Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pelajaran th 5 khsr plan j 2011

2,143 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rancangan pelajaran th 5 khsr plan j 2011

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN (SK)MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH 2011TAHUN : LIMA TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataan TARIKH sekiranya lewat) 1 1.2 Kreativiti dan b. Kajian reka bentuk Aras 1 Reka Cipta. dan kefungsian 8 Jan produk. (3 minggu)  Mengenal pasti alat tangan. 03 – 07 Jan iv.I Membuka dan  Membuka dan mengenal memasang kit pasti komponen. Model.  Menyatakan fungsi komponen.  Memasang semula kit model. . 2 1.2 Kreativiti dan c. Kajian reka bentuk Aras 2 Reka Cipta dan kefungsian 15 Jan produk. (3 minggu)  Menerangkan kefungsian 10 – 14 Jan system pergerakan kit model. iv.II Membuka dan memasang kit Model. Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 2. 2. TARIKH DISEMPURNAKANMINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataanTARIKH sekiranya lewat) Aras 3 1.2 Kreativiti dan d. Kajian reka bentuk 3 Reka Cipta. dan kefungsian  Membuka dan memasang kit 22 Jan produk. (3 minggu) model untuk menerangkan kefungsian produk yang17 - 21 Jan. iv.III Membuka dan lebih mencabar. memasang kit Model.  Mengkaji reka bentuk kit model. 1.2 Kreativiti dan ca Penyelesaian masalah Aras 1: Reka Cipta. ( 3 minggu) 4 I. Pencetusan dan  Mengenal pasti masalah . 29 Jan penjanaan idea kreatif24 - 28 Jan melalui projek  Menjana idea kreatif bagi eksperimental. menyelesaikan masalah. II. Menterjemah idea kepada bentuk 3D  Membuat catatan dan lakaran. 3 - 4 FEB TAHUN BARU CINA Aras 1: 1.2 Kreativiti dan cb Penyelesaian masalah  Memilih lakaran akhir projek 6 Reka Cipta. ( 3 minggu) eksperimental.  Merancang pembinaan 12 Feb 07-11 III. Membina dan projek. Feb Mempersembahkan Aras 1:  projek eksperimental Membina projek eksperimental Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 3. 3. TARIKH DISEMPURNAKANMINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataanTARIKH sekiranya lewat) cc Penyelesaian masalah ( 3 minggu) Aras 1: 7 I. Membina dan Membina projek eksperimental 18 Feb mempersembahkan 1.2 Kreativiti dan projek eksperimental. 14 - 18 Reka Cipta. Feb II. Membina dan Aras 1: mempersembahkan projek.  Membuat persembahan hasil binaan secara lisan. Aras 1 8 cd Penyelesaian masalah  Menyatakan keperluan 1.2 Kreativiti dan ( 3 minggu) pendokumentasian dalam 21 - 25 Reka Cipta. buku idea. 26 Feb Feb I. Pendokumentasian  Mengumpul dan merekod maklumat.  Membuat buku idea. b) Mereka bentuk dan Aras 1: 1.3 Reka Bentuk menghasilkan rojek  Menentukan projek 9 dan Penghasilan berasaskan logam berpandukan kad kerja. 5 Mac Projek. dan bahan kitar  Membaca lukisan projek.28 Feb –04 Mac semula. • Menentukan projek berpandukan kad kerja Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 4. 4. TARIKH DISEMPURNAKANMINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataanTARIKH sekiranya lewat) 13-19 CUTI PERTENGAHAN PERTAMA • Membeca  Mengenal-pasti alatan 1.3 Reka Bentuk 11 lukisann projek tangan. dan Penghasilan Projek.  Menentukan jenis bahan dan 19 Mac 14 - 18 kuantiti. Mac 1.3Reka Bentuk • Mengenal pasti  Mengukur, menanda dan 12 dan Penghasilan alat tangan memotong bahan projek. Projek. • Menentukan jenis 26 Apr 21 – 25 bahan dan Mac kuantiiti. • Mengukur,  Memasang komponen 13 1.3 Reka Bentuk menanda dan projek. dan Penghasilan memotong bahan  Membuat kemasan. 2 Apr 28 Mac Projek. projek. 01 Apr Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 5. 5. TARIKH DISEMPURNAKANMINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataanTARIKH sekiranya lewat) 3 Reka Bentuk 14 dan Penghasilan • Memasang Aras 2: Projek. komponen projek • Mereka bentuk dan membuat 04 – 08 • Membuat projek berdasarkan minat. Apr kemasan. 9 Apr Aras 1: 1.4 Elektrik dan b. Penghasilan projek  Mengenal pasti nama, fungsi 15 elektronik. elektronik. dan simbol komponen 16 Apr11 - 15 Apr elektronik.  Membaca dan memahami lukisan litar skematik. b. Penghasilan projek  Membuat litar dan 16 elektronik. penyambungan litar. 1.4 Elektrik dan 23 Apr18 - 22 Apr elektronik. Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 6. 6. TARIKH DISEMPURNAKANMINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataanTARIKH sekiranya lewat) b. Penghasilan projek Aras 2 17 1.4 Elektrik dan elektronik. elektronik.  Membaca dan menterjemah 30 Apr litar projek.25 – 29 Apr  Memilih alatan, bahan dan komponen.  Mengukur, memotong dan menjalur wayar. b. Penghasilan projek 18 1.4 Elektrik dan elektronik.  Memasang komponen 7 Mei elektronik. mengikut litar projek,02 – 06 Mei  Menguji litar projek dan membuat pembaikan. 