Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bao cao ttnt nguyen thilyuyen

904 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bao cao ttnt nguyen thilyuyen

 1. 1. KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên đề án: HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN – PHÒNG GIAO DỊCH LÊ VĂN KHƯƠNG Tháng 03/2013
 2. 2. KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên đề án: HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN – PHÒNG GIAO DỊCH LÊ VĂN KHƯƠNG Tên cơ quan thực tập: Sinh viên thực hiện: Lớp: Giảng viên hướng dẫn: Ngày nộp báo cáo: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín – PGD Lê Văn Khương. Nguyễn Thị Lý Uyên TC101 Thầy Ngô Hữu Hùng 06/03/2013 Tháng 03/2013
 3. 3. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Họ tên ngƣời nhận xét Ký tên Báo cáo thực tập nhận thức i
 4. 4. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN THỰC TẬP ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Họ tên GVHD Ký tên Báo cáo thực tập nhận thức ii
 5. 5. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 TRÍCH YẾU Đề án thực tập nhận thức này là xuyên suốt cả một quá trình làm việc của tôi, là 8 tuần trải nghiệm bổ ích, giúp tôi hiểu rõ về cơ cấu tổ chức một ngân hàng và có thể vận dụng những kiến thức đã học vào môi trường thực tế. Ngoài những kiến thức đã thu nhận đuọc, tôi còn được mở rộng mối quan hệ, rèn luyện kĩ năng giao tiếp, cùng với một số kĩ năng mềm khác ,… thông qua các công việc tại phòng kinh doanh của ngân hàng. Sự hướng dẫn nhiệt tình cùng việc trao đổi những kinh nghiệm của các anh chị tại ngân hàng đã giúp tôi tích lũy cho mình thêm những kiến thức mới, phục vụ tốt cho việc học tập hiện tại và công việc của tôi sau này. Báo cáo thực tập nhận thức iii
 6. 6. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 LỜI CẢM ƠN Sau quá trình thực tập tại Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) – PGD Q. 12, tôi đã có cơ hội học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu cũng như ứng dụng những gì được học vào thực tiễn công việc. Để đạt được kết quả đó, tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn đến Trường Đại học Hoa Sen – nơi đã đào tạo tôi ngay từ những bước chân đầu tiên trên con đường học thuật, cùng Quý thầy cô đã tạo điều kiện cho tôi làm quen với môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Ngô Hữu Hùng – người đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi về cách thực hiện bài báo cáo này. Tôi đặc biệt cảm ơn chị Vũ Hương Giang – Giám đốc kinh doanh đã đồng ý tiếp nhận tôi vào thực tập, anh Võ Phú Lộc - người hướng dẫn, cùng toàn thể các anh chị làm việc tại NHVNTT – PGD Q. 12 đã chỉ bảo, truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc cũng như cuộc sống trong suốt quá trình tôi thực tập tại phòng kinh doanh. Tuy nhiên, do thời gian thực tập ngắn ngủi và kiến thức còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý quý báu và bổ ích của Quý thầy cô cùng các anh chị đang làm việc tại Vietbank – PGD Q. 12. Báo cáo thực tập nhận thức iv
 7. 7. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................... I NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN THỰC TẬP.................. II TRÍCH YẾU ................................................................................................... III LỜI CẢM ƠN................................................................................................. IV MỤC LỤC ....................................................................................................... V DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ....................................... VII DẪN NHẬP ................................................................................................. VIII 1. GIỚI THIỆU VỀ VIETBANK ................................................................... 1 1.1. Thông điệp từ BLĐ - Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi ....................................1 1.1.1. Thông điệp từ Ban lãnh đạo .....................................................................................1 1.1.2. Tầm nhìn ..................................................................................................................2 1.1.3. Sứ mệnh ...................................................................................................................2 1.1.4. Giá trị cốt lõi ............................................................................................................2 1.2. Chính sách chất lƣợng ..................................................................................................2 1.3. Quá trình hình thành và phát triển: ...........................................................................3 1.4. Ban lãnh đạo .................................................................................................................5 1.4.1. Hội đồng quản trị .....................................................................................................5 1.4.2. Ban Kiểm soát ..........................................................................................................6 1.4.3. Ban Giám đốc ..........................................................................................................6 2. CÔNG VIỆC THỰC TẬP .......................................................................... 