kallkritiskaperspektiv

969 views

Published on

En presentation kring källkritik för konferensen skolbibliotek 2012

 • Be the first to comment

kallkritiskaperspektiv

 1. 1. Att hantera digitala källor – perspektiv på källkritik Kristina Alexanderson (.SE) @kalexanderson
 2. 2. Vem är källan?
 3. 3. Källan – platsen där vi hämtar en uppgift
 4. 4. Källkritik – vad är det?
 5. 5. En metod att värdera om information är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad
 6. 6. Att lära sig hantera digitala källor
 7. 7. Eleverna ska kunna orientera sig i enkomplex verklighet, med ett stortinformationsflöde och en snabbförändringstakt. Studiefärdigheter ochmetoder att tillägna sig och använda nykunskap blir därför viktiga.Det är också nödvändigt att elevernautvecklar sin förmåga att kritiskt granskafakta och förhållanden och att insekonsekvenserna av olika alternativ. Lgr11 kap 1, skolans uppdrag och värdegrund
 8. 8. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmågaatt värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståendensom bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Examensmål för Naturvetensprogrammet
 9. 9. Om man inte har ordentligakunskaper, är det helt enkelt svårtatt bedöma och värdera innehållet på ett kritiskt sätt. Sven Erik Liedman
 10. 10. Digitala källor
 11. 11. – ”Jag har lärt mig attfotografera genom att läsapå Google.” Johan Rheborg SvD 18 mars 2011
 12. 12. Hur hanterar vidigitala källor?
 13. 13. Anonyma
 14. 14. källa – kanal?
 15. 15. föränderliga
 16. 16. Vad får vi sprida och hur?
 17. 17. Hur hanterarelever källor…
 18. 18. copy - paste
 19. 19. Ett uttryck för vår tid?
 20. 20. Helene Hegemann Axolotl Rodkill ”ett uttryck för ett årtionde med en urholkning avupphovsrätten som gör att vi har rätt att kopiera och förvandla vad vi vill”
 21. 21. Lärande… att lära är att härma
 22. 22. Hur hanterar vi källor?
 23. 23. Vad ska vi lära ut och hur?
 24. 24. ”citat”
 25. 25. Referat
 26. 26. Reflektion
 27. 27. Analys
 28. 28. Polemik
 29. 29. Vikten av att härma
 30. 30. Vi behöver öva
 31. 31. Out on town – Acrylic Canvas av Håkan Canberger efter ett foto av Kristina Alexanderson CC (by, nc, sa)
 32. 32. Digitala källor ärlätta att kopiera och sprida
 33. 33. Att värdera källor handlar om att ha kunskaper
 34. 34. Vad är Internet?
 35. 35. Storleken på Internet-hur hittar vi det vi söker?
 36. 36. Google
 37. 37. Vad är Google?
 38. 38. Varför får vi dessa träffar?
 39. 39. Google + Wikipedia = <3
 40. 40. I understand your point thatthe author is the greatestauthority on their own work,writes the WikipediaAdministrator – but werequire secondary sources.
 41. 41. Enskilda Gymnasiet
 42. 42. Kanalen formar hur vi bedömer källan
 43. 43. Vi behöver förstå kanalen
 44. 44. Vem sprider vadoch i vilket syfte?
 45. 45. Hur sprids information?
 46. 46. Sociala medier
 47. 47. ”A friend took a photo a while ago at that fruitcompany, they are obious even creating their own screw”
 48. 48. Bruce Willis considering iTunes legal action against Apple The Telegraph 3 sept 2012
 49. 49. Klassiskmediedramaturgi
 50. 50. Vilka är våra Gatekeepers i sociala medier?
 51. 51. Algoritmerna?
 52. 52. Våra vänner?
 53. 53. Hur värderar vi våra ”vänner”?
 54. 54. Vår nyfikenhet, våra kunskaper…
 55. 55. Valet av källa beror på vilken uppgift vi har
 56. 56. Är det för bra för attvara sant så är det nog också det
 57. 57. Tack!
 58. 58. Mer information om:-Webbstjärnan på www.webbstjarnan.se-Guiden Källkritik på Internet www.internetguider.seAlla bilder är hämtade från flickr.com om inget annat anges.Information om licens och titel finns i samband m bildernaPresentationen finns på www.slideshare.net/kalexandersonunder licensen CC by, nc, sa

×