Macromedia Dreamweaver

1,691 views

Published on

Published in: Technology, Design
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Macromedia Dreamweaver

 1. 1. Kr/ T u w T T Iza/ @2z/ ym/ II 3’ cu (:3 91 i°)? Jfll. L1J°lJ1“l$5Jl°LI'll’J‘lJl. ‘1"HWY3fJ Macromedia Dreamweaver pi . >.: =I‘wII'. II. .:II: II II ‘II «—T. ‘i: -; ‘ ‘§"; -SK‘' / ON! AMWI Av: 70 "1niIn17IIIn'| uTaEIEI1i'cIuIIIfim1III'I5tsnrfifi ‘tT1JIs§I]1’i5$lfl1r‘I§’V]1!3'l15i{$l'1‘1 IIu*III1I3u31I5I]II’I': I I‘I1I‘n’n; ITIvImI1Ign1'InIII: MTIInI1IIInTIITIIZia1THIIIIIHIIIIIMEI ij1JT&j| flflillinimlafmfiflfifiifllflfifI0!lfi7|F|0{Il}‘i€| ’£71fi
 2. 2. I :3 oz :1 fj]3J E) ‘L! fl L3’ 81.! In-III13I3'II1III“I3t1I11I3*v"I I-mIIu1Ju‘I77II1I1Ig)UI'I*Infi'1u Macromcdia Dreamwcuvcr s1I~II: ;°IIIfiI1E.1IuII:2TuT5'IJ? IIErI. II. Lz»c¥Lm*I: aicnc-I Tau III? ~ll1‘|7|.1‘1I1T1l'i? IEJd15fi1.J|1lPlI‘I1lJ‘I'I'i: t5‘l1f§3I1§ mné. nI'Is: :IIII'I€'I: umrqm«I I’fU1llllilJ‘}HI'I]lJ’I? I d"1lJUI”NllJ| r'11l1lJ‘I‘IlIrIfl| ::fl‘I’iUflTi| |lfl1llTo’l'IIfi1’ifllJ| IlI1IlII-J'*13 I 1* av. d .1 I .2 I I ‘X . jIIunInTu Inun-IInmuunmln: .IuIIrnmmIIIImm b| lJ.01J. I1‘I1'fll'II‘r: l/flflI]I1d"l'lJ11fil‘d‘11Jlfiilolldllij IInnmnn: ‘lIT%'IIaI4qI19III‘lu , . I? IIIIc‘? I‘IIIIII'¢’TIILI"IMfufiia (N31 .5fIIIIIIiII7u
 3. 3. H ; '1‘' Lin . _ , .. i ’I T‘ ‘ I. InnTuTaT1il1:’un1z§Irf; fli1fi1ifinnruna1:aEmi“Iu%% i711T: u§2‘1"Im’{au I1i? u:1flu ¥fififl fisnfiii numfiunitnmiuiafrmtmunn z{fiuEm’ih1Iii§n1Ennm; fln1fiJn; ; , jij: i — « m-tnmm-amnfififiimflflflYflfliifnanfilimmtfiuuaflnuunmainulfllllflljflllllmijfi
 4. 4. fin»miuummm. ’mncufi1mn{TnnnnImI1uIa? m‘: rnumnxum: nvifi I nuiamunnfnus wqm-1 nc mum: m; :. I? aonuuu1'i'mmt"Ju: m%'1u 9 1-. ’ . 114:- ~ ‘'31 '‘. .OC1 10- 1-1: If. ‘Ia‘- ‘D-b Ind L-c-Q --v--'w. “-~'----»~~vvr-v-~«-v- m.1(irc. m1(—: r.. iI. n . ..~. . . ... ... ... ..~ um-r. -.. ..-. -. .—v DIIAMWIAVIRT Wu 5-«mm my nrwn-en Van Inn Deny» an l5rI§4‘s. v» . -cw. ,. ... .. ‘I’-A. at-cons ’>hvb1p"Nu-,9u0- , -11’. . nuunv-vlv-vlfl . n"“j“"‘- " ‘'‘. ‘'''h‘-' T -to-Ulrfoacvun u uvvvu-our n; a 4.4- an-5:. -. niluou--no . gg‘. -. . uooaoquuo¢a—rtu-. -atvauu — ~b 1: ha ‘ . ‘ oocnnr 'IlV"CllllI7 . nu-Cuulr ‘AI all-Cnwuv MJIH-Quill! . tP! flA. I es. ~- -~ can :34!‘- . ... .u-bA4|- . “. u-‘ pnnwlrl-Q unn1uTn? u'1‘uum (Web Pages) :6 c A 4 y a we as I u - nnlmml I989 mmuommm| g1mmn1uqnn1n? immum q151|(EutopeanPmicIe Physics Labs) 4 U U - nfnnnuluu Ill (. 'l-? RN (Cons; -il European pour la Recherche Nuclcairc) 1ls: n1m1"inwos' un W1 - iaumnin m1un{uunIus:1m www (Wodd Wide Web) 9 J U U QU - nan: um: n1Wmn1muunmumminnnmsanuaumiufin mm1m3u (web Document) 32) mm HTML 9 -. r. - «. ... ... - . ... ..~. ‘.. ..-. -4.. .-. .. ‘.v
