Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul dunia pengkalanan data tahun 5 bhg 3

16,481 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modul dunia pengkalanan data tahun 5 bhg 3

 1. 1. DUNIA PANGKALAN DATA 34 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kurikulum Standard SekolahRendah MODULDUNIAPANGKALANDATA 3.0MembangunkanSistem PangkalanData TAHUN 5
 2. 2. DUNIA PANGKALAN DATA 35 Standard kandungan: 3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data Standard pembelajaran: 3.1 Membina Jadual menggunakan jenis data Teks, tarikh dan nombor. 3.2 Memasukkan data menggunakan jadual Masa: 180 minit NOTA RUJUKAN Jadual merupakan objek pangkalan data yang utama. Maklumat disimpan dalam bentuk jadual di dalam pangkalan data. Amnya, jadual terdiri daripada baris dan lajur. Oleh itu, koleksi data disusun baris demi baris seperti yang ditunjukkan di dalam rajah berikut. MODUL DPD 4
 3. 3. DUNIA PANGKALAN DATA 36 Objek-objek pangkalan data yang lain seperti Form, Query dan Report dibina atau dijana berdasarkan jadual. Setiap pangkalan data harus ada sekurang-kurangnya 1 jadual. KEPERLUAN PERKAKASAN Set komputer lengkap dan berfungsi. KEPERLUAN PERISIAN Perisian Aplikasi - bagi menghasilkan pangkalan data
 4. 4. DUNIA PANGKALAN DATA 37 AKTIVITI 1 Pangkalan data dibina dengan menggunakan MS Access. Langkah 1 Lancarkan MS Access Klik Start  All Program  Microsoft Office  Microsoft Office Access Skrin akan memaparkan gambar rajah 1. Langkah 2 Klik pada Blank Database Gambar rajah 1
 5. 5. DUNIA PANGKALAN DATA 38 Langkah 3 a.Taip nilam.accdb b.Klik butang Create Langkah 4 Klik pada View  Design View a b
 6. 6. DUNIA PANGKALAN DATA 39 Langkah 5 Simpan table sebagai ‘nilam’ dan tekan butang OK. Langkah 6 a. Taip ‘Nama’ pada lajur Field Name. b. Pilih jenis data Text pada lajur Data Type untuk Field Name ‘Nama’. b a
 7. 7. DUNIA PANGKALAN DATA 40 Langkah 7 a. Taip ‘TarikhLahir’ pada lajur Field Name yang baharu. b. Pilih jenis data Date/Time pada lajur Data Type untuk Field Name ‘TarikhLahir’. *Tambah ‘Jantina’ di bawah FieldName TarikhLahir dengan menetapkan Data Type sebagai ‘text’. Langkah 8 a. Taip ‘BilBuku’ pada lajur Field Name. b. Pilih jenis data Number pada lajur Data Type untuk Field Name ‘BilBuku’. a b a b
 8. 8. DUNIA PANGKALAN DATA 41 Langkah 9 Klik ‘Datasheet View’ Langkah 10 Klik butang ‘Yes’ untuk menyimpan pangkalan data yang telah dibina.
 9. 9. DUNIA PANGKALAN DATA 42 AKTIVITI 2 Langkah 1 Guru meminta murid membuka jadual yang telah dibina pada pelajaran yang lepas. Gambarajah1 Langkah 2 Pada baris 1, taipkan ‘Siti’ pada lajur Nama, ‘2/2/2001’ pada lajur TarikhLahir, ‘P’ pada lajur Jantina dan ’20’ pada lajur BilBuku. Gambarajah 2 Langkah 3 Murid diminta mengulangi langkah 2 untuk memasukkan 1 rekod murid perempuan dan 4 rekod murid lelaki yang baharu. Contoh jadual yang akan terhasil adalah seperti gambarajah 3.
 10. 10. DUNIA PANGKALAN DATA 43 Gambarajah 3 Langkah 4 Masukkan rekod seorang lagi murid berdasarkan maklumat berikut : ID Nama TarikhLahir Jantina BilBuku 7 Izzaty 3/9/2001 P Tiga puluh Langkah 5 : Nyatakan ralat yang akan dipaparkan oleh komputer. ______________________________________________________ Langkah 6 : Tuliskan data yang sepatutnya ditaip pada lajur tersebut supaya data tersebut diterima. _____________________________________________________ Langkah 7 : Berikan sebab bagi jawapan anda. ______________________________________________________
 11. 11. DUNIA PANGKALAN DATA 44 PENILAIAN 1 Bina pangkalan data ahli Kelab ICT berpandukan borang di bawah. Senarai Ahli Kelab ICT Sekolah Bil Nama Jantina Tarikh Lahir Umur PENILAIAN 2 1. Berdasarkan format medan yang terdapat di dalam fail nilam.accdb, apakah yang perlu dimasukkan jika rekod seorang murid perempuan bernama Aamal yang lahir pada 31 Ogos 2001 dan mempunyai bilangan buku sebanyak 19 buah ingin dimasukkan. ID Nama TarikhLahir Jantina BilBuku 2. Jika anda menaip 31 Ogos 2001 di dalam lajur TarikhLahir pada fail nilam.accdb. Apakah yang akan berlaku? ___________________________________________________________
 12. 12. DUNIA PANGKALAN DATA 45 LAPORAN PENCAPAIAN MURID NamaMurid: Tahun: Kelas Modul: Standard Kandungan: 3.0 Membangunkan Pangkalan Data Standard Pembelajaran: 3.1 Membina Jadual Menggunakan jenis data Text, Date dan Number. 3.2 Memasukkan data dan menguji jadual. Bil Perkara yang dinilai Pencapaian Catatan Ya Tidak 1 2 3 4 KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI) TARIKH Nama Guru: Tandatangan&Tarikh Disahkan oleh: Tandatangan&Tarikh

×