh tế trên thế giới nói chung và trong nước nói riêng trong những năm gần đây có nhiều diễn biến không thuận lợi. Kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, các tổ chức tài chính quốc tế đã điều chỉnh dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới theo chiều hướng giảm. Cũng theo xu hướng chung của thế giới, nền kinh tế của Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến năm 2012 công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ - Sản xuất Sinh Việt đã áp dụng những chính sách quản lý, sản xuất hợp lý nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến nay khá ổn định. Theo thống kê bảng kê lãi lỗ của công ty cho thấy thực lãi có xu hướng giảm vì chi phí sản xuất, kinh doanh trong tình hình kinh tế hiện nay tăng cao nên tạo ra ảnh hưởng tới thực lãi của công ty. Bên cạnh đó, công ty vẫn đang cố gắng áp dụng các biện pháp hợp lý để có thể cắt giảm chi phí và tăng doanh thu. 5
 14. 14. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Bảng kê lãi lỗ từ năm 2010 đến năm 2012: STT DIỄN GIẢI Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 TỔNG CỘNG THU NHẬP 1 DOANH NGHIỆP 1.1 1.2 1.3 DOANH THU BÁN HÀNG DOANH THU HĐTC 2.1 2.2 2.3 181,726,245,400 187,805,223,100 630,537,891,200 1,187,692,557 972,759,771 143,807,141 2,304,259,469 194,632,628 5,862,558 200,495,186 262,194,115,257 182,893,637,799 187,954,892,800 633,042,645,856 248,655,437,998 172,071,097,129 180,426,075,865 601,152,610,992 1,597,033 42,805,630 3,124,500 47,527,163 6,069,895,759 3,713,588,640 1,420,096,583 11,203,580,982 3,228,028,307 4,819,886,952 4,491,782,341 12,539,697,600 257,954,959,097 180,647,378,351 186,341,079,289 624,943,416,737 4,239,156,160 2,246,259,448 1,613,813,510 8,099,229,118 1,074,822,212 448,714,637 282,417,364 1,805,954,213 3,164,333,948 1,797,544,811 1,331,396,146 6,293,274,905 THU NHẬP KHÁC CỘNG 2 261,006,422,700 CHI PHÍ GIÁ VỐN HÀNG BÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN 2.4 LÝ DOANH NGHIỆP CỘNG 3 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 4 5 NỘP THUẾ TNDN THỰC LÃI 6
 15. 15. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI 1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với quy mô phân phối và mạng lưới kinh doanh của công ty. GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KINH DOANH PHÒNG HÀNH CHÍNH XƯỞNG Hình 2: Sơ đồ tổ chức công ty Sinh Việt 1.2.1 Chứcnăng và nhiệm vụ của từng bộ phận: 1.2.1.1. Giám Đốc: - Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trực tiếp chỉ đạo các phòng ban. - Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cán bộ công nhân viên. - Chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật Việt Nam. Về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Quyết định mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng chế độ, chính sách quy định, phụ trách chung toàn doanh nghiệp cụ thể là:  Phần tổ chức của doanh nghiệp.  Kế hoạch phân phối của toàn doanh nghiệp.  Tổ chức hành chính thi đua khen thưởng. 7
 16. 16. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI 1.2.1.2. Phòng Kinh Doanh: - Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.Phân phối và giới thiệu mặt hàng của doanh nghiệp với khách hàng. - Tổ chức chào giá bán, bán hàng và theo dõi hợp đồng mua bán, thanh lý hợp đồng khi kết thúc việc bán hàng. - Định kỳ tổng hợp báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh cho giám đốc doanh nghiệp. 