 5. 5. 3on1s1?uun1uIou’mno1u'I1mos' 1nun111m1uIo?1n11IIu11m1wn1:11vi1§ 2 nuiIm: xn1Ifnu11vqn11 n1nuu1u1111qu1'i t‘1'm1n1:19iu1mn1si111rruo1‘1'o14nfiulm - iTm1iDl"I"0flIIR"D1[fl11]l'l'~tQfli}‘fl’| 1111111711511 - 11l'l‘IiII‘iIf. l'1l‘i:1nnlfi‘Il~ifl15 (opeming Syslzm : os) - mu1suuuou111"| Krm31 m1:1151a'lnn w - xiv vufiualu-' «awn vnimouun ac. -1-Iulouocbumvqi -I-u -my-0 $11t111uf%’nfi’u1onm11’5u @ - xiv vn§ooJ—' can-n flnhvnnn amcrl-louuum1p-nu navy-A
 6. 6. §on111?uun1urou’mnmn'I1u1os'lnnn1s11v11uIoT1n111Iu1n1I1uu11:11vifi 3 nuiIm: :uuinu11111|n1-1 n1nuu111n11qu1? 1ontns1"m - 'l1l'¢'1§'oa:11:1(Tcx1 File) - nwut-p1n1iu¢1n~1uni’1"Ja1'=11r'1'a 111111 HTML 3130011 “ufin - Tag" 1 ' - i'uh11u111111*n1=. h1m1 11% mm - um1aua: i1u'|1l11m1111111n: 13om'1 *1311m11no1"' @ - xiv vuiucfl-. ' cau-flcimvuunau. lulu‘: -ncblmvp ‘flu may-N I 1111111111-nos’ (Web Browser) - I1l11mmu1JI1l11:'1'a HTML m1:1u1mm111u11on111 - i'1§I'1'Iu111n1uvi1o 151111 - Mcrooofl 13111111 lnlctnct Explore! - Nmapo 16111.11 Netscape Nmptor - 131111111-vo{minz1i1o min: in firumn HTML ‘lzinhfiu 9%: -0.. 9 - xiv «hind: -' canu-1u'nImouc-amcrlnuJouu| uu1n@-nu -1771-A
 7. 7. & 3-: -an nn¥mmnsno. ’ns1n: ufimuzfi Tnnnmnnlulnfial‘smunnmmn: nub? -'1 llJI‘1Yl1:IIlH'; flU1Wl]fll'1 Ht IUIIHH Wljl. I? n1sfimu1n'3mm - 1=§': mn rrrxu - flnus’11r? .1n1u1HrZn. fi'1zI Tlhumu Text Editor ~1|l’~lHcuIuy-ob-'1"! - 1s1'FIn1'¢'|5n1ufi'tnn11 : Q.. ... ... ... ... ... ... ... ... ' . v v "VII. Myyu7nl| IuGop| .|§I{4 - 'lmnm: mmufi11auuI --W '-‘UNI. ’ Iuszinlu 00. I. - -. .-. ..o- . ..r . .-‘-. .a-. .‘ . -nu. 5g‘o> want: . r 1 0 d fl15HfllU1|')lJlN9 - 1§1,1lsun1u= I"Ju'Iunnm um mm. Edilm w'u11|'mn1ulluxI)ug Pmfcsuonal .1 Iumc S1tc. - i'n]ufi lei! !! n1r|1:1fia1fiIu%a HTM W: 11:15:’ mun: nah‘ J - qnfiuuia I1lmnmo: 'l1ifu'n 515': lfnll- Imiq
 8. 8. §oms| ?uun1IIrou’mnmafi'unos' lnnnmvufluloilnaIIuuunuuI1:1wifi 5 mnicm: :uIfnusm| n1-I mrmusumupni n1sfi'uu1fimm - Tflilstmsutfinmnmsfiu (Web Generator) - n'u‘l1|sumu lficnooofl Oflice 97. Mncmmedia Drcunwuvct - 'l: i¥ocfinnnnn HTML - Qnloofla11l1nmsuo:1aifl’nfi1a’? e HTML ‘hula 9 5 090 Uni: -Jun '-4-no no-flohunau cm. I ¢~| ulo-nobvmp a nu nu by-0 §unoun1sfinm1n5mm - 11aunu/ fimunfifiu un: n{ou1i{1)ziI1|nuu gt. .. a Q» ‘Dov vnicul -' ‘an u-vn'oImnou auvhfifilbuluhtnwp 1 turn: vy-A n
 9. 9. §omsfiuumIlrou’mnoufi1uIos' lnnnmntfluloillnIIu| mIInm1:11vifi 6 cnicmm| ufnuswqn1-I umuususmpni "c'unoun1sfinu1u’Jmm - tI¥ur7em1u&": :i'u{1n¢{oqn u1mnni1n'l: 'n' EIEI 9 ho woo vufiud -' ‘run u-ahtvmuuuu. > crhduucbv-up I nun: nm .4 §unoun1sfiau1|31um - t'Imun4o'H31o<uunm1r'm - 4u'| vl: ’um: u1uevqa1o411lc'uaonn1sfiu ozqnmummn Wat Adllillillor - ummnIoa1flr'uonnn mm. 5': 2 mmflo . htm. .html - ionnnzutuaqnfifi rflmmndanqudafiufiufln '|1ifiv'oa1'u — 1:'ms1¥dIudnun? iIm'lnq uru’}'um9o»Inu1u *§n -" - 1fla’mnaIn§: 'l§4o index % A» «Dan animal u-"-— nnalnlmau-1-muv| nJ—~uIov. np - nuns: ovpfl u