7 2.1. Tìm hiểu Chính sách tín dụng của Vietbank .............................................................7 2.1.1. Quy trình tín dụng ....................................................................................................7 2.1.2. Quy trình xem xét quyết định cấp tín dụng .............................................................8 2.1.3. Những trường hợp không được cấp tín dụng ......... Error! Bookmark not defined. Báo cáo thực tập nhận thức v
 8. 8. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 2.2. Tìm hiểu cách làm hồ sơ Vay sinh hoạt tiêu dùng .....................................................9 2.2.1. Tiếp thị, thu thập hồ sơ và đề xuất nhu cầu .............................................................9 2.2.2. Thẩm định ..............................................................................................................11 2.2.3. Phê duyệt ................................................................................................................11 2.2.4. Hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai phán quyết ...........................................................15 2.2.5. Quản lý và thu hồi nợ.............................................................................................15 3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN .............................................. 21 3.1. Nhận xét .......................................................................................................................21 3.2.Thuận lợi – Khó khăn .................................................................................................21 3.2.1. Thuận lợi ................................................................................................................21 3.2.2 Khó khăn .................................................................................................................22 3.3. Đánh giá .......................................................................................................................22 KẾT LUẬN ..................................................................................................... IX TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. X Báo cáo thực tập nhận thức vi
 9. 9. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT NHVNTT: Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) PGD Q. 12: Phòng giao dịch Quận 12 TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB: Tài sản đảm bảo TGĐ: Tổng giám đốc HĐQT: Hội đồng quản trị BLĐ: Ban lãnh đạo BGĐ: Ban giám đốc BKS: Ban kiểm soát PTGĐ: Phó tổng giám đốc CMND: Chứng minh nhân dân ĐKKH: Đăng kí kết hôn BĐS: Bất động sản KH: Khách hàng Báo cáo thực tập nhận thức vii
 10. 10. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 DẪN NHẬP Trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước ta vào nền kinh tế toàn cầu, ngành tài chính ngân hàng có một tầm quan trọng chiến lược. Vì ngân hàng được đánh giá là một định chế tài chính quan trọng, ngân hàng mạnh thì nền kinh tế mạnh, ngân hàng yếu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế cả nước. Trong bối cảnh hậu gia nhập WTO, vai trò của ngành ngân hàng lại càng quan trọng. Chính phủ Việt Nam đang mong muốn có được những ngân hàng mạnh, hàng đầu và hoạt động có hiệu quả theo xu hướng mới. Và Ngân hàng Việt Nam Thƣơng Tín (Vietbank) - một ngân hàng trẻ luôn muốn xây dựng mình thành một ngân hàng bán lẻ năng động , hiện đại có chất lượng phục vụ tốt nhất tại Việt Nam, có đủ khả năng để cạnh tranh và phát triển trong giai đoạn mới . Vì thế ngân hàng đã không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt để trở thành một trong những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Được tiếp cận với thực tiễn sinh động của hoạt động kinh doanh tại Vietbank là một cơ hội để tôi có thể học hỏi và trải nghiệm bản thân. Khi mới bắt đầu vào đợt thực tập, tôi đã đặt ra cho bản thân các mục tiêu sau: Mục tiêu 1: Hoàn thành tốt đợt thực tập nhận thức. Mục tiêu 2: Làm quen với môi trường thực tế tại. Mục tiêu 3: Xây dựng mối quan hệ tốt với các anh chị tại Ngân hàng. Mục tiêu 4: Áp dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tế. Qua đợt thực tập nhận thức này, tôi đã hoàn thành được phần nào các mục tiêu đề ra. Tuy chưa hoàn thiện nhưng cũng giúp tôi nhận thức được công việc của một nhân viên tín dụng ngân hàng và có được những kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử và tác phong làm việc trong tập thể. Báo cáo thực tập nhận thức viii
