Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

104525 phan thi ngoc tram

595 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

104525 phan thi ngoc tram

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : Công Ty Cổ Phần Vinamit Thời gian thực tập : Từ 07 / 01 /2013 đến 09 / 03/ 2013 Giáo viên hƣớng dẫn : Cô Phạm Nhật Bảo Quyên Sinh viên thực hiện : Phan Thị Ngọc Trâm Lớp : TC1011 TP Hồ Chí Minh, tháng 03 - 2013
 2. 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : Công Ty Cổ Phần Vinamit Thời gian thực tập : Từ 07 / 01 /2013 đến 09 / 03/ 2013 Giáo viên hƣớng dẫn : Cô Phạm Nhật Bảo Quyên Sinh viên thực hiện : Phan Thị Ngọc Trâm Lớp : TC1011 TP Hồ Chí Minh, tháng 03 - 2013
 3. 3. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nội dung bài báo cáo thực tập nhận thức này, trƣớc tiên em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Kinh tế Thƣơng mại trƣờng Đại học Hoa Sen đã hết lòng tận tâm truyền đạt những kiến thức cũng nhƣ những chuyên môn nghiệp vụ cho em để có thể ứng dụng vào thực tế. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn thầy Ngô Hữu Hùng, thầy phụ trách hƣớng dẫn thực tập nhận thức và cô Phạm Nhật Bảo Quyên là ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, chỉ bảo cho em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành bài báo cáo. Tiếp đó em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Công ty Cổ Phần Vinamit đã tiếp nhận em vào thực tập, em xin cảm ơn các cô chú cùng các anh chị trong công ty đã luôn giúp đỡ, tạo môi trƣờng thân thiện, năng động trong lúc em thực tập tại Công ty, đặc biệt em xin cảm ơn chị Lê Thùy Linh – trƣởng phòng nhân sự đã hƣớng dẫn, truyền đạt cho em những kinh nghiệm thực tế quý báu trong quá trình viết bài báo cáo này. Đồng thời em xin cảm ơn ba mẹ và một số anh chị, bạn bè thân là những ngƣời đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em trong thời gian thực tập nhận thức. Sau cùng em xin kính chúc Ban Giám Hiệu, các thầy cô trƣờng Đại học Hoa Sen, Ban Giám đốc cùng tập thể nhân viên Công ty Cổ Phần Vinamit thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2012. SVTT : Phan Thị Ngọc Trâm 1
 4. 4. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Tp.HCM, ngày… tháng…. năm 2013 Ngƣời nhận xét 2
 5. 5. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Tp.HCM, ngày… tháng… năm 2013 Giảng viên hƣớng dẫn 3
 6. 6. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................... 1 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ........................................................................ 2 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ............................................................. 3 NHẬP ĐỀ ............................................................................................................................ 6 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINAMIT: .................................................................. 7 I.1. Lịch sử hình thành và phát triển: ............................................................................... 8 I.2. Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty: .......................................................................... 11 I.3. Các thành tựu: .......................................................................................................... 11 I.4. Các dòng sản phẩm: ................................................................................................. 12  Dòng sản phẩm Vinatural:................................................................................... 14  Dòng sản phẩm LV: ............................................................................................. 15  Dòng sản phẩm Kẹo bơ: ...................................................................................... 16  Hạt sen sấy: .......................................................................................................... 16 I.5. Cơ cấu tổ chức Công Ty Cổ Phần Vinamit: ............................................................ 17 I.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty: ...................................................... 17 I.5.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban trong công ty: ............................... 17 II. CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY: ..................................................... 20 II.1. Mục tiêu thực tập: ................................................................................................... 20 II.2. Cập nhật và sắp xếp lại Hợp đồng lao động: .......................................................... 20 II.3. Học cách sử dụng máy in, máy photocopy, máy fax: ............................................ 22 4
