Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Okoloogilineveeb

1,998 views

Published on

9. aprillil 2010 seminaril “Uuendus ja loovus keskkonnahariduses”
ettekande teemal "Ökoloogiline uus veeb ja selle kasutamine keskkonnahariduses"

Täpsustav tekst:
http://www.slideshare.net/RECEstonia/kai-pata-koloogiline-uus-veeb-ja-selle-kasutamine-keskkonnahariduses-3611205

Published in: Education
 • Hea käsitlus- kogukond ökoloogilises nishis, ühes tähendusruumis jagamas ühist kooselupraktikat.
  Siit edasi- vaja on enam panustada riiklikes programmides sellele- taolisi kogukondi äratada ja jõustada. Vajame laialdast koostööd ja koostöövõrgu tugipunkte, nende juhtide väljaõpet. Ühe sõnaga maateabetubade võrgu juhtide koolitusprogrammi.. Sellega laheneb suuresti maakohtade tühjenemise tendents, tõhustub sihipärase teabe kohalejõudmine küladesse, ettevõtluseks, loodushoiuks, tööhõiveks, pidevõppeks.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Täpsustav tekst:
  http://www.slideshare.net/RECEstonia/kai-pata-koloogiline-uus-veeb-ja-selle-kasutamine-keskkonnahariduses-3611205
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Okoloogilineveeb

