Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Öppna lärresurser och deras ekosystem

1,979 views

Published on

Kristina Alexandersons föreläsning på SETT 2018-04-13 om digitala lärresurser, skolans digitalisering och dess ekosystem. Innehållet bygger på att ge en översikt kring skolans digitalisering och synliggöra Internetstiftelsen öppna lärresurs www.digitalalektioner.se

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Öppna lärresurser och deras ekosystem

 1. 1. iis.seiis.se Digitala läromedel, lärresurser och deras ekosystem
 2. 2. iis.se Kristina Alexanderson Internetstiftelsen i Sverige iis.se
 3. 3. iis.se IIS Internetstiftelsen i Sverige iis.se
 4. 4. iis.se Digitalisering - omvandling av information till digital form iis.se
 5. 5. iis.se Digitalisering - (ökad) användning av it i bred bemärkelse i samhället iis.se
 6. 6. Rubrik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dictum laoreet mi, vel consectetur nisi ultricies sed. Vivamus viverra porttitor semper. iis.se iis.se Internets historia – en ny historia 20011969 1983 1986 1990 1996 19971962
 7. 7. iis.se 1962 – ett intergalaxisk nätverk iis.se
 8. 8. iis.se 1969 Arpanet iis.se
 9. 9. iis.se Skolans digitalisering – parallell historia iis.se
 10. 10. iis.se 1974 DIS – datorn i skolan iis.se
 11. 11. iis.se 1979 Prodis iis.se
 12. 12. iis.se 1980 Datalära iis.se
 13. 13. iis.se 1981 DUN Datorn i undervisningen iis.se
 14. 14. iis.se 1983 TCP-IP iis.se
 15. 15. iis.se 1984 - 1988 Compis - Computer i skolan iis.se
 16. 16. iis.se 1985- 1988 DOS Datorn och skolan iis.se
 17. 17. Rubrik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dictum laoreet mi, vel consectetur nisi ultricies sed. Vivamus viverra porttitor semper. iis.se iis.se
 18. 18. iis.se Fokus på datorn – hur fungerar den! iis.se
 19. 19. iis.se Komplicerade att använda Krångliga iis.se
 20. 20. iis.se 1990 Webben föds iis.se
 21. 21. iis.se 1995 Fyrtornsprojektet iis.se
 22. 22. iis.se 1996 Internet är årets julklapp iis.se
 23. 23. iis.se 1997 internetstiftelsen iis.se
 24. 24. iis.se 1998 Hem PC-reformen iis.se
 25. 25. iis.se 1999 – 2001 ITiS iis.se
 26. 26. iis.se Kolla Källan iis.se
 27. 27. iis.se Länkskafferiet iis.se
 28. 28. iis.se 2001 Wikipedia Bild 28
 29. 29. iis.se LMS - lärplattformar Bild 29
 30. 30. iis.se It-bubblan SPRACK! iis.se
 31. 31. iis.se 2002 OER-rörelsen föds Bild 31
 32. 32. iis.se 2002 Lektion.se Bild 32
 33. 33. iis.se 2002 Scratch Bild 33
 34. 34. iis.se 2006 PIM iis.se
 35. 35. iis.se Fokus på att använda inte förstå iis.se
 36. 36. iis.se 2008 Webbstjärnan iis.se
 37. 37. iis.se 2010 ipad (lärplattor) Bild 37
 38. 38. iis.se 2017 Ny läroplan med skrivningar kring digital kompetens iis.se
 39. 39. Rubrik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dictum laoreet mi, vel consectetur nisi ultricies sed. Vivamus viverra porttitor semper. iis.se iis.se
 40. 40. iis.se 2017 Strategi för digitaliseringen antas iis.se
 41. 41. iis.se Digital kompetens för alla i skolväsendet iis.se
 42. 42. iis.se Elever utveckla digital kompetens iis.se
 43. 43. iis.se Likvärdig tillgång iis.se
 44. 44. iis.se 2017 IIS Digitala lektioner iis.se
 45. 45. Rubrik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dictum laoreet mi, vel consectetur nisi ultricies sed. Vivamus viverra porttitor semper. iis.se iis.se
 46. 46. Rubrik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dictum laoreet mi, vel consectetur nisi ultricies sed. Vivamus viverra porttitor semper. iis.se
 47. 47. iis.se Digital kompetens – i undervisningen iis.se
 48. 48. iis.se Skapa förutsättningar för likvärdighet iis.se