 10. 10. §onufiuun1IIrou’mnwfi1mos' lnnnmnvfluioillnInumImuI1:11vifi 7 mnicmauuinusm| n1-I nrnuusumcqufi '3'unoun1sfi'nu1u’mum - t°1mua§o'|1h'I1ouunmsn"au Q - ‘D90 ‘Mind —' '-an nu-wflahvunau-ac. I u~bJou: o|umvp a nu ul lyufl : - §unoun1sfimu1|3uum - u¥uI1|anos'nnn1:? rmi'monma| ’Iu| ndn:1;n/ fine - '| u‘I1inu| o%n§1a nm1soa§'1aHnmu§tioo n1o:3u‘|1!¢'I11'1'uflu szummfiutfll - £miua{u‘lvlnnof¢o -ywub uunnfludvue Window: - 7|3lll]u'| l)NnllIl| !‘llV“illiolnflinll - nfiannunminfa two. man - Ru1‘4o'| rJanu1'm)1relo mlmmju - Enter I ah @ Mn xiv visited 9' ‘un ounflnihlluh auvnvblontubkuvp - tutu: wpfl ll
 11. 11. §on1sfiuun1IIrou’mnwfi1uIos' lnnnmnvfluioillnIIuuunmn1:11vifi 8 mnicmauuinusm| n1-I nrnuusumcqufi '3'unoun1sfi'nu1u’mum It 4 9 J J I! It I - lfl‘I|1fl‘| ‘I WIDtl‘iNfI'|1l‘lIlfllI'J‘Ill~Ifl1ll1lll1i'| - a‘i'1fi1uT1l1nmuns1in «in Adobe Photoshop - fimfiotmn GipAn for Web 31°11 CD-ROM nunmfimiufiu - n1n'i'u1on1¥1{anun Koufiu'l5'1uI1lnsno‘H{a§’1a'l5tiounn&'3 G - ‘D90 unhua -v ‘on unuhimcuunac. . cnuaouolump . m. -I um u ‘fun oun1sfinm1|3mm - u¥monm1c3u InommmT :1 HTML u? o‘Wi1J1umu<I'1a - 11lr’uomm HTML utI'|1l? n:l'oa1‘1’ufin'l5'luI1lnnna§flaha'l‘5' tiou *nut'1'u;1ln11Ii1i'nun3ou'l5'sufi'1 1: @ Mn xiv visited 9' ‘un ounflnihlluh auvnvblontubkuvp - tutu: wpfl n
 12. 12. |/ firmmimmu-mm.31t1ncuiuwnf1nnnmna1u1n? m': munmmvn: Huh? 9 n-. ur‘-nnznnnfnuz wqm-1 nz munnnm. 1? 17unoun1ii'9uu1fi1nm - fl‘i)it1i)‘llHf| tflflt11i HTML f’I'1aa‘31Ia1JiwIa%'1In1nFi1aumaiu - ! §1l!1Ji1!‘IB‘){! !9in: '.Fi’I0 minziu §"i'nr'711&'a HTML 'lxini1r7u ‘, nnnqa31xv 1.- : ,— ~ C“CCu . .-. . . ... . 17unoun1sfimufi1urm C ' A I I - mI"mia"iunnsmuu11u(Sen-er) A - as Jmommn Isfinnqi mmsuauaixi m 5£l'V£R
 13. 13. fi3nrrGmJnrrnou5v1nouimo{ inrrnrrrM1uio'¢'Ia1s rrurmraumr: ruin? I0 uuriommrrrfnurwqnr-r rrrnuusurwqufi Macromedia Drcamwcavcr .4 . . - '!1lsrmsurr%'1aronmsr*‘au'rfiI1a1u1unnutu: HTML Generator - nrfirraruafiraq firr nrsirriranrrufiau Word Processor ' I‘l"'"""‘"g" macromedla 1 fin‘ ‘fig "1-‘V1 L ». .L.9.'. L‘‘. ... ‘!. .‘. ..'. .'. .‘Q. . r . ,u. .. ..E. ... . 1r'r'6'rr1ur7ir' 134.! -u A- ~. ¢.. uCoQOR mu‘ ’ nrsfinfifltlmnsu ‘ inmiu (‘D 3nn11r? uuIa1'Iu1irJ.1'I'r’1r CD ((‘IH)n'-c) ‘ nfinflrr- ‘ rfinnr umn Run(mlna'. II(Tl)II‘I1l| Im11 Is: Him? '1; ’-Moaurrrdro Drucnvnvvr 30'-Iirunrwunvor lurdlnr cu‘ 9 9. Iv an-¢. .6-s . -‘: <.a<wuv- am. -'vnlo. :-bl. V~. "I . . v-. .V I-
 14. 14. n‘. m ': l‘: “I'J'| 'Vl‘1‘N‘4~'TI'I’ mi uni Iva]3!wlTl| '<‘II‘I“Ifi‘1fi'l| ; . - mm'. :'.1-7. Vi II ‘4 : ‘1.I. .Inithlilf. U]It‘ij, !'1-1:II. I1l3uiIt'l; I.l5 _) II . n‘ IL'. _H 5} V: II -11.’. /A»! IJf. '4.'rH)r‘: ':I| ‘r" 1'. ” r‘11:, i’, ..: .fi.7| IIIWIEU . . .. , .r-v '7 IIIIVIQ iJliiW1iI‘lfnI3 IIIIHDIII 51.13.‘; - : I-‘}a3.7.: I:n7u. a.m: iIII. rInm‘. ; I] ‘T an‘-v ‘IL “"'. . . '.. ,. Iv H . -,‘ I). -. "_-vv . ‘v_i If ; _1‘ -rr. '.lIu I)r. '4.-rm-'. '.rr'. 'r I, /I n1;Ii. ;:n‘|1|; nmm _. " 7 V7 I HIIHIIIII ‘$71’-I-"I ~ "IIIIIIIIIIIII I'Im'I. Im. ‘.1.u'Imn. -«| i.'n | >ruII1rn w. .1 * In‘ mmn I II nun Ill l)r-. ';unv. c;. . 'l ‘V