1.2.1.3. Phòng Kế Toán: - Đây là bộ phận theo dõi tình hình thu chi, thanh toán kế toán của đơn vị. Tham mưu cho giám đốc về việc dử dụng nguồn vốn sao cho hợp lý, tiết kiệm, bảo đảm cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện với kết quả cao nhất. - Tổ chức bộ máy kế toán sẽ thực hiện hạch toán mọi sự biến động của vật tư, hàng hoá, tiền mặt…..của doanh nghiệp. Tổ chức thanh toán kịp thời đầy đủ, đúng chế độ các khoản nộp cho Nhà nước và các khoản phải trả cho: ngân hàng, khách hàng và cán bộ công nhân viên. Đôn đốc thu hồi các khoản nợ tới kỳ hạn. - Tổ chức toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp, lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định gởi các cơ quan chức năng. Kết hợp phòng kinh doanh tham gia xây dụng các hợp đồng kinh tế với kế hoạch cụ thể là các quyết định về các điều kiện ghi trong hợp đồng. - Thường xuyên kiểm tra phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó giúp giám đốc đưa ra những giải pháp tài chính hữu hiệu nhất. 1.2.1.4. Phòng hành chính: - Thực hiện các công tác hành chánh, văn thư phục vụ cho việc điều hành của giám đốc, giao dịch với khách hàng và cơ quan Nhà Nước. - Quản lý hồ sơ về lao động, lương, phụ cấp, BHYT, BHXH. - Quản lý tài sản doanh nghiệp, cấp phát văn phòng phẩm. 1.2.1.5. Xưởng: - Thực hiện chức năng bảo quản, lưu trữ và sản xuất. 8
 17. 17. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI 1.3 Phương châm hoạt động và định hướng: Phương châm hoạt động cũng như định hướng hiện tại và trong tương lai mà doanh nghiệp đã đặt ra gồm: - Mở rộng quy mô phân phối. - Tiết kiệm chi phí, tăng cường quản lý kế hoạch tăng doanh thu. - Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo được tín nhiệm của khách hàng. - Thực hiện hạch toán kinh doanh theo đúng quy định của Nhà Nước. - Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức. - Phương châm mang đến cho khách hàng dịch vụ cũng như thành phẩm với chất lượng tốt nhất. - Định hướng vươn lên trở thành một trong những công ty xuất nhập khẩu hàng đầu Việt Nam với chất lượng tốt và phong cách chuyên nghiệp. - Trở thành nguồn xuất khẩu đáng tin cậy của nhiều nước trên thế giới. - Tập trung vào hiệu quả, không chú trọng quy mô đa ngành. 1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 1.4.1 Cơ cấu tổ chức: Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp bao gồm: - Kế toán trưởng (kế toán tổng hợp). - Kế toán vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm, tài sản cố định. - Kế toán thanh toán, tiền lương, thủ quỹ. Kế toán trưởng kế toán tổng hợp Kế toán vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm, TSCĐ Kế toán thanh toán, tiền lương, thủ quỹ Hình 3: Sơ đồ tổ chức bọ máy kế toán tài doanh nghiệp 9
 18. 18. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI 1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán: 1.4.2.1. Kế toán trưởng (kế toán tổng hợp): - Tổng hợp toàn bộ chứng từ sổ sách để lên biểu mẫu bảng cân đối phát sinh bảng tổng kết tài sản. - Tổ chức việc luân chuyển chứng từ. - Kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng bán hàng. - Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc kế toán Việt Nam. - Tổ chức phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh và tư vấn cho Giám đốc doanh nghiệp trong việc lựa chọn phương hướng kinh doanh có hiệu quả. - Báo cáo quyết toán tài chính quý, hàng năm cho lãnh đạo, cho cơ quan tài chính cấp trên (Cục Thuế, Cục Thống Kê, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư), theo quy định chung, phân tích và đánh giá hiệu quả nguồn thu chi của doanh nghiệp. 1.4.2.2. Kế toán vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm, TSCĐ: - Theo dõi việc nhập xuất kho thành phầm, kiểm tra và đối chiếu để xác định thành phẩm thừa thiếu trong kho. - Cuối tháng lập bảng kê chi tiết nhập-xuất-tồn cho kế toán tổng hợp. - Phản ánh theo dõi tình hình tăng, giảm, thừa, thiếu tài sản cố định trong doanh nghiệp. - Phản ánh và tính toán các chi phí liên quan đến việc sữa chữa lớn. - Tính và trích khấu hao hàng tháng tài sản cố định. 1.4.2.3. Kế toán thanh toán, tiền lương, thủ quỹ: - Theo dõi tình hình công nợ mua bán và tình hình thanh toán công nợ. - Kiểm tra thanh toán. - Vào sổ công nợ hàng ngày. - Tổng kết công nợ tháng. - Trên cơ sở hạch toán về lao động tính chính xác tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên. - Tính toán các khoản phải trả sau khi trừ lương. - Thực hiện thu chi tiền mặt đúng chế độ, trách nhiệm của thủ quỹ. 10