 7. 7. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 II.4. Cách nhận điện thoại và chuyển line: ..................................................................... 23 II.5. Đánh máy, photo bảng giá sản phẩm tết: ............................................................... 23 II.6. Bán hàng tại showroom: ......................................................................................... 24 II.7. Tiếp nhận công văn đến, đi: ................................................................................... 26 II.8. Các công việc khác đƣợc tiếp xúc: ......................................................................... 26 III. NHẬN XÉT: ............................................................................................................... 27 IV. NHẬN XÉT BẢN THÂN: ......................................................................................... 28 IV.1. Nhận xét: ............................................................................................................... 28 IV.2. Thuận lợi và khó khăn: ......................................................................................... 28  Khó khăn: ............................................................................................................. 28  Thuận lợi: ............................................................................................................. 29 IV.3. Đánh giá: ............................................................................................................... 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 30 PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 30 5
 8. 8. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 NHẬP ĐỀ Sau những giờ tích lũy kiến thức lý thuyết trên giảng đƣờng Đại học, sinh viên nào cũng muốn đƣợc quan sát môi trƣờng làm việc thực tế và cách ứng dụng những lý thuyết đã đƣợc học, và thực tập tốt nghiệp luôn là vấn đề đƣợc quan tâm lo lắng của các bạn sinh viên. Trƣờng Đại học Hoa Sen hiểu rõ mối quan tâm này và đã tạo điều kiện cho sinh viên làm quen trƣớc khi thực tập tốt nghiệp bằng cách thêm vào chƣơng trình học đợt thực tập nhận thức. Khi tham gia thực tập nhận thức, sinh viên sẽ có cơ hội làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế ở doanh nghiệp, học hỏi đƣợc thêm nhiều kiến thức và biết cách ứng dụng lý thuyết vào thực tế, phát triển những kỹ năng cần thiết khi làm việc trong một tập thể đa dạng. Các mục tiêu cụ thể của em trong đợt thực tập nhận thức tại Công ty Cổ phần Vinamit: 1. Hoàn thành tốt đợt Thực Tập nhận thức. 2. Làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp: học hỏi tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp từ các anh chị đi trƣớc. 3. Hiểu đƣợc mô hình tổ chức của Công ty, quan sát môi trƣờng thực tế và phát triển những kỹ năng giao tiếp nơi công sở. 4. Áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào công việc, rút kinh nghiệm và tích lũy thêm kiến thức cho bản thân. 5. Đúc kết đƣợc những kinh nghiệm thực tế, rèn luyện cho bản thân những kỹ năng thực tế và cần thiết cho sau này. Bài cáo cáo là bản tóm lƣợc các nội dung em đã đƣợc chỉ dẫn trong thời gian thực tập tại Công ty, cụ thể là những công việc làm hàng ngày. Vì thời gian thực tập có giới hạn và vì kinh nghiệm thực tế của em không nhiều nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của các thầy cô và các anh chị. 6
 9. 9. Trường Đại Học Hoa Sen I. TC1011 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINAMIT:  Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vinamit  Tên nƣớc ngoài: Vinamit Joint-Stock Company  Tên viết tắt: Vinamit JSC  Trụ sở chính: 81/3 Ấp 1, Tân Định, Bến Cát, Bình Dƣơng  Văn phòng: 83 Nguyễn Du, phƣờng Bến Nghé, Tp.HCM  Loại hình công ty: Công ty Cổ Phần  Ngày thành lập: 1991  Số điện thoại: 08 38272555  Fax: 08 38251868  Email: info@vinamit.com.vn  Website: http://www.vinamit.com.vn  Mã số thuế: 3700247713  Số tài khoản: 0071000360570 – Ngân hàng Vietcombank Tp.HCM  Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Ông Nguyễn Lâm Viên  Logo công ty: 7
 10. 10. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 I.1. Lịch sử hình thành và phát triển: Xuất phát từ ý tƣởng mang đến một hƣơng vị mới cho cuộc sống hiện đại, tạo ra những cơ hội tiêu thụ và phát triển lớn hơn cho ngƣời nông dân và nền nông nghiệp Việt Nam, công ty Vinamit đã chính thức thành lập năm 1991 tại Bình Dƣơng và nhanh chóng trở thành một tên tuổi lớn trong lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ cao trong khai thác và chế biến nông sản tại Việt Nam. Sau 15 năm, hiện Vinamit đã có mặt và điều hành hoạt động ở hầu hết các tỉnh và thành phố lớn trên toàn quốc. Mức tăng trƣởng 35% đƣợc giữ vững trong 5 năm gần đây với tỷ trọng xuất khẩu chiếm 60% doanh số. Vinamit có 600 nhân viên chính thức và 3000 nhân công thời vụ, đang là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông sản thực phẩm khô và trái cây sấy. Hình 1: Văn phòng Vinamit tại Bình Dương (Nguồn: website công ty) Vinamit đã và đang xây dựng các vùng nguyên liệu rộng khắp tại các tỉnh thành, nơi hội đủ các điệu kiện về khí hậu và thổ nhƣỡng. Việc đầu tƣ chuyên sâu này giúp công ty luôn chủ động trong nguồn nguyên liệu đầu vào. Hiện tại Vinamit sở hữu khoảng 8
