Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elu tehnoloogiamõjudega toimetulek

352 views

Published on

ELU projekti idee

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Elu tehnoloogiamõjudega toimetulek

  1. 1. Kuidas toime tulla digitehnoloogia mõjudega? ELU projekt: Kaardista probleemi! Leia tõesed argumendid! Mõõda ja analüüsi olukorda! Loo ja edasta sõnum ( kunstina, ajakirjandusse jne)! Loo uus visioon, lahendus! Soovitud – Soovimata - Lühinägelikkus Oodatud - Ootamatud Otsesed - Kaudsed - Kõrvalmõjud Isikutele, peredele -Rühmadele - Organisatsioonidele -Kogukondadele - Põlvkondadele Sotsiaalsed -Majanduslikud -Ühiskondlikud Poliitilised -Keskkonnamõjud Oodatud kõikide erialade magistrandid
  2. 2. Miks selline ELU teema? Mõista laiemalt! Ole infokriitiline! Mõtle kastist välja lahendustele!
  3. 3. Avatus – mullistumine – võrgustumine – kaasatõmbamine – kõrvalejätmine- eraldumine
  4. 4. Füüsiline ja psüühiline tervis – rööprähklemine - 24/7 - pinnapealsus - sõltuvus
  5. 5. Turvalisus – jälgimine – privaatsus – läbipaistvus - kontroll TARK LINN TARK KOOL TARK KODU E-TEENUSED ÕPIANALÜÜTIKA SUURED ANDMED KIUSAMINE SOTSIAALMEEDIA DIGITAALNE JALAJÄLG VASTASTIKUNE JÄLGIMINE LINKANDMED IDENTITEET
  6. 6. Jätkusuutlikkus – keskkonna- säästlikkus – tootlikkus – inimene või tehnoloogia
  7. 7. Julgeolek – demokraatia – separatism - pime usaldus - ärakasutamine
  8. 8. Viiteid ideedeks http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Valitsemine_ja_kodanikeühiskond/E- teenuste_kasutamise_tulemuslikkus_ja_moju.pdf https://www.mkm.ee/sites/default/files/lingitud_eesti_lopparuande_kokkuvote_1.0.pdf https://www.ria.ee/public/Programm/Nutiseadmete_kasutajate_turvateadlikkuse_ja_turva lise_kaitumise_uuring_ARUANNE_2014_LUHI2.pdf http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2015/05/Digilaps_Konstabel_9.juuni_.pdf

×