Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Affärsplan

Affärsplan för utvecklingsbolag

Starka lokala aktörer tillsammans - Sydsvenskan, Skåne Media, Gota Media, NWT...
Affärsplan

sig efter Schibsted och Bonniers på den svenska mediekartan. Bolaget kan
agera som en stark aktör i publika sa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kortfattad affärsplan för (gamla) mindpark

1,562 views

Published on

Den korta versionen.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kortfattad affärsplan för (gamla) mindpark

  1. 1. Affärsplan Affärsplan för utvecklingsbolag Starka lokala aktörer tillsammans - Sydsvenskan, Skåne Media, Gota Media, NWT och HD - ritar om kartan och skapar nya förutsättningar. Denna affärsplan vilar på den grundläggande tanken att man tillsammans kan göra mer och att man fristående från huvudprodukten kan agera friare och med full kraft. Genom att avsätta var för sig relativt små resurser uppstår sammantaget en möjlighet att synas och verka i det föränderliga medielandskapet. Med ett gemensamt ägt utvecklingsbolag ökar möjligheterna till effektiva synergier och kraftfull framåtrörelse. Bakgrund Medielandskapet har alltid varit i rörelse, men aldrig har förändringarna skett så snabbt som nu. I princip alla traditionella tidningshus brottas med vikande upplagor på sin klassiska huvudprodukt. Även om de flesta idag ändå tjänar mer pengar än någonsin är man medveten om att det är lånad tid. Nya produkter, nya kanaler och nya affärsidéer påminner ständigt om behovet av flexibilitet, förändring och innovationskraft. Tendensen för aktivt utvecklande företag, som tex Schibsted, har visat att framåt är en möjlig riktning. Branschen behöver inte alls bygga på en strävan att cementera de raka kurvorna - utveckling, expansion och flerkanalstänkande kan ge ökande räckvidd och goda intäkter. Trenden går att bryta. Men i motsats till Schibsted är det det ofta svårt för de relativt små, enskilda företagen, att ligga i framkant. Det tar resurser och kräver ett fokus som är svårhanterligt. På logiska grunder ligger fortfarande mycket av tidningens kraft samlad runt den produkt som ger störst intäkter. Arbetet med den prenumererade morgontidning får inte, och ska inte, dräneras på energi. Affärsidé Fem lokalt och regionalt starka tidningsutgivare ingår som solidariska ägare (”ägarna”) i ett gemensamt utvecklingsbolag (”bolaget”). Syftet är i korthet att aktivt verka för ökade intäkter även i framtiden. Tre fundamentala uppgifter bygger upp bolagets verksamhet. Tankeverkstad Handlar framförallt om att inhämta, bearbeta, samordna, paketera och distribuera information, idéer och färdiga lösningar. Syftet är att förenkla beslutsprocesser och implementation av affärsdrivade koncept inom områden som inte är en del av den dagliga verksamheten hos ägarna. Inga goda idéer ska gå ägarna förbi, oavsett deras ursprung - och de ska levereras i en anpassad och begriplig form, redo för beslut och implementering. I första hand handlar det om att skapa nya intäkter, men givetvis kan det även handla om interna processer - ”to earn a dollar or save a pennie”. Flugpapper Används som benämning på den effekt som uppstår när ägarna gemensamt ställer sig bakom bolaget. Bolaget kan sägas representera ägarbolagens gemensamma omsättning och räckvidd och skulle därmed tillsammans med Stampen-gruppen placera Mindpark 1(2) 2007-07-13
  2. 2. Affärsplan sig efter Schibsted och Bonniers på den svenska mediekartan. Bolaget kan agera som en stark aktör i publika sammanhang och säkerställa att vi är nya lösningar och aktörer söker partners. Genom att vara en offensiv och röst i debatten skapar vi också förutsättningar för bättre rekryteringar ägarna, som upplevs som moderna och mer spännande. därmed med när aktiv för Drivkraft handlar helt enkelt om att med energi som inte begränsas av den dagliga verksamheten engagera och entusiasmera både ledning och övrig personal i ägargruppens företag. Det görs på flera sätt, men ett viktigt område är regelbundna möten inom ägargruppen på olika nivåer, så som verksamhetschefer för nya medier, marknadschefer samt VD och ägare. Vi tror också att med kunskap kommer ökad vilja att förändra och en målsättning är därför att de ingående företagen ska vara de bäst informerade i mediesverige. Företagsbildning, struktur och organisation Bolaget bildas som ett solidariskt ägt aktiebolag. Samtliga ägare delar lika på aktiekapitalet och får därmed också lika stor påverkan på bolagets strategiska beslut. Bolaget ska vara snabbrörligt och flexibelt, och därför inte bygga på någon egen stor personalstyrka. • Vd, en analytiker och en projektadministratör är de enda anställda, övriga tjänster köps/hyrs in efter behov. • Styrelsen sätts samman av VD från resp ägare. Bolagets VD adjungeras. Styrelsens ordförande utgör dessutom tillsammans med bolagets VD dess ledningsgrupp. • Ett antal grupper bildas och samlas på bolagets initiativ med regelbundenhet. • Ytterligare adhoc-grupper sätts samman efter behov, runt speciella projekt och behov. • Företaget har säte i Helsingborg, men också en placering i Stockholm. • Juridisk kompetens genom advokat Magnus Ramberg (advokatfirman Lindahl). • Ekonomisk hantering via ekonomiavdelning på SDS. Finansiering Bolaget ska inte i första hand generera några egna intäkter utan de är beroende av den implementering som sker i ägarnas bolag. Bolagets grundläggande kapitalbehov för de första tre åren är beräknat till totalt 28,6MSEK, fördelat på fasta kostnader om 3,5MSEK/år och rörliga kostnader för verksamheten om 6MSEK/år. Ytterligare större investeringar kan tillkomma efter beslut i styrelse, tex för särskilda uppköp som inte ryms inom den rörliga delen av budgeten. Fördelning av kostnader sker genom fördelningsnyckel, baserad på ägarnas omsättning. Verksamhet och målsättning (work in progress) • Definierat antal projekt? • Opinionsbildande • Ägande i citygate Mindpark 2(2) 2007-07-13

×