 11. 11. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 50,000 hecta đất nông nghiệp đƣợc phân bố tại các tỉnh nông nghiệp trọng điểm trên toàn quốc. Bên cạnh việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, Vinamit còn kết hợp với ngƣời nông dân trong việc canh tác, cải tạo giống và bao tiêu sản phẩm sau khi thu họach. Việc làm thiết thực này không những đem lại sự phát triển kinh tế cho ngƣời nông dân mà còn góp phần trong việc phát triển nền kinh tế nông nghiệp địa phƣơng, tiếp tục cung ứng nguồn nguyên liệu ổn định và chủ động cho Vinamit Vinamit hiện có hai cụm nhà máy chế biến hòan chỉnh với quy mô 10 hecta, công xuất 20 tấn thành phẩm/ ngày. Tại đây, việc sản xuất và đóng gói đƣợc thực hiện và giám sát nghiêm ngặt theo những tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng quốc tế BVQI, HACCP, GMP, ISO, đảm bảo cho thành phẩm có đƣợc sự tin tƣởng và đánh giá cao ở mọi thị trƣờng mà Vinamit tham gia. Để vận hành những quy trình công nghệ hiện đại yêu cầu phải có đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao và lòng nhiệt tình công việc. Vinamit hiện có trên 500 nhân sự chuyên nghiệp, trực thuộc trong hệ thống văn phòng, nhà máy, đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng… phủ rộng trên tòan quốc. Ngoài những chính sách kinh doanh hiệu quả, Vinamit cũng luôn có những chính sách xã hội đối với công nhân viên và nhiệt tình tham gia vào những hoạt động cộng đồng xã hội nhƣ bảo trợ, tặng học bổng cho học sinh nghèo vƣợt khó, bảo trợ trẻ em khuyết tật…. Trong thời gian tới, Vinamit quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển kinh doanh, nâng cao chất lƣợng, cải tiến mẫu mã, tiếp tục khẳng định là thƣơng hiệu đƣợc nhiều ngƣời Việt Nam ƣa chuộng. Nhờ có công nghệ hiện đại và sản phẩm đảm bảo chất lƣợng, doanh thu và kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Vinamit không ngừng tăng trƣởng, đạt mức từ 35% từ năm 2001 đến nay. Đối với thị trƣờng nội địa, sản phẩm của Vinamit đã chiếm đến 90% thị phần tiêu thụ, 60% tổng sản phẩm của Vinamit đã đƣợc xuất khẩu sang khối Asean, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản và có mặt tại các thị trƣờng khó tính ở châu Âu và Bắc Mỹ. Vinamit hiện đã và đang xây dựng mạng lƣới chi nhánh tại 69 tỉnh 9
 12. 12. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 trên toàn quốc. Các hệ thống siêu thị lớn nhất Việt Nam nhƣ Metro, Maximart, Big-C, Co-op, Hapro (Hà Nội) hiện đều có bán sản phẩm của Vinamit. Giờ đây Vinamit đang tiếp tục phát triển các mục tiêu của mình. Việt Nam gia nhập WTO, nhu cầu sản phẩm chắc chắn sẽ tăng cao, việc tiếp tục xây dựng những nhà máy quy mô hơn đang là những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Những thách thức của Vinamit vẫn còn đó. Trái cây Việt Nam với công nghệ của Vinamit sẽ trở thành thức ăn nhanh trên khắp thế giới, ngƣời ta dùng sản phẩm sấy khô Vinamit vì chất lƣợng và hƣơng vị Việt Nam và vì một cuộc sống năng động tốt đẹp hơn, đó mới chính là ƣớc vọng lớn của Vinamit. Hình 2: Thương hiệu Vinamit qua các thời kỳ (Nguồn: Website công ty) 10
 13. 13. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 I.2. Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty:  Về tầm nhìn: Xây dựng Vinamit trở thành công ty thực phẩm tốt cho sức khỏe hàng đầu Việt Nam, nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam ra tầm thế giới.  Về sứ mệnh: Phát triển vững bền dựa trên nền tảng xây dựng chuỗi giá trị từ gốc đến ngọn, đƣợc quản lý bởi hệ thống đƣợc giao quyền, với tinh thần và trách nhiệm dân tộc.  Nguyên tắc hành xử: Tự hào với các sản phẩm công ty đang kinh doanh. Cân đối mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. Tôn trọng lẫn nhau và thành công cùng nhau. Minh bạch và thẳng thắn. Chia sẻ với cộng đồng, xây dựng niềm tự hào dân tộc. I.3. Các thành tựu: Sau hơn 20 năm hoạt động trên thị trƣờng Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinamit đã đạt đƣợc nhiều thành tựu cũng nhƣ những chứng nhận nhƣ Hàng Việt Nam chất lƣợng cao; đạt chuẩn ISO 9001:2000; HACCP… 11
 14. 14. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 Hình 3: Những thành tựu của công ty qua các năm (Nguồn: website công ty) I.4. Các dòng sản phẩm: Khoa học ứng dụng trong kỹ thuật chọn giống và canh tác đƣợc đánh giá là khâu then chốt trong việc tạo ra năng xuất và chất lƣợng sản phẩm của Vinamit. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên môn và giàu kinh nghiệm là điểm tựa vững chắc cho những 12
 15. 15. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 kế hoạch phát triển. Phòng thí nghiệm và các trại ƣơm giống ứng dụng thực hành đƣợc phân bố đều ở những vùng nông nghiệp chuyên canh. Những giống cây trồng mới với những ƣu điểm vƣợt trội đƣợc liên tục nghiên cứu lai tạo và cho ra đời, góp phần đáng kể vào năng suất, sản lƣợng thu họach và sự phát triển ổn định cho Vinamit. Những ƣu điểm này không chỉ mang lại sức mạnh phát triển mạnh mẽ cho Vinamit mà còn xây dựng uy tín của công ty đối với ngƣời nông dân và ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhu cầu đảm bảo về chất lƣợng và tính dinh dƣỡng của sản phẩm cũng đƣợc Vinamit tuân thủ nghiêm ngặt, trải qua những quy trình sơ chế khép kín và cấp đông bởi các Nhà máy sơ chế và kho cấp đông, đƣợc xây dựng tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Từ những sự đầu tƣ đúng mức này, nguồn nguyên liệu cho Vinamit trên tòan quốc đƣợc vận chuyển về các nhà máy sản xuất luôn đƣợc bảo quản và duy trì chất lƣợng tốt, đảm bảo phục vụ cho mục tiêu sản xuất ra những sản phẩm có chất lƣợng cao. Hình 4: Dây chuyền chế biến hiện đại, khép kín (Nguồn: Website công ty) Hiện nay, công ty Vinamit đang có đến 4 dòng sản phẩm, bao gồm: Vinatural, LV, Kẹo bơ và Hạt sen sấy. Ngoài ra trƣớc đây công ty còn có thêm 2 dòng sản phẩm là Follow Me và Tomeli, nhƣng hiện nay đã tạm ngƣng sản xuất 2 dòng sản phẩm này để xem xét lại. 13