 15. 15. fionrrfiuumrr-rou’mnmri1rrror' InnnmrrrflulnirmrrurnrIrrurr1:11Iifi I2 nniumarrrrfnuswqnr-r rrrnrnrrurmpn? Irhrrnsu Macrornedia Drcamweaver 3.0 ‘ r]mnuq munmwrunru 1 unudrnu unuquuruffi unumIurr'Io I r'IuiIr 11: W ummrn m: @ ~~|9O cutout -' has no--nhhnna-uu. »nII. Jusoobv-an - hum: um u nrfilnlrlsrrnsu “ rfionmufifir File. Exit 9 Hubs: anion! -'onu-«n| nIv«wuI-—mcvv| .losnuIur. wqI-lvuuuwpfl u
 16. 16. N‘-111 niI‘7r1111u1::11-1.371.1. mi 1.1»-1' I117:11ITlI‘1‘I11IwIfi‘1fi'II; .- 11z. m'. :'.1*: . 1"’? I3 , , ‘ . _ . " V 11.1. 1n: :111:1'. .u:1r:1,11V1.11n. uu: a1:1t'1;1.17 II . '1‘ IL'. _11hi 51': I1 -n. '.1‘uI IJr. '4.-r‘-11-‘. '.n‘. 'r 1', /I Qq) r11::1V‘1 11511111 171.1'1.1r‘11'1311«. .-11.1 ~. — » I _-. ml 11:1mI1'11 111.1‘ 11 ~= I I . 111. .111'~.1 11'm. l I1 ". fi - 1111-. i.1 1m11111|I1s1111’I'1V.1'1I(III-~1/I 'm.1.m1 C an . V * . W 1 , ,. «Hi - n1‘»1|.111uI111:I1 III‘-I’ 1m1.m1 - u1.m1111.I11.111111111?'1;i11(M:1i111ixcI<I«1«-II-'111.1.-xx) ' III IIIIIII II, III II (1Ir111r111/1' '111IIn) HE! ‘A’ V I ' ' II | ‘uII III II II III II I . IuL‘ IIhIu) H . ',‘ / ).'. ";vv . ‘1_i I1‘ : _11 -rr. '.lI1rI)r. 'ura11-'. '.rr. 'r I, /I , . 111m11111;‘. ;11111111111111111111 - :111111111.‘1111a11ui1Iu1m11]«1I1I{1n111.1'I3 lI'l'II. - .1'1u1111u.1~{1;111i11I1Iwm11I111111:1)’: - IIIIIIIl1|. ‘1'II: lIIIrlIl1'-IIIIIIHIIIIIIIIIIIIII I‘I<I'I'. II .1111, i1.I1.,1111‘. i {I1 l'I: ».'| ‘.’| »1‘. J1I 1i11111l11.1.1 '. .1m111r 1'11.1|1‘11.|1
 17. 17. §omsr'isumrrrorr’mnoui1rrros' InrrnrrrrrrflulnirrmrurnrIrrurrr:11Iifi I4 mn5rrrr: :rrrrr? rrurwqn11 nuwnrurmpn? fi1?11rru¢rr‘t‘1rnr'1'1Ju11rrrqn'1vIr'11onrI1s HTML A o ' ‘ raanrrrqrnrfa Edit. Inrrrrrr'| rI'rfiuu1urrrirrr: uufiI'a»an1s nfiarmrnlrr ox % bubso noina-. Ho—u-viuIohruauomu4|I-luuu| ov-np-nu: -107:0 n rI1Inuun1?ImrI’u'I1Js1rn: u1u:11-ref ‘ rir'onnn; fi1rI’a Edit. Pnfbrerrce. .. ‘ rrirrrflrrrr Category in Preview in Browser I I ur'1'um1 11-rm nmunr-uni @ bslv QMfl§’un nniul-ivarnauuuumvvblonciunrrpunu. -urvyfl D
 18. 18. 3onm'isumIIrou’mnouixaos' InnnmntfluioiunIIu| mInun1:11Iifi I5 nniun: ann? auswqn11 nmunaunvmni fi1h1uunn€o1§u§'monmsu’Jun1n 1'lvm _ u‘Iom'n¢‘§'»: Modify. Page Properties. .. ‘ fiommm Mafia onm ufimmju ox % -O90 vnicuonp'«-una¢Iuhwuu-uo. ouA. Juuubv. np-nonruuvpfl : - 1i1h1uumi3o1'Fn§'monm: fiunm 1'lnu ‘ t3onmufi1§a Edit. Pnfotauce. .. ‘ I300 Chtegoty 40 I-‘oils/ Encoding % U-tlvfioiud-'ou uuviulnhunanuuucvvblosnobtnwglunuulvy-0 n
 19. 19. fiomsfiuumll-rou’mnoui1mos' lnnnmntflulniunIIumImuI1:11Iifi I6 nniIm: :tIIui’nusm| n1-I nmuu-mnvmn? fmmmlom''mu1'l1m (Thai Font) ‘ nfionfifia Text, 1-‘om, Edit Font List. .. ‘ aamauua ‘MS Sans Sail‘ ntmotm Available Fonts: m -|9O ancient -' has no--ai-hwu-uu. »nI| nJusooIw. np - I-um: um u h1nunvlomfn1u1'Inu (Thai Font) ‘ nfimlao I n1mt‘mmium1 ‘ inunr? ni'un1un1nuiui'4ovlauv1 mm: Available rams iusfiadoul ’l‘| |onhuIi u6'm‘m1]u I & bubs: vnfioalu-'onu-«: |nlv«wu—um1nv| nlosnbv. n9-nuuwtpfl u
