Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att leda digital transformation i din organisation

386 views

Published on

Leadership 21 september Göteborg.
Digitalisering och digital transformation står idag högt upp på agendan. Alla vet att något måste göras - frågan är vad, hur och när?

Vad du får med dig från föreläsningen
Ett förhållningssätt till begreppet digitalisering. Förståelse för vad digital transformation är. Genomgång av arbetsmetodiken Den Digitala Mognadsmatrisen som syftar till att hjälpa styrelser, VD och ledning att göra rätt insatser vid rätt tillfälle för att utveckla och transformera verksamheten så att det kan vara lika konkurrenskraftigt i morgon som i dag.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Att leda digital transformation i din organisation

 1. 1. Leadership 21 september 2016 #Ldship
 2. 2. ”Tänk om man kunde utveckla en metodik som hjälper alla bolag, oavsett bransch och storlek?
 3. 3. Förståelse. Verktyg. Rekommendationer.
 4. 4. Sortera i begreppen Hur ta sig an en digital transformation Reflektion och ev diskussion
 5. 5. https://informator.se/utbildningar/ digitalisering-innovation/att-leda-digital- transformation
 6. 6. Marie Andervin 073-993 50 12 marie@digjourney.com Marie menar att svenska bolag behöver höja kunskapsnivån om digitaliseringens affärsmöjligheter för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Hon har som uppgift att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer, i organisationer och samhälle. Med en bakgrund som entreprenör och managementkonsult är hon en idag flitigt anlitad rådgivare och utbildare inom digital transformation. Marie och Joakim har nyligen släppt den uppmärksammade boken Att leda Digital Transformation upphovsman till Den Digitala Mognadsmatrisen som är en metodik för att genomföra digital transformation.
 7. 7. ”Teknik är ganska enkelt i jämförelse med att förändra människor. Johnny Nilsen
 8. 8. Digital Transformation.
 9. 9. Alla anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftigt i en digitaliserad värld.
 10. 10. Värderingar,Vision & Mission Strategiarbete Organisation Processer Infrastruktur Data & Analys Erbjudande & Intäktsmodell Kontaktytor Relationer Utveckla digital mognad i nio verksamhetsområden, digitala motorer.
 11. 11. Digitalisering?
 12. 12. Teknik & Infrastruktur Beteende & Attityder ”Förändringsvågor som sköljer över oss. Vad är effekten? Hur påverkar det bolaget?”
 13. 13. Uber, the world’s largest taxi company, owns no vehicles. Facebook, the world’s most popular media owner, creates no content. Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory. And Airbnb, the world’s largest accommodation provider, owns no real estate. Something interesting is happening. Affärslogiken förändras… Tom Goodwin
 14. 14. Källa: Bain & Co, 2014 … i alla branscher…
 15. 15. Digital Transformation, Waves and Surfing “You can’t stop the waves but you can learn to surf. Jon Kabat-Zinn
 16. 16. Ta position
 17. 17. Välj rätt vågor
 18. 18. Gör det mesta av vågen!
 19. 19. Bli bäst!
 20. 20. Arbetsmetodik Den Digitala Mognadsmatrisen Som syftar till att hjälpa bolag med vad som ska göras, hur och när.
 21. 21. Innovation Förändringsledning Digital mognad
 22. 22. Processen 1: Verksamhetens digitala mognad (DMI) 2: Marknadsaktörernas digitala mognad 3. Bolagets strategi vs DMI 4. Prioriterade förändringsvågor 5: Digital destination 6: Handlingsplan
 23. 23. 1: Verksamhetens digitala mognad (DMI) 2: Marknadsaktörernas digitala mognad 3. Bolagets strategi vs DMI 4. Prioriterade förändringsvågor 5: Digital destination 6: Handlingsplan
 24. 24. Leverantörer Nya aktörer Substitut Traditionella aktörer Digital mognad Digital mognad Digital mognad Låg digital mognad Hög digital mognad 1: Verksamhetens digitala mognad (DMI) 2: Marknadsaktörernas digitala mognad 3. Bolagets strategi vs DMI 4. Prioriterade förändringsvågor 5: Digital destination 6: Handlingsplan AB
 25. 25. 1: Verksamhetens digitala mognad (DMI) 2: Marknadsaktörernas digitala mognad 3. Bolagets strategi vs DMI 4. Prioriterade förändringsvågor 5: Digital destination 6: Handlingsplan Nätverkseffekt Differen- tiering Kostnadsledarskap Kund- relation
 26. 26. Teknik & Infrastruktur Beteende & Attityder ”Förändringsvågor som sköljer över oss. Vad är effekten? Hur påverkar det bolaget?” 1: Verksamhetens digitala mognad (DMI) 2: Marknadsaktörernas digitala mognad 3. Bolagets strategi vs DMI 4. Prioriterade förändringsvågor 5: Digital destination 6: Handlingsplan
 27. 27. Wilson X Connected basketball – the ball & app that track your field goal accuracy, range, and train you to shoot at game speed.
 28. 28. ”Att gå till jobbet” ”From having a job to working for clients.”
 29. 29. 1: Verksamhetens digitala mognad (DMI) 2: Marknadsaktörernas digitala mognad 3. Bolagets strategi vs DMI 4. Prioriterade förändringsvågor 5: Digital destination 6: Handlingsplan Hur Långt företaget har som mål att utveckla den digitala mognaden inom respektive motor och När.
 30. 30. 1: Verksamhetens digitala mognad (DMI) 2: Marknadsaktörernas digitala mognad 3. Bolagets strategi vs DMI 4. Prioriterade förändringsvågor 5: Digital destination 6: Handlingsplan Transformationsplan i Mobiliseringsfasen •  Få med ägare & styrelse •  Samsyn •  Få kund- & marknadsinsikt •  Utarbeta vision & mission •  Beskriv hur företaget bör arbeta •  Organisera Transformationen •  Undanröj hinder för förändring •  Visa på framgångar •  Höj organisationens digitala kompetens •  Lägg grunden för processarbete •  Skapa en infrastruktur att växa i •  Testa erbjudande & intäktsmodell •  Utforska kontaktytor & relationer
 31. 31. Vad är din roll i er digitala transformation?
 32. 32. www.digitaltransformation.net Förståelse. Verktyg. Rekommendationer.
 33. 33. #digitaltransformation stration PicaPica Design. Huvudillustration baserad på ett original av Rodolfo Reyes Marie Andervin 073-9935012 marie@digjourney.com twitter@marieandervin twitter@digjourney

×