 16. 16. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011  Dòng sản phẩm Vinatural: (hay còn đƣợc gọi tắt là Vina) Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của công ty, với chất lƣợng tốt nhất, hƣớng đến kênh tiêu thụ là những ngƣời có thu nhập cao, mức sống cao trên thị trƣờng. Dòng sản phẩm này bao gồm: Mít sấy, Chuối sấy, Khoai lang sấy, Khoai môn sấy, Dứa sấy, Trái cây sấy. Ngoài ra để cho khách hàng dễ dàng lựa chọn, trong mỗi loại sản phẩn, công ty còn chia ra nhiều khối lƣợng: 100g, 250g, 500g. Hình 5: Mít sấy Vina Hình 6: Chuối sấy Vina Hình 8: Thơm sấy Vina Hình 9: Khoai môn sấy Vina (Nguồn: website công ty) 14 Hình 7: Khoai lang sấy Vina Hình 10: Trái cây sấy Vina
 17. 17. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011  Dòng sản phẩm LV: Hình 11: Logo LV (Nguồn: Website công ty) Dòng sản phẩm này nhằm hƣớng đến những ngƣời có thu nhập trung bình và thấp, nên giá cả đƣợc coi là mềm hơn so với dòng sản phẩm Vinatural. Tuy nhiên, không vì giá cả thấp mà chất lƣợng của dòng sản phẩm này không đảm bảo chất lƣợng. Vì tiêu chí của công ty là đƣa sản phẩm đến tay tất cả mọi ngƣời và chất lƣợng vẫn luôn đảm bảo. Vậy nên, tuy chất lƣợng có thua kém dòng sản phẩm cao cấp Vinatural một chút, nhƣng vẫn luôn đảm bảo những tiêu chuẩn chất lƣợng đặt ra ngay từ đầu. Dòng sản phẩm này cũng gồm các mặt hàng: Mít sấy, Chuối sấy, Khoai lang sấy, Khoai môn sấy và Trái cây sấy. Hình 10: Mít sấy LV Hình 11: Chuối sấy LV Hình 13: Khoai lang sấy LV Hình 12: Trái cây sấy LV Hình 14: Khoai môn sấy LV (Nguồn: Website công ty) 15
 18. 18. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011  Dòng sản phẩm Kẹo bơ: Đây là dòng sản phẩm hoàn toàn khác so với 2 dòng sản phẩm trƣớc. Dòng sản phẩm nay đƣợc lấy nguyên liệu từ đậu phộng. Hình 15: Kẹo bơ đậu phộng (Nguồn: Website công ty)  Hạt sen sấy: Đây là dòng sản phẩm mới đƣợc công ty tung ra thị trƣờng nhân dịp tết nguyên đán vừa qua. Sau hơn nửa năm nghiên cứu và thử nghiệm, dịp tết vừa qua công ty đã hoàn chỉnh sản phẩm mới này. Sản phẩm hạt sen sấy hiện nay của công ty gồm 4 hƣơng vị: Hạt sen truyền thống, Hạt sen ô mai, Hạt sen trà xanh và Hạt sen mật ong. Hình 16: Hạt sen sấy (Nguồn: Hình ảnh của công ty) 16
 19. 19. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 I.5. Cơ cấu tổ chức Công Ty Cổ Phần Vinamit: I.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty: Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức công ty (Nguồn: tài liệu công ty) I.5.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban trong công ty:  Phòng Kinh doanh: - Lập kế hoạch bán hàng cho Công ty trong từng năm. - Thống kê và phân tích các số liệu để điều chỉnh kịp thời. - Quản lý và kiểm soát việc cung cấp hàng hóa cho thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. Mở rộng kênh phân phối và phát triển thƣơng hiệu trong thị trƣờng nội địa. Xây dựng kế hoạch phát triển thị trƣờng và phối hợp nhà máy tổ chức thực hiện kế hoạch đã định. - Kiểm soát quá trình chất lƣợng hàng hóa và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu so với những đối thủ trong nƣớc trong suốt quá trình lƣu thông hàng hóa. - Cập nhật mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày. 17
 20. 20. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011  Phòng Marketing: - Hoạch định các chiến lƣợc kinh doanh, tiếp thị, quảng bá thƣơng hiệu đến ngƣời tiêu dùng phù hợp với từng giai đoạn, đối tƣợng khách hàng, thị hiếu ngƣời tiêu dùng. - Lập các kế hoạch cho các chiến lƣợc đó. - Thống kê, ghi nhận, sửa đổi kịp thời hoặc đề xuất với cấp trên mọi phản ánh của thị trƣờng một cách kịp thời và hiệu quả.  Phòng Tài chính – Kế toán: - Quản lý công tác tài chính của công ty. - Tƣ vấn, tham mƣu để xuất Tổng giám đốc xây dựng các kế hoạch tài chính định kỳ của công ty. - Lập kế hoạch vay vốn ngân hàng và các hình thức huy động khác. - Lập kế hoạch đầu tƣ tài chính và đầu tƣ tiền tệ. - Lập kế hoạch đầu tƣ mua sắm thiết bị, xây dựng cơ bản, phƣơng tiện phục vụ cho các dự án của Công ty. - Lập kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của chế độ Kế toán – tài chính của Nhà nƣớc. - Quản lý các khoản thu – chi hằng ngày. - Tổ chức kiểm tra các khoản thu, chi tiền vốn, sử dụng vật tƣ, thiết bị và tài sản của Công ty. - Tham mƣu việc phân phối và xây dựng các chính sách phân phối lợi nhuận của Công ty một cách hiệu quả.  Phòng Nhân sự: - Sắp xếp, tổ chức bộ máy, quản lý và tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng nhân sự cho Công ty. - Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhân sự. - Tổ chức các công tác thi đua, khen thƣởng, kỷ luật. - Tổ chức các công tác pháp chế, giải quyết khiếu nại, yêu cầu của nhân viên. 18
