Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

sociala medier i undervisningen

564 views

Published on

About social media in education

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

sociala medier i undervisningen

 1. 1. Sociala medier - något för undervisningen? Kristina.alexanderson@gmail.com
 2. 2. Unga använder socialamedier – ska de göra det i skolan också?
 3. 3. Vad kan sociala medier tillföra till skolan?
 4. 4. utmaningar
 5. 5. Möjligheter
 6. 6. Ständigt uppkopplade
 7. 7. Vilka kunskaper behövs?
 8. 8. Vad är sociala medier
 9. 9. Hur fungerar sociala medier?
 10. 10. Hur påverkas undervisningen av sociala medier?
 11. 11. Vad är sociala medier
 12. 12. Publiceringsplattformar
 13. 13. 1999 Google 1999 Blogger 2001 Wikipedia 2002 Linkedin 2003 wordpress 2004 Flickr 2004 Facebook 2005 YouTube 2006 Twitter 2006 Spotify 2010 Instagram 2011 Google +
 14. 14. ”Sociala medier är demokratiseringav innehåll och förståelse för denroll människor spelar i arbetet medatt inte bara läsa och spridainformation, utan också hur dedelar och skapar innehåll för andraatt delta i.” WikipediaSociala medier
 15. 15. Användare skaparoch delar innehåll
 16. 16. demokratisering
 17. 17. The problem withWikipedia is that itonlyworks inpractice.In theory, itcannever work. Miikka Ryokas
 18. 18. Wikipedia är tillförlitligt så länge läsaren är medveten om dess brister. I det här inlägget diskuterar jag Wikipedias pålitlighet.Redan i mitt första inlägg talade jag om att jag älskar google. Googla en fråga och du får upp ett svar – enklare kan det inte bli! Ofta hänvisar google till Wikipedia som också har svar på allt, och jag är återigen i sjunde himlen. Frågan är bara hur pålitliga de svaren är?
 19. 19. Jag tycker precis som du, Wikipedia är TOPPEN!! men som du påstår så är allt de skriver inte pålitligt och jag har faktiskt ett roligt exempel på just detta. /…/på Enskilda Gymnasiets sida på engelska Wikipedia, och där stod det en del roanda saker. Det står bla “The schoolalso has several sporting teams amongthem are: the golf team, the horsebackriding team, the soccer team, the swimming team and the hockey team. ” Sen när har vi ett simlag och hockeylag?
 20. 20. En webbplats som Wikipedia, där alla kan bidra med innehåll, skapar andra förutsättningar än en där innehållet produceras av några få utvalda experter. Wikipedia är inte svaret på allt.Om det är svaret på allt, är det kanske snarare fel på frågan! Olof Sundin
 21. 21. Annonsplattformar
 22. 22. 45 247 people like this
 23. 23. ”gilla”
 24. 24. Är att gilla – enpolitisk rättighet?
 25. 25. A sheriff in Virginia firedsix of hisemployees, includingdeputy sheriff DanielRay Carter — who hadclicked the Like buttonon the Facebook page of his boss’spoliticalopponent, Jim Adams.
 26. 26. utmaningar
 27. 27. Hur fungerar sociala medier?
 28. 28. EleversKunskaper – färdigheter
 29. 29. ifyoure not paying for it youre not the customeryoure the productbeeing sold
 30. 30. filterbubblor
 31. 31. Skolarbete ska det lösasgenom att elever måste ingå avtal med tredje part?
 32. 32. Integritet
 33. 33. Hur påverkas undervisningen av sociala medier?
 34. 34. Möjligheter
 35. 35. Pedagogisk utgångspunkt
 36. 36. Ett romansamtal
 37. 37. Bloggen ska vara ett litterärt samtal avintresse för både de som aktivt deltar ibloggskapandet samt för de som ärallmänt intresserade av modernlitteratur eller litteratur i allmänhet ochsom vill följa ett litterärt samtal och hurdet utvecklas.
 38. 38. Vad ska ni blogga om?- Innehåll- Karaktärer- Språk och stil- Tid och miljö- Budskap- Författaren/författarskapet http://www.slideshare.net/kalexanderson/romanblogg-instr
 39. 39. InnehållEleven diskuterar innehåll i texten och redovisar sinaintryck i skrift. (G)Eleven sammanfattar romanens innehåll på ett korrektsätt! (G)Eleven planerar i skrift sin framställning väl och förmedlarmed stilistisk säkerhet i olika sammanhangerfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ettintresseväckande och övertygande sätt. (VG)Eleven diskuterar och analyserar texterna i förhållandetill den miljö, den tid och det samhälle där de haruppstått. (MVG)
 40. 40. /…/
 41. 41. De skapar något tillsammans
 42. 42. Spridning
 43. 43. Sharing is Caring
 44. 44. Lär dig om socialamedier genom att använda dem
 45. 45. Verktyg för lärande och möjligheter
 46. 46. Verktyg för samarbete
 47. 47. Presentationen är gjord av Kristina Alexanderson. Och tillgänglig under licensen CC (by, nc, sa) Alla bilder är licensierade under CreativeCommons och hämtade ifrån http://flickr.com/kalexanderson och om inte licensen som anges i samband med bilden är det CC (by,nc, sa). Du kan läsa mer om CreativeCommons på http://creativecommons.se Du kan läsa mer om Webbstjärnna på http://webbstjarnan.se Du kan läsa mer om .SE på http://iis.seMe av Petter Karlsson CC(by)

×