Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2016 05-26 skl-presentation-169-blue

1,834 views

Published on

Extrainsatt: LEDA för smartare välfärd
Torsdagen den 26 maj arrangerar SKL ett informationsmöte på Offentliga Rummet om det nystartade förändringsledningsprogrammet: LEDA för smartare välfärd. Programmet riktar sig till de kommuner som vill leda utveckling i en föränderlig värld. Syftet med programmet är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Det ska bidra till ökad förmåga att leda och genomföra innovationsarbete, att strategiskt kunna nyttja rollen som beställare samt att implementera, sprida och skala upp lösningar för ett smartare och mer resurseffektivt välfärdssverige. Programmet är indelat i två områden:
Skola och lärande i en digital värld
Hälsa och omsorg i en digital värld

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

2016 05-26 skl-presentation-169-blue

 1. 1. LEDA – för smartare välfärd Ett program om att leda utveckling i en föränderlig värld.
 2. 2. Varför LEDA?  Digitaliseringen den viktigaste hävstången för smartare välfärd.  Stora skillnader mellan kommunerna.  Att enbart kopiera goda exempel har sina uppenbara begränsningar... #LEDAsmartare2016-05-26 2
 3. 3. LEDA – den ”korta versionen” ;)  Syftet är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar och därigenom vässa välfärden.  Programmet ska identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad står i vägen.  LEDA arbetar med två inriktningar i fokus; Skola och lärande samt Hälsa och omsorg – inom ramen för en digital värld.  10 + 10 pilotkommuner arbetar i nära samarbete under ett år.  … därefter vidtar implementering av resultatet i alla sveriges kommuner. 2016-05-26 #LEDAsmartare 3
 4. 4. LEDA – den riktigt korta versionen  Det handlar mer om hur än om vad. 2016-05-26 #LEDAsmartare 4
 5. 5. LEDA – teamet  Joakim Jardenberg, förändringsledare  Maria ”Mia” Gill, hälsa och omsorg (+Patrik Sundstrom)  Johanna Karlén, skola och lärande (+Anna Carlsson)  Carly Evaeus, programkoordinator 2016-05-26 #LEDAsmartare 5
 6. 6. LEDA – i samarbete med Vinnova Ur ansökan: Projektet är en förstudie och ett första steg i en flerårig utvecklingssatsning för att öka kvalitet och hastighet i implementering av digitala lösningar. Fokus för denna satsning är att åstadkomma betydande positiva och påvisbara samhällseffekter och skapa mervärden i kommuners uppdrag kring lärande och välfärd… 2016-05-26 #LEDAsmartare 6
 7. 7. LEDA – två inriktningar Skola och lärande Hälsa och omsorg #LEDAsmartare2016-05-26 7
 8. 8. LEDA – upplägget  Bjuda in pilotkommuner.  Tillsammans arbeta fram konceptet.  Kontinuerligt arbeta öppet och iterativt.  Fysiska möten månadsvis, med inbjudna experter.  Ständigt och digitalt samarbete mellan träffarna.  Identifiera, bearbeta och paketera framgångsfaktorer.  Testa hypoteser, genomföra prototyper, vidareutveckla.  Paketera och bidra till implementering hos 290 kommuner. 2016-05-26 #LEDAsmartare 8
 9. 9. LEDA – tidplanen  Feb-apr: Förberedande arbete. Bygger teamet.  Maj: Uppstart kommunikation, inbjudan.  Maj-jun: Urval, konceptutveckling.  Sep: Programstart.  Kontinuerligt: Kommunikation/kollaboration både fysiskt och digitalt. Vi arbetar som vi lär…  Sep 2017: Målgång. 2016-05-26 #LEDAsmartare 9
 10. 10. LEDA – kriterier för medverkan  Bevisat förändringsarbete. Det räcker inte med en strategi ;)  Förankrat i kommunledningen.  Engagerat team.  Vi säkerställer balans mellan olika traditionella urvalsparametrar (stor/liten norr/söder etc) 2016-05-26 #LEDAsmartare 10
 11. 11. LEDA – ofta frågade frågor  Men vi är ju redan i framkant...  Hur mycket tid och resurser behöver vi avsätta?  Exakt hur kommer det att gå till?  … 2016-05-26 #LEDAsmartare 11

×