 20. 20. 3onm'isumIInu’mnoui1taos' InnnmlnfluiniunIIu| mInun1:11Iifi I7 nniun: ann? auswqn11 nmunaunvmni ? nmtafiom''n1u1'l1m (Thai Font) ‘ 61aI~Ifl1501|i01l“i‘I§l1111lfl1fifii-! fl|30fl$*OIlI’%‘0Ifl1‘3 ml I‘Ifl‘I1l! fl‘I1 Chosen Fonts ttfianfinflu fl ‘ n1oftmum| ouvfllnwM'o¢n11 in us sans Suit 'I‘honhui flninflu on Q -O90 vnicui 15' ‘can u-mulvmunamuol-Jouubv. np - noun vynfl fl46§un1fiI1~t1u K; C-“: i$C‘—‘—IZ’IZ‘I f. IIIIIIIII} Q D-tlvfioiud-'ou uuvinlnhunanuuucvvblosnobtnwglunuulvy-0 no
 21. 21. f; :I| IITIENIHIIZJ‘I]‘~| TIH: III‘l. l¢I{11073IIITlI"'iI‘TI‘; H‘1fi'"[I’IA‘U“7:1]‘7: ‘V3 , , ma, ‘unitnmf. u:rt‘I1.IIv1.1Imu: u:m; L|5 *4 15.‘? IL'. _H .5} V: II -11.’. /A») / Jr. '4.'r, -I)-‘. '.lI‘«‘I 1'. “ ~. _ " — i : _ i /4 _ V , 1. m Ur) I :21) HI! - | 'Tll| IfIJOUJtJ ((t)h_Iccls) , I «V 3 : _- . :_ t1mnImn. m , I ,5 . . 1|a1m| n.Iu "'4”“"J: ‘I I7. "I "Nu -v r. . . ‘ r—v, w———. — c I, I . ,4 ». l H . -,‘* I). '. ’;vv h_1 If : _1t -rn'. lII: I)n'4.'rm-'. '.rI'. 'r 3.” ‘I. ’ III 'IlrIIi2HIIII - Ilmu. -mn1'IJI"I". I1'(I’n-npcztm lII[‘C'u’f') ‘V. ’ . - Ir J [VIII 1 I '. H.. I Inlmfm mu: 1. . ;.
 22. 22. n‘. Inn: n3.w| I.. |:: vnL"u~r’Iu. tn} : .mi In; :I»| :|| '»iIIIcin‘1n'1t; .- mm'. :',1-: , -K? ‘4 I‘1.I. .IIITIIIIIII. lJIII'51nI‘1.’1I I). |1J3lIilT'l; I.l7‘ II . n‘ IJ; ._n .51 M’: It -n. '.I‘u) IJr. '4.-r‘-m‘. '.n‘. 'r {,1} I: I I‘F| ::'I (l’rtf»_1cpI) . [I]‘LI. IIn'I: J:' : ‘{) PlI‘> 4.: "»‘VtI ‘I: mm tum: III: M I‘| tLIl. ‘ II. II. II I I III I H . ',“ U. '. ";v' . ‘v_1 L’ : _1I -In’. /II: /)n'4.'rm-'. '.rr. 'r 3,/ I é’ ‘ . ' II II. ‘ I II I| = II (I’[»‘](‘l) ’: . 41$. . IIII '3. i‘«. I III "-'~». |v IIJIMIII". ‘ ‘ ‘ tL':1_— . I2 ’ -‘rv , . . ) , ‘ » II-hall‘ . -4 H, ,1 I mjfjij . |.‘ . / * _ II: I. . _)
 23. 23. §onm'iuumIImu’mnwi1uIos'InunislnflulniumIu| mInun: :11Iifi 20 micmunnfmawqnta nuwnausmpn? tr§'NI1Jst‘I'fl (Project) ‘ liflflllillllflll Mammoth Dluuwuvnt ‘ afnltlsrin d'1uiu§a Six, New Ste. .. 6 tube naive‘-Vbupa-i. IoIvmu-ot. -cN| nluuu| ou-np-nur-wynfl It ni'N‘ltln3n (Project) ‘ Ithunwnonourimu-rho can Pile uiubi 7 namlu cm» don! » Cash fih ‘ tlsmmtthdmoounfluatfu In n1umfiln'loH'1m3nfl1]u Cleo @ bslv wo«Iu’e-v nninl-ivauuuuuumvvbloncittnnpunu. -ulvyfl I
 24. 24. §on1sfiuun1IIrou’mnwi1uIos' lnnnmnvfluioillnInumIImn1:11vifi 2| nnicmmIuimsm| n1-I mnuusumcqufi i'atF'IuIonmsI’m (Save) - tf'tnn?1atanrrnr3u1ua'f¢u1n I5'g"Wn1s"rI1n11i'ntt‘IutanIrI11u;1J 1oa'l1lfitonct11(l-‘tIc)i'I'3a€I1r'? c File, Save n? a1#fi5é'n Q ‘l1l1ntnsun: Innm1It‘I'1ui1ai'IIfiutantI11 id I. Iflntfld moi 2. l'¢4I1IIfi 3. omlu Ilnve @ - .9.» Unis-ad —' '-no l@I; I4UV»u! |4¢¢1.I¢~%‘OulO| OllIfl@ - use in ryufl on §’nIfiuuona1:I’5uIflu%'| n:I' (Save As) - nsfifllmnuihdtnmnmafiuhofilufi uiolflatmflufi mu1so'| §lm’Ia File. save As. .. I. Ilmfld man! ’ 2. cl’-a‘u‘| vlfI 3. IMIIII Eva 9 - xiv vnind :5’ ‘un u-InInImluI- uuvcnviulounoiuruvp - tutu: up! 0