 19. 19. Trường Đại Học Hoa Sen - Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Kiểm đếm thu chi tiền mặt một cách chính xác.Bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị. - Ghi chép sổ sách cập nhật đầy đủ nghiệp vụ phát sinh qua quỹ tiền mặt của đơn vị. - Cập nhật nhật ký thu chi hàng ngày, lưu sổ chứng từ gốc sau đó gửi cho kế toán trưởng các chứng từ gốc ban đầu cùng bản báo cáo quỹ tiền mặt cuối ngày. 1.4.3 Chuẩn mực và chế độ kế toán được áp dụng: 1.4.3.1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam. 1.4.3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam: Ban giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính được điều chỉnh theo thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 về bốn chuẩn mực kế toán. 1.4.3.3. Hình thức kế toán áp dụng: Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy tính. 1.4.3.4. Phương pháp tính thuế của doanh nghiệp: Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 1.5 Thuận lợi và hạn chế của công ty: 1.5.1 Thuận lợi: - Ban giám đốc: già dặn kinh nghiệm, có tầm nhìn xa và khả năng chuyên môn cao. Lãnh đạo hiệu quả, rất sáng suốt khi đưa ra quyết định. - Ngoại giao công ty: quan hệ rộng rãi cả trong và ngoài nước, đang dạng các tầng lớp khách hàng, phong thái giao tiếp chuyên nghiệp và đòi hỏi tính chuyên môn cao. - Luôn luôn cập nhật tình hình giá cả thị trường. Cập nhật các văn bản, thông tư, quy định pháp luật một cách nhanh chóng. - Áp dụng phương pháp kinh doanh phù hợp với mô hình công ty. - Văn phòng được đặt tại địa điểm thuận lợi. 11
 20. 20. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Có công ty Sing Việt cung cấp độc quyền nguyên liệu chế biến. - 1.5.2 Hạn chế: - Chưa chú trọng phát triển mạnh công nghệ thông tin, còn một số việc quải qua thủ công dễ sai lệch trong tính toán. - Hiện nay công ty đang phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh gay gắt. - Nguồn nguyên liệu sản xuất phải phụ thuộc vào điều kiện ngoại tác điển hình là thời tiết. 12
 21. 21. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Phần 2. GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC THỰC TẬP 2.1 Mục tiêu đạt được: Khi bắt đầu thực tập tại công ty, tôi đã đặt ra những mục tiêu cần đạt được như sau: - Tiếp xúc môi trường làm việc chuyên nghiệp, tìm hiểu tác phong làm việc cũng như việc học cách hòa nhập với văn hóa và những quy định của công ty. Hiểu rõ hơn về tổ chức của một công ty, nắm được chức năng và nghĩa vụ của mỗi phòng ban. - Áp dụng được những kỹ năng mềm và những kiến thức được học vào công việc để hoành thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất có thể. - Tích lũy kinh nghiệm làm việc của bản thân. - Phát triển kĩ năng giao tiếp và tạo dựng các mối quan hệ trong công việc. - Tìm ra thế mạnh và điểm yếu của bản thân để khắc phục. 2.2 Các công việc thực tập: 2.2.1 Công việc 1: Học hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp. Mục tiêu: - Biết được phong cách ăn mặc nơi công sở. - Học hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp. - Học cách hổ trợ, tương tác nhau trong công việc được giao. - Biết được cách giao tiếp nơi công sở. Thực hiện: Chú ý quan sát các anh, chị, cô, chú làm việc tại công ty về cách ăn mặc, giao tiếp và cách thức làm việc. Sau đó tự rút ra cho mình những kinh nghiệm riêng và cố gắng thực hiện đúng như những gì đã quan sát. Kết quả: Đội ngũ nhân viên tại công ty Sinh Việt đủ tiêu chuẩn của hình mẫu nhân viên, với sự nhiệt tình giúp đỡ cũng như những lời khuyên chân thành của các anh, chị, cô, chú tại công ty đã giúp tôi đạt được những mục tiêu đặt ra. 13
