Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
55DUNIA PANGKALAN DATA
TEKNOLOGI	MAKLUMAT	DAN	KOMUNIKASI
Kurikulum Standard Sekolah
Rendah
TAJUKMODUL
PANGKALAN
DATA
TAHUN...
56DUNIA PANGKALAN DATA
Standard
kandungan:
3.0 Membangunkan Sitem Pangkalan Data
Standard
pembelajaran:
3.6 Membuat carian...
57DUNIA PANGKALAN DATA
Gambar rajah 1
Query boleh juga digunakan untuk menapis dan/atau mengisih
maklumat yang dipaparkan....
58DUNIA PANGKALAN DATA
1. Komputer
AKTIVITI 1
MEMBUAT QUERY
Langkah 1: Buka fail nilam.accdb. Klik 1) Create pada menu
dan...
59DUNIA PANGKALAN DATA
Langkah 3: Pilih item pada Available Fields untuk
dipindahkan pada Selected Fields
Gambar rajah 5
L...
60DUNIA PANGKALAN DATA
Langkah 5: Klik finish
Gambar rajah 7
Langkah 6: Klik Acsending untuk menyusun data dalam field
nam...
61DUNIA PANGKALAN DATA
Langkah 7: Klik Run
Gambar rajah 9
Langkah 8: Data nama yang telah disusun dipaparkan
Gambar rajah ...
62DUNIA PANGKALAN DATA
PENILAIAN
Arahan: Isi tempat kosong
Menggunakan fail nilam.accdb susunkan data nama secara
menurun ...
63DUNIA PANGKALAN DATA
AKTIVITI 2
MENYISIH DATA MENGGUNAKAN QUERY
Langkah 1: Buka fail nilam.accdb dan select nilam Query
...
64DUNIA PANGKALAN DATA
Langkah 3: Taipkan 1) L pada Jantina dan klik 2) Run
Gambar rajah 13
Langkah 4: Data pelajar lelaki...
65DUNIA PANGKALAN DATA
PENILAIAN
Arahan: Isi tempat kosong
Menggunakan fail nilam.accdb sisihkan data murid perempuan
dan ...
66DUNIA PANGKALAN DATA
AKTIVITI 3
MENJANA LAPORAN
Langkah 1: Buka fail nilam.accdb. klik 1) Create pada menu
dan 2) Report...
67DUNIA PANGKALAN DATA
Langkah 3: 1) Pilih item nama dan 2) klik button >
Gambar rajah 17
Langkah 4: 1) Ulangi langkah yan...
68DUNIA PANGKALAN DATA
Langkah 5: 1) Klik next
Gambar rajah 19
Langkah 6: 1) Pilih Nama untuk menyusun nama dan 2) klik
ne...
69DUNIA PANGKALAN DATA
Langkah 7: 1) Klik next
Gambar rajah 21
Langkah 8: Klik next
Gambar rajah 22
1
1
70DUNIA PANGKALAN DATA
Langkah 9: 1) Namakan report kepada nilam report dan 2)
klik finish
Gambar rajah 23
Langkah 10: Nil...
71DUNIA PANGKALAN DATA
PENILAIAN
Arahan: Menggunakan fail nilam.accdb janakan report bagi
murid perempuan.
72DUNIA PANGKALAN DATA
LAPORAN PENCAPAIAN MURID
Nama Murid:
Tahun:
Kelas
Modul:
DPD(6)
Standard
Kandungan:
3.0 Membangunka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul dunia pengkalanan data tahun 5 bhg 5

14,146 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modul dunia pengkalanan data tahun 5 bhg 5

