Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Källkritik - sandvika

994 views

Published on

Källkritik på internet hur gör man? Att granska sina vänner

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Källkritik - sandvika

 1. 1. Källkritik – att granska sina vänner Kristina Alexanderson (.SE) @kalexanderson
 2. 2. ”A friend took a photo a while ago at that fruit company, they are obious even creating their own screw”
 3. 3. Kristina Alexanderson – vem är hon som källa?
 4. 4. Källan är platsen där vi hämtar en uppgift
 5. 5. Källkritik – vad är det?
 6. 6. En metod att värdera om information är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad
 7. 7. Att lära sig hantera digitala källor
 8. 8. Om man inte har ordentliga kunskaper, är det helt enkelt svårt att bedöma och värdera innehållet på ett kritiskt sätt. Sven Erik Liedman
 9. 9. Digitala källor
 10. 10. Anonyma
 11. 11. Källa eller kanal?
 12. 12. De är föränderliga
 13. 13. Enkla att sprida
 14. 14. Vilka källor möter vi vår digitala vardag?
 15. 15. Instagram
 16. 16. Facebook
 17. 17. Vi är våra vänners källor
 18. 18. Vilken betydelse har ett ”like”
 19. 19. De källor som vi tar del av beror inte på
 20. 20. Våra kontakter eller våra vänner
 21. 21. Utan på våra
 22. 22. ”likes”
 23. 23. och våra ”klick”
 24. 24. Det vi tar del av är ”personligt”
 25. 25. Google
 26. 26. Google + Wikipedia = <3
 27. 27. 'I understand your point that the author is the greatest authority on their own work,' writes the Wikipedia Administrator – 'but we require secondary sources.'
 28. 28. Hur hanteras källor…
 29. 29. copy - paste
 30. 30. Ett uttryck för vår tid?
 31. 31. Helene Hegemann Axolotl Rodkill ”ett uttryck för ett årtionde med en urholkning av upphovsrätten som gör att vi har rätt att kopiera och förvandla vad vi vill”
 32. 32. Digitala källor är lätta att kopiera och sprida
 33. 33. källa och kanal
 34. 34. Att värdera källor handlar om att ha kunskaper
 35. 35. Kunskaper om mediet Om Internet
 36. 36. Kanalen formar hur vi bedömer källan
 37. 37. Vi behöver förstå kanalen
 38. 38. Vem sprider vad och i vilket syfte?
 39. 39. Hur sprids information?
 40. 40. Varför sprids detta?
 41. 41. Varför får jag ta del av detta?
 42. 42. Sociala medier
 43. 43. Klassisk mediedramaturgi
 44. 44. Vilka är våra Gatekeepers i sociala medier?
 45. 45. Våra vänner?
 46. 46. Algoritmerna?
 47. 47. Vår nyfikenhet, våra kunskaper…
 48. 48. Källkritik handlar om att vara medveten
 49. 49. Ställa frågor och söka svar
 50. 50. Lycka till!

×