Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CreativecommonsNGM2011

1,429 views

Published on

Vad är Creative Commons, varför ska man använda Creative Commons?, Skapande, verk, upphovsrätt, villkor, New Generations Marketing,

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

CreativecommonsNGM2011

 1. 1. CreativeCommons<br />Människor, maskiner, medier och megastjärnor<br />Kristina.Alexanderson@iis.se<br />
 2. 2. Vad är CreativeCommons egentligen?<br />
 3. 3. Upphovsrätt<br />
 4. 4. En grym idé<br />
 5. 5. Ideell rätt<br />Namngivningsrätt<br />
 6. 6. Ekonomisk rätt<br />Exemplar framställning<br />Tillgängliggörande<br />
 7. 7. Skyddar verket<br />Livstid + 70 år efter döden<br />Teater Kartor<br />Konstverk Byggnader<br />Brukskonst Fotografiska verk<br />Musik Film<br />
 8. 8. Ensamrätt att bestämma över mitt verk<br />
 9. 9. Inga pengar inget skapande…<br />
 10. 10.
 11. 11. Sharing is Caring<br />
 12. 12. CreativeCommons?<br />
 13. 13. Tanja av Arkland_swe (Lars Lundqvist) CC (by, nc, sa)<br />
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16. CreativeCommons<br />
 17. 17. 2001<br />
 18. 18. Jag får…<br />Eftermiddagsfika med Clonerna - 15 av Björn Falkevik CC (by)<br />
 19. 19. Ni får<br />
 20. 20. Alla får…<br />
 21. 21. Sprida, kopiera, använda andras verk lagligt, utan att be om lov först…<br />
 22. 22. All rights reserved © <br />
 23. 23. Blir some rights reserved (CC)<br />
 24. 24. Bygger på fyra villkor<br />
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. Skapar sex licenser<br />
 30. 30.
 31. 31. Licensen följer med verket<br />
 32. 32. bygger på upphovsrätten<br />
 33. 33. Är ett avtal som följer med verket <br />
 34. 34. Varför CC?<br />
 35. 35. Livstid + 70 år är en väldigt lång tid – vem vinner på det?<br />
 36. 36. Ger oss tillgång till vår tids skapande<br />
 37. 37. Kommunikation – kring vår samtid – vår tids skapande<br />
 38. 38. Möjligheter till spridande<br />
 39. 39. Möjligheter till skapande<br />
 40. 40. The wedding av Kajsa Hartig CC (by, nc, sa)<br />
 41. 41. Sharing is Caring<br />
 42. 42. Om bilder och licenser<br />
 43. 43. Om bilder och licenser<br />Alla bilder i presentationen är hämtade från http://flickr.com/kalexanderson om inget annat anges<br /> och licenserade under CreativeCommons Erkännande, icke kommersiell, dela lika)<br />Till de bilder som jag inte är upphovsman i samband med bilden finns bildens namn, fotografens namn samt licensvillkor<br />Licensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)<br />Presentationen <br /> är skapad av Kristina Alexanderson<br /> är i sin helhet licenserad under CreativeCommons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) <br /> kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexanderson<br />Läs mer<br /> om Webbstjärnan på http://webbstjarnan.se<br /> om CreativeCommons på http://www.creativecommons.se<br /> om mig på http://kristinaalexanderson.se<br />

×