 49. 49. iis.se En digital resurs som är öppen och fri iis.se
 50. 50. iis.se Creative Commons iis.se
 51. 51. iis.se Behov av kompetensutveckling iis.se
 52. 52. iis.se Programmering iis.se
 53. 53. iis.se Digital kompetens iis.se
 54. 54. iis.se Digitaliseringen av skolan – varför? iis.se
 55. 55. iis.se iis.se
 56. 56. iis.se Digitalisering av skolan – positiva effekter iis.se
 57. 57. iis.se Ökat engagemang iis.se
 58. 58. iis.se Ökat intresse iis.se
 59. 59. iis.se Mer motiverade iis.se
 60. 60. iis.se ”det blir fint” – ökar självförtroende hos elever iis.se
 61. 61. iis.se Stimulerar elevers kreativitet iis.se
 62. 62. iis.se Lättare att hålla ordning på skolarbetet iis.se
 63. 63. iis.se Mer ensamtid vid datorn – elevaktiva uppgifter iis.se
 64. 64. iis.se Skapar en ny syn på kunskap – elever producerar kunskap iis.se
 65. 65. iis.se Prosumenter iis.se
 66. 66. iis.se Blir studieresultaten bättre? iis.se
 67. 67. iis.se Nja, svårt att säga … iis.se
 68. 68. iis.se Att mäta resultat kräver mer tid… iis.se
 69. 69. iis.se Utmaningar iis.se
 70. 70. iis.se Fler distraktioner iis.se
 71. 71. iis.se Risk för ökat tempo/stress iis.se
 72. 72. iis.se ”de är så duktiga” iis.se
 73. 73. iis.se Kunskaper iis.se
 74. 74. iis.se Elever söker horisontellt snarare än på djupet iis.se
 75. 75. iis.se Tjänsterna bjuder på att du klickar vidare… iis.se
 76. 76. iis.se – behöver träna reflektion iis.se
 77. 77. iis.se Säker och kritisk användning av nätet! iis.se
 78. 78. iis.se Digitala verktyg gör att det är: lätt att bli distraherad iis.se
 79. 79. iis.se Ökat individuellt arbete iis.se
 80. 80. iis.se Digitala verktyg utvecklar nya förmågor iis.se
 81. 81. iis.se Elever producerar kunskap jfr reproducera kunskap iis.se
 82. 82. iis.se Elever utvecklar kreativt samarbete iis.se
 83. 83. iis.se Elever utvecklar språk iis.se
 84. 84. iis.se Utvecklar problemlösning iis.se
 85. 85. iis.se Kräver dock en pedagog iis.se
 86. 86. iis.se Analytisk förmåga iis.se
 87. 87. iis.se problemlösning iis.se
 88. 88. iis.se Kommunikativa förmågor iis.se
 89. 89. iis.se samarbetsförmåga iis.se
 90. 90. iis.se Datalogiskt tänkande & programmering iis.se
 91. 91. iis.se -öka förståelse för internet iis.se
 92. 92. iis.se -öka kunskaper om datorer och hur de fungerar iis.se
 93. 93. iis.se -programmering iis.se
 94. 94. iis.se - digitalt skapande iis.se
 95. 95. iis.se Digital kompetens är dock mer… iis.se
 96. 96. iis.se Än bara programmering iis.se
 97. 97. iis.se En digital skola = iis.se
 98. 98. iis.se Läsa iis.se
 99. 99. iis.se Skriva iis.se
 100. 100. iis.se Räkna iis.se
 101. 101. iis.se Digital kompetens iis.se
 102. 102. iis.se Förbereda för livet iis.se
 103. 103. iis.se analogt iis.se
 104. 104. iis.se Digitalt iis.se
 105. 105. iis.se Och där mittemellan iis.se
 106. 106. iis.se Läraren behöver utmana elever att kritiskt reflektera iis.se
 107. 107. iis.se framgångsfaktorerna för digitaliseringen av skolan? iis.se
 108. 108. iis.se Ledarskapet - rektorers förmåga att driva utveckling iis.se
 109. 109. iis.se En digital infrastruktur iis.se
 110. 110. iis.se Lärarens digitala kompetens iis.se
 111. 111. iis.se Tillgång till digitala resurser iis.se
 112. 112. iis.se Kolla in www.digitalalektioner.se iis.se
 113. 113. Rubrik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dictum laoreet mi, vel consectetur nisi ultricies sed. Vivamus viverra porttitor semper. iis.se
 114. 114. Rubrik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dictum laoreet mi, vel consectetur nisi ultricies sed. Vivamus viverra porttitor semper. iis.se Onlinepartners monter A45 IIS Digitala lektioner finns i

×