 25. 25. f; :‘| |7l; .‘w| J[I| ):V‘I]. ~|7’hnXIV} : .miLnax»| :I| '»i1»Tnin‘1n'1n; rm. Iu7:11*I. ‘V3 rm f un: :m: l'I. u: rt‘-'1,.1v-. .1‘ n. uu: u:m; n. I7‘ 15.‘? IJ". _n ,5; W: I‘ -11.’. /A»! IJf. '4.'rM)n‘: ':lI‘n‘I 1'. /I nit‘; i;1Lfl:3r1:71II31JI;31Jmpcn) "lU| ‘1f1"1:'Fi}. .()pL1n. H . -,‘- / I.'. ";v' h_; L’ , »_r -In’. /In lira. -rm-'. '.rrrr 3./ I .1 §'1.= ;K1r'. i.=1z. r‘I1:: i (Mu ) v- H lI}: :Im. ':1InfiI. ";: I v‘ . HI. . Nt‘' | .'N| ||;1'»1‘ 1I. M:mIn 'z1I((‘l-M‘) I u u q 2 | [ll‘| J|1|| '|| H|JvI1‘H. ' 'I. lH: Wn2|1 iJ l"I]<'. ( luau 5 ' NW 5
 26. 26. DJ 44 I/ ' firmIsI3mu‘nsmn.3IHntuiuwnf in! Inl1I1|fl1U‘&f1fl'ifl‘J| YvlM1lJV|7:HIM; Ir. ur‘nn'. :mN'? Au: m1m-1 nn munnm; |.f§ ?1mumTnum: !ontr1i| ‘3u imumxmiucrnlcr To ‘ « ~ J’. ‘. r . .--‘. ¢— . A. . .*v -. .o. «- - -. o. : co now. » ' - Emma fimcm: uonrnsu'3n I: "I'(I0i'IIo1;~I . lod: fy. file Properties. .. J’. '~~ ‘. .~-‘. -- . ~« . n«~. .—. - - ‘. a.. .- mu. . v * .
 27. 27. §onufiuun1IIrou’mnwi'Mos' lnnnmnvfluioillnIIuuuImuI1:11vifi 24 mnicmauuinusm| n1-I nrnuusumcqufi inn1nu1|i'lu1{u1o~: nontrm": u (Background Imagc) 0 miuunnnfilomtsfiluniflu irufiu un: I'vm‘? u'lfluIIlnnn~f vqmnnnfiu 0 nfimlu Browse 0 Iflonnlumv ulwnhnlusdoa @ - ‘D90 Unis-so —' "nun no-wa'4h»utuu-ac. I crlulouolumvp - nu ul vyufl It inn1nu1aflu1{u1o«onm1fiu (Backgmund Image) 9 - xiv visited 9' ‘un ounflnihlluh auvnvblontubkuvp - tutu: wpfl I
 28. 28. §omsfiuumIlrou’mnoufi1uIos' lnnnmntfluloillnIIu| mIInm1:11vifi 25 cnicmm| ufnuswqn1-I umuususmpni 1 . . . . nmfionfivm, fionvs utwqa mt? 0 ninluiuianfl Q nirvloafliloanta “ u8onfl1I1'qaCu-1 “D5111 flail muflocmsh 030$)» 0!: Q ho woo vu¥uJ -' ‘nu u--uahwuuuu. > IrhuJuucbv-np - nun" Iyfl on n1siufi'o1u ¢ w - nttimfcmbiiuviuusiou1nu1:ioYomu1Iu? hnfluuuu6nu1 (Foul). wuwoadmn (am) unzdmuuz Rum (Acuihn-) - liluflfluuncram :5 muqudauuu lnlmn - lommd! dtwnc: :flun11m1Il (PIlIfllIph)11‘flll“lll*O01 kilo: nmlu cflnfimusnusm m1:11l1un1uuvhn1utmit5u uufin1mi1vflnu£n'Im'R * 7 6 " @ fin slv waived I-"-— u-. u|nIvutuI-umuv| .Jo~: c|ov. np - flltil opfl h
 29. 29. n‘. mu: :?. ~»m. I:: v~n. 'rr‘m. mi : .mi Lnax»n: nu'»iMc? n‘1n'nn; .- m. Iu'. :'.1*: . V’? 3'. ) , , . rm f un: :m: l'I. u: rt‘-'1,.1v-. .1) n. uu: u:m; n. I7‘ Q I‘ . n‘ IL-__n M M’; 1‘ '11.’. /A»! /U. ’4.'r, -)n‘u': l|‘n" 1'. ” Q0 fl1;. H1.| ‘Iul]H . : _ ‘_ . 3 . ~', 'mp. ~ H mm. 1: 1 - = ‘. . :1I':1H'iI. ‘|H[" ' F ‘ ‘l»u‘l. 'HI. :.. m A'.4:mL . ' I ~ 1., . 1| ' "-. ~: “ all HI | l ll. ) [7 7, KI“'P _ “ - " '4 ' -' - ' -7. - ~ ; :‘. ..lI1n|1‘1_]1II ur. unnIn: n'. .:| n l‘ E “&x_. ._. ‘.. ”_ I'_; ' 1"‘: -? v?“A‘:1‘ . V ‘ ‘ Um n», :. ~. ~, » ""°l ‘. .'1‘1'H‘ , 4', ms. .. .r “ t | H . -,‘* I). '. ’;vv h_1 V : _1‘ -rn'. lIu I)n'4.'rm-'. '.rI'. 'r 3./ I rHi‘. .1J}. .'H' - “. - .2 V: , m'_? : It? " "L: T. -U-Luv H3)» I1-.1-. In-. hnv - ~- .4.) . :zi11‘MTa 4|". ‘M . ~‘u. n 1'p. m;| i.. : m21,‘l| .‘. m 2:: -. m. . 'Wn~ '11 '1! . ..xImiIl<I£1 . ‘ . - ' . .‘. '»'l‘l|3»'ll | ¢']. |H1||7-I‘. H1|lZIU| H|| |I| lu". '| v-| || ' ; .V '. 11;. m. u. mu. ). ,'. 'I1nIIz.1.n. mi. plmi.