 21. 21. Trường Đại Học Hoa Sen - TC1011 Tổ chức thực hiện các công tác hành chính, tổng hợp văn thƣ lƣu trữ, lễ tân, tiếp khách, đối ngoại… - Thực hiện các công tác khác theo phân công của Tổng Giám Đốc.  Phòng sản xuất: - Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, dụng cụ và toàn bộ mặt bằng khu vực sản xuất. - Báo cáo thống kê sự biến đổi trong quá trình sản xuất chế biến; kiểm tra đánh giá chất lƣợng thành phẩm trong từng tháng, từng năm. - Báo cáo, đề xuất cho giám đốc sản xuất – kỹ thuật trong từng công tác điểu hành sản xuất cải tiến. - Tổ chức điều hành sản xuất an toàn và tiết kiệm. - Vạch các tiến độ sản xuất và triển khai thực hiện. - Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sản xuất để nâng cao năng suất sản xuất. - Tham gia và thực hiện định mức kỹ thuật – vật tƣ, hao phí nhân công trong sản xuất. - Tiếp nhận, quản lý máy móc thiết bị cũng nhƣ tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị hàng ngày. - Kiểm soát việc mua nguyên liệu và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp nguyên liệu, chịu trách nhiệm về chất lƣợng nguyên liệu và chất lƣợng sản phẩm. - Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày. - Ghi nhận sự không phù hợp của sản phẩm cần phải khắc phục, phòng ngừa. Phân tích nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, theo dõi các hoạt động phòng ngừa. - Lƣu trữ hồ sơ, các biểu đồ về tiến độ sản xuất các sản phẩm đầy đủ, rõ ràng. 19
 22. 22. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 II. CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY: II.1. Mục tiêu thực tập: Các mục tiêu cụ thể của em trong đợt thực tập nhận thức tại Công ty Cổ phần Vinamit: 1. Hoàn thành tốt đợt Thực Tập nhận thức. 2. Làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp: học hỏi tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp từ các anh chị đi trƣớc. 3. Hiểu đƣợc mô hình tổ chức của Công ty, quan sát môi trƣờng thực tế và phát triển những kỹ năng giao tiếp nơi công sở. 4. Áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào công việc, rút kinh nghiệm và tích lũy thêm kiến thức cho bản thân. 5. Đúc kết đƣợc những kinh nghiệm thực tế, rèn luyện cho bản thân những kỹ năng thực tế và cần thiết cho sau này. II.2. Cập nhật và sắp xếp lại Hợp đồng lao động: Công ty đang trong giai đoạn ký lại hợp đồng cũng nhƣ tăng lƣơng cơ bản cho một vài nhân viên trong công ty, nên việc dò, kiểm tra lại các hợp đồng cũ cũng nhƣ phụ lục hợp đồng để lập hợp đồng mới hoặc ký thêm phụ lục hợp đồng. Nếu lập hợp đồng mới thì chỉ cần chỉnh sửa lại một vài nội dung nhƣ ngày ký hợp đồng, thời hạn, lƣơng cũng nhƣ những sự thay đổi khác. Tuy nhiên, nếu làm phụ lục hợp đồng để đính kèm với hợp đồng đã ký trƣớc đó, thì phải dựa theo hợp đồng mới nhất và các phụ lục đi theo hợp đồng đó để làm tiếp một phụ lúc mới. Vậy nên trong phụ lục mới phải ghi “Dựa vào hợp đồng số…. cùng các phụ lục……” mới chính xác và hợp lệ. Kiểm tra đặc biệt về mức lƣơng cơ bản của các nhân viên, trong những phụ lục có mục thay đổi mức lƣơng từ mức lƣơng cơ bản cũ ứng với hợp đồng hoặc phụ lục cũ lên một mức lƣơng cơ bản mới. Nên các mức lƣơng phải tƣơng thích và khớp với nhau, nếu không khớp phải để riêng chuyển về cho phòng nhân sự kiểm tra lại. Vì công ty có rất nhiều nhân viên nên việc này mất 20
 23. 23. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 khá nhiều thời gian của em, và cũng cần phải sự kỹ lƣỡng, tập trung cao độ để kiểm tra chính xác, tránh trƣờng hợp thiếu sót phải kiểm tra lại. Hình 17: Hợp đồng lao động và phụ lục Hợp đồng lao động (Nguồn: tự chụp trong lúc thực tập) Về việc sắp xếp các hợp đồng, phụ lục hợp đồng: Sắp xếp theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất, theo từng tên nhân viên, mã số nhân viên, đóng cẩn thận, lƣu theo từng bộ hồ sơ để khi cần không phải mất thời gian tìm kiếm. Hình 18: Các tệp hồ lưu lưu hợp đồng lao động và phụ lục (Nguồn: tự chụp trong quá trình thực tập) 21
 24. 24. Trường Đại Học Hoa Sen  TC1011 Nhận xét: Công việc này tuy đơn giản, nhƣng cần phải có sự kỹ lƣỡng, cẩn thận, chi tiết và ngăn nắp, tránh làm thất lạc hay để lộn hồ sơ. Qua công việc này, em đã hình dung rõ hơn về những quyền lợi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thông qua bản hợp đồng lao động. II.3. Học cách sử dụng máy in, máy photocopy, máy fax: - Em nhận đƣợc tài liệu từ các anh chị trong phòng nhờ in, photo. Đối với in tài liệu thì máy tính phải đƣợc kết nối với hệ thống máy in của công ty. Công việc này em đƣợc các anh bên phòng kỹ thuật cài đặt dùm. Các anh chị sẽ gửi tài liệu qua mail của em, em check mail, mở file và bấm lệnh in. Khi in phải kiểm tra máy in xem có còn giấy hay không, in một mặt hay hai mặt, in từ trang nào đến trang nào để tránh in sai, thiếu sót hoặc dƣ thừa. Nếu là in một mặt mà in sai thì phải để lại tờ giấy đó sang chỗ giấy nháp để sau này có thể tận dụng lại đƣợc, tránh tình trạng phí phạm giấy của công ty. - Về việc photo tài liệu, sau khi e nhận tài liệu cần photo từ các anh chị trong phòng, đi đến máy photocopy. Khi photo cần đặt mặt giấy úp xuống, đặt thẳng giấy tránh trƣờng hợp khi photo ra tài liệu bị méo, kiểm tra khay giấy, mực trƣớc khi photo, bấm số lƣợng cần photo. Nếu là tài liệu không quan trọng thì nên sử dụng lại những tờ giấy nháp đã qua sử dụng còn 1 mặt trắng để tránh hao phí cho công ty. Nếu photo 1 mặt bị sai thì cũng nên để dành sang chỗ giấy nháp để sau này tận dụng lại. - Về việc fax tài liệu xuống văn phòng chính ở Bình Dƣơng hoặc đến các công ty đối tác. Ngoài việc nhận tài liệu cần fax đi từ các anh chị trong phòng, em cần nhận thêm số điện thoại fax và ngƣời nhận. Sau đó em đi đến máy fax đƣợc đặt ở bàn tiếp tân, bấm số điện thoại, kiểm tra kỹ lƣỡng số điện thoại xem chính xác hay chƣa, vì đây là tài liệu của công ty, nếu gửi lộn số có thể gây ra ảnh hƣởng sau này. Sau khi kiểm tra đầy đủ, bấm nút fax và đứng chờ cho tới khi máy chạy xong, trả giấy trở ra lại và cầm giấy đó về trả lại cho các anh chị đã giao.  Nhận xét: Vì là lần đầu tiên tiếp xúc với máy in, máy photo và nhất là máy fax, nên lúc đầu em cũng hơi bỡ ngỡ, lúng túng, không biết cách đặt giấy, photo hai mặt. Trở nên lúng túng khi máy bị kẹt giấy, không biết phải làm sao. Nhƣng nhờ vào sự nhiệt tình, 22