1.5 Baik pulih dan b. Penyenggaraan Aras 1: Penyenggaraan bahagian bangunan  Mengenal pasti bahagian 14 Mei 19 bangunan yang perlu disenggara.09 - 13 Mei  Memilih alat pembersih.  Membersih dan meminyak bahagian bergerak pada pintu dan tingkap. Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 7. 7. TARIKH DISEMPURNAKANMINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataanTARIKH sekiranya lewat) 1 JUN – 11 JUN CUTI PERTENGAHAN KEDUA Aras 1:  Mengenal pasti alatan dan 18 Jun bahan jahitan a) Membaiki pakaian  Menyatakan kegunaan alatan jahitan.  Menyatakan kegunaan jahitan asas. 24  Mengenal pasti mata jahitan 1.5 Jahitan  Menyatakan kegunaan13 – 17 Jun kancing  Mengenal pasti jenis kancing.  Mengenal pasti mata jahitan untuk menjahit kancing  Menjahit butang,cangkuk dan palang yang tertanggal pada pakaian. Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 8. 8. Aras 2: a) Membaiki pakaian  Menyatakan maksud kelim. 25 Jun 25  Mengenal pasti bahagian20 - 24 Jun pakaian yang meretas pada 1.6 Jahitan kelim.  Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas.  Menjahit kelim yang meretas pada pakaian.  Menyatakan maksud kelepet  Mengenal pasti bahagian TARIKH DISEMPURNAKANMINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataanTARIKH sekiranya lewat) kelepet yang meretas pada pakaian.  Memilih mata jahitan untuk membaiki kelepet yang meretas pada pakaian.  Menjahit kelepet yang meretas pada pakaian. 26 1.8 Ikan Hiasan Aras 1 :  Mengenal dan melabel 2 Julai 27 Jun – 01 Julai bahagian luar ikan a). Pengenalan  Menyenaraikan spesies ikan hiasan tropika Aras 2:  Menyatakan sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan. Aras 3: Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 9. 9. • Menyenaraikan beberapa ciri istimewa pada ikan hiasan b) Penyediaan bekas. Aras 1 : 9 Julai 27 1.8 Ikan Hiasan Memilih ikan hiasan untuk04 - 08 Julai dipelihara Aras 2 :  Mengenal dan memilih tumbuhan akuatik atau TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataan TARIKH sekiranya lewat)  tiruan.  Menanam tumbuhan akuatik dalam akuarium.  Memilih akuarium / bekas dan aksesori.  Menyedia dan menghias akuarium. Memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium / bekas 28 Aras 1 :  Mengenal dan memilih jenis 16 Julai 1.8 Ikan Hiasan c) Pengurusan makanan ikan hiasan. 11 - 15 Julai  Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai mengikut spesis ikan  29 1.8 Ikan Hiasan  Menyatakan kekerapan dan Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 10. 10. c) Pengurusan memberi makanan ikan 23 Julai hiasan.  Mengenal pasti kandungan 18 22 Julai mutu air .  • Melakukan kerja pembersihan bekas, menukar air dan c) Pengurusan menyuci penapis 30 1.8 Ikan Hiasan  Mengenal pasti simtom penyakit25 - 29 Julai biasa pada ikan hiasan. 30 Julai  Mencegah dan merawat penyakit ikan hiasan. TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataan TARIKH sekiranya lewat) BIDANG PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN a) Membuat rancangan Aras 1 : jualan  Mengenal pasti cara 2.2 Merancang menghasilkan barang yang akan 6 Ogos 31 dijual. dan Menyediakan  Menentukan barang jualan .01 - 05 Ogos Jualan  Merancang cara menjual.  Membuat rancangan jualan.  Menyediakan jadual kerja b) Menyediakan barang Aras 1 : 2.2 Merancang jualan  Menghasilkan barang yang dan hendak dijual. 13 Ogos 32 Menyediakan08 - 12 Ogos Jualan Aras 2 : Mengubah suai barang yang hendak dijual Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 11. 11. Aras 1 : a) Promosi melalui  Mengenal pasti maklumat poster yang perlu ada dalam poster 19 Ogos  Mengenal pasti ciri poster 2.3 Mempromosi yang baik. 33 Jualan15 – 19 Ogos TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU/ TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI KANDUNGAN (Beri kenyataan TARIKH sekiranya lewat) 2.3 Mempromosi a) Promosi melalui Aras 2 : 34 Jualan poster Menghasilkan poster untuk 27 Ogos22 – 26 Ogos mempromosi barang Cuti pertengahan semester kedua b) Mendapatkan Aras 1 : Pesanan  Menyenaraikan cara untuk 36 2.4 Mengurus mendapatkan pesanan. 10 Oktober Jualan05 – 09 Sept  Memilih cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan. 37 2.4 Mengurus Aras 2 : Jualan Mendapatkan pesanan12 – 16 Sept b) Mendapatkan Pesanan 17 Sept Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
 12. 12. Aras 1: 38 2.6 Mengurus a) Merekod pendapatan  Mengenal pasti sumber Perbelanjaan dan perbelanjaan pendapatan. 24 Sept19 – 23 Sept Diri  Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan TARIKH DISEMPURNAKANMINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN TAJUK ISI KANDUNGAN (Beri kenyataanTARIKH sekiranya lewat) Aras 1 :  Menentukan cara berbelanja 39 2.6 b) Merancang26 – 30 Sept Mengurus  Membuat belanjawan diri. 1 perbelanjaan. Perbelanjaan Oktober Diri Menentukan cara menabung Salinan Bahan Dari www.khskpt.com

×