 22. 22. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Kinh nghiệm: Một kinh nghiệm quý báu mà tôi học được trong đợt thực tập này là nắm bắt được các yêu cầu cũng như cách làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và tiếp cận hơn với các hình thức làm việc theo nhóm. Đây chắc chắn sẽ là kinh nghiệm hữu ích cho công việc sau này. 2.2.2 Công việc 2: Trực điện thoại. Mục tiêu: - Làm quen với việc giao tiếp khách hàng qua điện thoại. - Nắm được những kỹ năng cần có khi trực điện thoại. - Hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện: Ban đầu tập trung quan sát các anh, chị trực điện thoại, sau đó nhờ các anh, chị cho lời khuyên về công việc này và cần phải chuẩn bị cho mình những kỹ năng gì khi thực hiện. cuối cùng, cố gắng thực hiện tốt như đã được hướng dẫn. Kết quả: Những mục tiêu đã đặt ra đều được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị nhân viên tại công ty. Công việc này giúp tôi trang bị những kiến thức bổ ích trong việc giao tiếp khách hàng qua điện thoại. Kinh nghiệm: Qua công việc này tôi biết được ta nên nhấc máy khi chuông reng lần thứ hai, tránh để khách hàng đợi lâu và loại trừ trường hợp gọi nhầm số. Khi bắt đầu nghe điện thoại, ta nghe bằng tay trái và tay phải cầm bút cùng tờ giấy để ghi chép thôn tin qua điện thoại. Trong khi giao tiếp, thì điều lưu ý đầu tiên là phải niềm nở chào khách hàng và giới thiệu công ty, phải luôn lắng nghe chỉ trả lời khi khách hàng đã nói xong, không nên cắt lời khách hàng. 2.2.3 Công việc 3: Photocopy, in ấn, fax tài liệu, chứng từ: Mục tiêu: - Biết cách sử dụng máy photocopy, máy in, máy fax tài liệu, chứng từ. - Hoàn thành tốt công việc được giao. 14
 23. 23. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Thực hiện: Nhờ các anh, chị nhân viên tại công ty hướng dẫn sử dụng máy photocopy, máy in và máy fax. Photocopy, in ấn, fax tài liệu, chứng từ theo đúng yêu cầu được giao. Kết quả: Cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty, tôi đã biết cách sử dụng máy in, photocopy, máy fax. Biết được cách in và photo giấy 2 mặt, photo phóng to, thu nhỏ, chữ đậm… theo yêu cầu được giao và hoàn thành tốt mọi việc. Kinh nghiệm: Đây tuy là một công việc tương đối đơn giản nhưng khi trải qua tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm là cách xử lý khi máy photo bị kẹt giấy, khi máy in hết giấy, bỏ giấy vào máy cho đúng cách. Công việc này rất có ích cho tôi sau này. 2.2.4 Công việc 4: Check mail Mục tiêu: - Thực hiện tốt nhiệm vụ check mail của công ty hằng ngày - Ghi lại nội dung mail - Biết được cách trả lời mail Thực hiện: Chị kế toán đã đưa cho tôi mail của công ty và giao nhiệm vụ check mail hằng ngày, đọc mail xem yêu cầu cần phải làm gì. Khi nhận được mail thì in ra giấy và viết chú thích ghi các thông tin của người gửi. Sau đó chuyển sang cho nhân viên có trách nhiệm để xử lý. Kết quả: Công việc này có vẻ đơn giản nhưng cũng mang lại cho tôi những kinh nghiệm quý báu như: trong công ty thì việc phải check mail phải được tiến hành thường xuyên và là công việc đầu tiên khi mở máy tính. Tôi đã biết cách sắp xếp hộp thư đến cho thật hợp lý và loại bỏ những thư rác. Kinh nghiệm: Qua công việc check mail này tôi đã biết được cách trả lời mail sao cho lịch sự, cẩn trọng, đúng ngữ pháp, đảm bảo thông tin cung cấp chính xác. 15