 30. 30. fionufiuumll-rou’mnoui1mos' lnnnmntfluloiunIIumImuI1:11Iifi 27 nniIm: :tIIui’nusm| n1-I nmuu-mnvmn? nmJ§'umM'om'm V‘. /" G-H-hli-it T ' - Iqknfiwh e ‘ 3.1“ _I_, __, fi fimnumfiontfitmn Fnnuuwn all-I-Dali Q u‘uon&wnciMonm1n1inamunu13fi (Properties Iupeaor) W -|9O ancient -' has no--ai-hwu-uu. »oIInJusoo| w.np - nuns: vyfl no nml§’umMom1u .2.’ T O fimoufifiorfioun 0 fiomufittia Text. I-‘on! —> zfltfioanmfionuutnfinua W O ufiommmtio Text. style --> n1o¢'o¢nmfion6num: soa6nu1 O ufionumfiwia Text. 86:: doloonunfionwmsoafinua O ufiumngimia Text. Color a1oJonm3on31oa6nu1 & N-sbv vnincl-'onu-«n| nIv«wuI-umcvvlulosnubvmgunuuuwpfl In
 31. 31. i‘: i1_. a1f#- 1 " 1 'T‘JfL; A , l _l 1 5’ ; .‘h. t.r". ‘. 1 " 1 fig _-v » “ E {:11-.1111n_11uf W 1is[~ ‘ . H‘ I91‘; :- ? ; 1.2:’: 41-2 v _, ,./ 1 1 1, 1 1 7 -'n. ‘{| HI"1||1lr =1 :3.‘-’*'T'#‘A“")"T‘ : ~’¥5‘ "’ ’-. ~“~ - 1 1 A 1 -‘ . r»%: ?3r~: *1's». v&! :* 1:-1) J1-1:111) _ 1.1;; 32! 1) ‘ Q {*1 1; ’: '—: :-: ’ . ,1‘. ';i‘ ' ray .1 1 ’-— , ‘-8. . A V " . ” — '_A4 , . I1_, jY V.
 32. 32. 3onm'isumIInu’mnouixaos' InnnmlnfluiniunIIu| mInun1:11Iifi 29 nniun: ann? auswqn11 nmunaunvmni ms’h1s1urns (List) 0 mzziuvtmwmn Wlamwsnfinfizlu Text haml- niu1mn0~mmu'lfi"| nm11nfin1'1'1]u Text Outdent m [L nmnd1ufi'11V1]u‘i rmmu -Il. IiIIII'—o1Iu1a1u1'*: ut'3‘11I'1'Jx: li vrmqu T Q nmhmntfiumnlsfluflfimm I259 hiuimhl I swarm uuY1nlnn1un1uaflo1"n€ooun11r11a1u W % -O90 vnicui-o'«-u-vau! uImna—amuo| -Juuubv. np-nuruwpfl Iv n1si’mm'a;1lnuu°4o4 unordered List 0 nfinm1r? 'luu:1vF«fi£'oan11 1|! uuilfiuuztluumou tam: % U-tlvfioiud-'ou uuviulnhunanuuucvvblosnobtnwglunuulvy-0 n
 33. 33. 3onm'isumIInu’mnouixaos' InnnmlnfluiniunIIu| mInun1:11Iifi 30 nniun: ann? auswqn11 nmunaunvmni n1ss°mm'a§1lnuu°4m Unordcred List 9 n3m1an1i'; O nfionémnnz-Io-: e'hu5nm? i'iVmn1s ' Buua unmvho unnufihfiu ° Qclo umu'1¢rmnu11l"u ° squuu umafiaqnfisufiuzfiu Q nu‘HAuin5i1uomm: nn norm 1uo1x. '»'o4fimnui"| uflon Q -I9O ncioul -' has no-n. n'uImouuuu. »nI| .Jusoobv-np I IIOUUI IV! In n1:§’nun'411Jnuu°ao~a Orcbred List O nfinm1r? 'luumFn'fi£'oenu 1|! uuilfiuuztluumou tam: 6 Univ anion! -'onu-m| nIv«wuI-—mcvv| .losnumr. w1I-lvuuuwpfl u
 34. 34. §on1sfisumIInu’mnoui1Inos' InunmnflulniumnumInun1:11Iifi 3| un5un: znn? nu1wqn11 nuwnausmpn? nwfimndmlanuuvoa Ordered List O nfinstmnii O Ifionémmwanmfifiiomu O s: uuns§uha n? o€miui‘I1o-afinm u§uoI'uun'I1I’-nurna sun Count Iiumndon style nfluuuuiwdtms no: 0 nu-l““, i.dammm: “m’“'#'“"” s mmwm" 3"" ussflnfinfionussflufiau ca-«nus O nn'l€fixIa$Iunnn ussvfifinfiooussthfim % bubso noina-. Ho—uuviulohnouuouvcfllunluuuiovuvpunu: -wynfl u n1:n'3u: d'un: fiIn (Horizontal Rule) D nfimnu-fluu111I1r'5IVomI11rintIun:1fin Q nfimlu ‘ tlnnqufunnin1u6nuo1:'PI1fluuI‘u1Iuna‘l1J1uiIu @ bslv QMd§’n— nniul-ivauluuuuumvvblonoitmnpunu. -unvyfl on
