Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul dunia pengkalanan data tahun 5 bhg 4

17,531 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modul dunia pengkalanan data tahun 5 bhg 4

 1. 1. 45DUNIA PANGKALAN DATA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kurikulum Standard Sekolah Rendah TAJUKMODUL PANGKALAN DATA TAHUN 5 Third Draf by: Fadilah Binti Abdul Rauf 0175993575 d_lah@yahoo.com
 2. 2. 46DUNIA PANGKALAN DATA Standard kandungan: 3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data Standard pembelajaran: 3.3 Membina borang 3.4 Menambah rekod menggunakan borang 3.5 Menyunting rekod menggunakan borang Masa: 120 minit NOTA RUJUKAN Form merupakan satu objek pangkalan data yang membantu pengguna menambah, mengubah dan memaparkan maklumat. Form boleh dibina berdasarkan jadual (Table). Form memudahkan pengguna untuk memasukkan data baru sekaligus mempercepatkan proses memasukkan data. Apabila data dimasukkan ke dalam Form, data tersebut akan dimasukkan ke dalam jadual (Table) secara automatik. Apabila pengguna mengubah data menggunakan Form, data di dalam jadual (Table) diubah secara automatic. Dengan kata lain, Form adalah perantara antara pengguna dan jadual (Table). MODUL DPD 5
 3. 3. 47DUNIA PANGKALAN DATA Pengguna Form Gambar rajah 1 KEPERLUAN PERISIAN 1. MS Office Access 2007 2. Fail nilam.accdb 3. Fail kelabict.accdb KEPERLUAN PERKAKASAN 1. Komputer Jadual
 4. 4. 48DUNIA PANGKALAN DATA AKTIVITI 1 MEMBINA FORM Langkah 1: Buka fail nilam.accdb. 1)Klik Create pada menu diikuti dengan 2) Form Gambar rajah 3 Paparan Form seperti berikut akan dijana Gambar rajah 4 1 2
 5. 5. 49DUNIA PANGKALAN DATA PENILAIAN Arahan: Bina satu form menggunakan fail kelabict.accdb. AKTIVITI 2 MENUKAR REKABENTUK FORM Langkah 1: Klik ikon 1) View pada menu dan 2) Design View Gambar rajah 5 Langkah 2: Double click untuk menukar tajuk nilam kepada Rekod Nilam Gambar rajah 6 1 2
 6. 6. 50DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 3: Klik 1) form view pada menu untuk melihat paparan form Gambar rajah 7 Langkah 4: Klik yes untuk menyimpan form Gambar rajah 8 1
 7. 7. 51DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 5: Namakan borang untuk form tersebut Gambar rajah 9 PENILAIAN Arahan: Menggunakan fail kelabict.accdb tukarkan form borang seperti paparan berikut: Rekod Nilam Kelas 5 Pintar ID : Nama Murid : Tarikh Lahir : Jantina : Bilangan Buku :
 8. 8. 52DUNIA PANGKALAN DATA AKTIVITI 3 MENAMBAH DATA MENGGUNAKAN BORANG Langkah 1: Buka fail nilam.accdb. 1) Klik pada form yang dinamakan borang Gambar rajah 10 Langkah 2: Klik ikon 1) New Record Gambar rajah 11 1 1
 9. 9. 53DUNIA PANGKALAN DATA Langkah 3: Form kosong akan dipaparkan dan rekod baru boleh dimasukkan Gambar rajah 12 PENILAIAN Arahan: Susun langkah-langkah membina form di bawah dengan turutan yang betul Pilih menu create Open Microsoft Office Access 2007
 10. 10. 54DUNIA PANGKALAN DATA Formsiap dijana Pilih Blank Database Klik icon form
 11. 11. 55DUNIA PANGKALAN DATA LAPORAN PENCAPAIAN MURID Nama Murid: Tahun: Kelas Modul: DPD(5) Standard Kandungan: 3.0 Membangunkan Pangkalan Data Standard Pembelajaran: 3.4 Membina borang 3.5 Menambah rekod menggunakan borang Bil Perkara yang dinilai Pencapaian Catatan Ya Tidak 1 Murid dapat membina borang 2 Murid dapat mengubahsuai borang 3 Murid dapat menambah rekod menggunakan borang KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI) TARIKH Nama Guru: Tandatangan & Tarikh Disahkan oleh: Tandatangan & Tarikh

×