 24. 24. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI 2.2.5 Công việc 5: Lưu trữ, sắp xếp tài liệu, hồ sơ: Mục tiêu: Cất giữ, lưu trữ và sắp xếp tài liệu, chứng từ một cách khoa học và cẩn thận để tiện cho việc tìm kiếm sau này. Thực hiện: Quan sát và tôi được các anh, chị trong phòng kế toán hướng dẫn cách thu tập các giấy tờ trong ngày bao gồm: hóa đơn xuất kho, hóa đơn bán lẻ, phiếu đặt hàng… Sắp xếo theo từng loại khác nhau theo thứ tự thời gian và bỏ vào hồ sơ lưu trữ giấy tờ. Sau đó cất vào tủ và khóa lại. Kết quả: Công việc này tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì, vì tốn khá nhiều thời gian và dễ gây mỏi mắt vì phải tập trung để sắp xếp. Kinh nghiệm: Qua công việc này tôi rút ra được kinh nghiệm là phải cẩn thận sắp xếp và lưu trữ vì công việc tìm kiếm, tra cứu thông tin sau này dễ dàng hơn. Nếu đánh mất hóa đơn hay chứng từ nào dù sẽ ảnh hưởng đến công ty. 2.2.6 Công việc 6: Đọc tài liệu của công ty: Mục tiêu: - Đọc báo cáo tài chính của công ty những năm gần đây. - Nắm được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. - Ôn lại những kiến thức đã học trong môn phân tích báo cáo tài chính. Thực hiện: Xin phép Kế toán trưởng để được sao lưu các văn bản báo cáo tài chính của công ty những năm gần đây. Đọc hiểu các số liệu, tìm hiểu kỹ hơn trong phần thuyết minh. Cố gắng nắm được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Kết quả: Được đọc các bản báo cáo tài chính của công ty, nắm bắt được phần nào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và ôn lại được những kiến thức đã học trong môn phân tích báo cáo tài chính. 16
 25. 25. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Kinh nghiệm: Nên tìm hiểu kỹ các con số chênh lệch qua các năm cao, để hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính cần phải nghiên cứu phần thuyết minh của báo cáo. 2.2.7 Công việc 7: Soát xét báo cáo: Mục tiêu: Hoàn thành việc soát xét báo cáo tài chính theo yêu cầu được giao Thực hiện: Tôi đã có cơ hội được soát xét báo cáo tài chỉnh của công ty nhờ sự giúp đỡ của chị kế toán trưởng. Chị đã hướng dẫn tôi cách đối chiếu số liệu từ bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh với thuyết minh của báo cáo tài chính. Thêm vào đó, tôi cũng tự kiểm tra lỗi chính tả, sự liên tục của các trang trong báo cáo. Kết quả: Tôi đã hoàn thành việc soát xét báo cáo tài chính theo yêu cầu Kinh nghiệm: Qua việc soát xét báo cáo tài chính tôi đã học hỏi được kỹ năng soát xét, kiểm tra giấy tờ. Rèn luyện thêm được tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Việc soát xét báo cáo tài chính này rất giúp ích cho công việc của tôi sau này. 2.2.8 Công việc 8: Nghiên cứu quy trình bán hàng của công ty: Mục tiêu: - Nắm bắt được quy trình bán hàng của công ty - Các thủ tục bán hàng Thực hiện: Tôi đã nghiên cứu quy trình bán hàng của công ty qua sự giúp đỡ của chị kế toán trưởng. Qua đó tôi biết được các bước trong quy trình bán hàng: Bước 1: Khảo sát thị trường và sàng lọc khách hàng Bước 2: Tiếp cận khách hàng Bước 3: Giới thiệu và thuyết minh sản phẩm của mình Bước 4: Khắc phục những ý kiến trái ngược từ khách hàng Bước 5: Thảo luận về các điều khoản của hợp đồng Bước 6: Duy trì và chăm sóc khách hàng 17
 26. 26. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Kết quả: Qua việc nghiên cứu quy trình bán hàng của công ty tôi nhận ra rằng việc bán hàng cần phải có những kỹ năng mền để có thể thuyết phục được khách hàng. Đồng thời tìm cần phải tìm hiểu quan sát khách hàng, người tiêu dùng cần gì để đưa ra cho họ sản phẩm tốt nhất. Kinh nghiệm: Sau khi nghiên cứu quy trình bán hàng của công ty tôi đã học hỏi được tinh thần làm việc, năng nổ và linh hoạt của các anh chị trong công ty. Dù mệt mỏi nhưng khi gặp khách hàng vẫn luôn mỉm cười và niềm nở với mọi người để cho khách hàng một sự tin tưởng nhất. 18