 1. 1. Ökoloogiline uus veeb ja  selle kasutamine  keskkonnahariduses   Kai Pata 
 2. 2. Milleks ökoloogia…  …mind huvitavad ainult arvu7d  •  .... sest ökoloogilised seaduspärasused  kirjeldavad isereguleeruvaid süsteeme ning  aitavad mõista võimalikke õppimise ja  koosloomise võimalusi uue tehnoloogia abil 
 3. 3. Ökoloogia ja tehnoloogia???   Haridustehnoloogia => Ökoloogia õppimisel  ...pakub uusi võimalusi, kuidas ökoloogilisi  seaduspärasusi rakendada õpimetoodikates  keskkonna uurimiseks  Sülemikäitumine ja koosloome 
 4. 4. Ökoloogia ja tehnoloogia???   Ökoloogia => Haridustehnoloogiale  ...annab ideid, kuidas luua uut moodi  tehnoloogilisi süsteeme õppimiseks ja loovuse  arendamiseks  Uus pilk digitaalsetele ökosüsteemidele 
 5. 5. Ökoloogiast haridustehnoloogiale  Liigi   Indiviid ja  Kooslused ja  interaktsioonid  keskkond  ökosüsteemid  keskkonnaga  Kogukondade ja  Õppija ja personaalne  Kogukonna sisesed  võrgus7ke  õpikeskkond  interaktsioonid   organiseerumine ja  interaktsioon    Õppija ja kogukond  Õppija ja võrgus7k  Kogukond ja tema  Kogukondade ja  nišš digitaalses  tehnoloogia  Õppija ja digitaalne  ökosüsteem  ökosüsteemis   vastamõju digitaalses  ökosüsteemis 
 6. 6. Digitaalne ökosüsteem  Digitaalne ökosüsteem = tehnoloogia, inimesed, artefak7d  Kogukondade kooslus  Personaalne  Personaalne  võrgus7k  õpikeskkond  Kogukond kui liik 
 7. 7. Ökosüsteemi  põhimõMed  Süsteem, mis  •  Digitaalne ökosüsteem on:   muutub kasutades  –  dünaamiliselt muutuv  paremaks  –  kasutajatest sõltuv  –  kasutajaid mõjutav   –  kasutajate tegevuse mõjul isearenev  –  muutustele reageeriv süsteem  •  Digitaalset ökosüsteemi iseloomustab:   –  kogukondade, teadmiste ja vahendite mitmekesisus ja  paljusus  –  indiviidide autonoomne ennastjuh7v tegutsemine  kasutades personaalseid õpikeskkondi ja võrgus7kke   –  autonoomne tegutsemine toetab ühise intelligentsuse ja  ühistegevuste kujunemist veebis 
 8. 8. Näide: Delicious kui ökosüsteem  Kogukonnaliikmed akumuleerivad ar7fakte ja annavad  tähendusi, sünnib kogukonna iden7teet  Iga kasutaja eeldab teiste kasutajate tegevust ja sõltub neist 
 9. 9. Näide: Delicious kui ökosüsteem  Võimaldab seotust erinevate kogukondadega  Loovus sünnib  Kogukond 1  informatsiooni  tõlgendamisel ühe  Õppija  Kogukond 3  kogukonna  tähendusruumist  Kogukond 5  teise kogukonna  Kogukond 4  tähendusruumi  Näiteks ökoloogia printsiipide rakendamine tehnoloogias 
 10. 10. Kogukonna ja nišši evolutsioon  t  Nišiga kohandumine  õppija  Web 2.0  vahendid ja  Nišši loomine  ar7fak7d  Kogukonna  t + 1  iden7teet  Aeg 
 11. 11. Teabe akumuleerimine Deliciousis  •  Loo rühmad (kogukonnad), kes koguvad infot ühe  keskkonnaprobleemi erinevate vaatenurkade  (näiteks inimesekeskne – loodusekeskne) kohta,  kasutades Delicious süsteemi  •  Iga rühma liikmed kasutavad andmete  sisestamisel lisaks muudele sil7dele ühiselt  kokkulepitud sil7, et koondada rühmaliikmete  leitud infot  •  Delicious’I kogunenud viiteid kasutavad rühmad  diskussioonis sellele keskkonnaprobleemile ühise  lahenduse leidmiseks  
 12. 12. Akumuleerimine TwiMeris, Brightkite’s  •  Mikroblogi  säutsule sildi  (#silt) lisamisel,  saab koondada  paljude  kasutajate  poolt lisatud  info ühtseks  infovooks,  mida on hea  jälgida   Jälgida saab üksteist ka sõbravoogude abil 
 13. 13. Hübriidse ökosüsteemi plussid  •  Õppija saab tavamaailmas puudu olevaid tööriistu ja  tegutsemisvõimalusi kompenseerida arvu7maailmas  leiduvatega  –  Mikroblogid Brightkite ja TwiMer kui sensorid  andmekogumiseks  –  Flickr ja Brightkite reaalsete paikade virtuaalseks  laiendamiseks  –  Googli andmetabelid ühiseks keskkonnast kogutud  andmete sisestamiseks ja analüüsiks  –  Wikid ja blogid koosloomeks  –  Facebook ja sõbravood mikroblogides andmekogumise  tähelepanekute jälgimiseks 
 14. 14. Hübriidne ökosüsteem  •  Andmekogumise etapis saab iga autonoomse  uurija poolt tehtud vaatlused ja  tähelepanekud loodusest, linnaruumist või  muuseumite andmepankadest koguda ja  koondatult (näiteks RSS voogudega) ühtsesse  arvu7keskkonda edastada 
 15. 15. Probleemõpe digitaalses ökosüsteemis  Autor: Eve Tagavälja 
 16. 16. Koosloome kui sülemikäitumine  •  Sülemikäitumisele on iseloomulikud:  –  indiviidide poolt sooritatav autonoomne otsing  –  keskkonda jäetavad signaalid, mis kas  akumuleeruvad või hääbuvad, sõltuvalt nende  lisamisest  –  keskkonnast signaalide lugemine ja nende järgi  orienteerumine  –  teiste isendite jälgimine  –  liigiomastele signaalidele lähedased peibutavad  võõrsignaalid 
 17. 17. Sülemikäitumise näited  Digitaalses öksüsteemis teemade akumuleerumine 
 18. 18. Sülemikäitumise näited  Kaasav jälgimine ja koosloome digitaalsetes  ökosüsteemides  Samaaegselt jälgitakse teisi ja keskkonda akumuleerunud  infot ning kasutatakse seda orienteerumiseks ja oma  tegevusteks 
 19. 19. Koosloome kui sülemikäitumine  Pata, 2010 
 20. 20. Sülemikäitumine facebook’i, twiMeri ja  flickri abil  Pata, 2010 
 21. 21. Keskkonna laiendamine  •  Andmed mingi paiga kohta saab  geoloka7ivselt märgistada ja sildistada,  teravdades nii järgmiste vaatajate tähelepanu  mingitele keskkonna aspek7dele selles kohas  •  Uuringuandmete tulemused ja järeldused  saab  muuta lokaalselt ja mobiilselt  käMesaadavaks andmete esmases  kogumispaigas 
 22. 22. Hübriidne ökosüsteem Flickri abil  PRÜGI KESKKONNAS  KAARDISTATUD PRÜGI  VEEBIKESKKONNAS  ...kasutajad põimivad tavamaailma paigad 7hedalt ühtseks  süsteemiks arvu7keskkondadega, algatades ühiseid   tegutsemisvõimalusi 
 23. 23. Õppija autonoomset tegutsemist  toetades saab luua ühist teadmust  Koosta, halda  Personaalsed  Koosta, halda  õpikeskkonnad  Hajutatud  Personaalsed  õpikeskkond:  võrgus7kud:  andmevood, sildid  sõbravood  Autonoomne  andmekogumine  Jälgi  Koonda, kombineeri  ja sildistamine  Analüüsi       sünteesi  Kogu  Akumuleeri  Koosloome  Laienda    rikasta  Reaalne keskkond 
 24. 24. Kontakt:  Kai Pata kpata@tlu.ee   blogi: hMp://7hane.wordpress.com  Kasutatud pildid: Crea7ve Commons for adapta7on, modifica7on or building upon litsensiga 

×