Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den digitala agendan på WebCoast 2013

914 views

Published on

Tore Johnsson och Maria Gustafsson höll en session på knytkonferensen WebCoast i Göteborg om arbetet med den digitala agendan i Västra Götaland.

Diskutera gärna om den digitala agendan i gruppen Digital Agenda Västra Götaland på LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/Digital-Agenda-Västra-Götaland-4509632?home=&gid=4509632&trk=anet_ug_hm

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Den digitala agendan på WebCoast 2013

 1. 1. Tore JohnssonSamordnare Digital agenda Västra Götalands län
 2. 2. Öppna Data Data skyddad Offentliga av sekretessPrivata Öppna Data Data Data Omfattas av PSI-direktivet
 3. 3. • 49  kommuner• 4  kommunalförbund• 1  part  för  att  företräda   medlemmarna  i   länsgemensamma   samverkansfrågor
 4. 4. Struktur för arbetetq  Styrgrupp är Beredningsgruppen för Hållbar utvecklings presidieq  Referensgrupp finns med Näringsliv, högskola, kommuner, Länsstyrelsen samt VGRq  Arbetsgrupp som består av representanter för kommuner, VGR, kultur och Näringsliv
 5. 5. VGR´s fokus i arbetet med agendan•  Fokus på Nyttan för medborgare och näringsliv•  Befintliga projekt skall fortsätta som vanligt•  Grunden för detta uppdrag består av den nationella digitala agendan•  Gradvis kartläggning pågår regionalt.•  Regionala mål skapar vi tillsammans. Hänsyn tas till befintliga mål inom olika intressenters genomförda arbeten, ex kommunernas handlingsplan.•  En regional handlingsplan tas fram utifrån dessa.•  Arbetet med Den regionala agendan skall vara en arena för avstämning av att olika aktiviteter fungerar väl, inte överlappar varandra och agera/ reagera om något område saknas eller behöver förstärkning/förändring/ stöd.
 6. 6. Vad har vi gjort hittills för att få fram mål?•  Signatärskap med Näringsdepartement inkl nuv. referensgrupp. 4 april 2012 –  Workshop: Innovation och tillväxt•  Deltagande på offentliga rummet. 30 maj 2012 –  Workshop med 170 personer kring SKL områden•  Kommunledningsmöte 27 september –  Workshop: Måldiskussion inom av deltagarna utvalda områden•  Möte med kommunernas arkitekturledningsgrupp 23 oktober 2012 –  Workshop: Mål för den digitala agendan i Västra Götaland•  Referensgruppsmöte 5 oktober 2012 –  Workshop: Mål för den digitala agendan i Västra Götaland•  Deltagande på Komits, Halmstad 15 november –  Tema: eSamhället
 7. 7. Syftet med arbetsgruppen.Den digitala agendan har målet att Sverige skall vara bäst i världen på att användadigitaliseringens möjligheter. Arbetsgruppen har fått i uppdrag av den politiskastyrgruppen, BHU´s presidie, att ta fram förslag på regionala mål och etthandlingsprogram för att nå dessa mål.Gruppen skall fokusera på nyttan för medborgare och näringsliv.Nyttan skall gärna gälla för flera parter i samhället och ett förtydligat budskap kanbehövas för olika målgrupper. Det skall finnas ett hållbart perspektiv på arbetet.Arbetsgruppen bör lyfta fram och visualisera andra aktörers positiva arbete som sker iVästra Götalands län. Hjälpa till att förankra nationella mål.Att arrangera eller skapa aktiviteter som skapar kontakter och samarbetsmöjlighetermellan aktörer som inte tidigare arbetar tillsammans bör vara en del av uppdraget.Arbetet skall säkerställa att VG-län är i världsklass på att använda digitaliseringensmöjligheter.Arbetet skall baseras på den nationella Digitala agendan Page 15
 8. 8. Målstruktur enligt SKL/Statlig strategi•  Enklare vardag för privat och företag –  Förutsättningar •  Alla kommuner klara med sina bredbandstrategier. •  Länets 145 bredbandsbristområden skall vara borta. •  Bredbandstrategi för VG-län 2.0 klar •  Säker identifiering skall finnas för alla. Bra nationellt arbete pågår. Klart midsommar 2013. •  IPv6 kan hanteras hos all offentliga organisationer senast 2014. –  Ökad kompetens för •  Småföretagare behöver öka sin IT-användning. Tillväxtverket får nationellt uppdrag. •  Digital kompetens i utbildning och skola •  Digital kompetens hos privatpersoner•  Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet –  Förutsättningar •  Informationsklassningsmodeller för bra struktur på öppna data –  Förankra och Informera •  Öppna data görs det mycket nationellt med. Följ och informera om utvecklingen.
 9. 9. Målstruktur enligt SKL/statlig strategi•  Högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna •  Alla kommuner i Västra Götaland och VGR bör genomföra ett eStrategi arbete. Ta fram en bra mall. •  Arbeta för att nyttjandet av videokonferens system och skärmdelningssystem skall öka för att minska pendling och kunna verka där man bor på ett hållbart sätt. Gemensam standard mellan VGR och kommunerna för videokonferenssystem.
 10. 10. Linkedin grupp startad•  Digital agenda Västra Götaland, 88 medlemmar•  Välkomna att delta i diskussioner och få kontinuerlig information Page 18
 11. 11. Tack! Tore Johnsson Samordnare Digital agenda BredbandRegionutvecklingssekretariatet Tore.johnsson@hiq.se Tel: 070-602 20 90

×