 27. 27. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Phần 3. Đánh giá kết quả 3.1 So sánh với mục tiêu đề ra: Trãi qua 8 tuần thực tập tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Sản xuất Sinh Việt, đã học được rất nhiều điều cũng như những kinh nghiệm làm việc quý giá từ phong cách ăn mặc cho tới tác phong làm việc, giao tiếp và ứng xử trong công ty. Trong suốt thời gian qua, dưới sự chỉ dẫn tận tình của cô Nguyễn Thị Thúy Phượng cùng các anh, chị nhân viên tại công ty đã giúp tôi hoàn thành tốt hầu hết các công việc được giao mặc dù ban đầu tôi hơi bỡ ngỡ và phải đối mặt với một số khó khăn nhất định. So với mục tiêu đã đề ra từ trước thì trong đợt thực tập nhận thức này tôi đã hoàn thành tốt hầu như tất cả các mục tiêu ấy, tuy nhiên với mục tiêu áp dụng các kỹ năng mềm cũng như các kiến thức bổ trợ vào công việc không thật sự dễ dàng vì ngoài những kiến thức được trang bị và một số kỹ năng thì công việc tôi làm đòi hỏi phải có sự tỉ mĩ, chu đáo và chính xác cao. 3.2 Thuận lợi và khó khăn gặp phải: Trong khoảng thời gian 8 tuần thực tập tại công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Sản xuất Sinh Việt dưới sự hổ trợ nhiệt tình của người hướng dẫn là cô Nguyễn Thị Thúy Phượng nguyên Kế toán trưởng và các anh, chị nhân viên tại công ty đã tạo cho tôi điều kiện tốt nhất để có thể hoàn thành đợt thực tập này, song bên cạnh đó vẫn tồn tại những khó khăn nhất định mà tôi phải đối mặt khi bước chân vào công ty. 3.2.1 Thuận lợi: - Được tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc chuyên nghiệp. - Được sự hổ trợ nhiệt tình của người hướng dẫn và các nhân viên khác trong công ty. - Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. - Quan hệ giữ cấp trên và cấp dưới cởi mở, gần gủi. - Cấp trên luôn tạo điều kiện tốt nhất để mọi người làm việc. - Có điều kiện tham gia nhiều công việc và tích lũy kinh nghiệm. 19
 28. 28. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI 3.2.2 Khó khăn: - Học cách hòa nhập với văn hóa công ty và những điều lệ. - Gặp khó khăn trong việc sử dụng các loại máy photocopy, máy in và máy fax. - Gặp trở ngại khi trực điện thoại, ban đầu không nói năng lưu loát được và công việc ghi chép lại thông tin cũng chưa thật sự tốt. 3.3 Bài học kinh nghiệm: Trong khoảng thời gian thực tập nhận thức, tôi đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm nhưng sau đây là một số điều quan trong nhất mà tôi nhận thấy: tinh thần học hỏi không ngừng, làm việc đúng theo trình tự, tuân thủ các quy định của công ty và cố gắng tạo dựng mối quan hệ thông qua giao tiếp và hợp tác làm việc. 20
 29. 29. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Phần 4. Nhận xét về doanh nghiệp 4.1 Nhận xét: Trãi qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ - Sản xuất Sinh Việt, tôi nhận thấy được tính khoa học trong tổ chức bộ máy công ty và khả năng làm việc với hiệu quả cao của đội ngũ nhân viên. Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên tại công ty làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và luôn nhiệt huyết trong công việc với tác phong làm việc chuyên nghiệp. Ban lãnh đạo già dặn kinh nghiệm, luôn sáng suốt trong việc đưa ra quyết định cho những chiến lược kinh doanh và đội ngũ nhân viên với trình độ chuyên môn cao luôn thực hiện tốt các chiến lược được đề ra, góp phần xây dựng nên công ty vững mạnh như ngày nay và trong tương lai sẽ còn tiến xa hơn. 4.2 Kiến nghị: - Một trong những chức năng cơ bản của doanh nghiệp là tích cực nghiên cứu các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng doanh thu. Điều đó thể hiện kết quả của công tác tổ chức quản lý đồng thời cũng thể hiện vị trí doanh nghiệp trên thương trường. - Trong bối cảnh kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp quyết liệt, gay gắt cũng như xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới. Để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, trước hết phải kiểm soát quá trình lưu chuyển hàng hóa. Vì vậy, muốn đảm