 11. 11. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 1. GIỚI THIỆU VỀ VIETBANK 1.1. Thông điệp từ BLĐ - Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi 1.1.1. Thông điệp từ Ban lãnh đạo Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) được thành lập vào tháng 2/2007 trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam. Với các cổ đông sáng lập có tiềm lực tài chính vững mạnh, giàu kinh nghiệm quản lý tài chính và kinh doanh, Vietbank đã có sự chuẩn bị chu đáo về năng lực tài chính, nguồn nhân lực và trình độ công nghệ, vững vàng đối mặt với những khó khăn trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Vượt qua mọi khó khăn của nền kinh tế trong thời gian qua, cuối năm 2011 Vietbank đã nâng vốn chủ sở hữu đạt 3.386 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 18.255 tỷ đồng. Vietbank cũng không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động (từ tháng 2/2009) với 95 điểm giao dịch đặt tại các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước và tuyển dụng hơn 1.400 nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo có tinh thần trách nhiệm cao sẵn sàng đáp ứng cao nhất mọi nhu cầu của KH. Trong quá trình phát triển, Vietbank đã đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin thông qua xây dựng trung tâm dữ liệu và hệ thống ngân hàng lõi core banking. Bên cạnh đó, Vietbank đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm kiểm soát, hoàn thiện chất lượng quản lý và phục vụ KH. Thương hiệu Vietbank cũng đang dần trở nên quen thuộc với KH thông qua hệ thống các sản phẩm dịch vụ phong phú, phục vụ nhu cầu đa dạng cho từng nhóm KH cụ thể. Ngoài ra, các chính sách linh hoạt trong hoạt động kinh doanh cũng là một trong những thế mạnh của Vietbank trước nhu cầu ngày càng đa dạng của KH. Ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ nhân viên của Vietbank quyết tâm phấn đấu để thực hiện mục tiêu đưa Vietbank trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam trong thời gian tới. Báo cáo thực tập nhận thức 1
 12. 12. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Chúng tôi tin tưởng rằng với định hướng đúng đắn của HĐQT, kinh nghiệm về quản trị của Ban Điều hành, nhiệt huyết của đội ngũ CBNV; cùng với sự hợp tác và ủng hộ của các cổ đông, Quý KH, Vietbank sẽ tiếp tục hoạt động ổn định, bền vững và ngày càng được nhiều KH tin tưởng. 1.1.2. Tầm nhìn Không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt để trở thành một trong những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam. 1.1.3. Sứ mệnh Xây dựng Vietbank trở thành một ngân hàng bán lẻ năng động, hiện đại, có chất lượng phục vụ hàng đầu tại Việt Nam, đủ khả năng để cạnh tranh và phát triển trong giai đoạn mới. 1.1.4. Giá trị cốt lõi Nguồn nhân lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại Mô hình tổ chức và quản lý khoa học 1.2. Chính sách chất lƣợng Thỏa mãn các nhu cầu KH Luôn phục vụ KH với thái độ tận tâm; Mở rộng mạng lưới hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng đối tượng KH; Đầu tư công nghệ thông tin, làm cơ sở cho việc phát triển các sản phẩm ứng dụng phương thức giao dịch hiện đại giữa KH với Vietbank; Không ngừng học hỏi, từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, quy trình nghiệp vụ và các hoạt động của Vietbank. Báo cáo thực tập nhận thức 2
 13. 13. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Tôn trọng & đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của nhân viên Mỗi CBNV của Vietbank được xem là một cổ đông với vốn góp là năng lực, nhiệt huyết, sự tận tâm hết mình vì công việc. CBNV của Vietbank được hưởng: Mức thu nhập cạnh tranh; Chế độ phúc lợi thỏa đáng; Sự thăng tiến về vị trí và chuyên môn; Cơ hội được rèn luyện. Duy trì nguyên tắc quản trị & điều hành minh bạch Đảm bảo sự phát triển an toàn của Vietbank; Giữ gìn đạo đức trong kinh doanh. Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; Mỗi thành viên của Vietbank có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng & môi trường thể hiện qua các hành động cụ thể hàng ngày. 1.3. Quá trình hình thành và phát triển: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chính thức được thành lập tại số 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tạo tiền đề cho việc phát triển mạng lưới trên toàn quốc. Ngày 18/2/2009, khai trương chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại số 02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1 – chi nhánh đầu tiên của Vietbank tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 26/2/2009, khai trương chi nhánh Hà Nội - chi nhánh đầu tiên của Vietbank tại khu vực miền Bắc. Ngày 12/3/2009, khai trương chi nhánh Cần Thơ - chi nhánh thứ hai của Vietbank tại khu vực miền Tây. Báo cáo thực tập nhận thức 3
