Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buku Idea

20,921 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

Buku Idea

 1. 1. Pendokumentasian 1.Reka Bentuk dan Teknologi 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta e.Pendokumentasian - Tahun 4 - Tahun 5 - Tahun 6
 2. 2. TAHUN 4 <ul><li>1.2 Kreativiti dan Reka Cipta </li></ul><ul><ul><ul><li>( cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a . Pengenalan kreativiti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>( Cadangan peruntukan masa 3 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>( Cadangan peruntukan masa 4 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e. Pendokumentasian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> ( Cadangan peruntukan masa 1 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aras 1 – Mengumpul dan merekod maklumat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cadangan aktiviti pembelajaran . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menyimpan maklumat dalam fail </li></ul></ul></ul>
 3. 3. TAHUN 5 <ul><li>1.2 Kreativiti dan Reka Cipta </li></ul><ul><ul><ul><li>( cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>c. Penyelesaian masalah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e. Pendokumentasian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> ( Cadangan peruntukan masa 1 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aras 1 – Menyatakan keperluan pendokumentasian dalam buku idea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> - Mengumpul dan merekod maklumat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> - Membuat buku idea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cadangan aktiviti pembelajaran . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menyimpan maklumat dalam buku idea </li></ul></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>1.2 Kreativiti dan Reka Cipta </li></ul><ul><ul><ul><li>( cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>d. Penghasilan projek Reka cipta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>( Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e. Pendokumentasian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> ( Cadangan peruntukan masa 1 minggu ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aras 1 – Menyatakan keperluan pendokumentasian dalam buku idea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> - Mengumpul dan merekod maklumat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> - Membuat buku idea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cadangan aktiviti pembelajaran . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menyimpan maklumat dalam buku idea </li></ul></ul></ul>TAHUN 6
 5. 5. CONTOH BUKU IDEA
 6. 6. BUKU IDEA <ul><li>Setiap hasil haruslah direkodkan dalam Buku Idea . </li></ul><ul><li>Catatan perihal projek hendaklah dilakukan dari peringkat permulaan lagi. </li></ul><ul><li>Cadangan Format Buku Idea </li></ul><ul><ul><li>Nama murid </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahun </li></ul></ul><ul><ul><li>Nama projek </li></ul></ul><ul><ul><li>Penerangan projek ( masalah,keperluan,kegunaan, </li></ul></ul><ul><ul><li>keselamatan,faedah,fungsi,kos projek dan maklumat tambahan) </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Lukisan projek serta dimensi </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Bahan </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Alatan </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Proses kerja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Langkah-langkah kerja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lukisan kerja </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>9. Ulasan murid </li></ul></ul><ul><ul><li>10. Ulasan guru </li></ul></ul>
 7. 7. Contoh Buku Idea <ul><li>Projek Reka Cipta </li></ul><ul><li>1.Nama: Rozana Yusof </li></ul><ul><li>2.Tahun : 6 Merah </li></ul><ul><li>3.Nama Projek : Pemetik Buah </li></ul><ul><li>4.Penerangan : </li></ul><ul><li>Projek ini direka untuk menyelesaikan masalah memetik buah supaya buah yang dipetik tidak mengalami kerosakan akibat jatuh dari pokok yang tinggi.Apabila menggunakan alat ini buah yang dipetik tidak mengalami kerosakan.Alat ini selamat digunakan bagi kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke atas dan alat ini tidak memerlukan kos yang tinggi kerana ia menggunakan bahan terbuang.Anggaran kos projek ini ialah RM 5.00 </li></ul>
 8. 8. <ul><li>5.Lukisan Projek : Pemetik Buah </li></ul>
 9. 9. <ul><li>6. Bahan: </li></ul><ul><li>1. Penarik kabel brek basikal </li></ul><ul><li>2. Wayar brek basikal </li></ul><ul><li>3. Pencengkam brek basikal </li></ul><ul><li>4. Batang joran yang boleh disambung </li></ul><ul><li>5. 2 Bilah mata pisau </li></ul><ul><li>6. Gelung dawai </li></ul><ul><li>7. Jaring </li></ul><ul><li>8. Skru dan nat </li></ul><ul><li>9. Getah pemegang handle basikal </li></ul><ul><li>10. Pelaras wayar </li></ul><ul><li>7.Alatan: </li></ul><ul><li>1. Pemutar skru </li></ul><ul><li>2. Playar gabung </li></ul><ul><li>3. Gergaji tangan </li></ul><ul><li>4. Pemutar skru tangan. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>8.Proses Kerja : </li></ul><ul><li>1. Potong 2 batang kayu joran berukuran 2 m. </li></ul><ul><li>2. Sambung kayu joran itu dengan penyambung. </li></ul><ul><li>3. Pasang penarik kabel brek pada pemegang galah </li></ul><ul><li>4. Pasang pencengkam brek di bahagian hujung galah </li></ul><ul><li>5. Pasang kabel krek di antara penarik dan pencengkan brek </li></ul><ul><li>6. Pasangkan mata pemotong dipencengkam brek. </li></ul><ul><li>7. Pasangkan jaring seperti dalam gambar rajah. </li></ul><ul><li>9.Ulasan Murid : </li></ul><ul><li>10.Ulasan Guru: </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Contoh Projek daripada botol plastik </li></ul>Nama Projek : Gelas Plastik
 12. 12. Batang paip PVC ¾ in Penutup paip PVC ¾ in

×