 35. 35. 3onm'iuumIInu’mnoufi1uIos' Inumslntfluinfnln1numlmm1:11Ii1'-I 32 unicm: znni’nu-mqnn nuwnausmpn? i'nmicé'1o;1Jnm O a8nm1tr'1uunfia1'IIYom11'lfi1t¥u; dn1w Q nfinfiunztlnmfl loam: u¢I"m6n flu select W Anne vnhoodulhu n-tulohuouuumubul-uunlov-up - nu: -wyn u 1li'umi¢;1lm1I Q nfitfljdntwfllomnsdfuufia 0 fins Pmpenics s: ummomsn'1~: -1 vhif @ §~1D~vflnocd—fnuuvu--iuluh«n1uu-fiuIovhlouac| vmnpunumovyfl u
 36. 36. 3onm'iuumII1‘ou’mn1miuos'lnnnmntfluiaiun1Iu1mInun1:11Iifi 33 nnicm: :m1?1n1swqn11 numnauswipni r11i?11i‘1m’(I. im: )'I1Jz‘1'~z'I'1Ifi1ont'11': HTML 0 afiniflonztlmvu n? oi1111n11fi1nqu15on'J1u O m‘mi'Inam I. ink'Iu1'1'm Properties 6 iuviéohlfiionnn Imn. §I£o~an1s1‘wrI ‘InaI'oa1dtnmI]no¥'mumo II >. % -O90 vnicui-o'«-u-vau1uIvMu—amuo| -Juuubv. np-nonruuvynfl an n1s’n1fi46 (Link) 111171 URL -Io41’Iu‘111vY O nfunuflorqilnm n? ofI111n11finqu"ov1'1u1 O ni-1'niInm1s Lifi'Iu1im Pmpertien Q in! ‘ Ulu. «N31111:? 9 ‘HIV vn«d-'u-u-viu| -huluu-—u1cv<bJ9snob1r1w@-haunts-0 on
 37. 37. 3onm'iuumIInu’mnoui1uIos' lnumsnntfluinfnlnmumlnun1:11Ii1'i 34 unicm: znni’nu-mqnn nuwnausmpn? n1sh1fi4rT1o¢i'Jmfi Q afinnfionzalnru ni‘oiInm1:finqu'5om1u O flfifliii um: I. ink'lu1'J'm Properties 9 iuifinhvhn n-no: n1M1u3mé'Iua§Wmu1n3u W btiv vhindnlhun nadulohnnaunuvublvunbmwp I lnu-wyfl av 0151') C m‘unm1rt"| uu111h$vVo¢ma'Im1114 0 nfinfiflu I Q tlsmqnammfwmw Wei‘ fitnunuunznfiunaflmrm mm uuhnmlu OK 1l:1non1m‘| -monmafiu A I . __. ‘|1y>o: .11.‘-, ..‘. '.‘r. ’aII‘. 1:3 mfloutfunm‘§un'uum| oi . ~ _, 93‘ @ §~1D~vflnocd—fnuuvu--iuluh«n1uu-fiuIovhlouac| vmnpunumovyfl I O crmsniuv'o'am1m.1nn51d'
 38. 38. §on1sfisumIInu’mnoui1Inos' InunmnflulniumnumInun1:11Iifi 35 un5un: znn? nu1wqn11 nuwnausmpn? §atmnm4 O nfinm1rflu1na'1nuvar7n1'Lnuan1s1a Q nfitufiuwfiuir Modify. Table. .. |5onfi1r§~z7i¢Voan1: vs? “ 0 afiomnmmmIm Pmpotlies Imnrvwnouuumnr «corp! coIIll| l1*-mulfia-«rs cwllwluuhbumh-nMnIn&ngcu-cg-lfifiinlu ¢II'l’ADA1!t-uxreal! fl'I¢uaubh-an lltfrsflohdlauqoj auv , -anavuaacava-vuur! IrIvInI: ruIr: vo-I-at-u| .au*I1 -rw'voc- tDflAI—-n'1IIIAllII-rv'- -141.: s'. '.n. »- >n 0-urn-u «tuna: nu mu-n. u«a -1‘ - -Y‘ ALI II-‘sf ‘(ALI ll-fig‘ IlIL"I'H. -O-'O‘. ‘.Y' . X"O @ bslv QMd§’n— nniul-ivauluuuuumvvblonoitmnpunu. -unvyfl I

×