Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mål, vision och värderingar för (gamla) mindpark

581 views

Published on

Ingen blyg målsättning;)
• vi ska säkerställa att ägarna tjänar pengar i morgon också.
• vi ska efter tre år vara jämsides med Schibsted på den svenska marknaden när man tänker på framgångsrika och stilbildande företag på medieområdet.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mål, vision och värderingar för (gamla) mindpark

  1. 1. strategi v0.1 Mindpark. Strategiskt upplägg Med tanke på att vi ska fungera internationellt är budskap som ska kommuniceras externt på engelska. Långsiktiga mål Helt kort kan det beskrivas i två meningar: • vi ska säkerställa att ägarna tjänar pengar imorgon också. • vi ska efter tre år vara jämsides med Schibsted på den svenska marknaden när man tänker på framgångsrika och stilbildande företag på medieområdet. Målen är nedbrutna i fyra områden som beskrivs i affärsplanen - som också styr genomförandet. Visionen Det som är vi. Det som alltid ska finnas som fundament i vår verksamhet. We shall make ideas fly Vi ska få idéer att flyga Finns det något skönare än att få idéer i luften. Att få idéer att flyga har flera betydelser. Det handlar både om att få dem flygfärdiga och om att få se dem förverkligas. Det kan också handla om att få idéer och information att nå rätt destination. First stop: Mindpark; next stop – det blir inga mer stopp. I extern kommunikation uttrycker vi visionen utan subjektet ”we” för att förstärka känslan av att Mindpark och de olika intressenterna i allra högsta grad är delaktiga i idéprocessen. Vi behöver varandra. Tagline: Making ideas fly Värderingarna Business your own mind En bra idé kommer sällan ensam utan föregås i regel av ett antal mindre klockrena idéer, vilket gör att alla idéer är potentiellt värdefulla. För att kunna ta hand om alla olika idéer och intryck på ett konstruktivt sätt måste vi skapa en egen idéutvecklingsprocess. Det betyder bland annat att vi måste våga ”göra affär” av våra egna idéer internt, för en idé som inte kommer upp på bordet leder definitivt aldrig någon vart. Idéer kan vidareutvecklas i den form de är eller vara frö till helt andra tankar. Många gånger kan en förkastad idé tjäna som tankeföda i ett helt annat koncept, så vi behöver inte känna något tvång att varenda idé ska vara möjlig att kapitalisera omedelbart. Mindpark 1(2) 2007-08-28
  2. 2. strategi v0.1 To get there spells together För att kunna konkurrera med starka aktörer som t.ex. Schibsted måste vi göra det mesta av våra egna möjligheter. Om vi ska kunna övertrumfa våra målsättningar måste vi arbeta tillsamans och verkligen utnyttja potentialen i vår egen samlade styrka. Det gäller allt från feedback och återkoppling på såväl interna som externa idéer till vikten av att betona vilka företag vi har bakom oss. Att ha en stark ägargrupp kan vi dra fördel av på sätt. Dels låter det oss antyda en enorm styrka, dels ger det oss tillgång till ett nätverk som vi kan ha stor glädje av. The need for speed Att medialandskapet är statt i förändring är inte något nytt, men den hastighet som vi har rört oss med de senaste tio åren ställer speciella krav på de företag som vill vara med och dela mediakakan. Det betyder att vi måste skynda oss om vi ska hinna utnyttja de möjligheter som erbjuds. Vi ska på alla tänkbara sätt förkorta idéernas ledtid och utvärdera deras potential i förhållande till vår egen möjlighet att genomföra dem med ett försprång i behåll. Det betyder att vi måste slipa bort alla onödiga dröjsmål genom hela processen. Vi ska ha korta beslutsvägar och i vissa akuta lägen ska vi själva vara beslutsmässiga utan att behöva vila på hanen. Cutting edge, not corners Behovet av att arbeta snabbt och att ligga i utvecklingens framkant får aldrig bli en ursäkt för att göra ett hastverk. Vi ska ligga i framkant utan att förfalla till några slarviga genvägar. Genom att förlita oss på en välutvecklad process kan vi dra fördel av den ackumulerade kunskap som finns utan att behöva fundera på om hjulet ska snurra varenda gång. Alla idéer ska gå igenom processen men det ska ske snabbt och effektivt. Vårt arbetssätt ska inge en känsla av att det inte kunde ske mer systematiskt trots att det går snabbt. Då blir vår snabbhet en dubbel konkurrensfördel. Outside the box, inside the park Vi ska vara öppna för alla idéer. Hur högtflygande de än är ska vi nyfiket betrakta dem och för att se vilken potential de kan tänkas ha. Vi ska också se till att vårt eget tänkande inte går i samma hjulspår som våra konkurrenters. Men i ett längre perspektiv har vårt kreativa tänkande inget egenvärde annat än som ett verktyg för att vaska fram intressanta digitala mediaprojekt. Lika viktigt som det är att tänka utanför boxen, lika viktigt är det att arbeta enligt våra egna värderingar; dvs. ”inside the park”. Mindpark 2(2) 2007-08-28

×