 14. 14. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Ngày 7/4/2009, khai trương chi nhánh Hải Phòng - chi nhánh thứ hai của Vietbank tại khu vực miền Bắc. Ngày 15/4/2009, khai trương chi nhánh Đà Nẵng - chi nhánh đầu tiên của Vietbank tại khu vực miền Trung. Ngày 4/6/2010, khai trương Chi nhánh Khánh Hòa – chi nhánh thứ hai của Vietbank tại khu vực miền Trung. Ngày 8/6/2010, khai trương Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu - chi nhánh đầu tiên của Vietbank tại khu vực Đông Nam Bộ. Ngày 29/9/2010, khai trương Chi nhánh Long An – chi nhánh thứ ba của Vietbank tại khu vực miền Tây Ngày 8/11/2010, khai trương chi nhánh Nghệ An - chi nhánh thứ ba của Vietbank tại khu vực miền Trung và là chi nhánh thứ 10 của Vietbank trên toàn quốc. Tính đến hết quý III năm 2011, Vietbank đã có 91 điểm giao dịch tại khắp các vùng kinh tế trọng điểm trên toàn quốc. Đây là minh chứng cho sự phát triển nhanh, an toàn và bền vững của Vietbank trong bối cảnh hiện nay. Báo cáo thực tập nhận thức 4
 15. 15. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 1.4. Ban lãnh đạo 1.4.1. Hội đồng quản trị Báo cáo thực tập nhận thức 5
 16. 16. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 1.4.2. Ban Kiểm soát 1.4.3. Ban Giám đốc Báo cáo thực tập nhận thức 6
 17. 17. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 2. CÔNG VIỆC THỰC TẬP Trong tuần thực tập vừa qua, dưới sự hướng dẫn tận tình của Anh Võ Phú Lộc cùng các anh chị tại Vietbank – Phòng giao dịch Q. 12, tôi đã hoàn thành tốt các công việc được giao. Đặc biệt, tôi đã hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của ngân hàng, môi trường làm việc và công việc của một chuyên viên tín dụng là như thế nào, từ đó giúp tôi hình dung một phần nào kiến thức chuyên ngành. Sau đây là các công việc mà tôi đã thực hiện trong thời gian qua: 2.1. Tìm hiểu Chính sách tín dụng của Vietbank Ngay từ những buổi đầu khi thực tập tại ngân hàng, tôi đã được anh Võ Phú Lộc – người hướng dẫn cho xem Chính sách tín dụng của Vietbank vì tính quan trọng và cần thiết của nó. Để có thể hoàn thành tốt một bộ hồ sơ tín dụng thì người chuyên viên tín dụng cần nắm rõ tất cả các điều khoản trong Chính sách tín dụng để làm theo quy định của pháp luật cũng như định hướng mà ngân hàng đã đề ra. Sau đây là một số điều quan trọng mà tôi đã ghi nhận: 2.1.1. Quy trình tín dụng Quy trình cấp tín dụng tại ngân hàng Vietbank gồm các bước cơ bản sau: Tiếp thị, thu thập hồ sơ và đề xuất nhu cầu Tại bước này, Vietbank thực hiện tìm kiếm, tiếp thị KH, hướng dẫn KH hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định. Trong một số trường hợp, công tác thẩm định, phê duyệt khoản vay được thực hiện ngay tại bước này. Thẩm định Vietbank tiến hành xác minh và thẩm định hồ sơ khác hàng, làm cơ sở tham mưu cho cấp thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo thực tập nhận thức 7
 18. 18. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Phê duyệt Vietbank phân định hạn mức phê duyệt cấp tín dụng theo từng cá nhân, doanh nghiệp tùy vào đặc điểm của từng khoản cấp tín dụng cụ thể. Hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai phán quyết Vietbank phải đảm bảo tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ tín dụng, các điều kiện cấp tín dụng và thực hiện các thủ tục khác để triển khai khoản cấp tín dụng theo đúng nội dung phán quyết của cấp phê duyệt. Quản lý và thu hồi nợ Vietbank có trách nhiệm quản lý và theo dõi khoản vay thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo khoản vạy luôn trong tình trạng nợ tốt. Tất toán Sau khi KH hoàn tất nghĩa vụ thanh toán các khoản dư nợ (bao gồm vốn gốc, lãi và phí phát sinh), Vietbank tiến hành tất toàn hồ sơ tín dụng của KH. Lưu hồ sơ Vietbank tiến hành lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. 2.1.2. Quy trình xem xét quyết định cấp tín dụng Tiếp nhận nhu cầu cấp tín dụng của KH. Kiểm tra hồ sơ pháp lý, thủ tục ban đầu. Đối chiếu với các quy định về cấp tín dụng của Vietbank. Chấm điểm, xếp hạng tín dụng. Tham khảo thông tin về KH từ các nguồn thông tin như Trung tâm thông tin tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (http://www.cic.org.vn), … Phân tích và đánh giá mục đích vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của KH. Báo cáo thực tập nhận thức 8