bảm ưu thế cạnh tranh, thu lợi nhuận cao thì bên cảnh việc cung ứng hàng hóa có chất lượng, một yếu tố khác quyết định thành bại trong kinh doanh là giá cả phải có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Để hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được chính xác thì khi sản phẩm được xuất ra cần phải xác định được nguồn tiêu thụ, nhu cầu thế nào, phân phối ra sao… chính vì thế kênh tiêu thụ hàng hóa không thể nào thiếu được, nó chính là thước đo giá trị bằng tiền quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. - Về công tác kế toán, công ty áp dụng đúng đắn quy định của chế độ kế toán hiện hành như: tổ chức và kiểm tra công tác kế toán, hế thống sổ sách kế toán, 21
 30. 30. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI lưu trữ chứng từ,… cũng như phù hợp với thực tiễn kinh doanh tại công ty. Các báo cáo kế toán phản ánh khá chính xác về thực tế tình hình kế toán tài chính tại công ty, cung cấp thông tin kịp thời, giúp xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả. Thế nhưng, công tác kế toán tại công ty cũng có một số vấn đề vướng mắc cần khắc phục như sau:  Đây là công ty thương mại nên lượng hàng tồn kho khá cao. Lượng hàng hóa lưu chuyển qua kho rất lớn, bộ phận quản lý kho phải giái quyết khối lượng công việc, bốc dỡ, vận chuyển nhiều. Bộ phận kho phải tổ chức sắp xếp kho hàng một cách khoa học, theo từng nhóm sản phẩm, từng lo hàng nhập về, đồng thời ghi chép sổ sách, sổ thẻ kho đầy đủ, chính xác về số lượng và mặt hàng. 22
 31. 31. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI Phần 5. Kết luận Qua quá trình thực tập tại doanh nghiệp, tôi đã bổ sung được cho mình những kiến thức quý giá cũng như đã vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tế công việc. Tuy bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng những mục tiêu ban đầu mà tôi đề ra đã phần nào đạt được:  Hiểu được cuộc sống công sở là như thế nào.  Biết cách sử dụng các loại dụng cụ văn phòng như máy in, máy fax, máy scan.  Áp dụng được những kiến thức đã học tại trường lớp. Bên cạnh đó, do còn thiếu kinh nghiệm thực tế nên tôi vẫn còn khá lúng túng trong nhiều việc. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt đợt thực tập nhận thức này Khoảng thời gian thực tập này là một kinh nghiệm đáng nhớ. Tôi đã tự rút ra cho mình được nhiều bài học quý báu, bổ ích, rèn luyện bản thân để có thể thích ứng với môi trường làm việc sau này. Tuy thời gian hạn hẹp, tôi không thể tiếp thụ và học hỏi hết những kiến thức hay từ các anh chị trong công ty nhưng tôi tin chắc những kiến thức tôi học được từ đợt thực tập này sẽ là hành trang cho tôi bước vào nghề nghiệp tương lai của mình. 23
 32. 32. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI TÀI LIỆU THAM KHẢO Các website tham khảo: http://www.cafef.vn/ http://www.google.com.vn/ Nguồn tại liệu khác: Một số tài liệu mềm do công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Sản xuất Sinh Việt cung cấp. ix
 33. 33. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH Hình 1: Quy trình sản xuất kinh doanh tại công ty Sinh Việt....................................... 4 Hình 2: Sơ đồ tổ chức công ty Sinh Việt ..................................................................... 7 Hình 3: Sơ đồ tổ chức bọ máy kế toán tài doanh nghiệp.............................................. 9 Bảng 1: Danh sách thành viên góp vốn ....................................................................... 1 x
 34. 34. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tp,HCM, ngày …. tháng …. năm 2013 xi
 35. 35. Trường Đại Học Hoa Sen Khoa KINH TẾ THƯƠNG MẠI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM BÁO CÁO ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tp.HCM, ngày …. tháng …. năm 2013 xii

×