Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan j khsr4

1,651 views

Published on

  • Be the first to comment

Plan j khsr4

  1. 1. STANDARD AKADEMIK Salinan Bahan Dari www.khskpt.com SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-JMATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN : 4 KUANTITI PIAWAIAN ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENCAPAIAN SEKOLAH SEBENAR PENGUKUHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN PENGAYAAN PEMULIHAN PEMULIHAN JENIS MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) KPI CATATAN LATIHAN 1 1 3 2 3 3 1/3/2011 OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - 1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel 3 2 2 1 2 1/7/2011 a) Peraturan keselamatan. 1 3 2 3 3 b) Organisasi bengkel STRUKTUR 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 JUMLAH 14 12 11 14 2 1 3 2 3 3 1/10/2011 OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. 3 2 2 1 2 1/14/2011 a) Pengenalan kreativiti. 1 3 2 3 3 i. Pendedahan kepada bentuk asas STRUKTUR 2 2 2 2 2 reka bentuk. 3 2 2 1 2 JUMLAH 14 12 12 14 3 1 3 2 2 3 1/17/2011 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - a) Pengenalan kreativiti. 3 2 2 1 2 1/21/2011 . ii) Mengenal idea berdasarkan gambar 1 3 2 3 3 atau objek. STRUKTUR 2 2 2 2 2 iii) Komunikasi tampak 3 2 2 1 2 JUMLAH 14 12 11 14 4 1 3 2 3 3 1/24/2011 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - b) Kajian reka bentuk dan kefungsian 3 2 2 1 2 1/28/2011 produk. 1 3 2 3 3 i) Kajian bentuk luaran produk STRUKTUR 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 JUMLAH 14 12 12 14
  2. 2. STANDARD AKADEMIK Salinan Bahan Dari www.khskpt.com SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-JMATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN : 4 KUANTITI PIAWAIAN ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENCAPAIAN SEKOLAH SEBENAR PENGUKUHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN PENGAYAAN PEMULIHAN PEMULIHAN JENIS MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) KPI CATATAN LATIHAN 6 1 3 2 2 3 2/7/2011 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - b) Kajian reka bentuk dan kefungsian 3 2 1 1 2 2/11/2011 produk. 1 3 2 2 3 i) Memasang model berpandukan manual STRUKTUR 2 2 2 1 2 ( Aras 1 ) 3 2 1 1 2 JUMLAH 14 10 8 14 7 1 3 2 2 3 2/14/2011 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - b) Kajian reka bentuk dan kefungsian 3 2 1 1 2 2/18/2011 produk. 1 2 2 1 2 i) Memasang model berpandukan manual STRUKTUR 2 2 1 1 2 ( Aras 2 ) 3 2 1 1 2 JUMLAH 13 9 7 13 8 1 3 2 2 3 2/21/2011 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - b) Kajian reka bentuk dan kefungsian 3 2 1 1 2 2/25/2011 produk. 1 2 2 2 2 Memasang model berpandukan manual STRUKTUR 2 2 1 1 2 ( Aras 3 ) 3 2 1 1 2 JUMLAH 13 9 8 13 9 1 3 3 2 3 2/28/2011 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - b) Kajian reka bentuk dan kefungsian 3 2 1 1 2 3/4/2011 produk. 1 2 2 2 2 iii. Membuka dan memasang produk STRUKTUR 2 2 1 1 2 untuk mengkaji komponen. 3 2 1 1 2 JUMLAH 13 10 9 13
  3. 3. STANDARD AKADEMIK Salinan Bahan Dari www.khskpt.com SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-JMATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN : 4 KUANTITI PIAWAIAN ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENCAPAIAN SEKOLAH SEBENAR PENGUKUHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN PENGAYAAN PEMULIHAN PEMULIHAN JENIS MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) KPI CATATAN LATIHAN 10 1 3 3 3 3 3/7/2011 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - c) Pendokumentasian 3 2 1 1 2 3/11/2011 1 2 2 2 2 STRUKTUR 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 JUMLAH 13 11 10 13 12 1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek. 1 3 3 2 3 3/21/2011 a) Mereka bentuk dan menghasilkan OBJEKTIF 2 3 2 2 3 - projek gabungan kayu dengan bahan kitar 3 2 2 1 2 3/25/2011 semula bukan logam. 1 3 2 2 3 ~ Menentukan projek berpandukan kad STRUKTUR 2 2 2 2 2 kerja 3 2 2 1 2 ~ Membaca lukisan projek JUMLAH 15 13 10 15 13 1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek. 1 3 3 3 3 3/28/2011 a) Mereka bentuk dan menghasilkan OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - projek gabungan kayu dengan bahan kitar 3 2 2 1 2 4/1/2011 semula bukan logam. 1 3 3 2 3 ~ Mengenal pasti alatan tangan STRUKTUR 2 2 2 2 2 ~ Menentukan jenis bahan dan kuantiti 3 2 1 1 2 JUMLAH 14 13 11 14 14 1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek. 1 2 2 1 2 4/4/2011 a) Mereka bentuk dan menghasilkan OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - projek gabungan kayu dengan bahan kitar 3 2 1 1 2 4/8/2011 semula bukan logam. 1 2 2 2 2 ~ Mengukur, menanda & potong bahan STRUKTUR 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 JUMLAH 11 9 7 11