 25. 25. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng, dần em đã thành thạo hơn trong những công việc tƣởng chừng nhƣ đơn giản này. II.4. Cách nhận điện thoại và chuyển line: - Khi nghe điện thoại công ty reng 2 tiếng, nhấc máy và trả lời “Công ty Vinamit xin nghe” với giọng nói rõ ràng, lịch sự. Sau đó hỏi xem khách cần gặp ai, bộ phận nào và bấm line chuyển máy đến cho bộ phận đó. Ví dụ nhƣ khách hàng cần gặp bộ phận bán hàng, thì em sẽ bấm chuyển line số 105, gặp bộ phận nhân sự thì chuyển line số 106, gặp bộ phận kế toán line 108… và sau đó dập máy để bộ phận kia nhận điện thoại. Yêu cầu của công việc này đòi hỏi phải có giọng nói rõ ràng, vừa đủ nghe, không quá to cũng không quá nhỏ. Khi nghe tiếng chuông điện thoại reng, đừng bắt máy vội, để chuông đổ đến tiếng thứ 2 mới bắt máy, nhƣng cũng tránh tình trạng để chuông reng quá lâu, bắt khách hàng phải chờ đợi. Nhận xét: Lúc đầu công việc này cũng làm em cảm thấy hơi bối rối khi khách hàng muốn gặp ngƣời này nhƣng lại không biết họ ở bộ phận nào, mà ban đầu thì em cũng chƣa quen hết tất cả các anh chị nhân viên trong công ty, nên nhiều lúc không biết phải chuyển máy đến phòng ban nào. Thứ hai, em gặp chút rắc rối trong việc chuyển line, vì không nhớ số line của mỗi phòng, nhƣng 1-2 ngày sau thì em đã quen và nhớ đƣợc số line của từng phòng ban. Công việc này đã giúp em củng cố thêm khả năng giao tiếp của mình, biết cách trả lời điện thoại sao cho chuyên nghiệp và lịch sự. II.5. Đánh máy, photo bảng giá sản phẩm tết: - Em nhận từ chị trƣởng phòng bán hàng bảng giá sản phẩm cho mùa tết năm nay, cũng nhƣ giá của sản phẩm mới – hạt sen sấy. Em theo đó mà đánh máy lại bảng giá cho showroom của công ty nhƣ mẫu có sẵn. Ở bảng giá này gồm 4 cột: tên sản phẩm, trọng lƣợng, giá bán sỉ, giá bán lẻ.  Nhận xét: Nhờ đã đƣợc học môn Tin học căn bản tại trƣờng nên công việc này với em cũng không mấy khó khăn. Việc đánh máy thành thạo, chỉnh sửa văn bản đã giúp em rất nhiều trong công việc này. Và việc này đòi hỏi em cần phải kỹ lƣỡng, cẩn thận vì là nhập giá bán cho showroom nên không đƣợc sai sót. 23
 26. 26. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 II.6. Bán hàng tại showroom: - Vì là dịp tết nguyên đán nên em đƣợc công ty cử ra phụ bán hàng tại showroom của công ty. Trƣớc khi ra, em đã đƣợc các chị giới thiệu kỹ về từng loại sản phẩm, trọng lƣợng, giá cả. - Khi có khách hàng đến mua sản phẩm, em cần niềm nở đón tiếp họ, và hỏi xem khách hàng cần mua sản phẩm nào. Giới thiệu kỹ cho họ về sản phẩm đó (chất lƣợng, giá cả, dinh dƣỡng…) cũng nhƣ những sản phẩm khác để khách hàng có thêm sự lựa chọn. Sau đó hỏi đến trọng lƣợng nào họ muốn mua, nhƣ 100g, 150g, 250g, 500g. Và hỏi xem khách hàng mua nhiều hay ít để tính giá sĩ hay lẻ cho khách. - Sau khi khách hàng quyết định mua các loại sản phẩm, cẩn thận ghi nhớ lại những sản phẩm đó và đi lấy hàng tại các tủ kiếng của showroom và lấy bao giấy của công ty bỏ các sản phẩm đó vào và đƣa cho khách hàng. Sau đó tính tiền và báo giá cho khách hàng. - Nhận tiền từ khách và lấy tiền thối trả lại cho khách (nếu có). Cuối cùng nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại khách hàng. - Sau mỗi ngày bán hàng cần thống kê lại số lƣợng hàng bán, nhập – xuất – tồn trong ngày, từ đó kiểm kê lƣợng tiền mặt xem có khớp với số lƣợng hàng bán ra hay không. Và sau đó đem nộp tiền về cho bộ phận kế toán trƣớc 16g mỗi ngày để kế toán có thể nhập quỹ kịp thời. Nếu sau 16g vẫn có khách mua hàng thì số tiền đó sẽ dành để qua ngày mai. 24
 27. 27. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 Hình 19: Showroom công ty Vinamit (Nguồn: Hình tự chụp trong quá trình thực tập) Nhận xét: Công việc này giúp em cải thiện đƣợc kỹ năng giao tiếp của mình. Mạnh dạn hơn trong việc trao đổi với khách hàng, giới thiệu sản phẩm đến cho khách hàng. Song song đó, công việc này cũng giúp em cải thiện đƣợc kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh, tự tin hơn trong việc giao tiếp với ngƣời nƣớc ngoài. Nhƣng cũng nhờ lớp kỹ năng giao tiếp mà em đã đƣợc học ở trƣờng, nên công việc này em cũng không gặp mấy khó khăn. Lúc đầu em còn bỡ ngỡ về sản phẩm, trọng lƣợng và giá cả của các sản phẩm. Nhƣng 1-2 ngày sau thì em đã quen hơn với công việc này, không còn bị lấy lộn sản phẩm và coi bảng giá sai nữa. Và để tránh mất thời gian trong việc lấy sản phẩm, thống kê số lƣợng hàng bán vào cuối ngày thì cần phải sắp xếp showroom một cách khoa học, xếp theo từng loại sản phẩm, từng trọng lƣợng khác nhau để khi lấy đƣợc dễ dàng hơn. Sau mỗi lần bán nhƣ vậy phải kiểm tra lại máy tính tiền xem có nhập đúng loại sản phẩm và giá cả mà mình bán hay không. 25
