Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Framtidens e förvaltning 20110519

1,282 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Framtidens e förvaltning 20110519

 1. 1. Så enkelt som möjligt <br />för så många som möjligt<br /><ul><li> hur når vi dit?</li></ul>Välkommen till ett seminarium om framtidens e-förvaltning!<br />
 2. 2. Moderator: Annika Dopping<br />
 3. 3. E-post: info@edelegationen.se Twitter: #edlgn<br />
 4. 4. Fråga<br />Var det lätt att hitta till Parken? Ja eller Nej?<br />
 5. 5. Redovisning<br />
 6. 6. Varför en E-delegation?<br />Förbättra styrning och samordning<br />Minska dubbelarbete<br />Öka effektiviteten<br />Bättre nytta för användarna<br />
 7. 7. Vad gör E-delegationen?<br />Ta fram och vidareutveckla en strategi<br />Koordinerar utvecklingsprojekt<br />Följer upp effekter<br />Koordinerar IT-standardiseringsfrågor<br />Bistår regeringen i internationellt arbete<br />Offentlig öppen data (PSI) och sociala medier<br />Delrapporter 2 ggr/år<br />Slutrapport senast den 31 december 2014<br />
 8. 8. Vilka är med i E-delegationen<br />16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL<br />
 9. 9. Vilka mål finns för e-förvaltning och hur hör de ihop?<br />
 10. 10. Henrik Hansson, NäringsdepartementetLennart Jonasson, SKLClaes Thagemark, E-delegationen<br />
 11. 11. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt<br />Enklare vardag för privatpersoner och företag<br />Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet<br />Högre kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället:<br /><ul><li> Enklare vardag för privatpersoner och företag
 18. 18. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
 19. 19. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten</li></li></ul><li>Med utgångspunkt i dessa mål identifieras fyra strategiska utmaningar som strategin fokuserar:<br /><ul><li>att prioritera och samordna utveckling av e-förvaltning,
 20. 20. att skapa juridiska möjligheter för utvecklingen,
 21. 21. att definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och termer,
 22. 22. att skapa tekniska förutsättningar för säker och effektiv hantering och utbyte av information.</li></li></ul><li>
 23. 23.
 24. 24. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.<br />Att sätta IT <br />i människans tjänst.<br />
 25. 25.
 26. 26. Fråga<br />Fråga<br /><ul><li>Tycker ni att målbilderna håller ihop?
 27. 27. Svar Ja eller Nej och motivera. </li></li></ul><li>Redovisning<br />
 28. 28. Fråga<br />Fråga<br /><ul><li>Finns det något i målbilderna som ni saknar?
 29. 29. Om Ja, skriv vad ni saknar och motivera era svar </li></li></ul><li>Redovisning<br />
 30. 30. Sverige ska vara världsbäst, men hur duktiga är vi - egentligen?<br />
 31. 31. Fredrik Sand, Stockholms HandelskammarenÅsa Zetterberg, SKLMårten Janerud, E-delegationen<br />
 32. 32. Sverige ledande inom elektronisk förvaltning? <br />Resultatet från EU:s eGov Benchmark:<br /><ul><li>”starta företag” på andra plats (verksamt.se)
 33. 33. ”förlora och hitta jobb” medel
 34. 34. e-handel (synlighet (4) +, preaward (8))</li></li></ul><li>Stor utmaning särskilt för de mindre kommunerna<br />Stockholm 829417 invånare<br />42480 anställda (2008)<br />”medelkommun” 32 209 invånare<br />Katrineholm, Strängnäs<br />Leksand, Hör, Hallsberg<br />Bjurholm 2500 invånare<br />250 anställda (2008)<br />215<br />Mediankommun 15 282 invånare<br />
 35. 35. eHälsa<br />
 36. 36. En skola i tiden<br />Hur ser det ut idag?<br /><ul><li>Tillgång till teknik i skolan?
 37. 37. Kompetens inom IT-området?
 38. 38. IT-pedagogiska resurser på skolor?
 39. 39. IT för effektivare administration?
 40. 40. Mål för IT-användningen och för IT-kompetensen hos lärarna?
