Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trashegimia kulturore arberore

6,025 views

Published on

Trashegimia kulturore arberore

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trashegimia kulturore arberore

  1. 1. Trashegimia kulturore arbenore Punoi: Suljon Pashaj Lenda: Histori Klasa: VI B
  2. 2. Gjuha Arbenore- IlireGjuha ilires i perket familjes se gjuhëve indo-evropiane dhe ka qenë folur në pjesën perëndimore të Ballkanit ne kohet antike identifikohen si grupe Ilire : Ardiaei, Delmatae, Pannonii, Autariates, Taulanti Fjale Arbenore brisa ("rrush")bersi rhinos ("mjegull") sabaia ("Nje lloj birre") sybina ("shigjete") bosona ("uje qe rrjedh")
  3. 3. Pamje te Gjuhes se tyre
  4. 4. Simbole te perdorura
  5. 5. Veshjet Ilire Veshja që Ilirët e kanë bajtë ma së shumti ka qenë këmisha e shkurtë dhe gjatë, e kombinuar njikohësisht, jo gjithmonë me pelerinë.Përveq kësaj meshkujt kanë mbajtur edhe kofsharë. Këmisha asht e përbere prej dy pjesëve, të bashkuara në krahë me dy pulla dhe ka mundësi te shtrëngohet në mes me rryp.Në tansi kanë qenë shumë të gjata, por priftat dhe perënditë ilire rëndom janë veshë me këmisha të shkurta.Disa autorë janë të mendimit me e identifikuar këtë veshje ilire me atë dalmatine të cilën e kanë marrë Romakët e që ka pasë aq fat ma vonë duke hyre në përdorim liturgjik në kishën krishtene. Shpeshherë Ilirët paraqiten me mallotë që mbahej gjithëmonë mbi këmishë.Kishte të gjata e të shkurta të ngjashme me togat dhe lacernat romake.Mallotat rrallëherë e kanë pasë edhe kapuçin.Kjo rrobe asht bajtë e hedhun mbi krahë dhe qëndronte në supin e djathtë e mbërthyer me nji pullë, duke i lenë kështu duart të lira. Ilirët shumë rrallë kanë veshë kofsharë.Paraqitjen ma të vjetër të kofsharëve e hasim në nji fragment të nji urne të gjetur në Ribiq, afër Bihaqit, në Bosnje, që i takon shek. V ose IV p.e.s. Kostumevet ilire për meshkuj u përkasin ma në fund edhe kësulat.Deri tash janë konstatuar tri tipe kësulash ilire
  6. 6. Arti arbenor

×