Koolitusprogramm "Tuleviku õpetaja" IV moodul "Digitaalne kodanik"

364 views

Published on

Koolitusprogramm "Tuleviku õpetaja" IV moodul "Digitaalne kodanik"

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koolitusprogramm "Tuleviku õpetaja" IV moodul "Digitaalne kodanik"

 1. 1. Koolitusprogramm “Tuleviku õpetaja” IV moodul “Digitaalne kodanik”
 2. 2. http://www.tulevikuopetaja.ee
 3. 3. Koolituse moodulid 1. Õpetaja pädevused digiajastul 2. Õppimine digiajastul 3. Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul 4. Õppeprotsess digiajastul 5. Digitaalne kodanik 6. Õpetaja professionaalne areng digiajastul
 4. 4. ISTE pädevused Rahvusvahelise haridustehnoloogia seltsi ISTE pädevusmudel • õpetajatele • õppijatele • haridusvaldkonna administratiivtöötajatele ISTE õppijate, õpetajate ja haridusvaldkonna töötajate haridustehnoloogiliste pädevuste eesti keelde tõlkimist toetas Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programm Primus. Organisatsiooni International Society for Technology in Education (ISTE) haridustehnoloogilised pädevused õpetajatele Õpetajad kujundavad ja rakendavad õppijate ISTE haridustehnoloogilisi pädevusi (viide tõlgitud õppijate pädevusstandardile) selleks, et kavandada ja läbi viia õppetööd ning hinnata õpikogemusi. Haridustehnoloogilisi pädevusi rakendatakse õppijate kaasamiseks ja õppimise pädevusstandardi parendamiseks, et rikastada õpetajate professionaalset praktikat ja pakkuda positiivseid näiteid ning võimaldada õpikogemusi õppijatele, kolleegidele ja kogukonnale. Õpetajad peaksid lähtuma järgnevatest pädevusnõuetest: 1. Õppija õppimise ja loomingulisuse toetamine ning innustamine. Õpetajad kasutavad oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning tehnoloogiat, et soodustada õpikogemusi, mis arendavad õppijate õppimisoskusi, loomingulisust ja innovatsiooni nii klassiruumis kui ka virtuaalsetes keskkondades. Õpetajad: a. soodustavad, toetavad ja kujundavad loomingulist ja innovaatilist mõtlemist ning leidlikkust; b. kaasavad õppijaid praktiliste teemade uurimisse ja reaalsete probleemide lahendamisse, kasutades digitaalseid vahendeid; c. soodustavad koostöövahendite abil õppijate refleksiooni, et avaldada ja avardada õppijate kontseptuaalset arusaamist ja mõtlemist, planeerimist ning loomingulisi protsesse; d. kujundavad koostöös ühist teadmusloomet, osaledes õppeprotsessis õppijate, kolleegide ja teistega nii klassiruumis kui ka virtuaalsetes keskkondades. 2. Digiajastu õpikogemuste ja hindamise kujundamine ning arendamine. Õpetajad kavandavad, arendavad ja hindavad autentseid õpikogemusi ning hindamist, kasutades ajakohaseid digitaalseid vahendeid sügava õppimise tagamiseks. Õpetajad: a. kujundavad või kohandavad õppimise ja loomingulisuse soodustamiseks asjakohaseid õpikogemusi, mis hõlmavad digitaalseid vahendeid; b. arendavad tehnoloogiarikkaid õpikeskkondi, mis võimaldavad kõigil õppijatel järgida oma uudishimu ja olla aktiivselt osaline oma õpieesmärkide püstitamisel, juhtides enda õppimist ja hinnates arengut; c. kohandavad ja isikupärastavad õppetegevusi, kasutades digitaalseid vahendeid, et arvestada erinevate õpistiilide, -strateegiate ja võimetega; d. pakuvad õppijatele mitmeid erinevaid sisu- ja tehnoloogiastandarditega vastavuses olevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise võimalusi, et saadud tulemusi kasutada sisendina õppeprotsessis. 3. Töö- ja õppeprotsesside kujundamine digiajastul. Õpetajad demonstreerivad teadmisi, oskusi ja tööprotsesse, mis on omased innovaatilisele professionaalile nii digitaalses kui ka laiemas ühiskonnas.