 41. 41. Ledningens prioritering av IT-frågor?</li></li></ul><li>Effektivare samhällsplanering<br />
 42. 42. Enklare för företagare<br />8 av 10 företagare har kontakt med kommunen<br />
 43. 43. Utvecklad medborgardialog<br />Chat<br />Diskussionsforum<br />SMS-enkät<br />Budgetsimulator<br />Geopanel<br />E-petitioner<br />E-Mentometer<br />Processkartläggning<br />
 44. 44. Vilken prioritet har arbetet med e-förvaltning? <br />
 45. 45. Hur uppskattar ni effekterna av ert arbete med e-förvaltning? <br />
 46. 46. Stockholms Handelskammares E-förvaltningsindex 2010 - Sammanfattning<br />Bara en av tre har en plan för e-förvaltning (46 av 130). <br />45 procent har inte utsett någon ansvarig för e-förvaltningsarbetet.<br />28 myndigheter av 44 verkar inte följa den gällande säkerhetsföreskriften från MSB.<br />Kommuner är dåliga på att utvärdera e-förvaltningen<br />Centralstyrning från regeringen eller myndigheter ger genomslag i myndigheter.<br />E-delegationens roll är positiv. Risk att myndigheter och kommuner avvaktar med egna initiativ.<br />Sverige tappar initiativet i elektronisk öppenhet. Svårt att hitta information om vilka datakällor, avgifter och villkor.<br />
 47. 47. Lärdomar <br />Var försiktig med centralstyrning:<br />För gemensamma eller förvaltningsövergripande projekt.<br />Snabba resultat? Se upp för ytliga genomföranden.<br />De som är nära användarna ska göra prioriteringarna.<br />Finansiering: Var ska vi mäta kostnader och nyttan?<br />Dyrt för en myndighet, stor nytta för användare eller i övriga förvaltningen?<br />Lagstiftning: tar tid, bör vara fokus för departementen.<br />Engagera näringslivet som användare.<br />Förädling av offentliga data: låt näringslivet bygga e-tjänster och förädla offentliga data.<br />
 48. 48. Hinder för utvecklingen<br />Inte tillräckliga resurser (24%)<br />Ingen efterfrågan på e-tjänster från företag och medborgare inom vårt område. (15 %)<br />Lagar och regler hindrar. (12 %)<br />Inget av exemplen är ett hinder. (27%)<br />
 49. 49. Drivkrafter<br />Ökad användarnytta för företag och medborgare. (52%)<br />Behov att verksamhetsutveckla. (35%)<br />Efterfrågan från medborgare. (8%)<br />
 50. 50. Färre än hälften av kommunerna använder kryptering.<br />Mindre än 41 % använde e-id för dessa ändamål:<br />
 51. 51. Stockholms HandelskammareMer om e-förvaltning Webbplats:http://chamber.se/e-index-2010Förädling av offentliga data:chamber.se/psi Facebook:facebook.com/stockholmshandelskammare Twitter 1:twitter.com/sthlmchamber Twitter 2:twitter.com/fredriksand  Kontakt: e-index-2010@chamber.se <br />
 52. 52. Fråga<br /><ul><li>Vilken är den viktigaste faktorn för att Sverige ska vara ledande inom e-förvaltning? Rangordna genom att sätta en fyra(4) för den högst prioriterade faktorn, o.s.v. Motivera också varför ni valt just denna.</li></ul>Aktivt ledarskap<br />Anpassade lagar och regler<br />Gemensamma informationsstrukturer och begrepp<br />Utvecklad infrastruktur och informationssäkerhet<br />
 53. 53. Redovisning<br />
 54. 54. Vad behöver vi göra för att nå målen?- Presentera era idéer<br /><ul><li>Enklare vardag för privatpersoner och företag.
 55. 55. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.