 28. 28. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 II.7. Tiếp nhận công văn đến, đi: - Vì ngồi ở bàn tiếp tân nên em đƣợc giao luôn việc nhận công văn gửi đến, đi. Khi nhận đƣợc công văn gửi đến, em phải ghi vào sổ công văn đến ngày – giờ, nơi gửi đến, ngƣời nhận, chức vụ ngƣời nhận. Sau đó mới đem giao tận tay cho ngƣời nhận, hạn chế gửi chuyền tay qua nhiều ngƣời để tránh việc thất lạc công văn. - Còn khi các anh chị nhân viên trong văn phòng có nhu cầu gửi công văn đi, em cũng phải ghi nhận vào sổ công văn đi, ngày – giờ, ngƣời gửi đi, chức vụ ngƣời gửi, nơi gửi. Đa số công văn gửi đi của văn phòng đại diện là những công văn gửi xuống trụ sở chính, nhà máy ở Bình Dƣơng, nên sau khi tiếp nhận công văn gửi đi, em giữ đó và xem có xe nào từ văn phòng đại diện đi Bình Dƣơng hay không thì gửi theo xe xuống Bình Dƣơng.  Nhận xét: Việc này đã rèn cho em đƣợc tính ngăn nắp, kỹ lƣỡng. Với những lần đầu tiên em gặp khó khăn trong việc phân loại các công văn để gửi đến cho các phòng ban, các nhân viên trong công ty. Vì chƣa nhớ hết tên các anh chị và phòng ban các anh chị làm việc nên mất nhiều thời gian giao chuyển công văn. Thứ đến là quên không ghi nhận vào sổ công văn gửi đến/đi nên lúc nhớ ra thì phải đi mƣợn lại công văn đó để vào sổ. Nhƣng sau một thời gian ngắn thì em đã thành thạo mọi việc, không còn mất thời gian để giao nhận công văn và không còn quên ghi nhận vào số công văn đến/đi nữa. II.8. Các công việc khác đƣợc tiếp xúc: - Kiểm tra các số liệu của bộ phận kế toán, xem số đầu kỳ này có khớp với số cuối kỳ trƣớc hay không. Vì công ty đang trong quá trình thay đổi phần mềm kế toán từ iScala sang Union nên có chút trục trặc khi đổ dữ liệu từ phần mềm cũ ra. Số đầu kỳ này với cuối kỳ trƣớc không hợp nhau có thể có 2 lý do sau đây: 1 là do ngày đổ dữ liệu ra không khớp (ví dụ nhƣ tháng 1 phải đổ ra cho đến ngày 31-01 và tháng 2 sẽ bắt đầu từ ngày 0102, nhƣng có thể do thiếu sót, tháng 1 kế toán chỉ đổ đến ngày 30-01. Nên sẽ có số chênh lệch). Với lý do này thì cách khắc phục khá đơn giản là báo lại cho kế toán kiểm tra lại và đổ lại dữ liệu 1 lần nữa cho chính xác. Lý do thứ 2 khách quan hơn là do hệ thống bị lỗi nên việc giải quyết phức tạp hơn, phải lọc lại các số hóa đơn, mã hàng hóa xem có trùng 26
 29. 29. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 khớp với nhau hay không, rồi coi lại số tiền có khớp nhau hay không. Nếu không khớp thì phải coppy ra riêng 1 file để cho kế toán kiểm tra lại. - Giúp phòng Marketing đóng hộp quà tết. Cần phải kỹ lƣỡng để đóng sao cho đẹp, cho bắt mắt khách hàng. - Tập làm bảng đề nghị thanh toán, phiếu thu, chi. Cần ghi rõ các thông tin vô các loại phiếu đó, tên ngƣời đề xuất đối với phiếu đề nghị thanh toán, ngƣời nộp tiền đối với phiếu thu, và ngƣời nhận tiền đối với phiếu chi. Ngoài các phiếu trên cần phải có các loại giấy tờ đính kèm theo. Nhƣ đối với phiếu chi thì cần phải có phiếu đề nghị thanh toán có chữ ký của trƣởng phòng, tổng giám đốc, ngoài ra cần các hóa đơn, chứng từ kèm theo. III. NHẬN XÉT: - Trải qua hàng chục năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Vinamit đã không ngừng cố gắng để phát triển mạnh mẽ thƣơng hiệu của mình, đến nay công ty đã có đƣợc chỗ đứng nhất định trên thị trƣờng và là công ty đi đầu trong lĩnh vực nông sản thực phẩm khô và trái cây sấy. Điều này đã thể hiện những cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. - Với các hoạt động gắn kết chặt chẽ, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng thân thiết và không ngừng tìm kiếm khách hàng mới bằng các chính sách bán hàng linh hoạt, Công ty đã có một lƣợng khách hàng khá lớn và trung thành, duy trì ổn định số lƣợng khách hàng cũng nhƣ số lƣợng tiêu thụ. Công ty cũng đã xây dựng chính sách giá cả và chiết khấu phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trƣờng. - Đội ngũ lao động đều là những cán bộ đầy nhiệt huyết có trình độ và chuyên môn cao. - Môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, có tính thân thiện cao, giúp các nhân viên luôn đoàn kết và phối hợp ăn ý với nhau trong các công việc cần có sự làm việc nhóm. 27
 30. 30. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 IV. NHẬN XÉT BẢN THÂN: IV.1. Nhận xét: Qua tám tuần thực tập tại Công ty Vinamt, em đã học hỏi đƣợc rất nhiều điểu bỏ ích, đã tích lũy đƣợc cho mình một số kinh nghiệm thực tiễn, và quan trọng hơn hết là tạo cho em tâm lý vững vàng hơn khi tiếp xúc với một môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp. Trong suốt tám tuần, em đã đƣợc làm khá nhiều công việc, nhƣng đa số không liên quan gì nhiều đến chuyên ngành của em, nhƣng những công việc đó cũng đã cho em rất nhiều bài học, cho em những kỹ năng cần thiết để tự thích nghi với môi ngƣời làm việc chuyên nghiệp này. Em luôn nhận đƣợc sự góp ý từ các anh chị trong phòng cũng nhƣ trong công ty. Mặc dù giữa lý thuyết và thƣc tế là hai khái niệm rất khác xa nhau, nhƣng em không thể không thừa nhận rằng, đợt thực tập này của em đạt kết quả tốt là nhờ vào sự chuẩn bị kiến thức, nhất là những kiến thức học đƣợc nơi quý thầy cô. Tuy công việc thực tập không phải là chuyên ngành của em (Tài chính doanh nghiệp) nhƣng những kiến thức từ những môn kỹ năng mền nhƣ Tin học căn bản, Kỹ năng giao tiếp… đã hỗ trợ cho em rất nhiều. Tuy nhiên khi đi làm, mọi thứ đều có thƣởng phạt công minh, đòi hỏi ở bản thân trách nhiệm và ý thức hoàn thành công việc cao. Những đứ tính này em cần phải rèn luyện nhiều hơn. Công ty Vinamit là một công ty có môi trƣờng làm việc rất tốt, văn hóa doanh nghiệp thể hiện rất rõ trong công việc, tính minh bạch và thẳng thắn luôn đƣợc thể hiện. Sau tám tuần thực tập ở đây, em đã tích lũy đƣợc cho mình khá nhiều kinh nghiệm để làm vốn ra đời sau này cho mình. IV.2. Thuận lợi và khó khăn:  Khó khăn: - Lần đầu tiếp cận với môi trƣờng doanh nghiệm nên em có đôi phần bỡ ngỡ, chƣa thích nghi đƣợc với môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp này. 28