 19. 19. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Trong trường hợp chấp nhận cấp tín dụng, Vietbank sẽ xem xét việc xác định lãi suất cấp tín dụng cho từng khoản cấp tín dụng cụ thể. Qua từng bước xem xét, đối chiếu nêu trên, nếu KH không đạt yêu cầu sẽ bị từ chối ngay và Vietbank sẽ tổ chức thống kê, lưu trữ thông tin về các KH này. Vietbank có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho KH về việc từ chối/ chấp nhận cấp tín dụng. Mục tiêu ban đầu: - Hiểu được phần nào ý nghĩa của các quy định trong Chính sách tín dụng. - Nắm được những điểm quan trọng trong quy trình tín dụng. Nhận xét: Tôi đã đạt được những mục tiêu ban đầu do mình đề ra. Kinh nghiệm tích lũy: Qua chính sách tín dụng của Vietbank, tôi đã hiểu rõ hơn về quy trình, cũng như những quy định trong quá trình cấp tín dụng tại ngân hàng. 2.2. Tìm hiểu cách làm hồ sơ Vay sinh hoạt tiêu dùng Qua quá trình tìm hiểu, tôi được biết sản phẩm Vay sinh hoạt tiêu dùng cung cấp dịch vụ tín dụng dành cho KH cá nhân để phục vụ cho cuộc sống; từ chi trả học phí, cưới hỏi, du lịch, mua laptop, mua xe,… với thời hạn vay tối thiểu 1 tháng và tối đa có thể lên đến 25 năm. Nhận thấy được tính thiết thực của loại sản phẩm này, tôi đã quyết định tìm hiểu sâu hơn về nó, cụ thể là tìm kiếm các thông tin về cách làm hồ sơ vay, các chính sách cũng như quy định có liên quan. Bên cạnh đó, tôi đã may mắn được theo sát anh Võ Phú Lộc trong quá trình lập một bộ hồ sơ Vay sinh hoạt tiêu dùng cho KH. Cụ thể là: 2.2.1. Tiếp thị, thu thập hồ sơ và đề xuất nhu cầu KH Mai Văn T. có nhu cầu Vay sinh hoạt tiêu dùng 300 triệu đồng trong 12 tháng để mua 01 xe ô tô 4 chỗ làm phương tiện đi lại phục vụ cho công việc hằng ngày của anh. Đây là lần đầu tiên KH quan hệ tín dụng với Vietbank. Vợ chồng KH hiện đang sống cùng Báo cáo thực tập nhận thức 9
 20. 20. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 gia đình tại Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM và đây TSĐB thuộc sở hữu của KH. Nguồn thu nhập chủ yếu của KH là từ lương ở công ty Cổ phần Hoàng Việt và từ lương của vợ KH từ Lữ Đoàn 596, Bộ Tư lệnh thông tin – Bộ Quốc phòng, bên cạnh đó KH còn có thu nhập từ việc cho thuê 02 bất động sản tại Quận 12. Tổng thu nhập hàng tháng của vợ chồng KH ổn định. Nhận thấy nhu cầu của KH Mai Văn T. là hợp pháp và thiết thực, có khả năng thanh toán lãi vay nên tiến hành thu thập hồ sơ KH bao gồm: Hồ sơ pháp lý KH  CMND của vợ và KH Mai Văn T.  Hộ khẩu.  Giấy ĐKKH.  Hợp đồng lao động của KH và vợ. Hồ sơ tài sản đảm bảo  Giấy phép mua bán chuyển dịch nhà cửa của căn nhà tại Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM .  Bản vẽ căn nhà tại Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM .  Giấy phép sửa chữa căn nhà tại Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM.  Tờ khai chuyển dịch tài cản nộp thuế trước bạ.  Hợp đồng mua bán căn nhà tại Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM.  Tờ khai lệ phí trước bạ. Báo cáo thực tập nhận thức 10
 21. 21. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Tất cả giấy tờ liên quan đến TSĐB của KH sẽ được lưu trữ tại PGD Lê Văn Khương dưới dạng photo đã qua công chứng. 2.2.2. Thẩm định Sau khi thu thập các giấy tờ có liên quan đến KH, chuyên viên tín dụng đi thẩm định thông tin quan hệ tín dụng của KH và vợ bằng cách kiểm tra lịch sử tín dụng của KH trên website www.cic.org.vn để xem KH có đang vay nợ tại các tổ chức tín dụng nào khác hay không, có nợ xấu không,.. Kết quả được in ra để lưu vào hồ sơ KH. Theo thông tin CIC cung cấp ngày 18/01/2013, hiện tại KH Mai Văn T. không có quan hệ với bất kì TCTD nào khác, và đây là lần đầu tiên KH quan hệ với VIETBANK. Trước đây, vợ chồng KH đã từng phát sinh quan hệ tín dụng với Ngân hàng VIB với số tiền vay 250 triệu đồng để bổ sung tiền mua 01 bất động sản tại Quận 12 ( hiện đang được cho thuê lại) và đã tất toán khoản vay trên vào tháng 05/2012. 2.2.3. Phê duyệt Nhận thấy KH Mai Văn T. và vợ có nguồn thu nhập ổn định, nhu cầu vay vốn hợp pháp, thiết thực và có khả năng thanh toán lãi vay nên chuyên viên tín dụng bắt đầu làm Tờ trình thẩm định KH đề xuất lên cấp trên cấp hạn mức tín dụng cho KH 300 triệu đồng. Sau đó, chuyên viên trình lên cấp trên xem xét và phê duyệt. Tờ trình thẩm định KH có các mục sau: Thông tin KH vay Tên KH: Mai Văn T., Năm sinh : xxx, Giới tính : Nam CMND số: xxx, Ngày cấp: xx/xx/xxxx, Nơi cấp: xxx Địa chỉ thường trú: Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM. Nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh. Tên vợ/ chồng: Đỗ Thị Diệu, Năm sinh : xxx, Giới tính : Nam CMND số: xxx, Ngày cấp: xx/xx/xxxx, Nơi cấp: xxx Báo cáo thực tập nhận thức 11
 22. 22. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Địa chỉ thường trú: Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM. Nghề nghiệp: Quân nhân. Nhận xét tư cách KH: KH rất trung thực, thiện chí, nhân thân tốt, gia cảnh tốt, nghề nghiệp ổn định. Mô tả và nhận xét nhu cầu của KH Thời hạn vay: 12 tháng Phương thức thanh toán: Lãi trả hàng tháng, vốn trả cuối kỳ Tổng vốn: 400.000.000 đồng Vốn tự có: 100.000.000 đồng Vốn vay: 300.000.000 đồng Tỷ lệ vốn vay/ Tổng vốn: 75% Mục đích sử dụng vốn: Mua xe ô tô du lịch 4 chỗ ngồi Chi tiết mục đích sử dụng vốn: KH Mai Văn T. hiện đang là Trưởng phòng Kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hoàng Việt, thường hay đi công tác xa nên gia đình anh có nhu cầu mua 01 xe ô tô 4 chỗ làm phương tiện đi lại và phục vụ cho công việc hàng ngày của anh. Chi tiết như sau: Loại xe, hãng sản xuất: Xe FIAT Năm sản xuất: 2006 Tình trạng xe: Đã qua sử dụng, còn mới 85% Loại xe: Du lịch Màu sơn: Nâu Trị giá xe : 400.000.000 đồng Tiến trình thanh toán : Thanh toán làm 02 đợt : Báo cáo thực tập nhận thức 12