 56. 56. Högre kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet. </li></li></ul><li>Fråga<br />Enklare vardag<br />Smartare och öppnare förvaltning<br />Högre kvalitet och effektivitet<br /><ul><li>Vad behöver vi göra för att nå framtidens e-förvaltning?</li></ul>Arbetsmodell<br />Gör en lista över det ni är missnöjda med.<br />Skriv om varje klagomål till ett önskemål.<br />Lista aktiviteter, vad är det vi behöver göra? <br />
 57. 57. Lunch kl. 12.00Återsamling kl. 12.40<br />
 58. 58. Redovisning<br />
 59. 59. Vilka ambitioner har politikerna?<br />
 60. 60. Eliza Roszkowska Öberg, M Désirée Liljevall, S<br />
 61. 61. Hur kan vi samverka?<br />
 62. 62. Hans Ahlqvist, Försäkringskassan Sofie Zetterström, Mina vårdkontakterAnna Johansson, verksamt.se<br />
 63. 63. Mina Sidor<br />Mina Ärenden<br />Mina Meddelanden<br />Mina Kontakt-preferenser<br />Mina Ombud<br />Gemensam inloggning<br />Min Kalender<br />
 64. 64.
 65. 65. Mina vårdkontakter<br />
 66. 66.
 67. 67.
 68. 68. Hur långt kan man dra gummisnodden?<br />
 69. 69.
 70. 70.
 71. 71. Fråga<br /><ul><li>Vilka viktiga samverkanslösningar vad gäller e-tjänster borde vi tillsammans realisera? </li></li></ul><li>Redovisning<br />
 72. 72. Fråga<br />Gör en prioritering av listan genom att välja de tre viktigaste samverkanslösningarna!<br />Vilka är utmaningarna för att kunna samverka vad är ert förslag på hur vi hanterar dessa? <br />
 73. 73. Om nyttor, behov och informationsutbyte<br />
 74. 74. Karin Öhlander, Stockholms stad Anders Stridh, SkatteverketCarina Arnesson, Jordbruksverket<br />
 75. 75. Enkelt på utsidan och smart på insidan<br />
 76. 76. Våra utmaningar<br />Många olika förväntningar<br />Allt är möjligt: kanske blir jag astronaut, designer ellerfotbollsproffs.<br />Jag kan själv!<br />Allt ska fungera – nu!<br />Jag vill kunna välja själv!<br />
 77. 77. Utveckling av vår e-service till stockholmarna<br /><ul><li>Samordnad utveckling med gemensamma metoder och arbetssätt
 78. 78. Utvecklingen ägs av verksamheterna
 79. 79. Dubbel nytta
 80. 80. Uppföljning – nyttokalkyler
 81. 81. Ständig förbättring</li></li></ul><li>Frågor? <br />karin.ohlander@stockholm.se<br />Allt vi gör är byggstenar – på väg mot ett Stockholm i världsklass<br />www.stockholm.se<br />
 82. 82.
 83. 83. Behov<br />Behovsdriven utveckling av e-tjänster<br />
 84. 84.
 85. 85. Vägledning för automatiserad samverkan<br />Enkelt, enhetligt, effektivt<br />Bättre samverkan genom standardisering<br />En uppgift en gång <br />Rätt information i rätt tid<br />Löst kopplade system<br />Försörjningsstrategi för interoperabilitet<br />
 86. 86.
 87. 87. Liten, men stor inom e<br />
 88. 88. Lars-Erik Andersson, <br />IT-chef, Tierp och Älvkarleby kommuner<br />
 89. 89. Tierp, liten men stor inom e<br />På g: Tierp Arena, motorpark, <br />20000 sittplatser(~1,5 globen),<br />Invigs 9-12 juni <br />Bruksorter, gammal Vallonbyggd<br />S,V,MP styrd<br />Inv: 20125<br />
 90. 90.
 91. 91. Varför i Tierp?<br />
 92. 92.
 93. 93. Vilken strategi ska man välja?<br />
 94. 94. Digitala Per(och Leif och Mojgan och Merike och …)<br />
 95. 95.
 96. 96. Fråga<br /><ul><li>Ge exempel på hur man kan nå framgång mede-förvaltningsutveckling inom era verksamheter? - Vilka ska man påverka/övertyga?- Vart hittas de goda idéerna?- Finns det något framgångsrecept?- Vilka goda exempel har ni inom gruppen?- Något mer?Skriv in era förslag under varje rubrik</li></li></ul><li>Redovisning<br />
 97. 97. Summering<br />
 98. 98. Prata med oss<br />www.edelegationen.se<br />www.facebook.com/edelegationen<br />www.twitter.com/edelegationen<br />www.edelegationen.ning.com<br />eSeminarieserie till hösten tillsamman med SKL<br />

×