  4. 4. STANDARD AKADEMIK Salinan Bahan Dari www.khskpt.com SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-JMATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN : 4 KUANTITI PIAWAIAN ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENCAPAIAN SEKOLAH SEBENAR PENGUKUHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN PENGAYAAN PEMULIHAN PEMULIHAN JENIS MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) KPI CATATAN LATIHAN 15 1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek. 1 2 2 1 2 4/11/2011 a) Mereka bentuk dan menghasilkan OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - projek gabungan kayu dengan bahan kitar 3 2 1 1 2 4/15/2011 semula bukan logam. 1 2 2 1 2 ~ Membuat kemasan STRUKTUR 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 JUMLAH 12 9 6 12 16 1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek. 1 3 2 2 3 4/18/2011 a) Mereka bentuk dan menghasilkan OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - projek gabungan kayu dengan bahan kitar 3 2 1 1 2 4/22/2011 semula bukan logam. 1 2 2 1 2 ~ Mereka bentuk dan membuat projek STRUKTUR 2 2 2 1 2 berdasarkan minat murid 3 2 1 1 2 JUMLAH 13 10 8 13 17 1.4 Elektrik dan elektronik 1 3 3 3 3 4/25/2011 a. Penghasilan projek elektrik. OBJEKTIF 2 3 2 2 3 - ~ Mengenal pasti nama, fungsi dan 3 2 2 1 2 4/29/2011 simbol komponen. 1 3 3 2 3 ~ Mengenal pasti alat tangan. STRUKTUR 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 JUMLAH 16 14 11 16 18 1.4 Elektrik dan elektronik 1 3 2 3 3 5/2/2011 a. Penghasilan projek elektrik. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - ~ Membuat penyambungan litar. 3 2 2 1 2 5/6/2011 ~ Mengenal pasti litar siri dan litar selari. 1 2 2 1 2 ~ Membezakan di antara litar siri dan STRUKTUR 2 2 1 1 2 litar selari. 3 2 1 1 2 JUMLAH 13 10 9 13
  5. 5. STANDARD AKADEMIK Salinan Bahan Dari www.khskpt.com SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-JMATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN : 4 KUANTITI PIAWAIAN ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENCAPAIAN SEKOLAH SEBENAR PENGUKUHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN PENGAYAAN PEMULIHAN PEMULIHAN JENIS MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) KPI CATATAN LATIHAN 19 1.4 Elektrik dan elektronik 1 2 2 2 2 5/9/2011 a. Penghasilan projek elektrik. OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - ~ Membaca dan menterjemah lukisan litar. 3 2 1 1 2 5/13/2011 ~ Memilih alatan, bahan dan komponen. 1 3 2 1 3 ~ Mengukur, memotong, membentuk dan STRUKTUR 2 2 2 1 2 menjalur wayar. 3 2 1 1 2 JUMLAH 13 10 7 13 24 1.4 Elektrik dan elektronik 1 2 2 2 2 6/13/2011 a. Penghasilan projek elektrik. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - ~ Memintal dan mengikat wayar pada tamatan 3 2 2 1 2 6/17/2011 komponen. 1 2 2 1 2 ~ Menguji litar. STRUKTUR 2 2 1 1 2 ~ Membuat kemasan. 3 2 1 1 2 JUMLAH 12 10 8 12 25 1.5 Baik pulih dan penyenggaraan 1 2 2 2 2 6/20/2011 a) Penyenggaraan alatan tangan. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - ~ Mengenal pasti bahan dan agen pembersih. 3 2 1 1 2 6/24/2011 ~ Membersih dan meminyak alat tangan. 1 3 3 2 3 ~ Menyimpan alatan tangan. STRUKTUR 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 JUMLAH 13 12 9 13 26 1.7 Tanaman hiasan. 1 3 3 3 3 6/27/2011 a) Pengenalan OBJEKTIF 2 3 2 2 3 - ~ Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan. 3 2 2 1 2 7/1/2011 1 3 2 2 3 STRUKTUR 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 JUMLAH 15 13 11 15
  6. 6. STANDARD AKADEMIK Salinan Bahan Dari www.khskpt.com SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-JMATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN : 4 KUANTITI PIAWAIAN ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENCAPAIAN SEKOLAH SEBENAR PENGUKUHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN PENGAYAAN PEMULIHAN PEMULIHAN JENIS MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) KPI CATATAN LATIHAN 27 1.7 Tanaman hiasan. 1 3 2 2 3 7/4/2011 b) Pemilihan biji benih. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - ~ Memilih biji benih pokok bunga semusim. 3 2 2 1 2 7/8/2011 1 3 2 2 3 STRUKTUR 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 JUMLAH 14 12 9 14 28 1.7 Tanaman hiasan. 1 2 2 2 2 7/11/2011 b) Pemilihan biji benih. OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - ~ Menyediakan medium semaian. 3 2 1 1 2 7/15/2011 ~ Menyemai biji benih pokok bunga semusim. 