 23. 23. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 _ Đợt 1: Đặt cọc trước 50.000.000 đồng (ngày 10/01/2013) _ Đợt 2 : Thanh toán hết 350.000.000 đồng còn lại và nhận xe trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đặt cọc (đến hết ngày 30/01/2013) Căn cứ xác định trị giá xe : Theo biên nhận đặt cọc được ký giữa hai bên vào ngày 10/01/2013 Quan hệ với các TCTD Theo thông tin CIC cung cấp ngày 18/01/2013, hiện tại KH Mai Văn T. không có quan hệ với bất kì TCTD nào khác, và đây là lần đầu tiên KH quan hệ với Vietbank. Trước đây, vợ chồng KH đã từng phát sinh quan hệ tín dụng với Ngân hàng VIB với số tiền vay 250 triệu đồng để bổ sung tiền mua 01 bất động sản tại Quận 12 và đã hoản vay trên vào tháng 05/2012. Tình hình tài chính của KH Các tài sản KH đang sở hữu: Tiền mặt: 100.000.000 đồng. (Đây là số tiền KH đã tích lũy với mục đích mua xe) Bất động sản: KH hiện sở hữu 03 BĐS, bao gồm: 1. 01 BĐS tại Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp. Giá thẩm định theo Arev là 1.700.000.000 đồng (Đây là TSĐB cho khoản vay lần này). 2. 01 BĐS tại Đường TX 22, Phường Thạnh Xuân, Quận 12. Trị giá là 500.000.000 đồng (Ước tính theo giá thị trường. Đây là BĐS mà KH đang cho thuê). 3. 01 BĐS tại Đường TL 28, Phường Thạnh Lộc, Quận 12. Trị giá là 960.000.000 đồng (Ước tính theo giá thị trường. Đây là BĐS mà KH đang cho thuê). Báo cáo thực tập nhận thức 13
 24. 24. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Phương tiện đi lại: 70.000.000 đồng. KH đang sở hữu 02 xe gắn máy: 01 xe 4. Ablade (40.000.000 đồng) và 01 xe Atila Elizabeth (30.000.000 đồng). Khác: 100.000.000 đồng, gồm các đồ dùng tại nhà KH như: Tủ gỗ, bàn ghế gỗ, 5. laptop, … Các nguồn thu nhập của KH: Nguồn thu nhập chủ yếu của vợ chồng KH và tiền thu được từ việc cho thuê BĐS. Nhận xét: Căn cứ vào tình hình tài chính của KH, chuyên viên tín dụng nhận thấy KH có tình hình tài chính ổn định và năng lực tài chính tốt. Tài sản đảm bảo BĐS tại Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp trị giá 1.700.000.000 đồng. Với mức cấp tín dụng 300.000.000 triệu đồng thì tỷ lệ cấp tín dụng trên TSĐB là 17,6 %. Mô tả tài sản đảm bảo và chứng từ sở hữu: Vị trí: BĐS thuộc thửa đất số 907, tờ bản đồ số 37, cách ngã ba TX 25 khoảng 300m, cách UBND Phường Thạnh Xuân 1km. Chủ sở hữu: MAI VĂN T. Đồng sở hữu : Đỗ Thị D. Diện tích sử dụng đất thực tế: 143,8 m2 Diện tích đất sử dụng được công nhận : 79,5 m2 Diện tích sàn xây dựng thực tế : 6,5 m2 Diện tích sàn xây dựng được công nhận : 6,5 m2 Trị giá : 1.700.000.000 đồng Nhận xét : Chứng từ pháp lý : Có chủ quyền Báo cáo thực tập nhận thức 14
 25. 25. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Hiện trạng sử dụng : Đang ở Khả năng chuyển nhượng : Trung bình Quan hệ của chủ tài sản và người đi vay : Chủ tài sản là KH vay Căn cứ định giá: Từ phiếu thẩm định TS số 6323/TĐTS – 13/01 do Arev định giá ngày 18/01/2013 Tổng giá trị TSĐB: 1.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỉ trăm triệu đồng) 2.2.4. Hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai phán quyết Sau khi được cấp trên phê duyệt và chấp nhận Tờ trình thẩm định KH, chuyên viên tín dụng tổng hợp lại tất cả hồ sơ của KH, bao gồm: Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ TSĐB, Báo cáo thông tin quan hệ tín dụng và Tờ trình thẩm định KH đưa lên cho BTD Hội sở để làm Hợp đồng tín dụng, Phụ lục TSĐB, Giấy đề nghị/ cam kết của KH, Giấy đề nghĩ kiêm phương án vay, Giấy nhận nợ để trình BGĐ ký giải ngân. Sau đó, BTD Hội sở sẽ tiến hành giải ngân Trước khi giải ngân: đề nghị KH công chứng, đăng ký TSĐB theo quy định của Vietbank. Ngân hàng thực hiện giải ngân khi có kết quả dăng ký giao dịch đảm bảo. Khi giải ngân: Theo quy định của Vietbank. Sau giải ngân: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn sau giải ngân 60 ngày. 2.2.5. Quản lý và thu hồi nợ Lưu tất cả giấy tờ có liên quan vào hồ sơ, dán mã số vào gáy hồ sơ để tiện theo dõi, kiểm tra, sau đó, xếp vào tủ hồ sơ. Một số thắc mắc thƣờng gặp ở KH: 1. Tôi cần chuẩn bị những loại giấy tờ gì để hoàn tất bộ hồ sơ vay? Báo cáo thực tập nhận thức 15
