Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie hu fg w&lno 2 1

presentatie verbouwing / verhuizing HU-FG

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie hu fg w&lno 2 1

 1. 1. Werken & Leren in de Nieuwe Omgeving FLOW Bijeenkomst 25 november 2014
 2. 2. Werken & Leren in de Nieuwe Omgeving  Planning  W&LNO - Wat is het?  Beoogde effecten  Hoe doen we het?  Aandachtspunten nieuwe omgeving  Toelichting op blueprint  Concept indeling instituutspleinen / kenniscentrum en directie/staf
 3. 3. Planning Flow bijeenkomst 25 november 2014 Teambijeenkomsten – opleidingen, kenniscentrum, ondersteuners Voorjaar 2015 Tweede opruimactie 16,17 en 18 december 2014 Rondleiding Heidelberglaan 7 Dinsdag 16 december 2014 In gesprek met studenten o.a. met GOC Januari, februari, mei 2015 Uitgifte laptop en telefoon Voorjaar 2015 Derde opruimactie Week van 30 maart 2015 Inrichting van fysieke plek met aftelklok en meterbakken April 2015 Tweede rondleiding Heidelberglaan 7 Mei 2015 Definitieve opruimactie / verhuizing Week (33),34,35
 4. 4. Wat is het Werken & Leren in de Nieuwe Omgeving?  Container begrip, met drie dimensies:  Fysiek (huisvesting, faciliteiten) bricks  Digitaal (ICT) bytes  Mentaal (personeel en organisatie) behavior  Het gaat uit van het realiseren van huisvesting en werkplekken op maat van individuele voorkeursstijlen van medewerkers en studenten
 5. 5. Werken & Leren in de nieuwe omgeving 1. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken 2. Sturen van medewerkers op resultaat 3. Vrij toegang tot en gebruik van kennis, ervaringen en ideeën 4. Flexibele arbeidsrelaties Het Nieuwe Werken ‘Any time, anywhere’ ‘Manage your own work’ ‘Unlimited access and connectivity’ ‘My size fits me’ Bron: Bright Company W&LNO
 6. 6.  University of Applied Sciences  Studenten van 17 – 67 jaar  Leven Lang Leren  Verankerd in de regio  Samen werken aan de toekomst
 7. 7. Beoogde effecten W&LNO verhogen van opbrengsten, verlagen van kosten op lange termijn  Verbeterde samenwerking  Beter benutten van kennis (versterken van innovatiekracht)  Hogere tevredenheid en betrokkenheid van werknemers  Verhogen productiviteit  Aantrekkelijker werkgeversimago  Verhogen van klanttevredenheid  Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaamheid
 8. 8. Hefbomen realisatie W&LNO Huisvesting / Facilities ICT / Social Media HRM /Leiderschap / Organisatie / Cultuur
 9. 9. W&LNO = Bricks x Bytes x Behavior Bricks • Flexibele werkomgeving • Inspiratie • Activiteit gerelateerd • Kantoor als ontmoetingsplek • Netwerkomgeving Bytes • Laptops & telefoon • Social Media • Informatie real time toegankelijk • Gebruiker centraal • Keuzeflexibiliteit • Open source technieken Behavior • Zelfsturing • Maximale flexibiliteit • Coachend leiderschap • ‘Share unless’ • Communities • Werken binnen kaders
 10. 10. Resultaten Tastbaar bewijs: • Hogere tevredenheid en betrokkenheid medewerkers (WBO) • Aantrekkelijker werkgeversimago • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Duurzaamheid • Kostenbesparingen Indicaties / indirect bewijs • Verbeterde samenwerking • Beter benutten van kennis • Innovatiekracht • Productieverbetering • Verhogen van studenttevredenheid (NSE) Hefbomen voor realisatie Principes van ‘W&LNO’
 11. 11. HU Ontwikkelt ruimte voor nieuwe werkomgeving Uitgangspunten:  Een omgeving die ruimte biedt voor ontmoeting, verbinding, kennisuitwisseling en kennisverrijking;  Een omgeving die de activiteiten van verschillende gebruikersgroepen (studenten, docenten, onderzoekers, ondersteunend personeel en bezoekers) ondersteunt;  De gebruiker zoekt en vindt de plek die bij de uit te voeren activiteit past;  Het aantal werkplekken is gebaseerd op de flexfactor: 2 fte per werkplek bij OP en 1,5 fte per werkplek bij OBP.
 12. 12. Aandachtspunten nieuwe werkomgeving  Regisseer sociale contacten  Vergroot je bereikbaarheid en vindbaarheid  Werk effectief en slim  Wees bewust van het gebruik van de werkplek  Een schone en duurzame werkomgeving  Een veilige werkomgeving voor elkaar
 13. 13. Faciliteiten op de Heidelberglaan  Wi-Fi in het gehele gebouw,  Voldoende elektrapunten,  1 strekkende meter kastruimte (archief) per fte,  1 locker per werkplek, niet persoonsgebonden en gesitueerd nabij de instituten,  Verstelbaar meubilair voor flex-, wissel- en concentratiewerkplekken (voor langer dan 2 uur aaneengesloten werken),
 14. 14. Voorzieningen ICT  Vaste PC op wisselplek en op 1 per 7 flexwerkplek  Laptop of tablet en telefoon voor docenten vanaf 0,4 fte  Los beeldscherm op 50% flexplekken  Vaste PC op 50% concentratieplekken  OBP verhuist met huidige voorzieningen  AV Basic is 55 inch led/lcd scherm  AV Advanced: interactief met 70 inch touchscreen  AV Advanced: interactief met 70 inch touchscreen + 2e scherm in grote lokalen Specials zijn:  Bestaande collegezaal voor 120 p. wordt gemoderniseerd (AVV middelen)
 15. 15. Communicatie  http://www.huontwikkelt.nl/Heidelberglaan7 voor actuele informatie over renovatie Heidelberglaan 7  Op HU ontwikkelt een overzicht met FAQ’s  Instelling van één centraal mailadres  Eén vragenformulier waar vragen mbt huisvesting gesteld kunnen worden.
 16. 16. Voorbeelden van FAQ’s  Waar laat ik mijn jas?  Heeft elke docent een postvak?  Heeft elke medewerker een locker?  Behoud je je trolley?  Hoe zit het met voorraad briefpapier, kantoorartikelen?  Heeft elk instituut een bibliotheekkast?  Zijn er ramen die open kunnen in de onderwijs- en werkruimtes?  Zijn er koelkasten?  Hoe zit het met het archief?  Zijn er specifieke kasten voor tentamens?  Zijn er afsluitbare kasten voor docenten voor onderwijsmaterialen?

×