 1. 1. 55DUNIA PANGKALAN DATA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kurikulum Standard Sekolah Rendah TAJUKMODUL PANGKALAN DATA TAHUN 5
 2. 2. 56DUNIA PANGKALAN DATA Standard kandungan: 3.0 Membangunkan Sitem Pangkalan Data Standard pembelajaran: 3.6 Membuat carian 3.7 Menjana Laporan Masa: 120 minit NOTA RUJUKAN Dalam modul ini kita menggunakan fitur Query untuk membuat carian Query merupakan objek pangkalan data yang mencapai maklumat spesifik daripada pangkalan data. Query memaparkan ID, Nama & Tarikh Lahir sahaja MODUL DPD 6
 3. 3. 57DUNIA PANGKALAN DATA Gambar rajah 1 Query boleh juga digunakan untuk menapis dan/atau mengisih maklumat yang dipaparkan. Report Lapran atau Report merumuskan maklumat di dalam pangkalan data. Ia merupakan satu objek pangkalan data yang mempersembahkan maklumat yang dipilih daripada pangkalan data bagi tujuan mencetak. Gambar rajah 2 Report boleh dijana bedasarkan jadual (Table) atau kuiri (Query). KEPERLUAN PERISIAN 1. MS Office Access 2007 2. Fail nilam.accdb 3. Fail kelabict.accdb KEPERLUAN PERKAKASAN
 4. 4. 58DUNIA PANGKALAN DATA 1. Komputer AKTIVITI 1 MEMBUAT QUERY Langkah 1: Buka fail nilam.accdb. Klik 1) Create pada menu dan klik 2) Query Wizard Gambar rajah 3 Langkah 2: Klik 1) Sample Query Wizard pada menu dan OK Gambar rajah 4 1 2 1
 5. 5. 59DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 3: Pilih item pada Available Fields untuk dipindahkan pada Selected Fields Gambar rajah 5 Langkah 4: Klik next Gambar rajah 6
 6. 6. 60DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 5: Klik finish Gambar rajah 7 Langkah 6: Klik Acsending untuk menyusun data dalam field nama Gambar rajah 8
 7. 7. 61DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 7: Klik Run Gambar rajah 9 Langkah 8: Data nama yang telah disusun dipaparkan Gambar rajah 10
 8. 8. 62DUNIA PANGKALAN DATA PENILAIAN Arahan: Isi tempat kosong Menggunakan fail nilam.accdb susunkan data nama secara menurun (Descending) dan nyatakan jawapan di dalam ruangan di bawah. 1. Nyatakan nama pertama yang diaparkan ___________________________ 2. Nyatakan nama terakhir yang diaparkan ___________________________ * Nota guru: jawapan adalah berbeza bagi setiap murid
 9. 9. 63DUNIA PANGKALAN DATA AKTIVITI 2 MENYISIH DATA MENGGUNAKAN QUERY Langkah 1: Buka fail nilam.accdb dan select nilam Query Gambar rajah 11 Langkah 2: Klik menu 1) View dan 2)Design View Gambar rajah 12 1 2
 10. 10. 64DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 3: Taipkan 1) L pada Jantina dan klik 2) Run Gambar rajah 13 Langkah 4: Data pelajar lelaki sahaja dipaparkan Gambar rajah 14 2 1
 11. 11. 65DUNIA PANGKALAN DATA PENILAIAN Arahan: Isi tempat kosong Menggunakan fail nilam.accdb sisihkan data murid perempuan dan nyatakan jawapan di dalam ruangan di bawah. 1. Nyatakan berapakah bilangan murid perempuan ___________________________ orang * Nota guru: jawapan adalah berbeza bagi setiap murid
 12. 12. 66DUNIA PANGKALAN DATA AKTIVITI 3 MENJANA LAPORAN Langkah 1: Buka fail nilam.accdb. klik 1) Create pada menu dan 2) Report Gambar rajah 15 Langkah 2: Pilih 1)Jadual nilam atau 2)Query nilam query Gambar rajah 16 1 2 1 2
 13. 13. 67DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 3: 1) Pilih item nama dan 2) klik button > Gambar rajah 17 Langkah 4: 1) Ulangi langkah yang sama untuk item lain dan klik 2) next Gambar rajah 18 1 2 2 2 1
 14. 14. 68DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 5: 1) Klik next Gambar rajah 19 Langkah 6: 1) Pilih Nama untuk menyusun nama dan 2) klik next Gambar rajah 20 1 2 2 1
 15. 15. 69DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 7: 1) Klik next Gambar rajah 21 Langkah 8: Klik next Gambar rajah 22 1 1
 16. 16. 70DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 9: 1) Namakan report kepada nilam report dan 2) klik finish Gambar rajah 23 Langkah 10: Nilam Report dipaparkan Gambar rajah 24 1 1
 17. 17. 71DUNIA PANGKALAN DATA PENILAIAN Arahan: Menggunakan fail nilam.accdb janakan report bagi murid perempuan.
 18. 18. 72DUNIA PANGKALAN DATA LAPORAN PENCAPAIAN MURID Nama Murid: Tahun: Kelas Modul: DPD(6) Standard Kandungan: 3.0 Membangunkan Pangkalan Data Standard Pembelajaran: 3.6 Membuat carian 3.7 Menjana Laporan Bil Perkara yang dinilai Pencapaian Catatan Ya Tidak 1 Murid dapat membina carian 2 Murid dapat menjana laporan 3 4 KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI) TARIKH Nama Guru: Tandatangan & Tarikh Disahkan oleh: Tandatangan & Tarikh

×