 26. 26. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Các loại giấy tờ mà KH cần cung cấp cho chuyên viên Tín dụng gồm các loại hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay, hồ sơ TSĐB, hồ sơ tài chính và thu nhập, hồ sơ chứng minh mục đích vay. Xét trường hợp cụ thể của ông Mai Văn T., ông cần cung cấp cho chuyên viên tín dụng những hồ sơ sau đây: Hồ sơ pháp lý gồm: - CMND của ông Mai Văn T. và vợ, Hộ khẩu. - Giấy ĐKKH. Hồ sơ vay gồm: - Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất/ kinh doanh/ dịch vụ/ phục vụ đời sống. - Giấy đăng ký thông tin giao dịch. Hồ sơ TSĐB gồm: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. - Biên bản thỏa thuận giá trị tài sản thế chấp. - Tờ khai lệ phí trước bạ. - Cam kết thế chấp. Hồ sơ tài chính và thu nhập gồm: - Bảng lương của KH và vợ. - Hợp đồng lao động của KH và vợ. - Danh sách người phụ cấp. - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. - Hợp đồng thuê nhà. Báo cáo thực tập nhận thức 16
 27. 27. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 - Bảng đồ hiện trạng. Hồ sơ chứng minh mục đích vay gồm: - Biên nhận đặt cọc. Theo anh Võ Phú Lộc, thông thường KH không nắm được các loại giấy tờ cần thiết cho việc hoàn tất hồ sơ vay, chính vì vậy mà người chuyên viên tín dụng cần thông báo cụ thể cho KH trước khi tiến hành lập hồ sơ. Nhờ vậy, cả KH lẫn chuyên viên tín dụng đều tiết kiệm được thời gian đi lại. 2. Đối với các loại giấy tờ liên quan đến TSĐB, liệu tôi có được giữ lại bản chính và giao cho phía Ngân hàng bản photo đã qua công chứng không? Không, KH không được quyền giữ lại bản chính của các loại giấy tờ liên quan đến TSĐB. Bổ sung thêm: Các loại giấy tờ liên quan đến TSĐB có thể là: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. - Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở (có kèm theo trích lục sơ đồ địa chính của khu đất). Tại Vietbank, các loại giấy tờ liên quan này sẽ được lưu giữ dưới hai dạng: một là, bản chính được lưu giữ tại kho; hai là, bản photo (đã qua công chứng) được lưu giữ cùng với bộ hồ sơ vay của KH. Việc lưu giữ bản chính mà Ngân hàng thực hiện nhằm tránh các trường hợp cố ý bán, trao đổi, chuyển nhượng,. của KH, đồng thời, phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra, làm hư hại đến các loại giấy tờ trên. Báo cáo thực tập nhận thức 17
 28. 28. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 3. Tôi có được giải ngân bằng USD không? Không, Ngân hàng không thể giải ngân cho KH bằng USD. Bổ sung: Nghị định số 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ có quy định phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; b) Chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này; c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; d) Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; đ) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật; e) Kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.” 4. Tôi có được giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt không? Không, KH sẽ không được giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt. Bổ sung: Nhằm mục đích kiểm soát dòng tiền của KH, chuyên viên tín dụng sẽ yêu cầu khách hàng tạo một tài khoản Allotment. Và KH sẽ được giải ngân thông qua tài khoản này. Ví dụ, trường hợp của KH Mai Văn T.: Chuyên viên tín dụng kiểm soát dòng tiền của KH với mục đích: Báo cáo thực tập nhận thức 18
 29. 29. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 - Kiểm soát dòng tiền vào như là phần vốn vay được ngân hàng giải ngân, phần lãi vay và vốn gốc mà KH gửi vào tài khoản để tất toán lãi vay và vốn gốc. - Kiểm soát dòng tiền ra như là việc KH sử dụng tài khoản này để thanh toán hợp đồng bán xe với bên bán. Tài khoản Allotment có ý nghĩa quan trọng trong việc giải ngân, vì: - Cả chuyên viên tín dụng lẫn KH đều có thể dễ dàng truy vấn tài khoản để biết được lịch sử giao dịch. - Đối với KH, tài khoản này giúp họ tiết kiệm được thời gian đến Ngân hàng để kí các biên bản giải ngân. - Đối với chuyên viên tín dụng, tài khoản này sẽ hỗ trợ chuyên viên tín dụng trong việc xác đinh xem liệu KH có sử dụng vốn vay vào đúng mục đích ban đầu không. Nhận xét: Hoàn thành khá tốt. Kinh nghiệm tích lũy: Dưới sự hướng dẫn của Anh Võ Phú Lộc, tôi đã từng bước tiếp cận với cách làm hồ sơ cho vay tại Vietbank. Qua công việc thực tế là thiết lập một bộ hồ sơ cho Vay sinh hoạt tiêu dùng cho KH, tôi nhận thức rõ hơn về công việc của một chuyên viên tín dụng, nhờ đó ý thức được khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn công việc. Và sau đây là những điều tôi ghi nhận lại được sau quá trình hỗ trợ anh Võ Phú Lộc lập hồ sơ vay: - Phải luôn nắm bắt được nhu cầu của KH và tư vấn sản phẩm đúng với mục đích và mong muốn sử dụng của KH. - Phải thật tỉ mỉ và cẩn trọng trong khi nhận hồ sơ nhằm tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra. - Phải thu thập đầy đủ hồ sơ khách hàng trong 01 lần để tránh làm phiền KH và tiết kiệm thời gian đi lại cho bản thân. Báo cáo thực tập nhận thức 19
 30. 30. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 - Giải quyết hồ sơ KH nhanh chóng, tránh để tình trạng kéo dài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý KH trong quyết định quay lại quan hệ tín dụng với Ngân hàng lần sau. Báo cáo thực tập nhận thức 20