 5. 5. Moodul läbimisel õpetajad a. soovitavad, kujundavad ja õpetavad digitaalse informatsiooni ja tehnoloogia ohutut, seaduslikku ja eetilist kasutamist, sh autoriõiguste ja intellektuaalse omandi põhimõtete järgimist ning asjakohast allikatele viitamist; b. pööravad tähelepanu õppijate erinevatele vajadustele, kasutades õppijakeskseid strateegiaid ning pakkudes võrdset ligipääsu sobivatele digitaalsetele vahenditele; c. toetavad ja kujundavad tehnoloogia ja informatsiooni kasutamisega seotud digitaalset etiketti ja vastutustundlikku sotsiaalset koostoimet; d. arendavad ja kujundavad digiajastu kommunikatsiooni- ja koostöövahendeid, kasutades kultuurilist mõistmist ja globaalset teadlikkust, kaasates kolleege ja õppijaid teistest kultuuridest.
 6. 6. Mooduli ülesehitus • Mooduli maht 1 EAP (26 tundi) • 4 x 4 ak/h auditoorset tundi • 10 ak/h iseseisvat tööd
 7. 7. Kontaktpäevade teemad pp.kk — Digitaalne identiteet pp.kk — Koostöö digitaalses keskkonnas pp.kk — Autoriõigus ja viitamine pp.kk —Võrdne ligipääs
 8. 8. KontakttunnidIseseisevtöö Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm IV moodul "Digitaalne kodanik" Digitaalne identiteet Autoriõigus ja viitamine Koostöö digitaalses keskkonnas Võrdne ligipääs Digitaalne identiteet ja kasutajaprofiilid Minu kogukonnad ja digitaalsed identiteedid Erinevad rollid kogukondades Kogukondade ja rollide ideekaardi koostamine Netikett Identiteedihaldus Autoriõiguse seadus ja Creative Commons litsentsid Autoriõiguse juhtumid Litsentsi valik ja avatud sisu otsimine Avatud õppematerjalide kogud Avatud õppematerjalide otsimine Avatud sisu kasutamine Illustratsioonide otsimine Viitekirjete vormistamine Vigaste viitekirjete parandamine Mendeley kasutamine Veebipõhised koostöö- ja suhtlusvahendid Koostööprojektid Gruppide loomise, failide jagamise ja veebikonverentsi vahendid Koostöös toimuva teadmusloome juhendamine ja hindamine Mooduli kava 03.07.2013 seisuga Ligipääsetavus Digitaalse sisu taaskasutatavus Rühmatööde esitlused ja arutelu Koolielu kasutajaks registreerumine, profiili täitmine, koolituse grupiga liitumine ja kontaktide lisamine. Koostööprojekti kavandi koostamine. Lugemismaterjalidega tutvumine. Koostööprojekti kavandi täiendamine teemakohaste illustratsioonide ja viidetega. Praktilise ülesande teema Arutelu teema Esitluse teema Legend Dokumendi ühisredigeerimine Koostöövahendite võimalused Tervis ja ergonoomika Sissejuhatus koolitusse Kokkuvõte ja iseseisva ülesande tutvustus Sissejuhatus koolituspäeva ja ülevaade iseseisvatest töödest Koostööprojekti hindamismudeli koostamine Kokkuvõte ja iseseisva ülesande tutvustus Digitaalse identiteedi visualiseerimine Netiketi mäng Ühekordse sisselogimise kasutamine Sissejuhatus koolituspäeva ja ülevaade iseseisvatest töödest Kokkuvõte ja iseseisva ülesande tutvustus Sissejuhatus koolituspäeva Projekti kodulehekülje koostamine Kursuse lõpetamine
 9. 9. Koolitaja
 10. 10. Koolitusmooduli väljatöötajad • Hans Põldoja (Tallinna Ülikool) • Marko Puusaar (HITSA) • MaiduVarik (Kuressaare Gümnaasium) • Ene Koitla (HITSA)
 11. 11. http://www.tulevikuopetaja.ee/moodul-iv/
 12. 12. Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm http://www.tulevikuopetaja.ee See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ Esitluse koostaja: Hans Põldoja Viimati muudetud: 3. juuli 2013

×