1 2 2 1 2 ~ Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti. STRUKTUR 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 JUMLAH 12 11 7 12 29 1.7 Tanaman hiasan. 1 2 2 2 2 7/18/2011 c. Penanaman OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - ~ Mengenal dan memilih bekas tanaman. 3 2 2 1 2 7/22/2011 ~ Menyediakan bekas penanaman 1 2 2 2 2 ~ Menyediakan medium penamanan STRUKTUR 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 JUMLAH 12 11 9 12 30 1.7 Tanaman hiasan. 1 2 2 2 2 7/25/2011 c. Penanaman OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - ~ Mengubah anak pokok ke dalam bekas. 3 2 2 1 2 7/29/2011 1 3 2 2 3 STRUKTUR 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 JUMLAH 13 12 10 13
  7. 7. STANDARD AKADEMIK Salinan Bahan Dari www.khskpt.com SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-JMATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN : 4 KUANTITI PIAWAIAN ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENCAPAIAN SEKOLAH SEBENAR PENGUKUHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN PENGAYAAN PEMULIHAN PEMULIHAN JENIS MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) KPI CATATAN LATIHAN 31 1.7 Tanaman hiasan. 1 2 2 2 2 8/1/2011 c. Penanaman OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - ~ Menyediakan bekas penanaman tanaman 3 2 2 1 2 8/5/2011 hiasan. 1 2 2 2 2 ~ Menanam anak pokok tanaman hiasan. STRUKTUR 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 JUMLAH 12 11 9 12 32 1.7 Tanaman hiasan. 1 2 2 1 2 8/8/2011 d) Penjagaan OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - ~ Menjaga tanaman dalam bekas. 3 2 2 1 2 8/12/2011 1 2 2 2 2 STRUKTUR 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 JUMLAH 12 11 8 12 33 1.7 Tanaman hiasan. 1 3 3 3 3 8/15/2011 d) Penjagaan OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - ~ Menjaga tanaman hiasan di batas 3 2 2 1 2 8/19/2011 1 2 2 2 2 STRUKTUR 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 JUMLAH 13 12 10 13 34 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 1 3 3 3 3 8/22/2011 2.1 Barang jualan. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - a. Kumpulan sasaran 3 2 2 1 2 8/26/2011 b. Jenis barang yang sesuai dijual. 1 3 2 2 3 STRUKTUR 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 JUMLAH 14 13 10 14
  8. 8. STANDARD AKADEMIK Salinan Bahan Dari www.khskpt.com SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-JMATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN : 4 KUANTITI PIAWAIAN ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENCAPAIAN SEKOLAH SEBENAR PENGUKUHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN PENGAYAAN PEMULIHAN PEMULIHAN JENIS MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) KPI CATATAN LATIHAN 36 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 1 3 3 3 3 9/5/2011 2.1 Barang jualan. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - c. Sumber bekalan. 3 2 2 1 2 9/9/2011 1 2 2 2 2 STRUKTUR 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 JUMLAH 13 13 11 13 37 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 1 2 2 2 2 9/12/2011 2.2 Merancang dan menyediakan jualan. OBJEKTIF 2 2 2 1 2 - a. Membuat rancangan jualan. 3 2 2 1 2 9/16/2011 b. Menyediakan barang jualan 1 2 2 1 2 STRUKTUR 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 JUMLAH 12 11 7 12 38 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 1 2 2 2 2 9/19/2011 2.3 Mempromosi jualan OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - a. Promosi melalui pembungkusan 3 2 1 1 2 9/23/2011 1 2 2 2 2 STRUKTUR 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 JUMLAH 12 9 9 12 39 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 1 2 2 2 2 9/26/2011 2.4. Mengurus jualan OBJEKTIF 2 2 1 1 2 - a. Melayan pelanggan. 3 2 1 1 2 9/30/2011 1 2 2 1 2 STRUKTUR 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 JUMLAH 12 8 7 12
  9. 9. STANDARD AKADEMIK Salinan Bahan Dari www.khskpt.com SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-JMATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN : 4 KUANTITI PIAWAIAN ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENCAPAIAN SEKOLAH SEBENAR PENGUKUHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN PENGAYAAN PEMULIHAN PEMULIHAN JENIS MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) KPI CATATAN LATIHAN 40 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 1 2 2 2 2 10/3/2011 2.5 Merekod jualan. OBJEKTIF 2 2 2 2 2 - a. Merekod barang. 3 2 1 1 2 10/7/2011 b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan 1 2 2 1 2 c. Mengira untung atau rugi STRUKTUR 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 JUMLAH 12 10 8 12

×