 31. 31. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN 3.1. Nhận xét Tôi đã thích nghi khá tốt trong môi trường công việc mới, trong sự quan tâm cũng như cảm tình của một số anh chị làm chung. Và điều quan trọng nhất là tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích từ công việc này. Môi trường công việc thực tế khác nhiều so với môi trường học tập trên giảng đường. Bên cạnh đó, qua nhiều tuần thực tập tại Vietbank, tôi đã định hình cho mình kỹ năng và phong cách làm việc của mình cho công việc tương lai. Những điều tôi đã học được từ quá trình thực tập nhận thức: Biết đến khái niệm thời gian làm việc như một nhân viên thực thụ (giờ làm việc buổi sáng 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 16h30). Tác phong ăn mặc: phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự ( Quần tây đen, áo sơ mi trắng, giày bít mũi). Giao tiếp: lịch sự, nhã nhặn và thân thiện. Tạo được những mối quan hệ mới, biết cách làm việc trong một tập thể đa dạng và năng động. Tạo được niềm tin và mối quan hệ tốt với các nhân viên trong công ty, đồng thời, rèn luyện kỹ năng giao tiếp để có được sự tự tin trong giao tiếp. Sử dụng tốt hầu hết các dụng cụ văn phòng. 3.2.Thuận lợi – Khó khăn 3.2.1. Thuận lợi Tôi đã vinh dự được thực tập tại môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp tại NHVNTT, với áp lực công việc cao đã tạo nhiều động lực làm việc cho tôi. Qua đó, tôi được thử sức với nhiều công việc khác nhau và từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiến, Báo cáo thực tập nhận thức 21
 32. 32. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 phục vụ cho công việc sau này. Đặc biệt, em thật may mắn khi được các anh chị là những người đi trước đã chỉ dẫn tận tình, tạo nhiều điều kiện phù hợp để tôi hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, tôi đã được tiếp xúc với nhiều đối tượng KH, học hỏi thêm được cách ứng xử đa dạng. 3.2.2 Khó khăn Tám tuần thực tập tại môi trường thực tế là một trải nghiệm quan trọng đối với bản thân tôi nói chung và với các bạn sinh viên thực tập nói chung. Nhưng vì đây là lần đầu tiếp cận với doanh nghiệp nên tôi cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ và thiếu xót: Những nền tảng kiến thức mà tôi được trang bị trong thời gian 2 năm đầu tiên đại học đã không được áp dụng nhiều. Nhận thấy có một sự chênh lệch lớn giữa kiến thức và thực tiễn. Còn nhiều thiếu xót trong quá trình thực tập tại môi trường doanh nghiệp. Có nhiều công việc mới cần học hỏi và làm quen để thành thạo. 3.3. Đánh giá Sau tám tuần thực tập tại Phòng kinh doanh của PGD Lê Văn Khương, với tất cả sự cố gắng và kiến thức đã tích lũy được, tôi đã học hỏi và quan sát công việc của mọi người xung quanh, cũng như hoàn thành tốt những công việc được giao. Tôi đã phần nào hoàn thành những mục tiêu mà mình tự đặt ra từ những ngày đầu của quá trình thực tập, cụ thể: Mục tiêu 1: Hoàn thành tốt đợt thực tập nhận thức. Mục tiêu 2: Làm quen với môi trường thực tế tại. Mục tiêu 3: Xây dựng mối quan hệ tốt với các anh chị tại Ngân hàng. Mục tiêu 4: Áp dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tế. Báo cáo thực tập nhận thức 22
 33. 33. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 Tuy chưa hoàn thiện đến mức hoàn hảo, nhưng tôi tự thấy hài lòng với những kinh nghiệm và kiến thức mà tôi được bô sung qua đợt thực tập này. Thực tập nhận thức thật sự là một môn học đặc biệt cần thiết đối với bất kì sinh viên nào, nó đã giúp tôi định hình được công việc, cũng những kỹ năng mà tôi cần trang bị trong thời gian tới Báo cáo thực tập nhận thức 23
 34. 34. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 KẾT LUẬN Xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu tuyển dụng ngày càng khắc khe. Chính vì vậy mà việc hòa nhập vào môi trường doanh nghiệp sớm sẽ tạo được nhiều lợi thế cho sinh viên. Sau tám tuần thực tập, tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc cũng như nâng cao được một số kỹ năng cho bản thân. Đồng thời, tôi cũng mở rộng được mối quan hệ của mình trong một lĩnh vực mới. Có cả những khó khăn và thuận lợi, và tất cả đều đã trui rèn cho tôi trưởng thành hơn và nhìn nhận vấn đề thực tế hơn. Qua quyển báo cáo này, tôi muốn chia sẻ đến người đọc những việc làm thực tế cũng như những nhận xét, kinh nghiệm mà tự bản thân tôi đã đúc kết nên. Đây sẽ là một hành trang quan trọng trong quá trình vào đời sắp tới của bản thân tôi cũng như nhiều sinh viên khác. Báo cáo thực tập nhận thức ix
 35. 35. Trường Đại học Hoa Sen Nguyễn Thị Lý Uyên - 104571 TÀI LIỆU THAM KHẢO Để hoàn thành quyển báo cáo này, tôi đã tham khảo tài liệu từ các nguồn sau: - www.vietbank.com.vn. - Các văn bản đã được ban hành về Chính sách và quy trình cấp tín dụng của Vietbank. - Các văn bản về sản phẩm Vay sinh hoạt tiêu dùng. - Hồ sơ vay của khách hàng Mai Văn T. - Trung tâm thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Báo cáo thực tập nhận thức x

×