Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pelajaran th 6 khsr plan j 2011

3,409 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rancangan pelajaran th 6 khsr plan j 2011

 1. 1. RANCANGAN PELAJARANMATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH 2011TAHUN : ENAM TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataan sekiranya TARIKH lewat) 1 3 – 7 Jan 1. Reka Bentuk dan 1.2 Kreativiti dan Reka Aras 1 Teknologi i) Mengenal pasti masalah Cipta ii) Mengumpul maklumat 7 Jan iii) Menyelesaikan masalah melalui lakaran b) Penghasilan Projek iv) Memilih lakaran yang paling sesuai Reka v) Merancang dan menyediakan lukisan projek Cipta vi) Menyediakan alatan dan bahan vii) Membina projek viii)Membuat kemasan ix) Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan Aras 1 2 i) Mengenal pasti masalah 10 – 14 Jan 1. Reka Bentuk dan 1.2 Kreativiti dan Reka ii) Mengumpul maklumat Teknologi iii) Menyelesaikan masalah melalui lakaran Cipta iv) Memilih lakaran yang paling sesuai 14 Jan v) Merancang dan menyediakan lukisan projek b) Penghasilan Projek vi) Menyediakan alatan dan bahan Reka vii) Membina projek Cipta viii)Membuat kemasan ix) Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan1 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 2. 2. 3 1. Reka Bentuk dan 1.2 Kreativiti dan Reka Aras 1 Teknologi i) Mengenal pasti masalah 17 - 21 Jan. Cipta ii) Mengumpul maklumat 21 Jan b) Penghasilan Projek iii) Menyelesaikan masalah melalui lakaran Reka iv) Memilih lakaran yang paling sesuai Cipta v) Merancang dan menyediakan lukisan projek vi) Menyediakan alatan dan bahan vii) Membina projek viii)Membuat kemasan ix) Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan 1. Reka Bentuk dan 1.2 Kreativiti dan Reka Aras 1 Teknologi i) Mengenal pasti masalah Cipta ii) Mengumpul maklumat 28 Jan b) Penghasilan Projek 4 iii) Menyelesaikan masalah melalui lakaran Reka iv) Memilih lakaran yang paling sesuai 24-28 Jan Cipta v) Merancang dan menyediakan lukisan projek vi) Menyediakan alatan dan bahan vii) Membina projek viii)Membuat kemasan ix) Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan 5 CUTI THAUN BARU CINA 1. Reka Bentuk dan 1.2 Kreativiti dan Reka Aras 1 6 Teknologi i) Mengenal pasti masalah Cipta ii) Mengumpul maklumat 11 Feb 07 - 11Feb iii) Menyelesaikan masalah melalui lakaran iv) Memilih lakaran yang paling sesuai b) Penghasilan Projek v) Merancang dan menyediakan lukisan projek Reka vi) Menyediakan alatan dan bahan Cipta vii) Membina projek viii)Membuat kemasan ix) Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan2 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 3. 3. TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) TARIKH 7 Aras 1 1.2 Kreativiti e Pendokumentasian 14 - 18 Feb dan Reka Cipta. i) Mengumpul dan merekod maklumat 18 Feb ii) Membuat buku idea Aras 1 i) Membaca dan menterjemah litar 1.4 Elektrik dan projek 8 Elektronik b) Penghasilan projek ii) Memilih alatan, bahan dan komponen 25 Mac elektronik iii) Mengukur, memotong dan menjalur 21 - 25 Mac wayar iv) Memasang komponen mengikut litar projek v) Menguji litar projek dan membuat pembaikan 9 UPPM 1 10 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL b) Mereka bentuk dan Aras 1 menghasilkan rojek i) Membaca dan menterjemah litar 11 projek 14 - 18 1.3 Reka Bentuk berasaskan logam ii) Memilih alatan, bahan dan komponen 18 Mac Mac dan Penghasilan dan bahan kitar iii) Mengukur, memotong dan menjalur Projek. semula. wayar iv) Memasang komponen mengikut litar projek v) Menguji litar projek dan membuat pembaikan3 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 4. 4. TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) TARIKH 1.3 Reka Bentuk b) Mereka bentuk dan Aras 2 dan Penghasilan menghasilkan rojek i) Menguji beberapa bahan pengalir dan 12 penebat 21 Mac – Projek. berasaskan logam 25 dan bahan kitar Apr 25 Apr semula. b) Penghasilan projek Aras 3 elektronik i) Membuat projek elektrik dan 13 1.4 Elektrik dan elektronik28/3 - 01 Apr Elektronik 0-1 Apr b) Penghasilan projek Aras 3 1.4 Elektrik dan 14 elektronik i) Membuat projek elektrik dan Elektronik elektronik 12-16 Apr 16 Apr 1.5 Baik Pulih Aras 1 dan b) Penyenggaraan dan i) Mengenal pasti bahagian yang perlu Penyelengaraan. membaiki kerosakan dibaik pulih 15 ii) Memilih bahan dan alatan tangan pada mesin mudah yang sesuai 15 Apr 11 - 15 Apr untuk kerja membaik pulih iii) Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak4 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 5. 5. iv) Memeriksa, menguji dan melaras TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN (Beri kenyataan sekiranya TARIKH TAJUK ISI KANDUNGAN lewat) Aras 2 16 b) Penyenggaraan dan i) Memeriksa, menguji dan melaras 1.5 Baik Pulih rantai basikal 18 - 22 Apr dan membaiki kerosakan 22 Apr pada mesin mudah Penyelengaraan b) Penyenggaraan dan Aras 3 1.5 Baik Pulih membaiki kerosakan i) Menampal tiub basikal 17 ii) Mengganti tiub basikal dan pada mesin mudah 29 Apr Penyelengaraan25 – 29 APRIL 18 b) Penyenggaraan dan Aras 1 1.5 Baik Pulih dan membaiki kerosakan i) Mengenal pasti bahagian yang rosak Penyelengaraan kecil pada perabot ii) Memilih alatan tangan dan bahan 2 - 6 MEI iii) Membaiki atau mengganti bahagian 6 Mei yang rosak.5 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 6. 6. 1.5 Baik pulih dan b) Penyenggaraan dan Aras 1 19 i) Mengenal pasti bahagian yang rosak Penyenggaraan membaiki kerosakan ii) Memilih alatan tangan dan bahan 9 - 13 Mei kecil pada perabot iii) Membaiki atau mengganti bahagian 13 Mei yang rosak 20 & 21 PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN / UPPM 2 22 & 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 20116 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 7. 7. TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN (Beri kenyataan sekiranya TARIKH TAJUK ISI KANDUNGAN lewat) Aras 1 24 i) Mengenalpasti bahan terpakai untuk 17 Jun 1.6 Jahitan b) Penghasilan artikel dikitar semula 13 – 17 Jun ii) Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai Aras 2 25 1.6 Jahitan b) Penghasilan artikel i) Mengenal pasti jenis mata jahitan 24 Jun hiasan dan bahan hiasan 20 – 24 Jun ii) Menghias artikel Aras 1 i) Menyatakan peralatan perkebunan dan kegunaannya ii) Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayur-sayuran iii) Membersihkan tapak iv) Menggembur tanah v) Membina batas 26 vi) Membubuh baja asas vii) Meletakkan sungkupan 1.9 Tanaman 27 Jun - sayuran a) Penyediaan tapak 1 Julai Aras 2 1 Julai i) Menanam sayur-sayuran secara hidroponik ii) Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik iii) Menyenarai dan memasang peralatan system hidroponik iv) Menyemai biji benih v) Menyediakan larutan nutrien7 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 8. 8. TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN (Beri kenyataan sekiranya TARIKH TAJUK ISI KANDUNGAN lewat) Aras 1 i) Mengenal pasti jenis sayur-sayuran b) Penanaman dan yang hendak penjagaan ditanam ii) Menyemai biji benih iii) Menanam sayur-sayuran di batas 1.9 Tanaman atau dalam 8 Julai 27 sayuran bekas 4 - 8 Julai iv) Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai v) Membuat penjarangan dan menyulam vi) Merumput dan membaja vii) Mengawal perosak dan penyakit Aras 1 i) Mengenal pasti jenis sayur-sayuran b) Penanaman dan yang hendak penjagaan ditanam ii) Menyemai biji benih iii) Menanam sayur-sayuran di batas 1.9 Tanaman atau dalam 15 Julai 28 sayuran bekas 11 – 15 Julai iv) Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai v) Membuat penjarangan dan menyulam vi) Merumput dan membaja vii) Mengawal perosak dan penyakit 29 &30 UPPM 38 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 9. 9. TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN (Beri kenyataan sekiranya TARIKH TAJUK ISI KANDUNGAN lewat) Aras 1 i) Mengenal pasti jenis sayur-sayuran 8 Ogos yang hendak b) Penanaman dan ditanam penjagaan ii) Menyemai biji benih iii) Menanam sayur-sayuran di batas 1.9 Tanaman atau dalam 31 sayuran bekas 1 – 8 Ogos iv) Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai v) Membuat penjarangan dan menyulam vi) Merumput dan membaja vii) Mengawal perosak dan penyakit Aras 2 i) Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam dalam pasu atau bekas 12 Ogos 32 b) Penanaman dan 1.9 Tanaman penjagaan ii) Menyediakan campuran tanah untuk8 – 12 Ogos sayuran penanaman sayuran dalam pasu atau bekas iii) Menjaga sayuran dalam pasu/bekas Aras 2 i) Memilih jenis sayuran yang sesuai b) Penanaman dan ditanam 1.9 Tanaman penjagaan dalam pasu atau bekas 33 sayuran ii) Menyediakan campuran tanah untuk 19 Ogos15 – 19 Ogos penanaman sayuran dalam pasu atau bekas iii) Menjaga sayuran dalam pasu/bekas9 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 10. 10. Aras 1 i) Mengenal pasti tempoh matang 34 1.9 Tanaman c) Pemungutan hasil sayuran yang 27 Ogos sayuran sesuai untuk dipungut hasil22– 26 Ogos ii) Mengendalikan hasil lepas tuai TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN (Beri kenyataan sekiranya TARIKH TAJUK ISI KANDUNGAN lewat) 35,36, 36 UPSR Aras 1 i) Menerangkan cara mendapat bekalan BIDANG melalui PERNIAGAAN DAN c) Membuat rancangan komisen KEUSAHAWANAN jualan ii) Menyenaraikan barang yang sesuai 38 dijual secara 23 September 19 - 23 2.2 Merancang dan komisen September Menyediakan iii) Membuat rancangan jualan Barang Jualan iv) Membuat jadual kerja Aras 2 i) Menghuraikan faedah menjual barang secara komisen 39 2.2 Merancang Aras 1 26 – 30 dan Menyedia b) Menyediakan barang i) Mengenal pasti pengendalian jualan September kan Jualan jualan secara komisen 30 September Aras 1 i) Menyenarai kandungan yang perlu c) Promosi melalui katalog dalam katalog 2.3 Mempromosi ii) Mereka bentuk dan menghasilkan 7 Oktober 40 Jualan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual 3 - 7 / 10 iii) Mempromosi dan menjual barang menggunakan catalog 41 2.3 Mempromosi Aras 2 Jualan c) Promosi melalui katalog i) Menilai cara mempromosi barang 10 - 14 menggunakan katalog10 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 11. 11. Oktober 14 Oktber Aras 1 i) Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur 42 2.4 Mengurus c) Menyusun atur barang barang yang hendak dijual 21 Oktober ii) Menyusun atur barang untuk 17 --21 jualan persediaan jualan Oktober Aras 2 i) Menilai susun atur barang yang menarik dan kurang menarik TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) TARIKH Aras 1 i) Menyatakan maksud risiko a) Risiko dan cara ii) Menyenaraikan risiko dalam mengurangkannya perniagaan yang biasa dihadapi semasa menjual a) Mendapatkan maklumat iii) Mengenal pasti punca risiko barang iv) Mencadangkan cara mengurangkan 2.7 Risiko Dalam risiko 43 Perniagaan 28 Oktober 24 -28.10 Aras 1 i) Mengenal pasti ciri barang yang masih baik Aras2 i) Membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak Aras 1 i) Menerangkan etika perniagaan 44 ii) Mengenal pasti hak pengguna b) Etika perniagaan dan 31/10 - 4/11 2.7 Risiko Dalam hak pengguna 4 November Perniagaan Aras 2 i) Menghuraikan tanggungjawab pengguna11 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 12. 12. 12 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com

×