 31. 31. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 - Giao tiếp với những ngƣời lớn hơn mình, giao tiếp với khách hàng. - Thực hiện những công việc trong công ty với yêu cầu gắt gao, với deadline rõ ràng. - Vì là công ty lớn nên có rất nhiều số liệu, không quen trong việc đọc nhiều số liệu cùng một lúc, chuyển nhiều tab trong excel để thực hiện, so sánh…  Thuận lợi: - Môi trƣờng làm việc thân thiện, các anh chị trong công ty vui vẻ, hòa đồng, luôn giúp đỡ và chỉ dẫn cho em trong suốt quá trình thực tập. - Nhờ vào những môn học đã học ở trƣờng, em đã áp dụng đƣợc vào công việc một cách dễ dàng. IV.3. Đánh giá: Sau tám tuần thực tập tại Công ty Cổ phần Vinamit, với tất cả sự cố gắng và kiến thức tích lũy đƣợc, qua những công việc em đã đƣợc tiếp cận và quan sát mọi ngƣời xung quanh, em đã hoàn thành tốt những công việc đƣợc giao. Và qua đó, em đã đạt đƣợc những mục đích cho mình đặt ra: 1. Hoàn thành tốt đợt Thực Tập nhận thức. 2. Làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp: học hỏi tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp từ các anh chị đi trƣớc. 3. Hiểu đƣợc mô hình tổ chức của Công ty, quan sát môi trƣờng thực tế và phát triển những kỹ năng giao tiếp nơi công sở. 4. Áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào công việc, rút kinh nghiệm và tích lũy thêm kiến thức cho bản thân. 5. Đúc kết đƣợc những kinh nghiệm thực tế, rèn luyện cho bản thân những kỹ năng thực tế và cần thiết cho sau này. Qua kỳ thực tập này, em đã thấy bản thân mình đƣợc học thêm rất nhiều điều mới và trƣởng thành hơn rất nhiều, nó giúp ích cho em trong những công việc ở tƣơng lai. Đây thật sự là một trải nghiệm bổ ích cho em. Một lần nữa, em xin cảm ơn nhà trƣờng đã tạo cơ hội cho em đƣợc tiếp xúc với một môi trƣờng làm việc thực tế, cảm ơn Công ty Cổ 29
 32. 32. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 phần Vinamit đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt đợt thực tập này của mình. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Website công ty: www.vinamit.com.vn - Thông tin từ công ty PHỤ LỤC Phụ lục bao gồm: - Phiếu thu - Phiếu chi - Phiếu đề nghị thanh toán - Trích bảng sao kê Ngân Hàng 30
 33. 33. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 Hình 20: Phiếu thu (Nguồn: tự chụp trong quá trình thực tập) 31
 34. 34. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 Hình 21: Phiếu chi (Nguồn: tự chụp trong quá trình thực tập) 32
 35. 35. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 Hình 22: Phiếu đề nghị thanh toán (Nguồn: tự chụp trong quá trình thực tập) 33
 36. 36. Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Danh sách các giao dịch tài khoản 0071000360570. Ngày in: 17/01/2013 Ngày giao dịch Số tham chiếu Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 16/01/2013 Trạng thái Số tiền Mô tả (+/-) + 40,226,890.00 Sender:79202005.DD:160113.SHGD:10000133.BO: CN CTY CP DT AN PHONG SIEU THI.CN CTY CP DT AN PHONG SIEU THI MAXIMARK CONG HOA CHUYEN KHOAN THANH TOAN TIEN HANG CTY CP VINAMIT 16/01/2013 L333 0007292 15/01/2013 3N24 0000005 - 8,532,500.00 15/01/2013 3N24 0000004 - 8,995,206.00 15/01/2013 3N24 0000003 3N24 0000002 3N24 0000001 0D66 0000015 - 39,765,000.00 - 22,107,000.00 - 3,091,868.00 - 7,150,000.00 H562 0000004 H562 0000003 H562 0000002 H562 0000001 G944 0000123 0D66 0000042 - 683,049.00 - 1,511,000.00 - 42,000,000.00 - 8,800,000.00 - 1,800,000,000.00 - 1,312,662.00 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 11/1/2013 CT VINAMIT TT CP KHAM SUC KHOE DINH KY HANG NAM (2012). FO: CONG TY CP BENH VIEN MY PHUOC - BIDV BINH DUONG. BO: CT CP VINAMIT CTY VINAMIT TT TIEN DIEN SX TRAM CHON THANH. FO: DIEN LUC CHON THANH - AGRIBANK HUYEN CH ON THANH BINH PHUOC. BO: CTY CP VINAMIT CTY CP VINAMIT TT NGUYEN LIEU KHOAI LANG MH10112006, MH10112039 CT CP VINAMIT TT CP VAN CHUYEN T12/2012 CTY CP VINAMIT TT CP DIEN THOAI NMBD T12/2012 CTY TNHH MTV VIEN THONG QUOC TE FPT-CTY VINAMIT TT PHI THUE KENH T12.2012 HD 15234 N GAY 31.12.2012-B/O CTY CP VINAMIT B/O CT CP VINAMIT// TT CP KHO HD T12/2012 B/O CT CP VINAMIT// TT TIEN THUE NHA CHO ANH LAP T12/2012 B/O CT CP VINAMIT// TT TIEN LUONG T11&12 CHO CHI LE HOAI PHUONG B/O CT CP VINAMIT// TT PHI THUE KENH T12/12 TT NO VAY HD 370B11 NGANH TRAI CAY SAY CTY CP CHUYEN PHAT NHANH AN PHA NAM//TECHCOMBANK CN TAN DINH//CTY VINAMIT TT CP CHUYEN PHA T NHANH BICH SEN VA HU BOT O MAI QUA TQ-B/O CONG TY CP VINAMIT Trích bảng sao kê Ngân hàng Vietcombank Thành Phố HCM (Nguồn: tài liệu công ty) 34

×